mikrobiologia ogólna

 0    146 tarjetas    huhuha
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Mureina
empezar lección
-peptydoglikan zbudowany z usieciowanych łańcuchów z N-acetyloglukozaminy połączonej wiązaniami beta-1,4-glikozydowymi z kwasem N-acetylomureinowym
Ściana komórkowa bakterii Gram+
empezar lección
-40 warstw mureiny z kwasami tejchojowymi i lipotejchojowymi wystającymi nad jej powierzchnię i tworzącymi cienką powłokę polisacharydową -ścianę można usunąć za pomocą lizozymu (komórka bez ściany to protoplast)
Ściana komórkowa bakterii Gram-
empezar lección
-2-3 warstwy mureiny -otoczona zewnętrzną błoną złożoną z lipoproteidów (łączą błonę z mureiną), lipopolisacharydów (duża ilość jonów Ca chroni przed lizozymem) i fosfolipidów w warstwie wewnętrznej -komórka pozbawiona ściany to sferoplast
Otoczka bakteryjna
empezar lección
-cienka warstwa śluzu u wszystkich gatunków bakterii -ułatwia wymianę składników ze środowiskiem, chroni bakterie przed fagocytozą, zwiększa ich chorobotwórczość i umożliwia adhezję -u niektórych bakterii ulega wyraźnemu pogrubieniu i tworzy odrębny szczegół budowy -zbudowana z wielocukrów lub (rzadziej) z polipeptydów
Błona cytoplazmatyczna
empezar lección
-między ścianą komórkową a cytoplazmą -zbudowana z fosfolipidów i białek -pełni funkcję transportową (bierny i aktywny z wykorzystaniem energii i permeaz - enzymy transportowe)
Rzęski
empezar lección
-zewnątrzkomórkowe struktury odpowiedzialne za ruch bakterii -zbudowane z kurczliwej flagelliny i zakotwiczone w cytoplazmie za pomocą haczyka i ciałka bazalnego -najczęściej u bakterii spiralnych i cylindrycznych
Typy urzęsienia
empezar lección
-bezrzęse -monotrichalne -amfitrichalne (dwa pęczki rzęsek po przeciwnych stronach) -lofotrichalne (pęczek na jednym biegunie) -ditrichalne (dwie rzęski na przeciwległych biegunach) -peritrichalne (wkołorzęse)
Fimbrie
empezar lección
-zewnątrzkomórkowe wypustki cytoplazmatyczne zbudowane z niekurczliwego białka -dwa typy: pospolite (adhezja) i płciowe (koniugacja) -głównie u bakterii Gram-
Nukleoid
empezar lección
materiał genetyczny zakotwiczony w błonie lub ścianie komórkowej, kodujący podstawowe funkcje życiowe bakterii
Przetrwalniki
empezar lección
-formy przetrwalne powstające w niesprzyjających dla bakterii warunkach w procesie sporulacji wewnętrznej -zbudowane z rdzenia (cytoplazma otoczona błoną i ścianą komórkową) i korteksu -zdolność do przetrwalnikowania mają laseczki Bacillus (brak deformacji) i Clostridium (deformacja komórki przez przetrwalnik)
Inokulum
empezar lección
zawiesina mikroorganizmów przygotowana do posiania
Kształty komórek bakterii
empezar lección
-kuliste - ziarniaki (COCCUS): monococcus, dwoinki, czworniaki, pakietowce, paciorkowce, gronkowce -cylindryczne - proste: pałeczki, laseczki -cylindryczne - skręcone: przecinkowiec, śrubowiec, krętek
Podział mikroorganizmów ze względu na zapotrzebowanie na związki organiczne
empezar lección
prototrofy - organizmy heterotroficzne, wymagające do wzrostu oprócz substancji mineralnych tylko jednego organicznego źródła węgla auksotrofy - organizmy wymagający przynajmniej dwóch rodzajów związków węgla
Podział pożywek (pochodzenie)
empezar lección
-syntetyczne (ściśle zdefiniowany skład) -półsyntetyczne (pożywka o znanym składzie + składniki naturalne o niesprecyzowanym składzie) -naturalne (o nie znanym dokładnie składzie, na bazie składników naturalnych)
Podział mikroorganizmów pod względem optymalnej temperatury
empezar lección
-psychrofilne=zimnolubne - optimum 20°C (-10°C do 30°C) -mezofilne=średniotemperaturowe - optimum 37°C (15°C-45°C) -termofilne=ciepłolubne - optimum 55°C (30°C-75°C)
Podział pod względem zapotrzebowania na tlen
empezar lección
-bezwzględne tlenowce - 21% O2 -bezwzględne beztlenowce - poniżej 1-0,5% O2 -względne beztlenowce -mikroaerofile - 5-15% O2 (5% O2, 10%CO2, 85% N2)
Podział hodowli
empezar lección
-statyczne=okresowe - mikroorganizmy rozwijają się do czasu wyczerpania się składników pokarmowych/ nagromadzenia się toksycznych metabolitów (charakterystyczne fazy rozwoju populacji: zastoju-> wzrostu logarytmicznego -> stacjonarna -> zamierania -ciągła - układ otwarty z ciągłym przepływem pożywki, utrzymana faza wzrostu wykładniczego -zsynchronizowana - komórki dzielą się równocześnie - zwielokrotnienie zmian w pojedynczej komórce umożliwiające życiowego
Czysty szczep
empezar lección
zbiór komórek pochodzących od jednej komórki macierzystej
Posiew redukcyjny = izolacyjny
empezar lección
poprzez wielokrotne rozprowadzanie zawiesiny komórek po powierzchni agaru za pomocą ezy uzyskuje się oddzielne kolonie (wyizolowane czyste szczepy)
Barwienie bakterii
empezar lección
-proste - jeden barwnik, wszystkie bakterie zabarwione podobnie -złożone - wiele barwników, bakterie reagują różnie na różne barwniki -pozytywne - barwi się komórki drobnoustrojów obecnych w preparacie -negatywne - uwidacznia się otoczkę, nie obiekt (wybarwia się tło, komórki pozostają jasne - odpychanie się ujemnych jonów barwnika i bakterii)
Barwienie złożone
empezar lección
-Grama (wykorzystuje różnice w budowie ściany bakterii Gram+ -> barwi się na fioletowo i nie ulega odbarwieniu pod wpływem etanolu i Gram- -> najpierw barwi się na fioletowo, a potem ulega odbarwieniu do koloru czerwonego pod wpływem etanolu) -Ziehl-Neelsena (diagnostyka różnicowa bakterii kwasoopornych -> barwią się na czerwono fuksyną i nie odbarwiają się pod wpływem etanolu i niekwasoopornych -> odbarwiają się z fuksyny i mają kolor niebieski od barwnika kontrastowego np. błękitu metylowego)
Identyfikacja bakterii
empezar lección
