15. Deck

 0    100 tarjetas    macitsamet
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
sırıtmak, ağzı kulaklarına varmak
Kapı eşiğinden bana sırıttı.
empezar lección
grin
He grinned at me from the doorway.
inlemek, inilti sesi çıkarmak
Acıyla inleyerek yere yığıldı.
empezar lección
groan
He collapsed, groaning with pain.
•(hayalet) görünmek, ortaya çıkmak, ziyaret etmek; gözükmek •aklından çıkmamak, gözünün önünden gitmemek, yakasını bırakmamak-musallat olmak
perili ev
Savaşın hatıraları ona musallat oldu.
empezar lección
haunt
a haunted house
He was haunted by memories of the war.
havada belli bir yerde asılı kalmak
dolanıp durmak
Bir helikopter havada uçtu.
empezar lección
hover
A waiter hovered at the table ready to take our order.
A helicopter hovered overhead.
mırıldanmak
vızıldamak, vınlamak, uğuldamak
Okula yürürken kendi kendine mırıldandı.
empezar lección
hum
The computers were humming in the background.
She hummed to herself as she walked to school.
karışmak, burnunu sokmak
müdahale etmek, araya girmek, engel olmak, mani olmak
Başkalarının işine karışmamalısın.
empezar lección
interfere
interfere with sth *I try not to let my dancing classes interfere with my schoolwork.
You shouldn't interfere in other people's business.
kızdırmak, sinirlendirmek, canını sıkmak, rahatsız etmek
tahriş etmek, kaşındırmak
Yorumları beni gerçekten rahatsız etti.
empezar lección
irritate
The smoke irritated her eyes.
His comments really irritated me.
koşar adım yürümek
kazara itmek/dürtmek, aklına getirmek, anımsatmak, hatırlatmak, Let's go for a jog.
Her sabah parkta koşarım.
empezar lección
jog
He jogged her arm.
I jog through the park every morning.
(uçak) inmek, yere düşmek almak, elde etmek, yakalamak
arazi, toprak, ülke, memleket
Sabah 7'de Madrid'e inmeliyiz.
empezar lección
land
We should land in Madrid at 7 a.m.
hafiflemek, hafifletmek
yükünü/sorunlarını hafifletmek/azaltmak, aydınlatmak/aydınlanmak; ağarmak/ağartmak
Tatilini sorduğumda ruh hali biraz hafifledi.
empezar lección
lighten
The sun had lightened her hair.
Her mood lightened a bit when I asked about her holiday.
hafiflemek, rahatlamak, daha az ciddi hâle gelmek
Keşke biraz rahatlasaydı.
empezar lección
lighten up
I wish she'd lighten up a bit.
hasretini çekmek, özlemini duymak, çok istemek, can atmak
(mesafe, zaman, kitap...) uzun
Onu tekrar görmeyi özledi.
empezar lección
long
She longed to see him again.
uygun adım toplu protesto yürüyüşü yapmak, tören yürüyüşü yapmak, marş, yürüyüş
protesto yürüyüşü, uygun adım asker yürüyüşü; tören yürüyüşü
Hükümet harcamalarındaki kesintileri protesto etmek için Londra'ya yürüdüler.
empezar lección
march
They marched to London to protest against government spending cuts.
(hayvanlar) çiftleşmek
ahbap, arkadaş, dost
Tavşanlar altı aylıktan itibaren çiftleştirilebilir.
empezar lección
mate
Rabbits can be mated as early as six months old.
işine karışmak, burnunu sokmak, müdahale etmek
Daima başkalarının işine burnunu sokar.
empezar lección
meddle
He's always meddling in other people's business.
dağıtmak, karmakarışık etmek
berbat etmek, yüzüne gözüne bulaştırma
Şapka takmaktan nefret ederim - onlar her zaman saçımı mahvederler.
empezar lección
mess up
Don't try to cook lunch by yourself - you'll only mess it up.
I hate wearing hats - they always mess up my hair.
homurdanmak; yakınmak, sızlanmak, şikayet etmek; feryat figan etmek
inlemek, sızlanma
Her zaman bir şeyler hakkında inler.
empezar lección
moan
He lay on the floor moaning.
