paremie pl - lac

 0    58 tarjetas    mikolajkepas
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej.
empezar lección
Accessio cedit principali (D. 34.2.19.13)
Powód idzie za sądem pozwanego.
empezar lección
Actor sequitur forum rei (C. 3.19.3)
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
empezar lección
Audiatur et altera pars (ad Sen. Med. 199-200, Dz. 25.17)
Nie można procesować się dwa razy o to samo.
empezar lección
Bis de eadem re agi non potest (ad Gai 4.107)
Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa.
empezar lección
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa (ad D. 35.1.72.6)
Twarde prawo, lecz prawo.
empezar lección
Dura lex, sed lex (ad D. 40.9.12.1)
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.
empezar lección
Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat (D. 22.3.2)
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.
empezar lección
Executio iuris non habet iniuriam (D. 47.10.13.1)
Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica.
empezar lección
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est (Gai 2,229)
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły.
empezar lección
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit (D. 50.16.24, 50.17.62)
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.
empezar lección
Hominum causa omne ius constitutum sit (D. 1.5.2)
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
empezar lección
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (ad D. 22.6.9 pr.)
Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne.
empezar lección
Impossibilium nulla obligatio est (D. 50.17.185)
W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron).
empezar lección
In dubiis benigniora (D. 50.17.56)
W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
empezar lección
In dubio pro reo (ad D. 50.17.125)
Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
empezar lección
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2)
Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych.
empezar lección
Ius civile vigilantibus scriptum est (D. 42.8.24)
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.
empezar lección
Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.)
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.
empezar lección
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (D. 1.1.10 pr.)
Osądzę waszą sprawiedliwość.
empezar lección
Iustitias vestras iudicabo (ad Ps. 75.3)
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
empezar lección
Lex posterior derogat priori (ad D. 1.4.4)
Ustawa nie działa wstecz.
empezar lección
Lex retro non agit (ad C. 1.14.7)
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
empezar lección
Male nostro iure uti non debemus (Gai 1.53)
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
empezar lección
Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant (D. 2.4.5)
Lepsze jest stanowisko tego, który posiada.
empezar lección
Melior est conditio possidentis (D. 20.1.10)
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.
empezar lección
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur (ad D. 1.5.7)
Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
empezar lección
Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans (ad C. 7.8.5)
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.
empezar lección
Nemo est iudex in propria causa (ad C. 3.5.1)
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.
empezar lección
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (D. 50.17.54)
Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo.
empezar lección
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (ad I. 2.14.5)
Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania.
empezar lección
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest (D. 41.2.3.19)
Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe.
empezar lección
Non omne quod licet honestum est (D. 50.17.144 pr)
małżeństwo tworzy porozumienie a nie faktyczne pożycie.
empezar lección
Nuptias non concubitus, sed consensus facit (D. 50.17.30)
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć
empezar lección
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset (D. 50.17.202)
Umów należy dotrzymywać.
empezar lección
Pacta sunt servanda (ad D. 2.14.7.7)
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
empezar lección
Prior tempore, potior iure (C. 8.17.3)
Milczenie uważa się za oznakę zgody.
empezar lección
Qui tacet consentire videtur (Lib. Sex. 5.13.43; ad D. 50.17.142)
Kto upilnuje samych strażników?
empezar lección
Quis custodiet ipsos custodes (Juv. Sat. 6.347-348)
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.
empezar lección
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere (D. 50.17.29)
Co wszystkich podobnie dotyczy, przez wszystkich winno być zatwierdzone.
empezar lección
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur (C. 5.59.5.2)
Co podoba sięcasarzowi, zyskuje moc prawa.
empezar lección
Quod principi placuit, legis habet vigorem (D. 1.4.1 pr.)
Ile urodzeń, tyle stopni.
empezar lección
Quot generationes, tot gradus (ad D. 38.10.10.9)
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).
empezar lección
Reformatio in peius iudici appellato non licet (ad D. 49.1.1 pr.)
Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem.
empezar lección
Salus populi suprema lex esto (Cic. leg. 1.77)
Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.
empezar lección
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D. 1.3.17)
Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze.
empezar lección
Semel heres, semper heres (ad D. 28.5.89)
Patrzymy na sens a nie na słowa.
empezar lección
Sensum, non verba spectamus (ad C. 6.28.3, D. 34.4.3.9)
wyrok tworzy prawo między stronami
empezar lección
Sententia ius facit inter partes (ad D. 5.2.17.1)
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem.
empezar lección
Summum ius, summa iniuria (Cic. off. 1.33)
To, co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową.
empezar lección
Superficies solo cedit (Gai 2.73)
Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia.
empezar lección
Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (D. 34.4.4)
Jeden świadek, żaden świadek.
empezar lección
Testis unus testis nullus (ad C. 4.20.9)
Trzech tworzy stowarzyszenie.
empezar lección
Tres faciunt collegium (D. 50.16.85)
Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu.
empezar lección
Vanae voces populi non sunt audiendae (C. 9.47.12)
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
empezar lección
Venire contra factum proprium nemini licet (ad D. 1.7.25 pr.)
Siłę wolno odeprzeć siłą.
empezar lección
Vim vi repellere licet (D. 43.16.1.27)
Siła wyższa, której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć.
empezar lección
Vis maior, cui humana infirmitas resistere non potest (D. 44.7.1.4)
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
empezar lección
Volenti non fit iniuria (ad D. 47.10.1.5)

Debes iniciar sesión para poder comentar.