-Testy API - sprawdzają właściwości biochemiczne drobnoustrojów (asymilacja/fermentacja/rozkład określonych związków chemicznych -> specjalne podłoża diagnostyczne -> zmiany zabarwienia) -metody immunologiczne (aglutynacja) -metody mikroskopowe -metody molekularne -systemy automatyczne
Grupy zagrożenia czynnikami biologicznymi
empezar lección
1. czynniki, przez które wywołanie choroby u ludzi jest mało prawdopodobne 2. czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale ich rozprzestrzenianie w populacji jest mało prawdopodobne, istnieją skuteczne metody profilaktyki lub leczenia np. Klebsiella pneumoniae, Borelia burgdorferii, Chalmydia pneumonia 3. czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, ich rozprzestrzenianie się w populacji jest bardzo prawd
jądra skraplania
empezar lección
-wraz z cząsteczkami kurzu nośniki drobnoustrojów w powietrzu -powstają w czasie kaszlu, kichania i mówienia -małe, poniżej 5um, przenoszą prątki gruźlicy, spory bakterii i grzybów oraz wirusy -duże, powyżej 5 um, paciorkowce, gronkowce, maczugowce i paleczki
Ocena mikrobiologicznej czystości powietrza
empezar lección
-swobodna sedymentacja -metoda zderzeniowa -metoda filtracyjna
Metoda swobodnej sedymentacji
empezar lección
-ekspozycja otwartych płytek ze wzbogaconym podłożem w pięciu różnych miejscach pomieszczenia -po ekspozycji inkubacja przez 48h w temp. 37°C -zlicza się liczbę kolonii i podstawia do wzoru Omeliańskiego X=a*100*100/p*t*1/5, gdzie: x-liczba drobnoustrojów w 1m3 powietrza, a-liczba kolonii, p-powierzchnia płytki, t-czas ekspozycji
Metoda zderzeniowa
empezar lección
-mechanicznie zassany strumień powietrza jest kierowany na powierzchnię płytki ze wzbogaconym podłożem -płytkę poddaje się inkubacji, a następnie zlicza liczbę kolonii -x=a*100/v*t v-objętość pobranego powietrza w ciągu 1min, t-czas pobierania próbek
Metoda filtracyjna
empezar lección
-przepuszczenie powietrza przez filtr, na którym zatrzymują się zanieczyszczenia mikrobiologiczne -posiew na agar, inkubacja i zliczenie liczby kolonii -wykrywanie endotoksyn w powietrzu
Klasy czystości mikrobiologicznej powietrza w szpitalach
empezar lección
I klasa - pomieszczenia o możliwie najwyższej aseptyce: sale operacyjne wysoceaseptyczne, boksy jałowe, pracownie płynów infuzyjnych, sale dla poparzonych II klasa- pomieszczenia o niski poziomie bakterii: sale operacyjne aseptyczne/septyczne, sale pooperacyjne, pokoje wcześniaków III klasa - pomieszczenia normalnym poziomie bakterii: sale porodowe, sale zabiegowo-operacyjne, sterylizatornie, pracownie diagnostyczne
Ocena czystości bakteriologicznej powierzchni
empezar lección
-powierzchnie suche: ilościowo i jakościowo metodą odcisków (wypukłe płytki agarowe przykładamy za pomocą aplikatora do badanej powierzchni na 10s, następnie inkubujemy w 30°C przez 72h -powierzchnie wilgotne: jakościowo wymaz suchą wymazówką -powierzchnie trudnodostępne: metoda wyplukiwań solą fizjologiczną, płynem Ringera (te dwa natychmiast posiać) lub bulionem cukrowym
Badanie mikrobiologicznej czystości rąk
empezar lección
-jałowym tamponem zamoczonym w płynie Ringera wyciera się wewnętrzną powierzchnię dłoni, przestrzenie między palcami oraz powierzchnię paznokci, czynność powtarza się suchym tamponem oraz na drugiej dłoni, następnie wrzuca się tampony do kolbki z 40cm3 płynu Ringera, wytrząsa 5 minut i posiewa -ocenia się liczbę bakterii tlenowych mezofilnych, obecnośc gronkowców koagulazododatnich oraz pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae
Mechanizmy obronne skóry przez inwazją patogenów
empezar lección
-flora naturalna -lipidy ograniczające wzrost np. Streptococcus sp. -suchość ograniczająca kolonizację Gram- pałeczkami i Candida sp.
Flora stała skóry
empezar lección
-drobnoustroje namnażające się w skórze -Gram+(Staphylococcus, Corynebacterium) -beztlenowe (Propioniobacterium acnes w gruczołach łojowych) -Gram- pałeczki (Acinetobacter spp.)
Flora przejściowa
empezar lección
-drobnoustroje kolonizujące powierzchnię skóry bez namnażania się -skład zależy od środowiska, ewentualnych uszkodzeń skóry, potliwości
Kategorie mycia rąk
empezar lección
-zwykłe - przed rutynowymi zabiegami na oddziale, przygotowaniem posiłków, eliminuje florę przejściową, 10-15s wodą i mydłem -higieniczne - w obszarach wysokiego ryzyka, przed procedurami medycznymi, po kontakcie z wydzielinami, eliminuje florę przejściową i częściowo stałą, mycie zwykłe + dezynfekcja 20-30s 3-5ml płynu, jeśli ręce czyste to można samą dezynfekcję -chirurgiczne - przed zabiegami inwazyjnymi, eliminuje florę przejściową i redukuje znacznie stałą, mycie 3-5 minut z nadgarstkami i
Technika mycia rąk według Ayliffe
empezar lección
pięciokrotnie przeciera się wszystkie powierzchnie rąk ze szczególnym uwzględnieniem kciuków
Drogi przenoszenia zakażenia
empezar lección
-pionowa=wertykalna - od matki na dziecko, przez łożysko, w czasie porodu lub podczas karmienia piersią -pozioma=horyzontalna - z jednej osoby na drugą (ale nie w relacji matka-dziecko), przez wektory -bezpośrednia styczność z chorym lub nosicielem -zakażenie pośrednie przez krew, zanieczyszczony materiał, drogą pokarmową, kropelkową, przez wektory, glebę
Rezerwuar zarazków
empezar lección
środowisko w którym krąży dany drobnoustrój wywołujący określoną chorobę
Okres wylęgania
empezar lección
czas od wniknięcia zarazka do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów chorobowych
Nosiciel
empezar lección
osoba nie wykazująca widocznych objawów choroby, ale wydalająca z kałem, moczem, plwocinami drobnoustroje chorobotwórcze -zdrowy - nie chorował, ale izoluje się od niego zarazki, ma w surowicy podwyższony poziom Ig -ozdrowieniec - wydziela drobnoustrój w okresie rekonwalescencji -stały -okresowy
