najczęściej używane

 0    109 tarjetas    anetakalamaszek
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
obustronna korzyść
empezar lección
mutual advantage
sztućce
Musimy kupić trochę plastikowych sztućców na piknik.
empezar lección
cutlery
We need to buy some plastic cutlery for the picnic.
sos
Zamieszać, pozostawić odkryte, aż sos zgęstnieje.
empezar lección
sauce
We ate vanilla ice-cream with chocolate sauce. Stir, let stand uncovered until the sauce thickens.
kwaśny
empezar lección
sour
Don't make such a sour face. This soup is much too sour for me.
nóż
empezar lección
a knife
widelec
empezar lección
a fork
łyżka
empezar lección
a spoon
zameldować, wysłać
empezar lección
dispatch
łąka
Łąka pokryta była kwiatami.
empezar lección
a meadow
The meadow was covered with flowers.
dolina
Oni patrzyli w dół na wspaniałą dolinę.
empezar lección
valley
They were looking down upon a lovely valley
wskazywac na coś, zwrócić uwagę na coś, wytykać coś (np. błędy)
On zwrócił uwagę na ten problem na ostatnim zebraniu. Nauczyciel zwrócił uwagę na ważne daty. Moja matka zawsze wytyka jej błędy.
empezar lección
point sth out
He pointed this problem out at the last meeting. The teacher pointed the important dates out. My mother always points her mistakes out.
liczne, wielokrotne
empezar lección
multiple
You can use this tool in multiple ways.
trzymać coś
empezar lección
keep something
zbierać, gromadzić
empezar lección
gather
This software gathers data and organizes it. She used to gather postcards when she was a child. Gather all the necessary information and hand it over to me. We've gathered here to celebrate together their wedding anniversary.
ryzyko
Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?
empezar lección
risk/pitfall
Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails?
pułapka
On prowadził ich w pułapkę.
empezar lección
trap
He was leading them into a trap.
próbować, usiłować
Chłopiec może próbować zrobić coś głupiego. On usiłował pozostać grzecznym.
empezar lección
attempt
The boy may attempt something stupid. He attempted to remain polite.
próba czegoś
Obserwowałam jego próbę umieszczenia książki na górnej półce.
empezar lección
attempt at sth
I observed his attempt at putting the book on a top shelf.
wprowadzać w życie, egzekwować, narzucać
Musimy ustalić własne reguły i wprowadzić je. Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.
empezar lección
enforce
We have got to set our own rules and enforce them. I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them.
stosować się do reguł
empezar lección
follow the rules
spełniać wymagania
empezar lección
meet the requirements of / satisfy requirements of
He satisfies our requirements, so we hired him.
dostosować się do czegoś
Musisz przestrzegać naszych zasad, jeśli chcesz tu mieszkać.
empezar lección
conform to sth
You have to conform to our rules if you want to live here.
robić wszystko, na co kogoś stać;
Nie chcę cię zawieść - zrobię, co w mojej mocy.
empezar lección
do one's best
I don't want to let you down - I'll do my best.
daj z siebie wszystko
empezar lección
do your best
określić
empezar lección
define/specify
upewnić się, zapewnić
Ta umowa zapewnia trzy tygodnie urlopu dla każdego. Robię to, aby upewnić się, że moi przyjaciele i rodzina mają dom.
empezar lección
ensure
This deal ensures three weeks of vacation for everyone. I am doing this to ensure that my friends and family have a home.
dlatego, dlatego też
Ona chciała kupić komputer, dlatego oszczędzała wszystko, co zarobiła.
empezar lección
therefore
She wanted to buy a computer, therefore, she saved everything she earned.
zamierzać, mieć zamiar
Czy mogę spytać jak długo zamierzacie tu zostać?
empezar lección
intend to
May I ask how long you intend to stay here?
