Osteometria: kolokwium I

 0    130 tarjetas    loviee
imprimir jugar test de práctica
 
término - definición -
apex (apx)
empezar lección
górna powierzchnia sklepienia czaszki, w płaszczyźnie czołowej przechodząc przez porion, przecina płaszczyznę pośrodkową
asterion (ast) x
empezar lección
miejsce zejścia szwów: węgłowego, potylicznosutkowego i ciemieniowosutkowego
auriculare (au) x
empezar lección
tylna część wyrostka jarzmowego: krawędź górna i dolna przecinają się na linii pionowej przez środek otworów słuchowych zewnętrznych
basion (ba)
empezar lección
najbardziej dotylnie i do dołu położony punkt stoku: miejsce przecięcia płaszczyzny pośrodkowej z przednią krawędzią otworu wielkiego
bolton (bo) x
empezar lección
tylna powierzchnia kłykcia potylicznego
bregma (b)
empezar lección
miejsce zejścia się szwu wieńcowego i strzałkowego (przy asymetrii sutura sagittalis – w plana medianum)
clinoidale (cl)
empezar lección
najwyższe miejsce processus clinoidei anterior
coronale (co) x
empezar lección
najbardziej bocznie na sutura coronalis; ≠ stephanion
endinion (ei)
empezar lección
szczyt guzowatości potylicznej wewnętrznej: miejsce przecięcia przez crista occipitalis interna – centralny punkt eminentia cruciata interna
endobasion (eba)
empezar lección
wewnętrzna część pars basilaris os occipitalis: miejsce przecięcia plana medianum z granicą między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią części podstawnej (czasem pokrywa się z basion)
euryon (eu) x
empezar lección
położony najbardziej bocznie na neurocranium
foraminolaterale (fol) x
empezar lección
najbardziej bocznie na krawędzi bocznej foramen magnum
fronton (fr)
empezar lección
wysunięty najbardziej do przodu, na wewnętrznej powierzchni neurocranium w plana medianum
frontotemporale (ft) x
empezar lección
najbardziej przyśrodkowo na pars frontalis linea temporalis
glabella (g)
empezar lección
najbardziej do przodu w dolnej części czoła między łukami brwiowymi (oprócz kości dziecięcych)
glenion (gl) x
empezar lección
centralny punkt dołu żuchwowego kości skroniowej
glenoidale laterale (gll) x
empezar lección
najbardziej bocznie na granicy fossa mandibularis os temporale
glenoidale mediale (glm) x
empezar lección
najbardziej przyśrodkowo na granicy fossa mandibularis os temporale
inion (i)
empezar lección
zewnętrznie na guzowatości potylicznej zewnętrznej: miejsce przecięcia kresy karkowej górnej z grzebieniem potylicznym zewnętrznym. Jeżeli linea nuchae nie schodzą się, należy przeprowadzić ich przedłużenie.
intercristale (int)
empezar lección
miejsce przecięcia grzebienia strzałkowego z grzebieniem potylicznym (silnie wyrażony u małp człekokształtnych)
jugulare laterale (jul) x
empezar lección
najbardziej bocznie na krawędzi zewnętrznej foramen jugulare os occipitale (czasem os temporale)
jugulare mediale (jum) x
empezar lección
najbardziej przyśrodkowo na krawędzi zewnętrznej foramen jugulare pars lateralis os occipitalis
klintion (kl)
empezar lección
wewnątrz neurocranium: miejsce przecięcia górnego brzegu dorsum sellae turcicae z plana medianum (według Wildera – pośrodku tylnego brzegu siodła tureckiego)
krotaphion (k) x
empezar lección
najbardziej ku tyłowi na sutura sphenoparietalis (praktycznie: miejsce zetknięcia z sutura squamosa)
lambda (l)
empezar lección
miejsce przecięcia sutura lambdoidea i sutura sagittalis w plana medianum
lateralomastoideale (lm) x
empezar lección
najbardziej bocznie na ścianie bocznej processus mastoideus os temporale
mastoideale (ms) x
empezar lección
najniższy punkt na wyrostku
metopion (m)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum i linii łączącej najbardziej wystające na tubera frontalia
nasion (n)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum i sutura nasafrontalis
obelion (ob)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum i linii łączącej foramina parietalia (przeważnie na sutura sagittalis)
occipition (oc)
empezar lección
najdalej ku tyłowi na wewnętrznej powierzchni neurocranium w plana medianum
ophryon (on)
empezar lección
na poziomie linii łączącej górne granice łuków brwiowych
ophistion (o)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum z tylną krawędzią foramen magnum
ophistocranium (op)
empezar lección
os occipitalis (najbardziej ku tyłowi i dołowi na czaszce w plana medianum). Największa odległość od glabella.