She's always moaning about something.
demirlemek, demir atmak
fundalık, fundalık arazi; çalılık, kır, bozkır
Gece için bir sonraki iskelede demirleyelim.
empezar lección
moor
Let's moor at the next dock for the night.
karma karışık etmek; karıştırmak, dağıtmak, düzenini berbat etmek
karışıklık, kargaşa, dağınıklık, arbede
Lütfen bu kitapları karıştırmayın - sadece onları çözdüm.
empezar lección
muddle sth up
I'm in such a muddle with these bills.
Please don't muddle up those books - I've just sorted them out.
karıştırmak, yanılmak; birini/bir şeyi başkasına/başka bir şeye benzetmek
Jonathan ve kardeşini sık sık karıştırıyorum.
empezar lección
get sb/sth muddled up
I often get Jonathan and his brother muddled up.
saldırıp soymak; parasını gaspetmek
kulplu büyük bardak, maşrapa, avanak, safdil, saftirik, bön kimse
Parkta yürürken saldırıya uğradı.
empezar lección
mug
*a coffee mug *a steaming mug of tea
He was mugged as he walked across the park.
çivilemek, çiviyle tutturmak
çivi, tırnak
Ağaca çakılmış bir 'özel mülkiyet' levhası vardı.
empezar lección
nail sth down/on/to, etc
There was a 'private property' sign nailed to the tree.
başını sallayarak olumlu cevap vermek; başıyla tasdik etmek/onaylamak
kabul etme anlamında başını öne doğru sallama
•Barbara onaylayarak başını salladı. •Teklif karşısında şevkle başlarını salladılar.
empezar lección
nod
He gave a nod of approval.
•Barbara nodded in approval. •They nodded enthusiastically at the proposal.
oturduğu yerde uykuya dalmak; uyurken başı önüne düşmek
Filmi kaçırdım çünkü kafamı sallayıp duruyordum.
empezar lección
nod off
I missed the movie because I kept nodding off.
okşamak, sıvazlamak, hafifçe vurmak
(takdir/sevgi belirtisi olarak) elle hafifçe/yumuşakça vurmak; okşamak, sıvazlamak
Köpeği okşamak için durdu.
empezar lección
pat
She stopped to pat the dog.
ara/fasıla vermek, durmak, duraklamak
duraklama
Bir an durdu ve etrafına baktı.
empezar lección
pause
There was a short pause before he spoke.
She paused for a moment and looked around her.
gagalamak
Kuşlar, böcek istilasına uğramış ağacı gagaladılar.
empezar lección
peck
The birds pecked at the insect-infested tree.
bir şeye gizlice bakmak, dikizlemek, gözlemek
yavaş yavaş ortaya çıkmak, hafiften görünmek, *dikizleme (take ile)
Onlara çitin arkasından baktı.
empezar lección
peep
The sun peeped out from behind the clouds. *She took a peep at herself in the mirror.
She peeped at them through the fence.
hasretini/özlemini çekmek; karalar bağlamak
çam ağacı
Eski kız arkadaşı için can atıyor.
empezar lección
pine
He's pining for his ex-girlfriend.
patla(t)mak
uğramak, belli bir yere gitmek, *atıvermek, bırakıvermek, koyuvermek
Müzik çaldı ve şampanya mantarları patladı.
empezar lección
pop
I'll pop into the supermarket on my way home. *Can you pop the pizza in the oven?
The music played and champagne corks popped.
birdenbire çıkıvermek, aniden ortaya çıkıvermek
Az önce ekranımda bir mesaj belirdi.
empezar lección
pop up
A message just popped up on my screen.
vaaz vermek
telkin etmek, ısrarla telkinde bulunmak
O öğleden sonra üç bin kişiye vaaz verdi.
empezar lección
preach
That afternoon he preached to three thousand people.
el yordamıyla aramak, yoklamak
el yordamıyla ilerlemek, yolunu bulmaya çalışmak
Anahtarlarımı almak için çantama el attım.
empezar lección
grope
grope your way along/through, etc *We groped our way through the smoke to the exit.