Stopnie oporności drobnoustrojów na temperaturę
empezar lección
1° giną w: 100°C 2-5min, 121°C 1min, 160°C 1-2min, należą drożdże, większość wirusów, niezarodnikujące 2° 100°C 5-10min, 121°C 3 min, 160°C 4-6min, należą laseczki wąglika, zgorzeli gazowej 3° 100°C 1-5h, 121°C 5-12min, 160°C 6-30 min, należą np laseczki tężca, jadu kiełbasianego
Przedmioty
empezar lección
-wysokiego ryzyka przeniesienia: mające kontakt z jałowymi tkankami -średniego ryzyka przeniesienia: kontakt z błonami śluzowymi lub uszkodzoną skórą -niskiego ryzyka przeniesienia: kontakt tylko z nieuszkodzoną skórą
Metody dekontaminacji
empezar lección
-sanityzacja - usuwanie widocznych zabrudzeń i zanieczyszczeń -dezynfekcja - niszczenie form wegetatywnych -dezynfekcja wysokiego stopnia - formy wegetatywne + prątki gruźlicy, enterowirusy, niektóre przetrwalniki -sterylizacja - niszczy wszystkie żywe formy drobnoustrojów -antyseptyka - dezynfekcja skóry, błon śluzowych i uszkodzonych tkanek -aseptyka - postępowanie mające na celu uzyskanie jałowości pomieszczeń, narzędzi i innych przedmiotów -> zapobieganie zakażeniom tkanek i skażeniom jałowy
Rodzaje dezynfekcji
empezar lección
-termiczna - z wykorzystaniem wody o temp. 93°C lub pary wodnej i nadciśnienia 0,5atm, odkażanie bielizny, naczyń i wyposażenia sanitarnego (szczególna odmianą pasteryzacja-podgrzanie do 60-80°c i natychmiastowe oziębienie do temp. pokojowej) -chemiczna - przy użyciu roztworów chemicznych np. alkohole, aldehydy, fenole, biguanidy, metale ciężkie, halogeny, barwniki, nadtlenki, tenzydy, kwasy i zasady -termiczno-chemiczna - środki chemiczne w temp. 60°C -promieniowanie UV (nie penetruje w głąb ci
Rodzaje sterylizacji
empezar lección
-mechaniczne -fizyczne -chemiczne -wysokotemperaturowa (para wodna w nadciśnieniu 1atm - 121°C, 15min. lub 2 atm - 132°c, 5min.) -promieniowanie podczerwone -promieniowanie jonizujące -niskotemperaturowa (tlenek etylenu, formaldehyd, nadtlenek wodoru, ozon, kwas nadoctowy)
Tyndalizacja
empezar lección
-rodzaj sterylizacji -3krotne działanie pary wodnej w odstępach 24h - przetrwalniki pod wpływem impulsu termicznego przechodzą w formy wegetatywne i są niszczone w kolejnej turze
Sporale
empezar lección
-wskaźniki skuteczności sterylizacji -A - przetrwalniki Geobacillus stearotermophilus - parą wodną -S - przetrwalniki Bacillus subtilis - suchym gorącym powietrzem, tlenkiem etylenu -co najmniej dwa wskaźniki w dwóch pakietach w dwóch różnych miejscach komory
Srebro niszczy bakterie i grzyby przez:
empezar lección
-reakcje ze ścianą komórkową -utlenianie -denaturację -wnikanie do DNA
Ziarenkowce Gram+
empezar lección
-tlenowe/względnie beztlenowe: Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus -beztlenowe: Peptococcus, Peptostreptococcus -katalazo-dodatnie: Micrococcus, Kocuria, Kytococcus, Staphylococcus (aureus, epidermidis, saprophiticus, haemolyticus) -Katalazo-ujemne: Streptococcus (pyogenes, pneumoniae, agalactiae), Enterococcus (faecalis, faecium)
Staphylococcus
empezar lección
-Koagulazo-dodatnie: S. aureus, S. intermedius -Koagulazo-ujemne: S. epidermidis, S. saprophiticus, S. haemolyticus, S. lungduensis
Staphylococcus aureus
empezar lección
-czynniki wirulencji: *otoczka *śluz ułatwiający adhezję *peptydoglikan *białko A hamujące dopełniacz oraz odpowiedź humoralną poprzez blokowanie receptorów IgG *cytotoksyny *eksfoliatyny niszczące mostki międzykomórkowe warstwy ziarnistej nabłonka *enterotoksyny, będące superantygenami, stymulujące uwalnianie mediatorów mastocytów *toksyna szoku termicznego (superantygen) *koagulaza, hialuronidaza, fibrynolizyna, lipaza, nukleaza -choroby: *SSSS - gronkowcowy zespół poparzonej skóry, głównie u
Staphylococcus epidermidis
empezar lección
-flora fizjologiczna bł. śluzowych i skóry -infekcje sztucznych zastawek, wszczepów, cewników (zdolność tworzenia biofilmu), endoprotez
Staphylococcus - identyfikacja
empezar lección
-proste testy biochemiczne (reakcja koagulazy, białko A -> testy lateksowe, fermentacja mannitolu -> podłoże wybiórcze Chapman agar) -hodowla -hemoliza beta - S. aureus -hemoliza gamma - S. epidermidis -test API
Streptococcus pyogenes
empezar lección
-czynniki wirulencji: związane z komórką *białko M - główna adhezyna, podobne epitopy jak we wsierdziu -> odpowiedź autoimmunologiczna *białko wiążące fibronektynę *C5a-peptydaza *kwas hialuronowy pozakmórkowe: *cytolizyny: streptolizyna O (ciepłochwiejna, odpowiada za hemolizę) i S (hemoliza) *toksyny pirogenne o charakterze superantygenów: ciepłochwiejne SpeA, SpeB, SpeC i SpeF -postacie kliniczne zakażeń: *angina paciorkowcowa *płonica *liszajec zakaźny (ropne zapalenie skóry, najczęściej u d
Streptococcus pneumoniae
empezar lección
-czynniki wirulencji: *pneumolizyna *proteaza IgA *otoczka -choroby: *zapalenie płuc *zapalenie zatok i ucha środkowego *ZOMR *bakteriemia -identyfikacja: *hemoliza alfa *wymaga podłoży wzbogaconych *wielocukier C (składnik ściany) wydzielany z moczem *test API *wrażliwy na optochinę
Enterococcus spp.
empezar lección
-E. faecalis -E. faecium -czynniki wirulencji: *cytolizyna *hialuronidaza *otoczka polisacharydowa -duża tolerancja na wysokie temperatury, środki czyszczące, wysokie pH -naturalna oporność na małe dawki aminoglikozydów, cefalosporyn, likozamidy, streptograminy + nabyta HLAR i VRE -identyfikacja: *wymaga podłoży wzbogaconych *podłoże Coccosel agar - Enterokoki rozkładają eskulinę -> widoczne czarne kolonie
Pałeczki Gram+
empezar lección
-tlenowe: *Nocarida *Corynebacterium *Erisipelotrix -beztlenowe: *Actinomyces (israelii, naeslundi) *Propionobacterium acnes *Lactobacillus *Mobiluncus curtisii
Nokardia spp.
