POLSKI XIX wiek- pojęcia

 0    66 tarjetas    malak1
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Franciszek Barss
empezar lección
Jeden z pomysłodawców utworzenia polskich legionów na emigracji.
Karol Kniaziewicz
empezar lección
Dowódca, wystąpił z grupą swych żołnierzy, opuszczając Legiony po decyzji Napoleona o niewspieraniu polskich dążeń niepodległościowych.
San Domingo
empezar lección
Miejsce misji polskich żołnierzy przeciw murzyńskim buntom. Odbyła się ona na życzenie Napoleona i przyczyniła się do rozpadu Legionów Polskich.
Reggio
empezar lección
Miejsce powstania "Mazurka Dąbrowskiego"
Rada Rządząca
empezar lección
Organ władzy, utworzony przez Napoleona w zdobytej przezeń Warszawie. Ściśle podległy Francji. Członkami byli m.in. Małachowski i J. Poniatowski.
Układ w Bayonne
empezar lección
Układ między Francją, a Księstwem W-wskim w sprawie długów pruskich.
Jan Henryk Dąbrowski
empezar lección
Twórca projektu Legionów Polskich we Włoszech.
Izba Edukacyjna
empezar lección
Organ sprawujący nadzór nad szkołami wszystkich typów, powołany przez rząd Księstwa, na czele ze St. Potockim.
Ferdynand de Este
empezar lección
Arcyksiążę austriacki. W 1809r najechał na Księstwo.
Bitwa pod Raszynem
empezar lección
Bitwa wojsk polskich przeciwko Austriakom, 19 kwietnia 1809r. Polskim korpusem dowodził J. Poniatowski.
Pokój w Schonbrunn
empezar lección
Pokój, na mocy którego Księstwo powiększono o ziemie III zaboru austriackiego.
Królestwo Polskie
empezar lección
Państwo, utworzone na mocy konferencji w Wersalu z ziem Ks. W-wskiego. Zostało połączone unią personalną z Rosją.
Wielkie Księstwo Poznańskie
empezar lección
Utworzone na mocy konf. w Wersalu na ziemiach Wielkopolski, podległe Prusom.
Rzeczpospolita Krakowska
empezar lección
Wolne, suwerenne,ściśle neutralne pod opieką trzech mocarstw, powstałe na mocy konf. w Wersalu.
Książę Konstanty
empezar lección
Brat cara Mikołaja I, sprawujący zwierzchnictwo nad Królestwem Polskim i naczelny wódz wojska polskiego. Znany z okrucieństwa.
Bitwa pod Grochowem
empezar lección
Najkrwawsza bitwa powstańczej wojny z Rosją, zakończona porażką Polaków. 25 lutego 1831r.
Statut organiczny
empezar lección
Dokument, zastępujący konstytucję Królestwa po powstaniu listopadowym, nadany przez cara. Znosił polski sejm i armię. Utrzymano polską administrację, język polski jako urzędowy, odrębny skarb i Bank Polski.
Józef Chłopicki
empezar lección
Naczelny dowódca armii powstańczej w czasie powst. listopadowego oraz dyktator powstańczy. W obliczu wojny z Rosją ustąpił ze stanowiska. Dowodził w bitwie pod Grochowem.
Michał Radziwiłł
empezar lección
Naczelny wódz armii powstańczej powstania list., następca Chłopickiego.
Rabacja galicyjska
empezar lección
Bunt chłopstwa przeciw szlachcie polskiej. Obejmował przede wszystkim Jasielskie, Tarnowskie i Nowosądeckie. Chłopami dowodził Jakub Szela. Palono dwory, mordowano i rabowano. Bunt zakończyły władze austriackie. 1846r
Adam Czartoryski
empezar lección
Książę, kierujący Rządem Tymczasowym, a następnie Narodowym w czasie powstania listopadowego. Stał na czele ugrupowania Hotel Lambert.
Komitety Narodowe
empezar lección
Polskie organy, powołane w zaborze pruskim i austriackim podczas rewolucji demokratycznej Wiosny Ludów.
Komitet Centralny Narodowy
empezar lección
Rząd utworzony przez "czerwonych" o charakterze powstańczym. Dysponował własną administracją i policją. Podjął decyzję o wybuchu powstania styczniowego.
Drągalierzy
empezar lección
Partyzanckie oddziały powstańcze, uzbrojone w drągi.
Romuald Traugutt
empezar lección
Generał i ostatni prezes Rządu Narodowego. Dyktator powstania styczniowego, zamordowany po jego upadku.
Kraj Przywiślański
empezar lección
Nazwa, nadana Królestwu Polskiemu przez cara po upadku powstań.
Zygmunt Feliński
empezar lección
Arcybiskup warszawski, wywieziony wgłąb Rosji w wyniku represji po powstaniach.
Kulturkampf
empezar lección
Niemiecka walka z polską kulturą, prowadzona w myśl słów "Polak-katolik". Sprowadzała się do prawa więzienia księży, konfiskaty majątków, likwidacji seminariów, w tym m.in. w Poznaniu. Niemcy mieli wpływ na obsadę stanowisk kościelnych. Zakazano także kazań antyrządowych.
M. Ledóchowski
empezar lección
Arcybiskup, I znana ofiara prawa o więzieniu duchownych.
Bunt we Wrześni
empezar lección
Bunt dzieci przeciw przyjęciu niemieckiego katechizmu w 1901r.
Komisja Kolonizacyjna
empezar lección
Komisja niemiecka, działająca od 1887r. Sprowadzała Niemców z głębi kraju, osiedlając ich na terenie Wielkopolski.
Hakata
empezar lección
HKT. Związek wspierania niemczyzny, utworzony podczas ruchu germanizacyjnego.