I groped in my bag for my keys.
doğru sözü ve anlatım biçimini bulmaya çalışmak
Ona söyleyecek kelimeleri el yordamıyla salladı.
empezar lección
grope for sth
He groped for the words to tell her.
... dan/den önce gelmek/olmak; önden gelmek, önünde/önden gitmek
Resmi törenden önce bir geçit töreni yapıldı.
empezar lección
precede
The formal ceremony was preceded by a parade.
delmek, delik açmak, batırmak, kesici bir aletle oymak
batırmak, iğnelemek
Parmağımı bir iğneye batırdım.
empezar lección
prick
I pricked my finger on a pin.
pompalamak
pompa
Kalbiniz vücudunuzun etrafına kan pompalar.
empezar lección
pump
Your heart pumps blood around your body.
yayılmak, saçılmak
yüzünde ve davranışında göstermek/sergilemek/vermek/yaymak
Merkezden dışarıya bir dizi yol yayılır.
empezar lección
radiate from/out, etc
His face just radiates happiness.
A number of roads radiate out from the centre.
pişman olmak, hayıflanmak, pişmanlık duymak; nedamet duymak
üzülmek, esef etmek [+ doing sth ], [+ that ]
Okulu bu kadar genç bıraktığım için gerçekten pişmanım.
empezar lección
regret
We regret to inform you that the application has been refused.
I really regret leaving school so young.
kopyasını yapmak, taklit etmek
üremek, çoğalmak, yavrulamak
Diyagram, orijinal yazarın izniyle yeniden üretilmiştir.
empezar lección
reproduce
The diagram is reproduced by permission of the original author.
kafiyeli olmak
"Ay", "Haziran" ile kafiyeli.
empezar lección
rhme
'Moon' rhymes with 'June'.
çalakalem yazmak, çiziktirmek, karalamak
karalama, kargacık burgacık yazı, çalakalem yazı
Kitabına bazı notlar karaladı.
empezar lección
scribble
She scribbled some notes in her book.
gölgelemek, gölge yapmak/etmek
gölge
Eliyle gözlerini gölgeledi.
empezar lección
shade
He shaded his eyes with his hand.
omuz silkmek
omuz silkme
Ona bundan memnun olmadığımızı söyledim ama omuzlarını silkti.
empezar lección
shrug
I told him we weren't happy with it but he just shrugged his shoulders.
umursamamak, aldırmamak, omuz silkmek, önemsiz saymak
Takım yöneticisi eleştirilere omuz silkti.
empezar lección
shrug sth off
The team manager shrugged off criticism.
günah işlemek, günaha girmek
ahlaka aykırı şey, günah
•Tanrı'ya karşı günah işledin. •Günah işledim ve hepimizi utandırdım.
empezar lección
sin
•You have sinned against God. •I sinned and brought shame down on all of us.
yudumlamak, yudum yudum içmek
yudum
Şampanyasını yudumladı.
empezar lección
sip
He took a sip of his coffee and then continued.
She sipped her champagne.
kapmak, kapıp kaçmak
ele geçirmek, yakalamak; çabucak almak/yapmak
Bill telefonu elimden kaptı.
empezar lección
snatch
I managed to snatch some lunch.
Bill snatched the telephone from my hand.
horlamak
horlama
Uyuyamadım çünkü kardeşim horluyordu.
empezar lección
snore
I couldn't sleep because my brother was snoring.
başlatmak, alevlendirmek
kıvılcım, ateş, çakım, işaret, belirti, iz, fikir, olay
Duruşma Londra'da geniş çaplı isyanlara yol açtı.
empezar lección
spark
The trial sparked off widespread rioting in London.
parlamak, parıldamak, ışıldamak
seçkinleşmek, temayüz etmek, göze çarpmak
Gözleri heyecanla parladı.
empezar lección
sparkle
The concert gave her an opportunity to sparkle.
Her eyes sparkled with excitement.
püskürtmek, sıkmak, fışkırmak
sprey, serpinti, su zerreciği
Bileklerine biraz parfüm sıktı.
empezar lección
spray
She sprayed a little perfume on her wrists.