empezar lección
-bakterie glebowe -N. brasiliensis - klimat tropikalny i subtropikalny -N. asteroides - umiarkowany -nokardiozy u ludzi z obniżoną odpornością - infekcje osierdzia, nerek, skory, oddechowe
Corynebacterium spp.
empezar lección
-istotny składnik stałej mikroflory skóry i błon śluzowych jamy nosowo-gardłowej, krtani, jelita grubego i układu moczowopłciowego -szczepy nietoksynotwórcze odpowiedzialne ze zakażenia oportunistyczne
Corynebacterium diphteriae
empezar lección
-toksynotwórcze są maczugowce zakażone fagiem beta (konwersja lizogenna) -na syntezę toksyny wpływa również dostępność żelaza (wyczerpanie zapasów aktywuje geny odpowiedzialne za produkcję toksyny) -błonica - ostra choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt, okres inkubacji 2-5 dni, zakaźność do 4 tygodnia -patogen w miejscu wtargnięcia rozmnaża się i wytwarza toksynę, która przenika do krążenia i powoduje intoksykację. Działa wybiórcza na narządy, szczególnie na
Actinomyces spp.
empezar lección
-promienica - rzadka niezakaźna choroba bakteryjna, zazwyczaj w obrębie głowy i szyi, pojawiają się nacieki mogące imitować proces nowotworowy -źródłem są najczęściej zęby z zaawansowaną próchnicą, szczeliny dziąsłowe, krypty migdałków, uszkodzenia tk. miękkich -wywoływana przez A. israeli (składnik mikroflory jamy ustnej, bakterie tworzą wyraźne agregacje, tzw. ziarenka siarkowe) -A. naeslundi (kolonizują powierzchnię zębów, kieszonki dziąsłowe powodują zmiane promienicze twarzoczaszki, brzucha
Postacie promienicy
empezar lección
-twarzowo-szyjna - najczęstsza, obrzęk i stwardnienie dziąseł, deskowate stwardnienie w kącie żuchwy -piersiowa - przez ciągłość z jamy brzusznej lub szyi, zwykle znaczne zniszczenie tk. płucnej, możliwe nacieki żeber, kręgosłupa, przetoki płucno-opłucnowe, ropniaki -brzuszna - po połknięciu plomby lub zranieniu mięśniówki jelita, tendencja do formowania ropni otrzewnowych -miedniczna - u kobiet używających spiral, często przebieg skryty, możliwa ropna infekcja macicy i przydatków
Mycobacterium
empezar lección
-zróżnicowana grupa kwasoopornych bakterii -bezwzględnie patogenne: M. tuberculosis complex i M. leprae -prątki niegruźlicze MOTT wywołują choroby u osób w immunosupresji 3 gatunki: M. marinum, M. ulcerans i M. xenopi również u niewykazujących niedoborów odporności. Powodują głównie zmiany skórne i zapalenia stawów -Mycobacterium wymaga podłoży wzbogaconych wybiórczych Lowensteina-Jensena -prątki wykrywa się w barwieniu Ziehl-Neelsena -produkują barwniki karotenidowe -charakterystyczna budowa śc
Podział MOTT
empezar lección
-wolnorosnące (2-7tyg.) *fotochromatogenne (wydzielają barwnik pod wpływem światła): M. marinum, simiae, kansasii *skotochromatogenne (wydzielają barwnik bez względu na światło): M. flavescens, xenopi, cooki *niefotochromatogenne: M. malmonese, haemophilum, ulceranus -szybkorosnące: M. fortuitum complex, smegmatis, vaccinae, abscessus -inne: M. scrofulaceum, celatum, paratuberculosis
Mikobakterioza
empezar lección
-najczęściej dotyczy płuc, rzadziej węzłów chłonnych, skóry, tk. miękkich, może przyjmować postać rozsianą u osób w immunosupresji -najczęściej od chorych izoluje się Mycobacterium avium complex (MAC) -w populacji polskiej równiez inne MOTT wywołujące myikobakteriozy: M. kansasii, M. xenopi -czynnikiami ryzyka zachorowania są stany obniżonej odporności (HIV, nowotwory, alkoholizm) -ryzyko mykobakteriozy płuc wzrasta w stanach sprzyjających aspiracji treści żołądkowej, dializy, zabiegi kardiochir
Mycobacterium leprae
empezar lección
-długi okres wylęgania (5-10 lat) -zakażenie najczęściej po długotrwałym kontakcie bezpośrednim, drogą kropelkową i pyłową -postać tuberkuloidowa trądu: niewielka liczba zmian skórnych (leprydów) na twarzy lub tułowiu, w ich obrębie zaburzenia czucia dotyku, ciepła, bólu -postać lepromatyczna trądu: objęta skóra, układ nerwowy, narządy wewnętrzne, kościec, liczne zmiany na skórze, niedowłady ze zmniejszeniem czucia, najczęściej atakowane węzły chłonne, wątroba, narządy rozrodcze i narząd wzroku
Laseczki Gram+
empezar lección
-tlenowe: Bacillus anthracis, Bacillus cereus -bezltenowe: Clostridium perfringens, dificile, botulinum, butyricum, Baratii, tetani, sordelli
Czynniki predysponujące do zakażenia bakteriami beztlenowymi
empezar lección
-zaburzenia ukrwienia -odmrożenia -oparzenia -operacje -antybiotykoterapia o szerokim spektrum -martwica -nowotwór
Diagnostyka zakażeń bakteriami beztlenowymi
empezar lección
-materiał pobieramy przed podaniem antybiotyku/trzy dni po zakończeniu terapii -pobieranie z rany: skórę wokół odkazić 70% alkoholem, pobrać zwilżoną w soli fizjologicznej wymazówką -zaschnięte owrzodzenia: przemyć alkoholem, usunąć zaschnięta warstwę, pobrać wymazówką ruchem obrotowym -rany rozległe: z pogranicza i centralnej części -ropnie: przemyć alkoholem, nakłuć, odrzucić pierwszą porcję ropy, pobrać kolejną -posiać na podłoże selektywne z wit. K, heminą, cystyną, tioglikolanem sodu -inkub
LPS
empezar lección
-lipopolisacharyd wchodzący w skład ściany komórkowej bakterii Gram- -złożony z 3 części: *część O-swoista - wielocukier będący antygenem powierzchniowym *rdzeń złożony z zewnętrznego oligosacharydu rdzeniowego oraz wewnętrznego polisacharydu łączącego część O-swoistą i rdzeniową z lipidem A *lipid A zakotwiczony w bł. zewnętrznej, o aktywności endotoksyny -> aktywuje makrofagi, monocyty, komórki śródbłonka, odpowiada za aktywację dopełniacza, uwalnianie cytokin, leukocytozę, DIC, spadek MAP, ws
Bakterie Gram-
empezar lección
