2 rozdział

 0    32 tarjetas    prawoznawstwo
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
proces powstawania prawa
empezar lección
złożony proces społeczny w rezultacie którego kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści obowiązujące w określonej grupie społecznej.
fakty prawotwórcze
empezar lección
fakty tworzące prawo
rodzaje faktów prawotwórczych
empezar lección
1. Stanowienie 2. umowa 3. kształtowanie się prawa zwyczajowego 4. precedens prawotwórczy.
źródła prawa
empezar lección
są to zarówno fakty prawo tworzące (np stanowienie ustawy) oraz rezultaty tych faktów (ustawy)
źródła poznania prawa
empezar lección
oznacza każdy dokument lub inną formę przekazu z których czerpiemy informację o prawie.(np. komentarz do ustawy)
prawo zwyczajowe
empezar lección
Jego kształtowanie się jest długotrwałe i skomplikowane. W społeczności musi wykształcić się powszechnie akceptowany w niej zwyczaj postępowania w określony sposób i przekonanie, że postępowanie to jest wyznaczone przez jakąś wiążącą normę (zwyczajową).
norma prawa zwyczajowego
empezar lección
norma zwyczajowa staje się normą prawa zwyczajowego gdy jakiś organ państwa (np. sąd) rozstrzygając jakąś konkretną sprawę uczyni podstawą tego rozstrzygnięcia normę zwyczajową.
akt uznania normy (usankcjonowanie zwyczaju)
empezar lección
czynność podjęcia przez organ państwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej
zwyczaje
empezar lección
naleźy odróżnić je od prawa zwyczajowego. Są to powszechne nawyki określonego zachowania w określonych sytuacjach, które wykształcily się w jakiejś grupie społecznej i nie są uznawane przez organy państwa za wiążące
kompetencja prawotwórcza (prawodawcza)
empezar lección
upoważnienie do stanowienia prawa przyznawane na ogół przez akty normatywne najwyższej rangi (konstytucje)
stanowienie prawa (np. stanowienie ustawy przez parlament)
empezar lección
to czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa poprzez którą organ ów "żąda" aby normy o ukształtowanej przez niego treści były realizowane. Jest to zatem akt kreujący normy prawne.
współtanowienie prawa
empezar lección
jest to szczególny przypadek stanowienia prawa który polega na tym że akt stanowienia jest dokonywany przez co najmniej dwa podmioty. (np. dwóch ministrów z których każdy jest wyposażony w kompetencje prawotwórcze.
umowa
empezar lección
umowa polaco
w odróżnieniu od aktów stanowienia jako fakt prawotwórczy jest czynnością co najmniej dwustronną (podmioty zawierające umowę to strony), poprzez którą strony uczestniczące w umowie ustalają wiążące je normy generalne i abstrakcyjne.
krótka definicja umowy
empezar lección
jest to akt kreujący normy prawne i charakteryzuje się tym, że twórca tych norm jest zarazem ich adresatem.
precedens prawotwórczy
empezar lección
fakt prawotwórczy polegający na tym że jakiś organ państwa rozstrzyga określoną trudną sprawę, mimo że w obowiązującym systemie prawa brak jest podstaw do rozstrzygnięcia lub też podstawy te są niedostatecznie określone.
opinie uczonych prawników (tzw. doktryna prawnicza czy jurysprudencja)
empezar lección
nie są uznawane za oficjalne źródło prawa, choć niewątpliwie wywierają istotny wpływ na jego tworzenie i interpretację. (były uważane za fakty prawotwórcze np. w staroż Rzymie)
pisane źródła prawa
empezar lección
zalicza sie do nich stanowienie i umowę.
niepisane źródła prawa
empezar lección
kształtowanie się prawa zwyczajowego i precedens prawotwórczy.
Co określa kto jest upoważniony tworzyć prawo (np. parlament)
empezar lección
Normy prawne. - określają zakres spraw które można regulować aktem normatywnym danego rodzaju, wyznaczają formy w jakich prawo może być tworzone (np. ustawa), regulują przebieg procesu prawodawczego.
Zamknięty system źródeł prawa w aspekcie podmiotowym lub przedmiotowym.
empezar lección
jeżeli w danym państwie prawo może być tworzone jedynie w formach wskazanych w konstytucji lub jedynie przez podmioty, które konstytucja do tego upoważnia.
Prawodawstwo autorytarne
empezar lección
Prawodawca autorytarny tworzy normy prawne, żąda ich realizowania, a posłuch dla nich wymusza siła.
Prawodawstwo demokratyczne
empezar lección
Obowiązują określone stosunkowo szczegółowe reguły tworzenia prawa oraz funkcjonują instytucje powołane do tego, by kontrolować, czy reguły te są respektowane (sądownictwo konstytucyjne)
przebieg procesu prawodawczego
empezar lección
przygotowanie projektów aktów normatywnych oraz procedurę ich uchwalania, a także ogłaszanie ustanowionych aktów.
Faza przygotowawcza procesu prawodawczego
empezar lección
rozpoczyna się od podjęcia przez określ. podmiot zamysłu by uregul. prawnie jakąś dziedzine spraw i obejmuje
Faza przygotowawcza procesu prawodawczego c.d
empezar lección
przygotowanie projektu a. norm, uzgod. go z różnymi podmiotami, jego krytyczną analizę oraz podjęcie decyzji o przedłożeniu projektu organowi, który ma kompetencje do jego ustanowienia.
Instytucje uczestniczące w procesie prawodawczym
empezar lección
a) instytucja której rolą jest inicjowanie prac prawodawczych b) instytucje przygotowującą projekt c) instytucja której powierza się zadanie
Fazy prac prawodawczych
empezar lección
Faza przygotowawcza oraz konwencjonalny akt stanowienia czy zawarcie umowy. Przy czym obie te fazy są współcześni uregulowane przez obowiązujące normy prawne.
Prawodawca faktyczny (prawodawca w ujęciu socjologicznym)
empezar lección
ludzie uczestniczący w procesie przygotowania i stanowienia aktów normatywnych oraz wywierających rzeczywisty wpływ na ukształtowanie treści tych aktów i nadanie im określonego kształtu redakcyjnego.
Prawodawca formalny (należy go odróżnić od prawodawcy w sensie socjologicznym
empezar lección
podmiot wyposażony w kompetencje prawodawcze (parlament, rząd, minister) i dokonujący konwencjonalnego aktu stanowienia, choć sam nie prowadzi wszystkich prac przygotowawczych (np. rząd nie redaguje tekstu rozporządzanie choć go uchwala)
Prawodawca
empezar lección
różni ludzie i ich zespoły: politycy, eksperci, legislatorzy(prawnicy przygotowani do opracowywania tekstów prawnych).
prawo inicjatywy ustawodawczej
empezar lección
rozumie się przez to kompetencje pewnych podmiotów (w RP np. Rady Ministrów) do dokonania czynności polegającej na przedłożeniu kompetentnemu organowi państwa projektu ustawy z takim skutkiem prawnym że
prawo inicjatywy ustawodawczej cg dalszy
empezar lección
organ ten jest zobowiązany do rozpatrzenia przedłożonego projektu i podjęcia decyzji w sprawie jego ustanowienia albo odrzucenia.

Debes iniciar sesión para poder comentar.