çimlenmek, tomurcuklanmak, filiz vermek, filizlenmek
Ektiğim tohumlar henüz filizlenmeye başlıyor.
empezar lección
sprout
The seeds I planted are just beginning to sprout.
ezmek
zorla sokmak, tıkıştırmak, sıkıştırmak
Bir örümceğe bastım ve onu ezdim.
empezar lección
squash
The kids were all squashed into the back seat.
I stepped on a spider and squashed it.
gıcırdamak, cik ciklemek, kısa ve tiz ses çıkarmak
Yürürken ayakkabıları yüksek sesle gıcırdadı.
empezar lección
squeak
His shoes squeaked loudly as he walked.
acı acı bağırmak, feryat etmek, ciyaklamak
haykırış
Zevkle ciyakladı.
empezar lección
squeal
She squealed with delight.
lekelemek, leke yapmak
leke, astar boya, astar boya yapmak
Döktüğüm şarap gömleğimi lekeledi.
empezar lección
stain
She stained the bookcase to match the desk.
That wine I spilt has stained my shirt.
damgalamak, mühürlemek
damga, kaşe, ıstampa, mühür, pul, tepinmek, ayaklarını hızla yere vurmak
Faturaya tarihi damgaladı.
empezar lección
stamp
"No!" she shouted, stamping her foot.
She stamped the date on the invoice.
seyretmek, sürmek, kullanmak, yönetmek; direksiyonda/dümende olmak
yönlendirmek, yön vermek; gelişmeyi etkilemek
Tekneyi kıyıdan uzağa yönlendirmeye çalıştım.
empezar lección
steer
I managed to steer the conversation away from my exam results.
I tried to steer the boat away from the bank.
elinden tutup götürmek, öncülük etmek, yol göstermek
Beni kapıya doğru yönlendirdi.
empezar lección
steer sb into/out of/towards, etc
He steered me towards the door.
geri/ileri/üzerinden adım atmak
üstüne basmak
Dikkatlice köpeğin üzerinden geçti.
empezar lección
step back/forward/over, etc
step on/in sth *I accidentally stepped on her foot.
She stepped carefully over the dog.
kayışla bağlamak, bir parça bez bağlamak (yara için)
kayış, askı, şerit, bant
•Sepetin kapağını bağladı. •Pilot kendini bağladı
empezar lección
strap (up)
I want a bag with a shoulder strap.
•He strapped down the lid of the basket. •The pilot strapped herself in
soymak, soyunmak; kıyafetlerini çıkarmak/soymak
soymak
Ellerinden alındı ve gardiyanlar tarafından arandı.
empezar lección
strip
strip off
She was stripped and searched by the guards.
okşamak, sıvazlamak
felç, inme, darbe, vuruş
Saçını okşadı.
empezar lección
stroke
He stroked her hair.
tıkmak, tıkıştırmak, sokmak, doldurmak, tıka basa doldurmak, dolma yapmak, içini doldurmak, (ölü hayvan) içini doldurmak
şey, eşya, madde, nesne
Kağıtları evrak çantasına doldurdu ve gitti.
empezar lección
stuff
He stuffed the papers into his briefcase and left.
çıkarmak, çıkarma yapmak
çıkarma
Nihai rakamdan% 25 çıkarmanız gerekiyor.
empezar lección
subtract
You need to subtract 25% from the final figure.
evcilleştirmek, ehlileştirmek
evcil, ehil, evcilleştirilmiş
Nehri evcilleştirmek ve taşkınları önlemek için akıntıya karşı büyük bir baraj inşa ettiler.
empezar lección
tame
They built a huge dam upstream to tame the river and prevent flooding.
(saat) tik sesi çıkararak çalışmak; tiklemek; tik sesi çıkarmak, işaretlemek, kontrol etmek
(✓) tik işaret, tik tak sesi, dakika, saniye, kısa zaman dilimi
Duygularınızı en iyi tanımlayan cümleyi işaretleyin.
empezar lección
tick
Wait a tick!