porion (po)
empezar lección
na górnych brzegach porus acusticus externus: krawędź górnej płaszczyzny
prosphenion (ps) x
empezar lección
środek sutura sphenoethmoidalis
pterion (pt) x
empezar lección
okolica, zetknięcie sutura sphenofrontalis, coronalis, squamosa, sphenosquamosa i sphenoparietalis
sella inferior (si)
empezar lección
najniższy punkt siodła tureckiego
sella posterior (sp)
empezar lección
najbardziej do tyłu
sphenobasion (sphba)
empezar lección
przecięcie plana medianum i fissura sphenooccipitalis
sphenoidale (sphen)
empezar lección
miejsce na tuberculum sellae, skośne przecięcie ramienia sulcus chiasmatis w plana medianum (powierzchnia wewnętrzna czaszki)
stenion (stn)
empezar lección
najbardziej przyśrodkowo na sutura sphenosquamosa
stephanion (st) x
empezar lección
miejsce przecięcia linea temporalis z sutura coronalis
submetopion (sbm)
empezar lección
przecięcie plana medianum ze styczną przez dolne granice tubera frontalis
supraglabellare (sg)
empezar lección
najgłębiej w rowku powyżej gładzizny
temporale (te)
empezar lección
przecięcie zarysu lamina cribrosa os ethmoidale i dolnej ściany fossa infratemporalis
vertex (v)
empezar lección
w plana medianum w miejscu najwyższym na głowie w pozycji frankfurckiej
akanthion (ak)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum ze spina nasalis inferior (przy symetrycznym końcu – na szczycie, najbardziej do przodu)
alveolare (avl)
empezar lección
najniżej na processus alveolaris maxillae między I1S i I1D w plana medianum (nie myli z punktem prosthion)
alvoleon (alv)
empezar lección
na palatum durum; miejsce przecięcia plana medianum ze styczną do najbardziej tylnych punktów na tylnej krawędzi processus alveolaris (zazwyczaj na sutura palatina mediana, często na spina nasalis posteriori)
aperthion (apt) x
empezar lección
najbardziej bocznie na krawędziach bocznych apertura piriformis
dakryon (d)
empezar lección
wewnętrzna strona oczodołów, miejsce zetknięcia sutura lacrimamaxillaris, frontomaxillaris et frontolacrimalis (jeżeli sutura lacrimalis zobliterował lub kość łzowa jest uszkodzona – szczyt kąta utworzonego przez pozostałe szwy)
dentale superior (des)
empezar lección
kąt przyśrodowy brzegu wolnego siekaczy środkowych górnych
ektokonchion (ek) x
empezar lección
boczna krawędź oczodołu; miejsce przecięcia przez równoległą do górnej krawędź oczodołu – przechodząca przez maxillofrontale
ektomolare (ekm) x
empezar lección
na zewnętrznej krawędzi zębodołowej M2
ektoorbitale (eor) x
empezar lección
najbardziej bocznie na bocznej krawędzi oczodołu – zwykle na wysokości M2 (nie mylić z ek, które leży niżej)
ektopraemolare (ekp) x
empezar lección
na crista alveolaris externa maxillae P1 (w równej odległości od obu septa interalveolaria)
endomolare (enm) x
empezar lección
najbardziej przyśrodkowo na wewnętrznym crista alveolaris interna maxillae M2
frontomolare orbitale (fmo) x
empezar lección
krawędź boczna oczodołu; miejsce przecięcia przez sutura frontozygomatica
frontomolare temporale (fmt) x
empezar lección
krawędź tylna processus frontosphenoidalis; miejsce przecięcia przez sutura frontozygomatica
hormion (ho)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum z fissura sphenovomeris
hyperrhinion (hr)
empezar lección
najgłębiej we wcięciu nosowym w plana medianum (niekiedy pokrywa się z nasion)
incision superius (isu)
empezar lección
najniższy punkt linii łączącej szczyt I1S I I1D w plana medianum
infralacrimale (ila) x
