XVIII wiek; polski- pojęcia

 0    59 tarjetas    Transgresja
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Michał Radziejowski
empezar lección
Prymas, wybrany na interrexa po śmierci Jana III Sobieskiego. Doprowadził do elekcji księcia Conti.
Fryderyk August
empezar lección
Elektor saski z dynastii Wettinów, wybrany na króla Polski. - August II Mocny. Brał udział w wojnie północnej, zdetronizowany przez Karola XII. Sprowadził olędrów, wpr. Komisję Skarbową, zawarł umowę handlową z Austrią.
Liga Północna
empezar lección
Liga, stworzona przez Rosję, Danię i Saksonię przeciwko Szwecji. Wypowiedziała wojnę północną.
Karol XII
empezar lección
Król szwedzki z okresu wojny północnej. Wystąpił z propozycją detronizacji Augusta II. Po przegranej bitwie pod Połtawą wycofał się.
Stanisław Leszczyński
empezar lección
Osadzony na tronie Polski po detronizacji Augusta II Mocnego.
Konfederacja sandomierska
empezar lección
Odpowiedź na konfederację W-wską, zawiązana przez Augusta II, grupującej jego zwolenników z małopolski.
Bitwa pod Połtawą
empezar lección
Zwycięska dla Rosji bitwa ze Szwecją podczas wojny północnej.
Konfederacja w Tarnogrodzie
empezar lección
Konfederacja, zawiązana przeciw Augustowi II przez szlachtę polską, po próbie wzmocnienia władzy królewskiej. Król zwrócił się o mediację do Piotra I. Zawarto ugodę w-wską.
Ugoda warszawska
empezar lección
Regulowała stosunki polsko-saskie po konfederacji w Tarnogrodzie. Oba kraje zostały połączone unią personalną, urzędnicy jednego kraju nie mogli ingerować w sprawy drugiego, z Polski usunięto wojska saskie, utrwalono wolna elekcję i liberum veto, uchwalono podatek pogłówny i podymny.
Kamera
empezar lección
Komisja Skarbowa, stworzona przez Augusta II.
Dom Emanuel
empezar lección
Portugalski książę, mający objąć tron Polski po śmierci Augusta II.
August III Sas
empezar lección
Syn Augusta II Mocnego i jego następca na tronie Polski i Saksonii, zwyciężając Stanisława Leszczyńskiego. Ograniczył autonomię Gdańska, doprowadził do wzrostu znaczenia Krakowa i Warszawy, wpr. częściowe oczynszowanie chłopów, sprowadzał do Wielkopolski olędrów.
Jurydyki
empezar lección
Tereny w obrębie miast, wydzielone z zasięgu sądownictwa i administracji miejskiej, będące własnością magnaterii.
Familia
empezar lección
Rodzina Poniatowskich i Czartoryskich przeciw Potockim.
Sejm konwokacyjny
empezar lección
Sejm w czasie bezkrólewia, zwołany z inicjatywy Familii. Zniósł uprawnienia hetmanów, zniósł cło prywatne, ograniczył jurydyki.
Szkoła Rycerska
empezar lección
Szkoła o charakterze wojskowym, przeznaczona dla dzieci szlachty, założona przez S.A. Poniatowskiego.
Dysydenci
empezar lección
Innowiercy.
Nikołaj Repnin
empezar lección
Rosyjski ambasador. Wystąpił o równouprawnienie dysydentów.
Koliszczyzna
empezar lección
Bunt chłopów ukraińskich, towarzyszący konfederacji barskiej. Stłumiona przez wojska rosyjskie.
I rozbiór Polski
empezar lección
Podział Polski między Austrię, Rosję i Prusy. PRUSY: Warmia, woj. pomorskie, malborskie, chełmińskie, bez Gdańska i Torunia, tereny nad Notecią. AUSTRIA: woj. krakowskie i sandomierskie oraz ruskie. ROSJA: ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru.
Adam Poniński
empezar lección
Marszałek, przysługujący się zaborcom podczas sejmu rozbiorowego.
Sejm porozbiorowy
empezar lección
Sejm, na którym przeprowadzono wiele reform; wpr. Radę Nieustającą, KEN, zwiększono liczbę wojska.
Rada Nieustająca
empezar lección
Organ władzy wykonawczej, powołany przez sejm porozbiorowy. Składała się z 36 konsyliarzy, podzielonych na 5 departamentów.
Podymne i pogłówne
empezar lección
Wprowadzone przez Augusta II podatki na Litwie i w Koronie.
Konferencja króla
empezar lección
Rząd tymczasowy, powołany przez S.A. poniatowskiego.
Sejm Wielki
empezar lección
Trwający 4 lata sejm. Opowiedziano się za neutralnością wobec Turcji, zwiększono liczbę wojska, wpr. ofiarę dziesiątego grosza, prawo o sejmikach i miastach. Uchwalił KONSTYTUCJĘ 3 MAJA.
Małachowski i Sapieha
empezar lección
Marszałkowie, którzy zawiązali konfederację ku ochronie Sejmu Wielkiego.
Obóz hetmański
empezar lección
Jedno ze stronnictw Sejmu Wielkiego; Branicki, Rzewuski, Potocki. Przeciwny reformom, dążył do obalenia króla przy pomocy Rosji.
Obóz patriotyczny
empezar lección
Czartoryski, Małachowski, Potocki. Opowiadali się za reformami przy pomocy Prus.