harmonijny, zgodny
empezar lección
harmonious
źle przeprowadzić, działać na czyjąś szkodę
empezar lección
misconduct
zastosowanie się, podporządkowanie się
Stosowanie się do prawa międzynarodowego musi stanowić priorytet dla wszystkich stron.
empezar lección
compliance
Compliance with international law must be a priority for all the parties involved.
obfity, znaczny, pokaźny
Zostałem nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy. Oni podali nam obfity posiłek.
empezar lección
substantial
I have been rewarded with a substantial sum of money. They served us a substantial meal.
popierać dowodami, uzasadniać
empezar lección
substantiate
znieważający
empezar lección
abusive
zemsta, odwet, rewanż
Jest różnica pomiędzy terroryzmem a uzasadnionym odwetem. Ten atak był odwetem za ich inwazję.
empezar lección
revenge, retaliation
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation. The attack was a retaliation for their invasion.
molestowanie, zastraszanie
On został pozwany za molestowanie seksualne swojej współpracowniczki.
empezar lección
harassment
He was sued for sexual harassment of his colleague.
zastraszanie, terroryzowanie
empezar lección
bulling
porywczy wybuchowy
On jest taki porywczy - wścieka się na ludzi za takie głupie rzeczy.
empezar lección
short-tempered
He's so short-tempered - he snaps at people over such stupid things.
popełniać, dopuszczać się
empezar lección
to commit
pełen szacunku,
Jej nowy chłopak jest pełen szacunku do niej.
empezar lección
respectful,
Her new boyfriend is respectful to her.
różnorodne, odmienne środowisko pracy
empezar lección
diverse workplaces
nie zgadzać się
Mój szef nie zgadza się z Mary.
empezar lección
be at odds
My boss is at odds with Mary.
niepożądane
empezar lección
unwelcome
podwykonawca
empezar lección
subcontractor
bezprawne, nielegalne
empezar lección
unlawful
w dobrej wierze
empezar lección
in good faith
zachowanie, postępowanie
empezar lección
behavior / conduct
pochodzenie
empezar lección
national origin
orientacja seksualna
empezar lección
sexual orientation
tożsamość płciowa
empezar lección
gender identity
stan cywilny
W południowym Sudanie, blizny na ciele kobiety oznaczają jej stan cywilny i liczbę dzieci.
empezar lección
marital status
In southern Sudan, the scars on a woman's body indicate her marital status and number of children.
przysługa
empezar lección
favour (USA favor)
okoliczność, fakt
Biorąc pod uwagę okoliczności, nie zrobimy dużej imprezy. W innych okolicznościach byłaby z was świetna para.
empezar lección
circumstances
Given the circumstances, we will not throw a big party. Under other circumstances, you'd make a great couple.
nieprzewidziane
empezar lección
unforeseen
przewidywać
empezar lección
project
We project a 5 minute break.
wrogi, nieprzyjazny
empezar lección
hostile
zgodnie z prawem
empezar lección
under the law
sąsiedztwo, bliskość
Ich bliskość sprawiła, że ona poczuła się lepiej. Bliskość sklepów i szpitali była dużą zaletą.
empezar lección
proximity
Their proximity made her feel better. The proximity of stores and hospitals was a great advantage.
nieprzyzwoity
Ona przyznała, że on złożył jej nieprzyzwoitą ofertę.
empezar lección
indecent, obscene
She admitted that he had made an indecent offer to her.
nadmierna przemoc, wygórowana cena
empezar lección
excessive violence, excessive price
metaforyka, symbolika
On w swoich dziełach zazwyczaj używa mrocznej symboliki.
empezar lección
imagery
He usually uses dark imagery in his works.