Michał Drzymała
empezar lección
Polak; po nieuzyskaniu zgody na budowę, zamieszkał w wozie.
"Ausrotten"
empezar lección
"Wykorzenić"- hasło walki Niemców z polskością.
Sejm Krajowy we Lwowie
empezar lección
Organ władzy samorządowej w Galicji.
Rada Szkolna Krajowa
empezar lección
Organ, kierujący szkolnictwem w Galicji.
Rosyjski Uniwersytet Warszawski
empezar lección
Zrusyfikowany U. Warszawski.
Ksawery Drucki Lubecki
empezar lección
Minister gospodarki, prowadził protekcyjną politykę wobec przemysłu.
Niemojowscy
empezar lección
Posłowie, stali na czele ugrupowania Kaliszczan- opozycji legalnej.
Stanisław Kostka Potocki
empezar lección
Minister szkolnictwa Królestwa Polskiego.
Towarzystwo Filomatów i Filaretów
empezar lección
Wileńska opozycja nielegalna, członkowie to m.in. Zan i Mickiewicz.
Tow. Patriotyczne
empezar lección
Opozycja nielegalna, powstała z Wolnomularstwa Narodowego. Na czele z Walerianem Łukasińskim.
Piotr Wysocki
empezar lección
Dowódca spisku Szkoły Podchorążych w W-wie- jednej z przyczyn wybuchu powstania listopadowego.
Iwan Dybicz
empezar lección
Dowódca wojsk rosyjskich w walce z powstańcami listopadowymi. Zmarł na cholerę.
Paskiewicz
empezar lección
Dowódca wojsk rosyjskich, zastępujący Dybicza.
Ignacy Prądzyński
empezar lección
Dowódca w bitwie pod Iganiami i Dębie Wielkimi (powstanie listopadowe). Zaplanował atak na tyły wojsk rosyjskich.
gen. Sowiński
empezar lección
Obrońca szańców Woli w czasie powstania listopadowego.
Józef Bem
empezar lección
Dowódca szarży w czasie bitwy pod Ostrołęką. Doprowadził także Węgrów do zwycięstwa w czasie Wiosny Ludów.
Szarża
empezar lección
Lekka kawaleria
Centralizacja Poznańska
empezar lección
Rząd, kierujący planami powstania w Galicji.
Odwilż posewastopolska
empezar lección
Jedna z przyczyn wybuchu powstania styczniowego. Nastąpiła po przegranej Rosji w wojnie krymskiej, kiedy to złagodniała polityka wobec społeczeństwa.
Aleksander Wielopolski
empezar lección
Na życzenie cara Aleksandra II przeprowadził reformy zniesienia pańszczyzny i wpr. oczynszowania, stworzenia polskiej administracji i rozwoju szkolnictwa. Nazywany zdrajcą, polskim Quislingiem.
Branka
empezar lección
Nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego, obejmujący przywódców planowanego powstania.
"Biali"
empezar lección
Ugrupowanie, sprzeciwiające się walce zbrojnej z zaborcami. Promowali prace organiczną i lojalność wobec władzy.
"Czerwoni"
empezar lección
Ugrupowanie, kierowane przez Sierakowskiego, będące zwolennikami walki zbrojnej.
Bobrowski
empezar lección
Rzeczywisty dyktator powstania styczniowego po wyjeździe Mierosławskiego.
Mierosławski
empezar lección
Pierwszy dyktator powstania styczniowego. Po pierwszych klęskach wyjeżdża.
Murawiow
empezar lección
Zwany "wieszatielem". Generalny gubernator rosyjski, znany z okrucieństwa.
Komitet Narodowy Polski
empezar lección
Ugrupowanie emigracyjne na czele z J. Lelewelem. Proklamował odbudowanie Polski jako republiki, wszczęcie rewolucji społecznej, zorganizowanie powstań we wszystkich 3 zaborach, przy pominięciu chłopów w walce zbrojnej. Tworzył organizacje spiskowe.
Towarzystwo Demokratyczne Polskie
empezar lección
Ugrupowanie emigracyjne na czele z Tadeuszem Krępowieckim. Przewidywał powstania z udziałem chłopów, ingerencję innych krajów w sprawę polską, wszczęcie rewolucji społecznej i przeprowadzenie reform agrarnych. Wydał Wielki i Mały Manifest.
Gromady Ludu Polskiego
empezar lección
Ugrupowanie emigracyjne na czele ze Stanisławem Warcellem. Opierały sie na założeniach socjalizmu utopijnego; ziemi jako własności wspólnej ludu, zniesienia własności prywatnej. Polska miała zostać republiką.
Hotel Lambert
empezar lección
Ugrupowanie emigracyjne, skupiające artystów i inteligencję, zamieszkujących w Paryżu na czele z Adamem Czartoryskim. Miał konserwatywny charakter. Zakładano walke o niepodległośc z ingerencja zewnętrzną, kapitalizm, roztaczano opiekę materialną nad emigrantami. Proklamowano uwłaszczenie chłopów, wspierano działalność naukową.
Agenor Gołuchowski
empezar lección
Namiestnik Galicji.
Florian Ziemiałkowski
empezar lección
Minister dla Galicji w rządzie.
Kazimierz Badeni
empezar lección
Premier z Galicji.
Stańczycy
empezar lección
Ugrupowanie polityczne zachodniej Galicji, powstałe po upadku powstania styczniowego. Lojaliści wobec zaborców, wspierani szczególnie przez Franciszka Józefa I. Członkowie: m.in. Szujski, Tarnowski, Koźmian, Wodzicki.

Debes iniciar sesión para poder comentar.