kolokwium 3 - mięśnie

 0    89 tarjetas    nataliamiszta1803
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
jak wykonuje się preparat nerwowo-mięśniowy z żaby?
empezar lección
ogłuszyć, zniszczyć mózg i rdzeń kręgowy igłą preparacyjną; ściągnąć skórę; wypreparować nerw kulszowy ze splotem lędźwiowym i mięsień łydkowy ze ścięgnem Achillesa; oddzielić mięsień łydkowy od kości do wysokości stawu kolanowego; wyciąć staw z mięśniem
podstawowe przyrządy używane w pracowni fizjologicznej
empezar lección
indukcyjny aparat saneczkowy du Bois-Reymonda, elektrody szpilkowe, przerywacze elektryczne, przerywacz rtęciowy Bernsteina, miograf, kimograf
do czego służy indukcyjny aparat saneczkowy du Bois-Reymonda?
empezar lección
aparat wytwarza impulsy elektryczne, służące do pobudzania tkanek
do czego służą elektrody szpilkowe?
empezar lección
do bezpośredniego przekazywania bodźców elektrycznych
do czego służą przerywacze elektryczne?
empezar lección
urządzenia do zamykania i przerywania prądu (klucze)
do czego służy przerywacz rtęciowy Bernsteina?
empezar lección
służy do wytwarzania impulsów o dużej częstotliwości
co to miograf?
empezar lección
przyrząd do mechanicznego rejestrowania zjawisk ruchowych (stolik, dźwignia, pisak)
co to kimograf?
empezar lección
przyrząd przesuwający płaszczyznę, na której znaczy się wykres badanych zjawisk
skurcz pojedynczy - co to?
empezar lección
Skurcz wywołany pojedynczym bodźcem progowym lub nadprogowym
skurcz izotoniczny - co to?
empezar lección
skurcz, w trakcie którego zmienia się długość kurczącego się mięśnia, a napięcie jest stałe
skurcz izometryczny - co to?
empezar lección
skurcz w trakcie którego długość mięśnia nie zmienia się, a zmienia się napięcie
skurcz auksotoniczny - co to?
empezar lección
skurcz, w trakcie którego zmienia się zarówno długość jak i napięcie mięśnia
jakie fazy można wyróżnić na krzywej izotonicznego skurczu pojedynczego?
empezar lección
faza utajonego pobudzenia, faza skurczu, faza rozkurczu
faza utajonego pobudzenia - charakterystyka
empezar lección
obejmuje czas upływający między zadziałaniem na mięsień skutecznego bodźca, powodującego powstanie w błonach komórek mięśniowych potencjałów czynnościowych a początkiem skurczów komórek
faza skurczu - charakterystyka
empezar lección
odpowiada momentowi wnikania filamentów cienkich (aktynowych) między filamenty grube (miozynowe)
faza rozkurczu - charakterystyka
empezar lección
odpowiada momentowi wysuwania się filamentów cienkich (aktynowych) z pomiędzy grubych (miozynowych)
czas trwania skurczu pojedynczego dla żaby
empezar lección
wynosi około 100ms z tego na okres utajonego pobudzenia przypada około 10ms, na okres skurczu 40 ms i rozkurczu 50 ms
bodziec (podnieta) - co to?
empezar lección
nagła i dostatecznie silna zmiana w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym, która powoduje wzbudzenie impulsu nerwowego czyli przejście komórki ze stanu spolaryzowanego do czynnego stanu depolaryzacji
pobudliwość - co to?
empezar lección
zdolność reagowania żywych komórek na działanie różnych bodźców zmianą swej struktury lub wszczęciem, nasileniem albo osłabieniem charakterystycznej dla tych komórek funkcji
podział bodźców ze względu na wielkość (siłę) podniety
empezar lección
podprogowe, progowe, ponadprogowe, maksymalne, ponadmaksymalne
bodźce podprogowe - co to?
empezar lección
bodźce, które nie przełamują stanu spoczynkowego drażnionego neuronu
bodźce progowe - co to?
empezar lección
bodźce, które przełamują próg pobudliwości, jest to pierwsza podnieta skuteczna, wywołująca minimalny wizualny efekt, która jest zarazem miarą wrażliwości nerwu na podniety
od czego zależy skuteczność bodźca?
empezar lección
od rodzaju bodźca, siły bodźca i czasu jego działania
sumowanie podniet podprogowych - kiedy następuje?