empezar lección
najniżej na dolnej krawędzi fossa sacci lacrimalis
infranasale (inf) x
empezar lección
najniżej na sutura nasomaxillaris (najniżej na kościach nosowych)
jugale (ju) x
empezar lección
górna krawędź kości jarzmowej, kąt tworzony przez tylną krawędź processus frontosphenoidalis z górną krawędzią części skroniowej processus temporalis
lacrimale (la) x
empezar lección
miejsce przecięcia crista lacrimalis posteriori i sutura frontolacrimalis (czasem pokrywa się z dakryon – gdy grzebie łzowy kieruje się ku przodowi)
malare (ma) x
empezar lección
facies anterior malaris kości jarzmowej; wyniosłość wysunięta najbardziej do przodu (nieco poniżej dolnej krawędzi otworu oczodołowego)
maxillofrontale (mf) x
empezar lección
miejsce zetknięcia crista lacrimalis anterior i sutura frontomaxillaris (nie zawsze możliwy do odszukania)
nariale (na) x
empezar lección
najniżej na krawędzi dolnej apertura piriformis
nasospinale (ns)
empezar lección
miejsce przecięcia plana medianum przez styczną przechodzącą przez oba punkty nariale (przy silnie rozwiniętym kolcu nosowym – na jego lewej bocznej powierzchni)
orale (ol)
empezar lección
wewnętrzna powierzchnia wyrostka zębodołowego I1S i I1D w plana medianum; miejsce, gdzie płaszczyznę tę przecina styczna łącząca punkty na środku crista alveolaris interna maxillae
orbitale (or)
empezar lección
najniższy punkt krawędzi dolnej lewego oczodołu
palatinolaterale (spal) x
empezar lección
najbardziej bocznie na sutura palatina transversa (w miejscu zetknięcia z processus alveolaris)
praemaxillare (sprl) x
empezar lección
najbardziej bocznie na sutura incisiva (w miejscu zetknięcia z processus alveolaris)
prosthion (pr)
empezar lección
najbardziej ku przodowi na processus alveolaris maxillae między I1S i I1D w plana medianum
rhinion (rhi)
empezar lección
najbardziej ku dołowi na sutura internasalis w plana medianum
staphylion (sta)
empezar lección
miejsce skrzyżowania sutura palatina mediana z linią łączącą punkty staphyliolaterale w plana medianum (wg Buxtona i Moranta – na szwie podniebiennym środkowym, wg Toroka – szczyt kolca nosowego tylnego, wg Martina – u podstawy kolca)
subkonchion (sbk) x
empezar lección
dolna krawędź oczodołu, miejsce przecięcia przez kąt do linii mf-ek (największa odległość między górnym brzegiem oczodołu z pominięciem incisura supraorbitale)
subnasion (sbn)
empezar lección
synonim nasion (na czaszkach małpich)
subspinale (ss)
empezar lección
na sutura intermaxillaris; najbardziej dolnie u podstawy kolca nosowego przedniego w plana medianum (w miejscu przejścia w płaszczyźnie wyrostka zębodołowego szczęki)
suprakonchion (spa) x
empezar lección
na górnej krawędzi oczodołu; miejsce przecięcia linii prostopadłej do prostej mf-ek (największa odległość między górną i dolną krawędzią oczodołu)
supraorbitale (so) x
empezar lección
najwyższy punkt na górnej krawędzi oczodołu
zygion (zy) x
empezar lección
najbardziej bocznie na bocznej powierzchni arcus zygomaticus
zygomaxillare (zm) x
empezar lección
najbardziej dolnie na sutura zygomaticomaxillare
articulare (ar) x
empezar lección
miejsce największej tylnej wypukłości głowy żuchwy
dentale (de) x
empezar lección
na grzebieniu zębodołowym zewnętrznym (pośrodku I1)
endogonion (ego) x
empezar lección
na dolnej granicy kąta żuchwy w przejściu trzonu w gałąź
genion (ge)
empezar lección
wewnętrzna powierzchnia trzonu żuchwy; najbardziej do tyłu na spina mentalis interna (przypadku kilku kolców – między nimi w plana medianum)