-ziarniaki tlenowe: *Neisseria (gonorrhoeae, meningitidis, cinerea, elongata, sicca itd.) *Moraxella (catarrhalis) *Veilonella (parvula, dispar) -wybredne: *Francisella (tularensis) *Pasteurella *Brucella (melitensis, abortus, suis, canis -> zoonozy) *Bartonella (quintana, hensele, bacilliformis -> zoonozy) *Haemophlius *Legionella (pneumophila, micdadei, gormanii) -Enterobacteriaceae (pałeczki fermentujące oksydazo-ujemne): *Escherichia coli *Klebsiella (pneumoniae, rhinoscleromatis, oxytoca, g
Mycoplasma
empezar lección
-M. pneumoniae - atypowe zapalenie płuc -M. hominis, genitalium -ZUM -M. salivarium, orale, buccale itp. - komensale jamy ustnej i górnych dróg oddechowych -u zakażonych HIV izoluje się też M. fenrmentans, penetrans i pirum
Chlamydia
empezar lección
-Ch. pneumoniae - atypowe zapalenie płuc i oskrzeli -Ch. psittaci - ornitoza -Ch. trachomatis - jaglica, ZUM
Campylobacter, Helicobacter
empezar lección
-zakażenia przewodu pokarmowego -choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Pseudomonas
empezar lección
-katalazo i oksydazo-dodatnie -niektóre szczepy wytwarzają otoczkę -proste wymagania odżywcze (niektóre wyrastają w wodzie destylowanej) -niektóre wytwarzają barwniki dyfundujące do podłoża: piocyjaninę, piowerdynę, fluresceinę, piorubrynę i piomelaninę -wytwarzają trójmetyloaminy pachnące jaśminem -największe znaczenie kliniczne Pseudomonas aeruginosa - pałeczka ropy błękitnej
Pseudomonas aeruginosa
empezar lección
-szeroko rozpowszechnione w przyrodzie -nie należą do flory fizjologicznej -czynniki chorobotwórczości: *adhezyny: rzęski, fimbrie, LPS, alginian *egzotoksyna A - zaburza syntezę białek, powoduje martwicę skóry, uszkodzenie rogówki i tk. płucnej *piocyjanina - katalizuje produkcję H202 *piowerdyna - chelatuje Fe *proteazy, fosfolipazy *egzoenzymy S i T - toksyny uszkadzające nabłonek -choroby: zapalenia tchawicy, szpitalne zapalenia płuc, zaostrzenia i zapalenia płuc w przebiegu mukowiscydozy i
Stenotrophomonas
empezar lección
-powszechne w przyrodzie -powodują zakażenia oportunistyczne -głównie zakażenia szpitalne - zapalenia płuc, ZOMR, ZUM, zakażenia ran -oporne na większość antybiotyków, leczenie tylko trimetoprimem-sulfametaoksazolem -posiew na agar z krwią lub MacConkeya
Acinetobacter
empezar lección
-pleomorfizm - moga zmieniac kształt w zależności od warunków -szeroko rozpowszechnione, mało wymagające -mogą wchodzić w skład flory fizjologicznej skóry i górnych dróg oddechowych -głównie zakażenia szpitalne ukł. oddechowego, moczowego, nerwowego i ran pooperacyjnych -hodowla na agarze z krwią lub MacConkey'u -leczenie karbapenemami, fluorochinolonami, aminoglikozydami, trimetoprimem -niektóre mogą wytwarzać MBL
Burkholderia
empezar lección
-małe wymagania pokarmowe, mogą mnożyć się w płynach dezynfekcyjnych -B. cepacia - oportunistyczne zakażenia szpitalne (dolnych dróg oddechowych, układu moczowego) -B. malei - nosacizna -B. pseudomallei - mielioidoza (choroba podobna do nosacizy) -hodowla na agarze z krwią, MacConkey'u, podłożu wybiórczo-diagnostycznym dla B. cepacia
Enterobacteriaceae
empezar lección
-antygeny: somatyczny O, rzęskowy H, otoczkowy K, fimbriowy Vi -powszechnie w środowisku -flora fizjologiczna p. pok. -zakażenia oportunistyczne prawie wszystkich narządów -bezwzględnie chorobotwórcze: niektóre szczepy E. coli i Klebsiella, Salmonnela, Shigella i Yersinia -czynniki chorobtwórczości: LPS, otoczka, zmienność antygenowa (unikanie przeciwciał), systemy wydzielnicze, siderofory chelatujące żelazo, oporność na antybiotyki (ESBL, AmpC, KPC, MBL)
Escherichia coli
empezar lección
-szczepy chorobotwórcze: EHEC (enterokrwotoczny), ETEC (enterotoksygenny), EPEC (enteropatogeny), EIEC (enteroinwazyjny), EAEC (enteroagregacyjny), szczep K1 -EHEC - krwotoczne zapalenie okrężnicy (wodnista biegunka, która po 2-3 dniach przechodzi w krwawą, silne bóle brzucha, nudności), zespół hemolityczno-mocznicowy HUS (ostra niewydolność nerek, anemia, biegunka) niektóre szczepy EHEC (VTEC, np. E. coli) 157: H7) wytwarzają toksyny Shiga-like tzw. werotoksyny (podjednostka A hamuje syntezę bi
Klebsiella
empezar lección
-K. granulomatis - ziarniniak pachwinowy -K. oxytoca - zapalenia płuc, zakażenia ran i tk. miękkich, ZUM -K. rhinoscleromatis - ziarninakowa choroba nosa (twardziel) -K. ozenae - atroficzne zapalenie śluzówki nosa (cuchnący nieżyt nosa) -mogą również powodować bakteriemie i ZOMR
Proteus
empezar lección
-wytwarzają liczne rzęski (duża ruchliwość, pełzanie po wilgotnych powierzchniach -> na płytkach wzrost mgławicowy) -ureaza - alkalizacja moczu i uszkodzenie nabłonka nerek, powstawanie kamieni struwitowych -zakażenia układu moczowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego, płuc, zakażenia ran
Yersinia
empezar lección
-Y. pestis - dżuma -Y. enterocolitica - jersiniozy -Y. pseudotuberculosis - rodencjoza
Vibrio
empezar lección
-V. cholerae - podział na serogrupy ze względu na antygen somatyczny O -V. parahaemolyticus -V. vulnificus
Beztlenowe pałeczki Gram-
empezar lección
-flora fizjologiczna jamy ustnej, górnych dróg oddechowych, ukł. moczopłciowego -mogą powodować endogenne infekcje przy obniżeniu oporności, urazach, niedotlenieniu tkanek, odmrożeniach -Bacteroides - ropnie narządów -Porphyromonas - zakażenia kanałów zębowych, martwica miazgi, zapalenia migdałków, zapalenia, ropnie płuc, bakteryjna waginoza -Leptotrichia - anigna Plauta-Vincenta, zapalenia szyjki macicy, zakażenia ropno-zgorzelinowe -Fusobacterium - angina Plauta-Vincenta, ropnie, zgorzele płuc