Tick the sentence that best describes your feelings.
gıdıklamak, gıdıklayarak güldürmek; eğlendirmek, memnun etmek
kaşın(dır) mak; huylan(dır) mak
Onun yorumları beni çok memnun etti.
empezar lección
tickle
My nose is tickling.
I was very tickled by his comments.
(araba, tekne vb.) çekmek
Arabası polis tarafından çekildi.
empezar lección
tow
His car was towed away by the police.
tir tir titremek
Ellerim o kadar titriyordu ki kalemi güçlükle tutabiliyordum.
empezar lección
tremble
My hands were trembling so much I could hardly hold the pen.
bir yere doğru büyük ses çıkararak ilerlemek; rüzgâr gibi gitmek
çeşitli mercek/kamera kullanarak yakınlaştırıp büyütmek; zumlamak
Motosikletiyle caddeyi yakınlaştırarak geldi.
empezar lección
zoom
The TV cameras zoomed in on her face.
He came zooming down the street on his motorbike.
tökezlemek, ayağı sürçmek, takılmak, ayağı takılmak, takılıp düşmek, çelme takmak, çelme atmak, çelmelemek
gezinti, gezi, yolculuk, seyahat, *tökezlemek, tökezletmek, hata yapmak, tökezlemek; hata yaptırmak
Bir taşa takıldı ve bileğini incitti.
empezar lección
trip
*trip (sb) up I tripped up on the last question.
He tripped on a stone and hurt his ankle.
hızlı ve küçük adımlarla yürümek
tırıs gitmek
Küçük çocuk babasının arkasından koştu.
empezar lección
trot
The little boy trotted along behind his father.
aynı şeyleri defalarca tekrarlayıp durmak
Her zaman aynı eski istatistikleri çıkarırlar.
empezar lección
trot sth out
They always trot out the same old statistics.
kuvvetle asılmak, şiddetle çekmek
Tom annesinin kolunu çekiştirdi.
empezar lección
tug
Tom tugged at his mother's arm.
tepe taklak yuvarlanmak; paldır küldür düşmek
(ücret, fiyat, değer) tepe yaklak olmak; düşmek; birden inmek
Merdivenlerden aşağı yuvarlandı.
empezar lección
tumble
Share prices tumbled by 20%.
He tumbled down the stairs.
döndürmek, dönmek
bükmek, kıvırmak, burkmak, bükülmek
Orada gergin bir şekilde yüzüğü parmağının etrafında döndürerek oturdu.
empezar lección
twist
The wheels of the bike had been twisted in the accident.
She sat there nervously twisting the ring around on her finger.
açmak, açıp içini boşaltmak
Bella valizini açtı.
empezar lección
unpack
Bella unpacked her suitcase.
hıçkıra hıçkıra/hüngür hüngür ağlamak; feryat etmek; yaygarayı basmak
acı acı siren çalmak; feryat etmek
"Annemi kaybettim," diye feryat etti.
empezar lección
wail
Somewhere in the distance a police siren was wailing.
"I've lost my mummy," she wailed.
sızlanmak, yakınmak, dertlenmek; dır dır etmek, mızmızlanmak
inlemek, şikayet, mızmızlanma
Her zaman bir şeyler hakkında mızmızlanır.
empezar lección
whine
The dog whined and scratched at the door.
She's always whining about something.
kırbaçlamak, çırpmak, hızla/fırtına gibi çıkmak/çıkarmak; aniden fırlamak
kırbaç, kamçı
Çantayı açtı ve kamerasını kırbaçladı.
empezar lección
whip
She opened the bag and whipped out her camera.
fırıl fırıl dön(dür) mek
Kılıcı başının etrafında döndürdü.
empezar lección
whirl
He whirled the sword around his head.
sallanmak, yalpalamak, dingildemek
Merdiven sallanmaya başladı.
empezar lección
wobble
The ladder started to wobble.
enkaza çevirmek, mahvetmek, perişan etmek
Patlama çok sayıda arabayı mahvetti ve yakındaki binalara hasar verdi.
empezar lección
wreck
The explosion wrecked several cars and damaged nearby buildings.
oynatıp durmak, durmadan kıpırdamak, kıpırdatmak
kurtulmak, sıyrılmak
Ayak parmaklarını ılık kumda kıvırdı.
empezar lección
wriggle
Are you trying to wriggle out of going to the meeting?
