Społeczeństwo obywatelskie – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    33 tarjetas    lenka1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Społeczeństwo obywatelskie
empezar lección
charakterystyczne dla krajów rozwijających się i rozwiniętych; jego członkowie są aktywnie i intensywnie zaangażowani w sprawy życia społecznego (często przejmują inicjatywę, nie czekając na interwencję państwa)
Nieposłuszeństwo obywatelskie
empezar lección
rodzaj inicjatywy w społeczeństwie obywatelskim; zwrócenie uwagi państwa poprzez działanie łamiące lub naruszające istniejące normy prawne, które są sprzeczne z interesem społecznym
Grupy interesów
empezar lección
zbiorowości zrzeszające członków określonej grupy społecznej, które starają się wywierać nacisk na odpowiednie organy państwowe w celu forsowania własnych interesów
Sposoby wywierania nacisku
empezar lección
negocjacje, manifestacje, protesty, strajki, lobbing
Lobbing
empezar lección
taka komunikacja z ośrodkami władzy państwowej, która ma w efekcie przynieść decyzje sprzyjające interesom lobbystów
Organizacja pozarządowa (NGO)
empezar lección
non-governmental organization, non profit (nie czerpiące zysków z działalności); organizacje, które powstają dla osiągnięcia wcześniej ustalonego celu leżącego w interesie publicznym (charytatywne, integracyjne, na rzecz eliminacji patologii etc.)
Organizacja pożytku publicznego
empezar lección
specjalny status (na podstawie odrębnej ustawy), o który mogą ubiegać się wszelkie organizacje i fundacje niezależne od Skarbu Państwa, nie prowadzące działalności politycznej, nie będące związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, bądź spółkami handlowymi
Instytucja społeczna
empezar lección
grupa działająca na rzecz zaspokojenia potrzeb danej społeczności i reprezentująca jej interesy
Funkcje instytucji społecznych
empezar lección
regulacyjna; zaspokojenia potrzeb; integracyjna
Funkcja regulacyjna
empezar lección
organizowanie stosunków w grupie lub pomiędzy grupami i egzekwowanie powierzonych zadań
Funkcja integracyjna
empezar lección
scalanie zbiorowości wokół określonych celów
Rodzaje instytucji społecznych
empezar lección
polityczne, religijne, ekonomiczne, wychowawcze i kulturalne, socjalne
Instytucje polityczne
empezar lección
celem zdobycie, sprawowanie i utrzymanie władzy (partie polityczne, rząd, parlament)
Instytucje religijne
empezar lección
celem zaspokajanie potrzeb duchowych i organizowanie życia religijnego (kościoły, związki wyznaniowe)
Instytucje ekonomiczne
empezar lección
celem wytwarzanie zysku i regulacja obiegu pieniądza (zakłady przemysłowe, banki, sklepy)
Instytucje wychowawcze i kulturalne
empezar lección
celem wychowanie i edukacja kolejnych pokoleń oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego i zaspokajanie potrzeb kulturowych społeczeństwa (szkoła, muzeum, teatr, rodzina)
Instytucje socjalne
empezar lección
celem opieka nad potrzebującymi oraz zaspokajanie potrzeb grup społecznych (organizacje charytatywne, koła zainteresowań)
Ład społeczny
empezar lección
taki model zachowań członków społeczeństwa, który gwarantuje jego istnienie, trwanie i rozwój
Elementy ładu społecznego
empezar lección
współpraca; umiejętność osiągania konsensusu; hierarchia wartości
Czynniki kształtujące ład społeczny
empezar lección
prawo, moralność, religia. Tradycja
Prawo w ładzie społecznym
empezar lección
reguluje życie społeczne, zachowania jednostek i zbiorowości oraz sposoby rozwiązywania konfliktów
Moralność w ładzie społecznym
empezar lección
reguluje interakcje pomiędzy jednostkami i grupami, jest podstawą wyznawanego w społeczności systemu wartości
Religia w ładzie społecznym
empezar lección
integruje zbiorowość, zawiera w sobie system wartości wyznawanych przez grupę wyznawców
Tradycja w ładzie społecznym
empezar lección
stabilizuje, zakorzenia zbiorowość i wyznawane przez nią wartości w historii
Konflikt społeczny
empezar lección
gdy co najmniej dwa podmioty dążą do osiągnięcia tych samych korzyści i celów poprzez wyeliminowanie konkurencji
Przyczyny konfliktów
empezar lección
rozbieżności między klasami społecznymi; dysproporcje między państwami wysoko rozwiniętymi a krajami trzeciego świata; brak równowagi rynkowej; błędy w komunikacji; sprzeczne wartości
Rodzaje konfliktów
empezar lección
kulturowe; wartości; ekonomiczne; rodzinne i małżeńskie; pokoleniowe
Sposoby rozwiązywania konfliktów
empezar lección
negocjacje (wspólne poszukiwanie konsensusu); mediacje (rozmowy prowadzi osoba trzecia); arbitraż (konflikt rozstrzyga osoba trzecia); sąd (wiążące rozstrzygnięcie); głosowanie (ocena społeczna); przemoc (użycie siły i narzucenie rozwiązania przez zwycięzcę); unikanie (rezygnacja jednej ze stron)
Problemy państwa polskiego
empezar lección
bezrobocie; ubóstwo; patologie; masowe zachorowania (choroby cywilizacyjne); migracja ekonomiczna (drenaż mózgu)
Bezrobocie
empezar lección
gdy jednostki w wieku produkcyjnym, zdolne i chętne do podjęcia pracy, nie znajdują stałego zatrudnienia
Przyczyny bezrobocia
empezar lección
przekształcenia w różnych gałęziach przemysłu; brak doświadczenia zawodowego; niskie kwalifikacje
Bezrobocie długoterminowe
empezar lección
trwające dłużej niż 1 rok
Stopa bezrobocia
empezar lección
procentowy wskaźnik poziomu bezrobocia - stosunek liczy bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo

Debes iniciar sesión para poder comentar.