Kryzys rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII stulecia

5  1    25 tarjetas    GentleMick
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
W którym roku wybuchło powstanie Chmielnickiego i kto stanął na jego czele
empezar lección
Powstanie wybuchło w 1648r. Na jego czele stanął Bohdan chmielnicki.
Jaki był powód wybuchu powstania Chmielnickiego
empezar lección
Niezadowolenie kozaków z odwołania przygotowań do wojny z Turcją, do której dążył Władysław IV. Kozacy liczyli na rozszerzenie swych wolności i bogate łupy
jaki cel stawiał sobie chmielnicki
empezar lección
Chmielnicki chciał uzyskać gwarancje poprawy sytuacji kozaków w ramach ustrojowych rzeczypospolitej, jednak z czasem jego celem stało się oderwanie ziem ukraińskich i utworzenie niezależnego państwa
Bohdan Chmielnicki oddał Ukrainę pod protekcję Rosji by osiągnąć niezależność Ukrainy. Gdzie i kiedy to było.
empezar lección
Układ W Perejasławiu w 1654-ugoda kozacko-rosyjska
Po śmierci chmielnickiego podjęto próbę odbudowy więzi polski z Ukrainą. Wynikiem tego była ugoda w Hadziaczu.
empezar lección
Ugoda Polsko-kozacka W Hadziaczu w 1658r. Sejm walny zatwierdził ugodę w 1659r. wprowadzając duże zmiany, kozacy znów oddają się pod protekcję Rosji.
Kiedy następuje Potop Szwedzki
empezar lección
W 1655. Wojsko polskie nie było w stanie stawić czoła najeźdźcy, szlachta i magnaci masowo przechodzili na stronę Szwedzką. Litwa uznała zwierzchność króla Szwedzkiego Karola X Gustawa(1654-1660)
Dowodem zmiany postawy społeczeństwa wobec Szwedów było zawiązanie w grudniu 1655r. antyszwedzkiej konfederacji w Tyszowcach na czele z hetmanem koronnym Stanisławem Rewerą i Stanisławem lanckorońskim. Dlaczego doszło do zmiany sytuacji?
empezar lección
Brutalne postępowanie wojsk szwedzkich, grabieże, konfiskaty,łupienie klasztorów i świątyń. Hetmani wezwali pospolite ruszenie i wzywali polskich żołnierz którzy przeszli pod komendę szwedzką aby opuścili obóz wroga.
Kiedy rządził król Jan Kazimierz
empezar lección
Jan Kazimierz II Waza 1648-1668
Kto popierał Polskę podczas najazdy Szwedzkiego
empezar lección
Austria i Dania
Kto popierał Szwecję
empezar lección
elektor Brandeburski, książę Siedmiogrodu Jerzy II Rakoczy i Chmielnicki
Kiedy podpisano traktat w Radnot
empezar lección
W grudniu 1656r. W podziale Polski miał uczestniczyć również Bogusław Radziwiłł. następstwem był najazd wojsk siedmiogrodzkich na Polskę w 1657r.
Co zrobiła rzeczpospolita aby rozbić sojusz elektora i króla szwecji
empezar lección
Na mocy traktatów welawsko-bydgoskich w 1657r. przyznała elektorowi brandeburskiemu suwerenną władzę w Prusach książęcych. Osłabiło to antypolska koalicję.
Kiedy rzeczpospolita odparła najazd Szwedzki
empezar lección
w 1660r zawarła ze Szwecją pokój w Oliwie. Wojna doprowadziła do utraty lenna pruskiego oraz kryzysu gospodarczego i społecznego.
Kiedy podpisano rozejm z Rosją
empezar lección
W 1667r. w Andruszowie. moskwa zagarnęła lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem.
Kiedy zawarto traktat w Buczaczu i jakie były konsekwencje
empezar lección
W 1672r. wyczerpany kraj nie był w stanie stawić czoła najazdowi tureckiemu na podole. Po kapitulacji kamieńca Podolskiego rzeczpospolita zawarła traktat w Buczaczu. na mocy tego układu Turcja zawładnęła Podolem, częścią województwa kijowskiego i bracławskiego.
Co to jest Rokosz?
empezar lección
zbrojne powstanie szlachty (polskiej, bądź węgierskiej) przeciw królowi-elektowi w celach politycznych. Rokoszem nazywana jest także konfederacja, skierowana przeciwko królowi
Co to są Artykuły Henrykowskie
empezar lección
akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia, zostały spisane na sejmie elekcyjnym 20 maja 1573 r., którego głównym zadaniem było wybranie monarchy. Były prawami niezmiennymi, zawierającymi najważniejsze uregulowania dotyczące sprawowania władzy w państwie oraz określały stosunki między sejmem walnym a monarchą. Był to zbiór przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Polski wybrany w drodze wolnej elekcji. gwarantowały szlachcie zachowanie przywilejów, określały zasady ustroju i
Unia Brzeska
empezar lección
połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Następstwem unii brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na zwolenników unii – unitów i przeciwników – dyzunitów.
Kiedy Jerzy Lubomirski(wybitny wódź, wierny królowi w czasie potopu i zwycięzca spod Cudnowa) stanął na czele antykrólewskiego rokoszu
empezar lección
Rokosz Lubomirskiego 1665-1666 Lubomirski stanął na czele tej rokoszy by zdetronizować władcę. W bitwie pod Mątwami w 1666r. pokonał wojska królewskie. Rokosz przyczynił się do upadku autorytetu monarchy co doprowadziło do jego abdykacji w 1668r. Wyjechał do Francji
Kto został królem bo Janie Kazimierzu
empezar lección
Michał Korybut Wiśniowiecki(1669-1673) Borykał się z silną opozycją magnacką, do której należał hetman Jan Sobieski
Wojna Polsko-Rosyjska
empezar lección
1654-1667
Zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod Chocimiem
empezar lección
1673
Pokój w Buczaczu i zajęcie Podola przez Turcję
empezar lección
1672
Panowanie Jana Sobieskiego
empezar lección
1674-1696
Pokój polsko-rosyjski Grzymułtowskiego
empezar lección
w 1686 Zakończył on klęską dwudziestoletnie próby zmiany niekorzystnej dla Polski sytuacji na Wschodzie, a dla Rosji oznaczał początek ekspansji na zachód.

Debes iniciar sesión para poder comentar.