empezar lección
następuje, gdy tkanka jest drażniona serią podniet podprogowych, szybko następujących po sobie
sumowanie podniet podprogowych - mechanizm działania
empezar lección
każda z podniet podprogowych nie daje reakcji, ale wywołuje pobudzenie miejscowe, które nie rozprzestrzenia się ale pozostawia ślad; przy kilku podnietach działających kolejno pobudzenia te sumują się, aż będzie osiągnięta wielkość progowa
właściwości fizjologiczne włókien mięśniowych
empezar lección
pobudliwość, zdolność przewodzenia fali pobudzenia, kurczliwość
pobudliwość - charakterystyka
empezar lección
zdolnością wytwarzania potencjału czynnościowego w odpowiedzi na działanie bodźców (funkcja związana z sarkolemą)
zdolność przewodzenia fali pobudzenia - charakterystyka
empezar lección
wzdłuż całego swojego przebiegu (funkcja związana z sarkolemą)
kurczliwość - charakterystyka
empezar lección
zdolnością do skracania się pod wpływem pobudzenia (funkcja związana z miofibrylami znajdującymi się w sarkoplazmie)
co jest możliwe dzięki skurczom mięśni szkieletowych zachodzących pod wpływem impulsów nerwowych?
empezar lección
przemieszczanie się organizmu w przestrzeni, zmiany ułożenia części ciała względem siebie, utrzymanie postawy ciała
skład chemiczny mięśni
empezar lección
75% -woda; 20% - białko; 5% - inne (ATP, fosfokreatyna)
białka mięśni
empezar lección
białka strukturalne (50% - kurczliwe, 20% - inne); białka rozpuszczalne (20% - albuminy, 10% - enzymatyczne)
warstwy tkanki łącznej mięśnia szkieletowego
empezar lección
namięsna (epimysium), omięsna (perimysium), śródmięsna (endomysium)
namięsna (epimysium) - charakterystyka
empezar lección
warstwa, która wnika do wnętrza mięśnia, dzieląc go na pęczki, łączy zatem włókna mięśniowe
omięsna (perimysium) - charakterystyka
empezar lección
otacza pęczki mięśniowe
śródmięsna (endomysium) - charakterystyka
empezar lección
warstwa tkanki łącznej, która otacza pojedyncze włókno mięśniowe w pęczku mięśniowym
jak mięsień łączy się z kością?
empezar lección
za pomocą ścięgna, czyli pasma mocnej tkanki łącznej
miofibryle - charakterystyka
empezar lección
zajmują 80 % objętości włókna i mają poprzeczne prążki spowodowane naprzemiennym występowaniem w nich odcinków (prążków) jasnych – izotropowych (odcinki I) i odcinków (prążków) ciemnych – anizotropowych (odcinki A)
skąd bierze się poprzeczne prążkowanie całego mięśnia?
empezar lección
w sąsiadujących ze sobą miofibrylach odcinki jasne i ciemne stykają się ze sobą i w ten sposób tworzą poprzeczne prążkowanie całego mięśnia
jaka linia określa granice sarkomeru?
empezar lección
linia Z
miofilamenty - co to?
empezar lección
liczne nitki białkowe, z których składają się miofibryle
jakie miofilamenty można wyróżnić w obrębie sarkomeru?
empezar lección
miofilamenty (nitki) grube i miofilamenty (nitki) cienkie
miofilamenty (nitki) grube - charakterystyka
empezar lección
zbudowane z miozyny, leżą w partii centralnej sarkomeru i tworzą ciemny odcinek A
miofilamenty (nitki) cienkie - charakterystyka
empezar lección
zbudowane z aktyny; przyczepione są jednym końcem do linii Z ograniczających sarkomer, wchodzą częściowo z obu stron między nitki grube, z nich głównie zbudowany jest jasny odcinek miofibryli I
jakie białka wchodzą w skład sarkomeru?
empezar lección
aktyna, miozyna, tytyna, alfa-aktynina, nebulina
tytyna - funkcja
empezar lección
łączy filamenty miozynowe z linią Z
alfa-aktynina - funkcja
empezar lección
łączy aktynę z linią Z
białka towarzyszące aktyny
empezar lección
tropomiozyna, troponina (troponin-complex Tn)
podjednostki troponiny
empezar lección
TnI - hamująca; TnT- odpowiedzialna za przyłączanie tropomiozyny; TnC - dpowiedzialna za przyłączanie Ca2+
układ sarkotubularny - funkcja
empezar lección
Uwalnianie i usuwanie jonów wapnia do/z sarkoplazmy; stanowi morfologiczne podłoże, po którym pobudzenie przekazywane jest z układu pobudliwego na układ kurczliwy, tzn. z sarkolemy na miofibryle
co wchodzi w skład układu sarkotubularnego?