gnathion (gn)
empezar lección
dolna krawędź żuchwy; miejsce przecięcia przez plana medianum (nie musi być to najniższy punkt żuchwy – np. przy kanciastym podbródku)
gonion (go) x
empezar lección
najbardziej bocznie z tyłu na chropowatości angulus mandibularis (przy niemożności znalezienia najbardziej wychylonego w bok miejsca – miejsce największej wypukłości kąta żuchwy w dół i ku tyłowi)
incision (ine)
empezar lección
synonim linguale
incision inferius (ii)
empezar lección
na linii łączącej szczyty siekaczy przyśrodkowych żuchwy w plana medianum
intradentale (itd)
empezar lección
na wierzchołku pośrodku przegrody międzyzębodołowej (pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi żuchwy, powyżej infradentale)
infradentale (id)
empezar lección
najbardziej do przodu wysunięte miejsce w przegrodzie międzyzębodołowej żuchwy w plana medianum (odpowiednik prosthion na szczęce)
kondylion laterale (kdl) x
empezar lección
najbardziej bocznie na wyrostku stawowym na głowie żuchwy
kondylion mediale (kdm) x
empezar lección
najbardziej przyśrodkowo na wyrostku stawowym na głowie żuchwy
koronion (kr, cr) x
empezar lección
najwyżej na szczycie processus temporalis s. coronoideus (dwudzielność wyrostka – najwyższy punkt przy czaszce w PF, przy równej wysokości – jak najbardziej do przodu)
linguale (lin)
empezar lección
na tylnej stronie przegrody międzyzębodołowej żuchwy, między I1S i I1D w plana medianum (odpowiednik alveolare w szczęce)
lingulare (lg)
empezar lección
najbardziej górnie na krawędzi górnej lingula mandibulare (przypośrodkowa gałąź żuchwy)
mentale (mel) x
empezar lección
najbardziej dolnie na krawędzi foramen mentale
menton (men, me)
empezar lección
przednia ściana żuchwy; w plana medianum – miejsce najniższe i najbardziej wysunięte do przodu (powyżej gnathion)
pogonion (pg)
empezar lección
na przedniej ścianie żuchwy w plana medianum; najbardziej wysunięta do przodu (na wyniosłości lub kolcu bródkowym przednim)
prominentia lateralis (prl) x
empezar lección
najbardziej bocznie na zewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy (punkty te wyznaczają największą szerokość trzonu żuchwy)
g-op
empezar lección
największa długość czaszki
n-b
empezar lección
wysokość łuski czołowej
b-l
empezar lección
długość ciemieniowa
l-i
empezar lección
długość łuski potylicznej
i-op
empezar lección
długość podstawy k. potylicznej
co-co
empezar lección
szerokość "czołowa" czaszki
eu-eu
empezar lección
szerokość puszki mózgowej
au-au
empezar lección
szerokość "uszna" czaszki
ba-b
empezar lección
wysokość czaszki
ft-ft
empezar lección
najmniejsza szerokość czołowa
zy-zy
empezar lección
szerokość twarzoczaszki
fmt-fmt
empezar lección
górna szerokość twarzy
n-pr
empezar lección
wysokość twarzy górna
n-ns
empezar lección
wysokość nosa
al-al
empezar lección
szerokość nosa
d(en)-ec
empezar lección
szerokość oczodołu
ec-ec
empezar lección
szerokość międzyoczodołowa zewnętrzna
d-d (en-en)
empezar lección
szerokość międzyoczodołowa wewnętrzna
ast-ast
empezar lección
szerokość potyliczna czaszki
mst-mst
empezar lección
szerokość sutkowa czaszki
ba-o
empezar lección
długość otworu wielkiego
id-gn
empezar lección
wysokość żuchwy
go-go
empezar lección
szerokość żuchwy
cdl-cdl
empezar lección
szerokość międzykłykciowa żuchwy
gn-go
empezar lección
długość żuchwy
go-cdl
empezar lección
wysokość ramienia żuchwy

Debes iniciar sesión para poder comentar.