Mikrobiom, mikrobiota
empezar lección
ogół mikroorganizmów występujących w danym środowisku
Odporność kolonizacyjna
empezar lección
zróżnicowana fizjologiczna flora bakteryjna oraz właściwości śliny (obojętne pH, lizozym, laktoperoksydaza) tworzą środowisko chroniące jamę ustną i gardło przed kolonizacją przez patogeny
Kolonizacja dróg oddechowych
empezar lección
-w jamie nosowo-gardłowej mniej bakterii niz w jami eustnej -w krtani nieliczna mikroflora -tchawica sporadycznie kolonizowana przez drobnoustoje z tylnej ściany gardła -oskrzela, oskrzeliki i pęcherzyki płucne wolne od bakterii (rzęski, śluz, odruch kaszlowy)
Różnice między infekcją wirusową i bakteryjną
empezar lección
-etiologia bakteryjna: gorączka powyżej 38,5, śluzoworopny katar, kaszel z odkrztuszaniem zielonej plwociny, czerwone zabarawienie śluzówek -przy infekcjach wirusowych temp. poniżej 38,5 stopnia, wodnisty katar, suchy kaszel
Bordatella
empezar lección
-B. pertussis - krztusiec -B. parapertussis, bronchiseptica - krztuścopodobne infekcje
czynniki etiologiczne zakażeń górnych dróg oddechowych (do krtani) (większość ma etiologię wirusową)
empezar lección
-G+: S. pyogenes (A-płonica, B, C, G -angina paciorkowcowa), S. pneumoniae, S. aureus, C. diphteriae, L. monocytogenes -G-: M. catarrhalis, Enterobacteriaceae, pałeczki -atypowe: M. pneumoniae, Ch. pneumoniae -wirusy DNA: adenowirusy, wirus Epsteina-Barra -wirusy RNA: influenza A i B, parainfluenza, rhinovirus, enterovirus, koronavirus, RSV
Najczęstsze wirusy powodujące zap. gardła i migdałków
empezar lección
-u dzieci: Adenovirusy (3,7,21), RSV, Parainfluenza, Influenza, HSV-1, Rhinovirusy, Coxsackie -u dorosłych: Rhinovirusy, HSV, influenza, Adenovirusy, Coxsackie, ECHO, Polio
różnice między paciorkowcowym i wirusowym zapaleniem gardła
empezar lección
-paciorkowcowa: zimą i wczesną wiosną, najczęściej u dzieci i młodzieży, nagły początek, silny ból gardła, gorączka, malinowa bł. śluzowa, ropne naloty, dłużej niż 5-7 dni -angina wirusowa: cały rok, w każdym wieku, powolny początek, brak bólu gardła, ból mięśni i stawów, nie występuje gorączka, gardło lekko zaczerwienione, kaszel, chrypka, 5-7 dni
Zapalenie błony śluzowej nosa
empezar lección
-najczęściej charakter wysiękowy -bakterie: S. pneumoniae, Streptococcus A, C i G, S. aureus, C. ulcerans -wirusy: Rhinovirus, Parainfluenza -najczęściej Rhinovirusy, RSV, Influenza, Coronavirusy i u dzieci jeszcze Parainfluenza -rzadką postacią błonica, twardziel, cuchnący nieżyt nosa
Zapalenie zatok obocznych nosa
empezar lección
-powikłanie przeziębienia lub wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych -najczęściej zima-wiosna, latem związane z pływaniem -zwykle bakteryjne -ostre wywoływane przez: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, S. pyogenes -przelwekłe: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus
Zakażenia ucha środkowego
empezar lección
-S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. pyogenes, (S. aureus, beztlenowe paciorkowce-przewlekłe) -często również etiologia wirusowa (rhinowirusy, rzadziej influenza i parainfluenza)
Zapalenie nagłośni
empezar lección
-ostre schorzenie, zwykle u dzieci poniżej 5 lat, wywołana przez H. influenzae
Ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli - pseudokrup
empezar lección
-często towarzyszy przeziębieniu lub grypie -chrypka, zaburzenia oddychania -90% spowodowane wirusem grypy, paragrypy, rhinowirusami, RSV, adenovirusami -reszta o etiologii bakteryjnej - Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, M. catarrhalis, S. pyogenes
Zakażenia dolnych dróg oddechowych (normalnie jałowe, zakażenie przy zachwianiu równowagi między obroną gospodarza a działaniem czynnika zakaźnego)
empezar lección
-G+ - S. pneumoniae, S. aureus, Nocardia asteroides, A. israelii, Mycobacterium -G- Neisseria, Moraxella, H. influenzae, K. pneumoniae, P. aeruginosa, Acinetobacter, Legionella -atypowe: Ch. pneumoniae, M. pneumoniae -wirusy DNA: adenowirusy, Epsteina-Barra, cytomegalii (CMV), HSV, VZV (ospa wietrzna) -wirusy RNA: influenza, RSV, rhinovirusy, wirus różyczki, odry, coronavirusy, hantanvirus
Patogeneza zapalenia płuc
empezar lección
1. osłabienie obrony organizmu (flora fizjologiczna, kaszel, rzęski itp.) 2. sposoby szerzenia się zakażenia w zależności od patogenu: -przestrzenie powietrzne - głównie Gram+, gromadzenie płynu i włóknika -drzewo oskrzelowe - Gram-, przez ciągłość na tk. płucną -> martwica, zniszczenie przegród, ropnie -tk. śródmiąższowa - wirusy, bakterie atypowe 3. u niemowląt najczęściej RSV, CMV, Parainfluenza, powyżej 6 roku życia adenovirusy 4. u dorosłych HSV, CMV, Hantavirusy, Influenza, Adenovirusy, Co
Podział zapaleń płuc
empezar lección
-pozaszpitalne CAP - do 48h od przyjęcia do szpitala lub w warunkach ambulatoryjnych (S. pneumoniae, M. pneumoniae, Chlamydia, Lehionella, H. influenzae, Moraxella, S. pyogenes, S. aureus, pałeczki Gram-) -szpitalne (HAP)- do 4 dnia: S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella, S. aurues -powyżej 5 dnia: P. aeruginosa, Enterobacteriaceae, Acinetobacter, S. aureus, Ch. trachomatis, M. pneumoniae, CMV -związane z wentylacją mechaniczną (VAP) -związane z kontaktem z służbą zdrowia (HCAP)
Różnicowanie typowego i atypowego zapalenia płuc
empezar lección
-atypowe: 7-20 dni wylęgania, skryty początek, średnia gorączka, skąpa plwocina, leukocytoza średnia, słabo wyrażone zmiany w Rtg, zła odpowiedź na b-laktamy -typowe: 1-2 dni wylęgania, nagły początek, dreszcze, wysoka gorączka, obfita plwocina, mocno wyrażone zmiany w Rtg, dobra odpowiedź na b-laktamy