empezar lección
siateczka sarkoplazmatyczna (retikulum sarkoplazmatyczne) i kanalikowy układ poprzeczny (układ T)
rola siateczki sarkoplazmatycznej w układzie sarkotubularnym
empezar lección
tworzy sieć drobnych kanalików, których wnętrze wypełnione jest płynem pozakomórkowym, zwykle w okoloicy linii Z kanaliki rozszerzają się i tworzą tzw. cysterny, w których znajduja się ziarnistości magazynujące znaczne ilości wapnia
rola kanalika poprzecznego (kanalika T) w układzie sarkotubularnym
empezar lección
powstaje wskutek uwypuklenia się sarkolemy do wnętrza włókna mięśniowego, zaczyna sie i kończy na powierzchni sarkolemy, czyli łączy wnętrze włókna mięśniowego z otaczającym je środowiskiem
ślizgowa teoria skurczu - mechanizm
empezar lección
wciąganie cienkich nitek aktyny pomiędzy grube nitki miozyny (nitki nie zmieniają przy tym swojej długości), wciąganie następuje dzięki ruchowi poprzecznych mostków (główka miozyny zaczepia się o nitki aktyny), energii dostarcza rozpad ATP
ślizgowa teoria skurczu - rola jonów wapnia Ca2+
empezar lección
jony wapnia, uwolnione podczas pobudzenia z ziarnistości cystern, tworzą ogniwa łączące ze sobą dodatnio naładowane końce mostków z ujemnie naładowanymi miejscami na nitkach aktyny (aktyna i miozyna łączą się w aktomiozynę za pomocą wapnia)
co uruchamia elementy kurczliwe w pobudzonym mięśniu?
empezar lección
wolne jony wapnia uwolnione przez potencjał czynnościowy
co blokuje działanie hamujące łączenie się aktyny z miozyną w okresie rozkurczu układzie troponina-miozyna
empezar lección
wzrost przepuszczalności błony cystern i uwalnianie zmagazynowanych jonów wapnia, które dyfundują pomiędzy miofilamenty i wiąża się z układem troponina-tropomiozyna
co aktywuje enzym ATP-azę miozynową?
empezar lección
powstająca aktomiozyna
ATP-aza miozynowa - funkcja
empezar lección
rozkładając ATP uwalnia energię dla skurczu mięśni
co dzieje się z nadmiarem jonów wapnia Ca2+ w sarkompazmie?
empezar lección
nadmiar jonów wapnia usuwają z sarkoplazmy kanaliki siateczki sarkoplazmatycznej, kumulując je w ziarenkach cystern (reakumulacja)
co dzieje się z jonami wapnia Ca2+ w trakcie skurczu?
empezar lección
jony wapnia przechodzą przez błony z cystrn siateczki (wysokie stęzenie) do włókienek mięśniowych (niskie stęzenie), po skurczu przenoszone są przeciw kierunkowi spadku stężeń (pompa wapniowa, pracująca na koszt energii ATP)
sprzężenie pobudzeniowo-skurczowe - schemat
empezar lección
Ca2+ uruchamiają elementy kurczliwe -> wzrost przepuszczalności błony cystern uwalnianie zmagazynowanych Ca2+, które wiążą się z układem troponina-tropomiozyna -> aktomiozyna aktywuje ATP-azę miozynową -> usuwanie nadmiarów Ca2+ z sarkoplazmy -> skurcz
co dzieje się z ATP w czasie skurczu?
empezar lección
rozkłada się na ADP i nieorganiczny ortofosforan, a uwalniana przy tym energia chemiczna zamieniana jest na energię mechaniczną pracy oraz ciepło
skąd bierze się energia do odtworzenia ATP?
empezar lección
energii do odtworzenia ATP (niewielki zapas energii w mięśniu) dostarczają procesy rozkładu związków organicznych: głównie glikoliza i proces fosforylacji tlenowej; źródłem najszybciej dostarczanej energii do odbudowy ATP jest fosfokreatyna
reakcja miokinazowa
empezar lección
do resyntezy ATP dochodzi kosztem energii wyzwalanej przy rozpadzie 2 cząsteczek ADP, z powstawaniem AMP; w pracującym mięśniu rośnie poziom ADP i AMP
funkcje ATP w mięśniu szkieletowym
empezar lección
dostarcza energii dla pompy sodowo-potasowej, jest źródłem energii dla wytworzenia mostków miozynowo-aktynowych, dostarcza energii dla pompy wapniowej w siateczce sarkoplazmatycznej, jest niezbędny do rozłączenia mostków miozynowo-aktynowych
od czego zależy siła (amplituda) skurczu?
empezar lección
ilości włókien mięśniowych uczestniczących w reakcji i ilości włókien nerwowych pobudzonych powyżej progu pobudliwości oraz sumowania przestrzennego i czasowego (falowego)
sumowanie przestrzenne - co to?
empezar lección
sumowanie skurczów poprzez zwiększenie ilości kurczących się jednocześnie jednostek motorycznych
sumowanie czasowe (falowe) - mechanizm
empezar lección
zachodzi przez zwiększenie liczby impulsów napływających w jednostce czasu do poszczególnych jednostek motorycznych; następuje wzrost ich częstotliwości kurczenia się
sumowanie czasowe (falowe) - na czym polega?
