Top 100 Frázových Sloves 1 - 25 - Top 100 Phrasal verbs 1 - 25

 0    24 tarjetas    VocApp
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
odejít
doslova: být pryč
Už je pozdě, je čas, abych šel.
empezar lección
to be off
It's late, it's time for me to be off.
zmlátit
Ty tyrani zmlátili malého kluka.
empezar lección
to beat up
bullies = ti, kteří někoho šikanují
That bullies beat up a little boy.
omezit
Měli bychom omezit výdaje na jídlo.
empezar lección
to cut down
We should cut down the expenses on food.
sfouknout
Sfoukni ty svíčky na dortu!
empezar lección
to blow out
Blow out the candles on the cake!
vybuchnout, vyhodit do povětří
Oheň to auto vyhodil do povětří.
empezar lección
to blow up
The fire blew up the car.
rozbít se, mít poruchu
To auto se porouchalo, když jsme se vraceli zpátky z naší cesty...
empezar lección
to break down
The car broke down on the way back from our journey.
rozejít se s někým
Moje sestra se se svým přítelem rozešla po dvou letech.
empezar lección
to break up with
My sister broke up with her boyfriend after two years.
nadhodit (otázku), nadnést, začít mluvit
také: vychovat (děti)
Vytahovat tohle téma není dobrý nápad.
empezar lección
to bring up
It's not a good idea to bring up that topic.
dohnat někoho
V šachách ho nikdo nedožene.
empezar lección
to catch up
Nobody can catch him up at chess.
uklidnit se
Nic se nestalo, uklidni se!
empezar lección
to calm down
Nothing happened, calm down!
zavolat zpět
Zavolám ti hned jak budu doma.
empezar lección
to call back
I will call you back as soon as I am home.
přivolat, povolat
Přivolejte policii!
empezar lección
to call in
Call in the police!
odvolat
Zápas byl odvolán kvůli sněhu.
empezar lección
to call off
The match has been called off due to the snow.
uskutečnit, splnit
Vyhodili ho, protože neplnil rozkazy.
empezar lección
to carry out
They fired him because he didn't carry out the orders.
ubytovat se, přihlásit se k odbavení
Čekají na nás na recepci, abychom se ubytovali.
empezar lección
to check in
They are waiting for us at the reception to check in.
odhlásit se, překontrolovat
Zkontroluj moji práci a řekni mi, co si o tom myslíš.
empezar lección
to check out
Check out my work and tell me what you think about it.
rozveselit
Moje máma se mě vždycky snaží rozveselit.
empezar lección
to cheer up
My mother always tries to cheer me up.
uklidit, vyčistit
Čekám, až to uklidíš.
empezar lección
to clean up
I'm waiting for you to clean up.
vyjasnit, vysvětlit
Potřebuji tu knihu, abych si vyjasnil některá témata.
empezar lección
to clear up
I need the book to clear up some topics.
vylézt (ven)
Zloděj vylezl ven oknem.
empezar lección
to climb out
The thief climbed out from the window.
zavřít, zrušit
Museli skončit (zavřít) kvůli daňovému zatížení.
empezar lección
to close down
Due to the tax burden, they had to close down.
vrátit se
Vrátil jsem se domů dříve než ty.
empezar lección
to come back
I came back home before you.
nadcházet, přijít, vyplynout
Vím, že se to tajemství vynoří (provalí).
empezar lección
to come up
I know that the secret will come up.
vyškrtnout
Vyškrtněte špatnou odpověď.
empezar lección
to cross out
Cross out the wrong answer.

Debes iniciar sesión para poder comentar.