Zapalenie oskrzeli
empezar lección
-ostre i przewlekłe (S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, M. pneumoniae, Ch. pneumoniae) -najczęściej wirusy influenza, Coronavirus, Rhinovirus
Zapalenie tchawicy i oskrzeli
empezar lección
-dzieci najczęsciej parainfluenza, influenza, RSV i adenovirusy -dorośli influenza
Diagnostyka zakażeń LRTI
empezar lección
-materiały: plwocina, wydzielina oskrzelowa, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe, bioptat z płuc, płyn opłucnowy, krew -pobieranie: *plwociny - 3ml, rano na czczo po umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej przegotowana wodą *wydzielina oskrzelowa - odsysana u zaintubowanych + końcówka cewnikado odsysania do jałowego pojemnika *bronchoaspirat - bronchofiberoskopem *popłuczyny (BAL) - płukanie jałowym płynem Ringera *bioptaty - do jałowego pojemnika z solą fizjologiczną -szczególne przypadki: *biop
Prątki wywołujące gruźlicę
empezar lección
Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum Mycobacterium microti Mycobacterium canetti Mycobacterium caprae Mycobacterium pinnipedii
Objawy gruźlicy
empezar lección
-osłabienie -gorączka -utrata apetytu -chudnięcie -kaszel -wykrztuszanie -ból w klatce piersiowej -powiększenie węzłów chłonnych -bóle kości i stawów
Materiały do badań w gruźlicy płuc
empezar lección
-plwocina -płyn opłucnowy -materiały z bronchoskopii -popłuczyny żołądkowe -krew -w gruźlicy pozapłucnej mocz
różnicowanie gatunkowe prątków
empezar lección
-test niacynowy - odróżnia M. tuberculosis od innych -sondy genetyczne Acu probe -identyfikacja kwasów mykolowych
Próba tuberkulinowa
empezar lección
-identyfikacja zakażenia prątkiem gruźlicy -wprowadza się śródskórnie tuberkulinę i sprawdza reakcję zapalną skóry -0-5mm nacieku - odczyn ujemny -powyżej 6 mm - dodatni -powyżej 15mm - odczyn wzmozony -> dlasza diagnostyka
Quantiferon
empezar lección
-test pośredni do wykrywania infekcji M. tuberculosis -pomiar IFNgamma
Leki przeciwprątkowe
empezar lección
-bakteriobójcze (izoniazyd, ryfampicyna, streptomycyna) -bakteriostatyczne (etambutol, cykloseryna, kwas paraaminosalicylowy) -wyjaławiające (eliminacja uśpionych pratków - ryfampicyna, piraznymaid) -o wczesnym działaniu bakteriobójczym (izoniazyd) -leki I rzutu: ryfampicyna, izoniazyd, pirazynamid, etambutol, streptomycyna -leki II rzutu: kwas paraaminosalicylowy, etionamid, cykloseryna, klofazymina, fluorochinolony, makrolidy
Oporność prątków
empezar lección
MDR-TB - na co najmniej izoniazyd i ryfampicynę XDR-Tb - na izoniazyd, ryfampicynę, chinolony, aminoglikozydy lub kapreomycynę TDR - na wszystko
Grypa
empezar lección
-wirus RNA typ A (ludzki i zwierzęcy), typ C (ludzki) -replikuje w jądrze -czynniki zjadliwości: hemaglutynina (wiąże się z erytrocytami i komórkami górnych dróg oddechowych), neuraminidaza (rozkłada kwas neuraminowy wchodzący w skład mucyny) -leczenie i zapobieganie: szczepionka, amantadyna i rymantadyna (zapobiegają odpłaszczaniu wirusa typu A), zanamiwir, oseltamiwir (inhibitory neuraminidazy)
RSV
empezar lección
-syncytialny wirus oddechowy -RNA -czynniki zjadliwości: białko F -leczenie: palivizumab, respigam (IgG)
Parainfluenza
empezar lección
-RNA -czynniki zjadliwości: HA, NA, białko F (fuzyjne - powstawanie syncytiów) -leczenie objawowe -między innymi krup
ludzki metapneumowirus
empezar lección
-paramyksowirus mający związek z wystepowaniem ostrych infekcji dróg oddechowych u dzieci i niemowląt
Adenowirusy
empezar lección
-DNA -przenoszenie droga kropelkową i przez bezpośredni kontakt ze spojówkami -duże zagrożenie u ludzi w immunosupresji -> ZOMR< zapalenia płuc
Rynowirusy
empezar lección
-RNA -odpowiedzialny za 40% chorób przeziębieniowych (optymalna temp. 33-34stopnie)
Koronawirus
empezar lección
-RNA -10-20% wszystkich przeziębień -glikoproteina powierzchniowa wypustek - przyłączenie do komórek gospodarza
SARS=zespół ciężkiej niewydolności oddechowej
empezar lección
-wywoływany przez koronawirus -drogi zakażenia: kropelkowa, sporadycznie za pomocą przedmiotów -może przetrwać w kale 1-2 dni -postać typowa o ostrym przebiegu (objawy grypopodobne -> atypowe zapalenie płuc) i bezobjawowa (zwykle u starszych)
Bocawirus
empezar lección
-parvowirus -odpowiada za infekcyjne zapalenia dróg oddechowych u dzieci oraz biegunki
Mimivirus
empezar lección
-największy DNA wirus -prawdopodobnie wywołuje zapalenie płuc
Test actim CRP
empezar lección
-ocena poziomu CRP we krwi -wspomaga różnicowanie kliniczne między infekcją bakteryjną i wirusową (wyraźny wzrost - bakterie)
Haemophilus influenzae
empezar lección
-nieruchoma Gram- pałeczka względnie beztlenowa -najlepiej rośnie na ogrzanym agarze czekoladowym -6 podtypów: a, b, c, d, e, f -czynniki chorobtwórczości: polisacharyd otoczkowy, lipooligosacharydy błonowe (adhezja), proteaza IgA -choroby: ZOMR, zapalenie ucha środkowego, zatok, nagłośni, tk. podskórnej, płuc -wykrywanie: barwienie Grama, posiew, test aglutynacji lateksu
Bordatella pertussis
empezar lección
-pałeczka krztuśca -w organizmie wytwarza otoczkę -czynniki zjadliwości: adhezyny, LPS, czynnik zwiększający limfocytozę, toksyny krztuściowa i tchawicza -diagnostyka: leukocytoza z przewaga limfocytów, analiza plwociny, hodowla na podłożu węglowym (Charcoal agar) lub zawierającym krew (Bordeta-Gengou) -leczenie makrolidami -szczepionka DTP
Moraxella catarrhalis
empezar lección