She wriggled her toes in the warm sand.
fermuarla kapatmak
fermuar, çok hızlıca hareket etmek
Ceketini fermuarını kapattı.
empezar lección
zip up
zip along/around/past, etc
He zipped up his jacket.
peşine düşmek, ele geçirmek, buluncaya kadar aramak/bulmaya çalışmak
buluncaya kadar aramak/bulmaya çalışmak
Aslında sizin için eski kitapları araştıracaklar.
empezar lección
hunt sb/sth down
hunt sb/sth down
They’ll actually hunt down old books for you.
tatlı dille kandırmak, ikna etmek
birini bir şey yapmaya güzellikle ikna etmek, vaatlerde bulunarak yapmasını sağlamak, aklını çelmek, ikna etmek, razı etmek
Akşam yemeğine yardım etmem için beni kandırdı.
empezar lección
cajole
She cajoled me into helping with the dinner.
utandırmak, mahcup etmek
yazık, ayıp, günah, utanç verici şey, utanç, mahcubiyet, yüz karası, leke, şerefsizlik
Çocukları sigarayı bırakması için onu utandırmaya çalışıyor.
empezar lección
shame
His children are trying to shame him into giving up smoking.
birinden utanmak, mahcup olmak, utanmak
Phil'e çok kaba davrandı - ondan utanıyordum.
empezar lección
be ashamed of/to sb
He was so rude to Phil - I was ashamed of him.
-den gurur duymak, ile iftihar etmek, ile övünmek, gurur duymak
-den gurur/kıvanç/övünç duymak, *Bay Wilson eviyle gurur duymaktadır.
Helal olsun sana! Ailen seninle gurur duyuyor olmalı.
empezar lección
be proud of
Mr. Wilson is proud of his house.
Well done! Your parents must be proud of you.
duyurmak, yaymak, herkese ilan etmek, bir grup insana bilgi göndermek ve almak
bir şeyin etrafından dolaş(tır) mak veya içinden geç(ir)mek, dolaşımda olmak, deveran etmek
Belediye başkanının istifa edeceği söylentileri dolaşıyor.
empezar lección
circulate
Hot water circulates through the pipes.
Rumours are circulating that the mayor is going to resign.
... dan/den daha büyük/önemli olmak; ağır basmak
Bu tedavinin faydaları risklerinden çok daha ağır basmaktadır.
empezar lección
outweigh
The benefits of this treatment far outweigh the risks.
ayrılmak, bozuşmak, ilişkiye son vermek
Erkek arkadaşından ayrıldı.
empezar lección
split up
She split up with her boyfriend.
•tüm şiddetiyle sürmek; ortalığı kasıp kavurmak •hiddetlenmek, öfkelenmek, şiddetlenmek
öfke, hiddet, kızgınlık
•Savaş geceye kadar devam etti. •Deniz köpürüyor.
empezar lección
rage
He flew into a rage
•The battle raged well into the night. •The sea is raging.
uzanıp yatmak, kolları bacakları açık yatmak
Ayaklarını uzatıp haberleri oku.
empezar lección
stretch out
Now, stretch out your legs and read the news.
ertelemek, başka bir zaman bırakmak, tehir etmek
Onunla bunun hakkında konuşmalıyım, artık ertelemem
empezar lección
put off
I must talk to her about this, I can't put it off any longer.
hasat etmek; mahsül kaldırmak/toplamak
yararını/kârını/ödülünü görmek; istenilen sonucu elde etmek
Buğday eken kül biçmez baba.
empezar lección
reap
Sometimes, this approach can reap tremendous rewards.
You don't sow wheat and reap ashes, Pa.
susuzluğunu gidermek/dindirmek
söndürmek
Susuzluğumu gidermek için bir bardak bira içtim.
empezar lección
quench
I had a glass of beer to quench my thirst.

Debes iniciar sesión para poder comentar.