nadmiar (bagażu), nadwyżka
empezar lección
excess (luggage)
podtrzymywać rozmowę
empezar lección
sustain conversation
poważne rany
empezar lección
severe wounds
zakładane przychody
empezar lección
revenue goals
napełniać coś
empezar lección
to fill sth up
bak samochodowy
empezar lección
car tank/fuel tank/ gas tank/ petrol tank
oszustwo / oszust, naciągacz
empezar lección
fraud
fałszywe, nieuczciwe
empezar lección
fraudulent
atak, wykroczenie
empezar lección
offense
szanowany
empezar lección
respectable / reputable
wprowadzanie w błąd, fałszywy obraz
empezar lección
misrepresentation
ukrywanie
empezar lección
concealment
nieuczciwy
empezar lección
dishonest
nieodpowiednie zachowanie
empezar lección
inappropriate behavior
nacisk, presja
empezar lección
pressure
motywacja
empezar lección
motivation
uparty, obstający przy swoijm
empezar lección
opinionated
kontrola, nadzur
empezar lección
supervision
osoba nadzorująca
empezar lección
supervisor
znaleźć rozwiązanie, wymyślić coś, wpaść na coś
empezar lección
come up with
przychód
empezar lección
revenue
łapówka, dać łapówkę
empezar lección
kickback/bribe
przekupstwo, łapówkarstwo
Przekupstwo jest przestępstwem według Kodeksu Karnego. Firmy farmaceutyczne stosują przekupstwo, żeby zachęcić lekarzy do przepisywania ich leków.
empezar lección
bribery
Bribery is a crime according to the Penal Code. Pharmaceutical companies use bribery to encourage doctors to prescribe their drugs.
dastek, ofiara
Dziękujemy za twój hojny datek. Ten datek pomógł nam wyremontować kościół.
empezar lección
donation
Thank you for your generous donation. This donation helped us to redecorate the church.
coś się opłacać
Czy myślisz, że ta inwestycja się opłaci? Cierpliwość się opłaca. Kupno używanego samochodu się nie opłaca.
empezar lección
sth pay off, pay
Do you believe this investment will pay off? Patience pays off. Buying a second-hand car doesn't pay.
być w coś zamieszanym
On zaprzecza, że był zamieszany w jakąkolwiek działalność przestępczą.
empezar lección
be involved in sth
I can't believe he'd be involved in anything like this. He denies that he was involved in any criminal activity.
przedsięwzięcie
Otworzenie firmy to śmiałe przedsięwzięcie, ale będę cię wspierać.
empezar lección
venture
Opening a company is a venture but I will support you.
zawładnąć rynkiem
empezar lección
capture the market
schwytać, przejąć, zdobyć
On przechwycił wszystkie poufne dane.
empezar lección
capture
He captured all of the confidential data.
w trakcie
empezar lección
over time
What happened over time when we were in the bathroom?
w czyimś imieniu, dla kogoś
Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś w mojej sprawie.
empezar lección
on one's behalf, in one's name
You do not have the right to speak on my behalf. Mr Kim, I am here on behalf of your sister. Thank you for all that you've done on my behalf.
nienaruszalność, prawość, uczciwość
empezar lección
integrity
He's got the integrity to be our President for the next four years.
zajmować się, podejmować się
Nie będę się zajmował tymi kwestiami.
empezar lección
engage
I won't engage in these matters.
padać, pojawić się, wypłynąć, wypaść coś
Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.
empezar lección
come up
If my name comes up in the conversation, please try to change the subject.
przeciąg
empezar lección
(US) draft / (EN) draught
zapewniać, zagwarantować
empezar lección
ensure
stale, ciągle
empezar lección
constantly
ciągła presja
empezar lección
constant pressure
pisemna zgoda
empezar lección
written agreement
karalny
empezar lección
punishable
uznany za winnego i skazany
empezar lección
convicted
uznawać za winnego
empezar lección
convict sb of sth
przestępca
empezar lección
a criminal; offender
punktualność, mierzenie czasu
empezar lección
timekeeping
koszty pracy
empezar lección
labour costs
the total cost of salaries and benefits paid to employees,
dokładność
empezar lección
accuracy
waluta
empezar lección
currency
poufny, tajny
empezar lección
confidential, secret

Debes iniciar sesión para poder comentar.