-tlenowa otoczkowa Gram- bakteria -wzrasta na zwykłym agarze i podłożach wzbogaconych -katalazo i oksydazododatnia -choroby: nawracające zapalenia dróg oddechowych, ucha środkowego, ZOMR -leczenie kotrimoksazolem (wytwarza b-laktamazy)
Legionella pneumophila
empezar lección
-Gram- tlenowa pałeczka względnie wewnątrzkomórkowa powodująca chorobę legionistów i gorączkę Pontiac -zakażenie droga kropelkową -wnika do makrofagów, obniża zdolności obronne organizmu, niszczy okoliczne tkanki egzotoksynami -czynniki chorobotwórczości: białka błony zewnętrznej umożliwiające adhezję i penetrację do makrofagów, zdolnośc do przeżycia wewnątrzkomórkowego (toksyna białkowa hamująca wybuch tlenowy, katalaza), hamowanie odpowiedzi komórkowej, wytwarzanie egzotoksyn i endotoksyn -cho
Chlamydia pneumoniae
empezar lección
-drogą kropelkową -m.in. zapalenia płuc -uszkadza nabłonek rzęskowy i śródbłonek naczyń -wewnątrzkomórkowa, nie ma mureiny -cykl rozwojowy: ciałko elementarne (zakaźne, na zewnątrz komórki) -> po wniknięciu ciałko siatkowate -> podział -> ciałka pośrednie -> liza komórki i wyrzut ciałek elementarnych -rozpoznanie: badanie plwociny, popłuczyn, wymazu z gardła, test Elisa (Ig) -leczenie antybiotykami działającymi wewnątrzkomórkowo (tetracykliny, azytromycyna) -trzy biotypy: TWAR (chorobotwórczy dl
Mycoplasma pneumoniae
empezar lección
-atypowa bakteria całkowicie pozbawiona ściany komórkowej -rozpoznanie na podstawie posiewu na podłoże zawierające wyciąg mięsny, pepton, surowice końską i wyciąg z drożdży -typowe kolonie posiadają wrośnięte w podłoże centrum i strefę wzrostu powierzchniowego (wygląd sadzonego jaja) -leczenie makrolidami, tetracyklinami, fluorochinolonami i fusafuginą -hamuje ruchy rzęsek i powoduje śmierć komórek błony śluzowej
Struktury bezkomórkowe
empezar lección
-mikrostruktry mozliwe do obserwacji wyłacznie w mikroskopie elektronowym -naleza: *wirusy *wiroidy *priony
wirusy
empezar lección
-ich byt jest całkowicie zalezny od zywych komorek -tylko jeden rodzaj kwasu nukleinowego -białko wiazace receptor - słuzy do przyłaczania sie do komorek gospodarza -wirion - pojedyncza, kompletna jednostka wirusa -kapsomer - podjednostka polipeptydowa budujaca kapsyd -nukleokapsyd - kapsyd + genom -niekotore maja osłonke lipidowa pochodzaca z błony cytoplazmatycznek komorki gospodarza, uzyskana w trakcie pączkowania
Podzial wirusow ze wzgledu na wielkosc
empezar lección
-duze (150-300nm) - pokswirusy (np. ospa prawdziwa) -srednie (50-150nm) - herpesvirusy, adenovirusy -male (20-50nm) - pikornawirusy, parwowirusy
symetria wrusow
empezar lección
-helikalna - kapsomery dookoła kwasu nukleinowego -kubiczna=ikosaedralna - kapsomery tworza bryłe z dwudziestu trojkatow dookola genomu -złozona
fazy replikacji wirusa
empezar lección
1. adsorpcji - dzieki roznicom ładunku i receptorom 2. penetracji 3. eklipsy=utajenia - namnazanie elementow wirionu 4. dojrzewania - składanie 5. elucji = uwalniania
interferencja wirusowa
empezar lección
brak mozliwosci namnozenia sie wirusa w komorce zainfekowanej wczesniej innym wirusem (w zakazeniach mieszanych)
podział wirusów ze wzgledu na atakowane organizmy
empezar lección
-bakteriofagi - najczesciej DNA, wstrzykuja swoj material do bakterii, kapsyd zostaje na zewnatrz -fitofagi - głownie RNA, wymagaja wczesniejszego uszkodzenia sciany komorkowej rosliny -zoofagi - DNA lub RNA
przebieg zakażenia wirusowego
empezar lección
- w miejscu wniknięcia pierwotne namnożenie (zakażenie bezobjawowe) -namnożony wirus naczyniami chłonnymi lub krwionośnymi (pierwotna wiremia) dociera do wtórnych narządów limfatycznych -dalsza replikacja -przedostanie się wirusa do krwi (wtórna wiremia)
mechanizmy obronne wirusów
empezar lección
-przechodzenie w stan latencji/ zakażenie w miejscach niedostępnych dla ukł. immunologicznego -tworzenie syncytiów komórkowych -zmienność antygenowa -mimikra antygenowa
wirusy gorączek krwotocznych
empezar lección
-Filoviridae: *Marburg - choroba marburska *Ebola -Bunyaviridae: *Hanta - hantawirusowy zespół płucny i nerkowy *phlebovirus - gorączka doliny Rift *Nairovirus - krymskokongijska gorączka krwotoczna -Arenaviridae: *arenavirus - gorączka Lassa *machupo - boliwijska gorączka krwotoczna *junin - argentyńska *guanarito - wenezuelska *sabia - brazylijska -Flaviviridae: *flavivirus - gorączka Denga, żółta
wirusy neurotropowe
empezar lección
-HSV -Morbillivirus (odra) -Rubulavirus (świnka) -Rubivirus (różyczka) -Influenzae virus -Varicella Zoster (ospa wietrzna) -Poliovirus
wirusowe zapalenie wątroby - drogi zakażenia
empezar lección
A - pokarmowa B - pozajelitowa C - pozajelitowa D - pozajelitowa z B E - pokarmowa G - pozajelitowa
Diagnostyka zakażenia wirusowego
empezar lección
-ujawnienie obecności wirusa w organizmie -ocena odpowiedzi immunologicznej na zakażenie -identyfikacja pod mikroskopem -odczyny serologiczne -namnażanie na wrażliwych żywych komórkach
Hodowle komórkowe
empezar lección
-pierwotna - komórki bezpośrednio z organizmu, ograniczona liczba pasaży (7) -diploidalna - komórki płodowe, większa liczba pasaży (50) -ustalona linia komórkowa - najczęściej z komórek nowotworowych, linii diploidalnych po transformacj -> nieograniczona liczba pasaży, kariotyp inny niż organizmu wyjściowego -pasaż - przeniesienie komórek z jednego naczynia hodowlanego do innego
wykrywanie antygenów wirusowych
empezar lección
-metody immunochromatograficzne (IC)- szybkie testy, łatwe do wykonania -metody immunoenzymatyczne (IE)- te dwie zwykle w ostrej fazie infekcji -metody immunofluorescencji -testy serologiczne -detekcja kwasów nukleinowych

Debes iniciar sesión para poder comentar.