Hugo Kołłątaj
empezar lección
Rektor Akademii Krakowskiej, przywódca Kuźnicy Kołłątajowskiej.
Jan Dekert
empezar lección
Prezydent Warszawy, zorganizował czarną procesję.
Zjazd w Reichenbach
empezar lección
Zjazd prusko-austriacki, na którym Leopold II zrzekł się na rzecz Prus nabytków, uzyskanych kosztem Turcji.
Prawo o sejmikach
empezar lección
Ustanowione podczas obrad Sejmu Wielkiego. Wyłączono z obrad sejmików szlachtę nieposiadającą ziemi.
Prawo o miastach
empezar lección
Ustanowione podczas obrad Sejmu Wielkiego, ułatwiono mieszczaństwu nobilitację, nietykalność osobistą, nadano prawo do stopni oficerskich, dostęp do urzędów i prawo powoływania samorządów.
Konstytucja 3 maja
empezar lección
Najważniejsza uchwała Sejmu Wielkiego. Utrzymywała dominacje szlachty. Połączono Litwe i Koronę ściślejszą unią, głosowano większością głosów, zniesiono konfederacje i liberum veto, wpr. Straż Praw, dziedziczenie tronu przyznano Wettinom. Ustrojem stała się monarchia konstytucyjna.
Straż Praw
empezar lección
Najwyższy organ władzy wykonawczej, ustanowiony na mocy Konstytucji; król, 5 ministrów, prymas, marszałek, następca tronu.
Konfederacja targowicka
empezar lección
Bunt przeciwko Konstytucji, wszczęty przez obóz hetmański, zatwierdzony przez Rosję w Petersburgu. Doszło do bitwy pod Zieleńcami i Dubienką.
Józef Poniatowski
empezar lección
Dowódca spod Zieleńców.
Bitwa pod Zieleńcami
empezar lección
Bitwa stoczona z targowiczanami, wspieranymi przez wojska rosyjskie. Przegrana.
Virtuti Militari
empezar lección
Order, ustanowiony dla upamiętnienia bohaterstwa żołnierzy spod Zieleńców.
Bitwa pod Dubienką
empezar lección
Bitwa polsko-rosyjska po wybuchu konfederacji targowickiej. Wojska rosyjskie sforsowały Bug mimo oporu ze strony wojsk Kościuszki.
II rozbiór Polski
empezar lección
Podział Polski między Rosję i Prusy. PRUSY: Wielkopolska, część Mazowsza, Gdańsk i Toruń. ROSJA: Białoruś, Ukraina naddnieprzańska i Podole.
Antoni Madaliński
empezar lección
Brygadier, stacjonujący w Ostrołęce, jako pierwszy wyruszył do Krakowa, rozpoczynając insurekcję kościuszkowską.
Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej
empezar lección
Tytuł, który przyjął Kościuszko podczas przysięgi złożonej na rynku w Krk.
Kosynierzy
empezar lección
Oddziały chłopów, uzbrojonych w kosy. Wsławili się podczas bitwy pod Racławicami w czasie insurekcji kościuszkowskiej.
Bitwa pod Racławicami
empezar lección
Bitwa polsko-rosyjska z okresu insurekcji kościuszkowskiej, zakończona wygraną Polski, dzięki udziałowi kosynierów.
Bartosz Głowacki
empezar lección
Wsławił się podczas bitwy pod Racławicami, zginał później pod Szczekocinami.
Uniwersał połaniecki
empezar lección
Dokument, wydany przez Kościuszkę w czasie insurekcji. Znosił poddaństwo osobiste chłopów, gwarantując im nieusuwalność z ziemi, zmniejszył też pańszczyznę.
Rada Najwyższa Narodowa
empezar lección
Rząd powstańczy z czasu insurekcji.
Bitwa pod Szczekocinami
empezar lección
Zakończona klęską bitwa polsko-rosyjska z okresu insurekcji.
Aleksander Suworow
empezar lección
Dowódca wojsk rosyjskich pod Maciejowicami.
Tomasz Wawrzecki
empezar lección
Dowódca wojsk polskich po dostaniu się w niewolę Kościuszki. Dopuścił do rzezi Pragi.
III rozbiór Polski
empezar lección
Między Austrią, Rosją i Prusami. PRUSY: Mazowsze, część Podlasia, ziemie litewskie po Niemen, księstwo siewierskie. AUSTRIA: część Mazowsza i Podlasia oraz Małopolski. ROSJA: ziemie litewskie, woj. wołyńskie i ziemię chełmińską.
Układ Loewenwolda
empezar lección
Zwany też "Traktatem 3 czarnych orłów", między przyszłymi zaborcami.
Układ w Poczdamie
empezar lección
Układ, na mocy którego Rosja i Prusy stały się gwarantem ustroju RP.
Konf. w Słucku
empezar lección
Konfederacja o uprawnienie prawosławnych.
Konf. w Toruniu
empezar lección
Konfederacja o równouprawnienie luteran.
Zjazd w Kaniowie
empezar lección
Zjazd, podczas którego Katarzyna II zezwoliła na reformy Sejmu Wielkiego, pod warunkiem pomocy polskiej w wojnie z Turcją.
Konf. w Dzikowie
empezar lección
Konfederacja zwolenników Leszczyńskiego przeciw Augustowi III.

Debes iniciar sesión para poder comentar.