empezar lección
polega na schodkowym nakładaniu się następujących po sobie skurczów w pojedynczej jednostce motorycznej i obserwowane jest wtedy, gdy kolejny skurcz następuje przed całkowitym zakończeniem poprzedniego
sumowanie przestrzenne i czasowe w warunkach fizjologicznych
empezar lección
w warunkach fizjologicznych sumowanie przestrzenne i czasowe zachodzi zazwyczaj jednocześnie w obrębie tego samego, kurczącego się mięśnia
jaką amplitudę ma zsumowany skurcz?
empezar lección
zsumowany skurcz ma amplitudę większą niż skurcz pojedynczy
dlaczego zsumowany skurcz ma amplitudę większą niż skurcz pojedynczy?
empezar lección
tłumaczy się to kumulacją jonów wapnia w sarkoplazmie miocytu, co pozwala na dłuższe utrzymanie się szczytowej aktywności elementów kurczliwych i zwiększenie pobudliwości mięśnia na kolejno działające bodźce skurczowe
jakie białka utrzymują układ heksagonalny mięśnia
empezar lección
stabilizacyjne białka wewnątrzsarkomerowe: miomezynę, nebulinę i tytynę (konektyna)
nebulina - położenie
empezar lección
od linii Z wzdłuż aktyny
miomezyna - charakterystyka
empezar lección
wewnątrzsarkomerowe białko; łączy sąsiadujące ze sobą ogonki miozynowe
jakie białka odpowiadają za spoczynkowy tonus mięśnia
empezar lección
tytyna, miomezyna i nebulina są odpowiedzialne za spoczynkowy tonus mięśnia, tworząc tzw. równoległy element sprężysty mięśnia
co dzieje się w trakcie rozciągania mięśnia?
empezar lección
narasta bierne napięcie mechaniczne – mięsień wykazuje sprężystość – elastyczność
od czego zależy sprężystość mięśnia?
empezar lección
elementów kurczliwych; elementów sprężystych ułożonych w stosunku do mięśnia równolegle (tytyna i śródmięsna i omięsna); elementów sprężystych ułożonych w stosunku do mięśnia szeregowo (ścięgna na obu końcach)
tytyna - rozciągliwość
empezar lección
jest rozciągliwa w obrębie prążka I; działa jak guma – gdy mięsień jest rozciągany rozciąga się razem z nim, ale przy dalszym rozciąganiu chroni strukturę sarkomeru; przeciwdziała biernemu rozciąganiu mięśnia i wpływa na szybkość skracania się mięśnia
Laminina i dystrofina - co to?
empezar lección
to zewnątrzkomórkowe białka podporowe, które tworzą połączenie cytoszkieletu i sarkolemmy z macierzą zewnątrzkomórkową
desmina - co to?
empezar lección
białko utrzymujące przestrzenne uporządkowanie filamentów, rozciągając się od sarkolemmy przez linię Z aż do błony jądra komórkowego
zmęczenie mięśnia - charakterystyka
empezar lección
ograniczenie lub niezdolność wykonywania skurczu; zmniejszenie generowanej siły, szybkości skurczu i wydłużenie czasu koniecznego na wypoczynek; jest to reakcja fizjologiczna chroniąca przed nadmiernym wysiłkiem
zmęczenie mięśnia - procesy w mięśniu
empezar lección
nasilenie procesów beztlenowego pozyskiwania energii w skutek czego narasta stężenie kwasu mlekowego i obniża się pH i wzrasta stężenie nieorganicznych fosforanów (rozpad ATP), spowalnia to uwalnianie Ca2+ z cystern SR; zmniejszenie tempa resyntezy ATP
przykurcze - charakterystyka
empezar lección
dochodzi do nich przy znacznym zmęczeniu mięśniowym; przyczyną jest znaczne wyczerpanie ATP; brak możliwości rozłączenia mostków
stężenie pośmiertne - charakterystyka
empezar lección
bezpośrednio po śmierci mięśnie tracą swą elastyczność i pobudliwość; zanika poprzeczne prążkowanie; pojawia się kilka godzin po zgonie; rozwija się szybciej w mięśniach o intensywnym wysiłku (mm. gładkie, serce, przepona, mm. głowy, tułowia i kończyn)
stężenie pośmiertne - procesy w mięśniu
empezar lección
masowe połączenie się główek miozyny z aktyną; ustanie odtwarzania ATP; po 1-6 dniach w wyniku autolizy białek stężenie ustępuje; to nie skurcz tylko sztywność (rodzaj przykurczu)
skurcz koncentryczny
empezar lección
gdy mięsień ulega skróceniu
skurcz ekscentryczny
empezar lección
gdy mięsień ulega wydłużeniu

Debes iniciar sesión para poder comentar.