FINANSE ZALICZENIE

 0    58 tarjetas    pjackiewicz
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
PKB
empezar lección
3,2
Inflacja
empezar lección
-0,5
Finanse
empezar lección
- zasoby pieniężne, - ogól zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, - są gdy jest pieniądz i jego ruch między uczestnikami gospodarki
Ruch pieniądz
empezar lección
- tworzenie (kreacja) w systemie bankowym, - cyrkulacja (krążenie) między różnymi jednostkami gospodarczymi i ich grupami, - kumulowanie się w postaci oszczędności i rezerw pieniężnych
Finanse podział ze względu na przedmiot
empezar lección
1) transakcja 2) transfery 3) pożyczki
Finanse podział ze względu na instrument
empezar lección
- rynku pieniężnego (bony, czeki, weksle) - rynku kapitałowego (akcje, obligacje, listy zastawne), - instrumenty pochodne, - instrumenty rynku walutowego
Finanse podział ze względu na instytucje
empezar lección
bank centralny, bank komercyjny, organizacje finansów publicznych i ubezpieczeniowe
System finansowy
empezar lección
układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego.
Za pomocą czego warunkuje się system finansowy
empezar lección
Określonych narzędzi i instytucji, politykę realizowaną przez poszczególne podmioty gospodarcze.
Ogniwa rynkowego systemu finansowego
empezar lección
instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe
Ogniwa publicznego systemu finansowego
empezar lección
instrumenty budżetowe, instrumenty fiskalne, publiczne instrumenty finansowe, instytucje fiskalne
Cele polityki fiskalnej
empezar lección
1) stabilizacja gospodarki 2) stabilizacja pieniądza 3) zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa systemu finansowego
Ryzyko gospodarcze
empezar lección
spadek zbytu, wzrost konkurencji, nieprzewidziane straty, problem terminowego regulowania zobowiązań
Im większa skala oczekiwań zysku...
empezar lección
... w stosunku do zaangażowanego kapitału, tym większa skala ryzyka.
Przejawy ryzyka
empezar lección
utrata zdolności finansowej
Źródła ryzyka
empezar lección
zewnętrzne uwarunkowane działaniami państwa, błędy w zarządzaniu (polityka personalna)
Związek finansów z innymi naukami
empezar lección
1) mikroekonomia 2) makroekonomia 3) etyka 4) psychologia 5) prawo 6) rachunkowość 7) socjologia 8) statystyka
Koniunktura gospodarcza
empezar lección
Wahania cykliczne kształtują podstawowe wielkości makroekonomiczne, np. inflacja, PKB, bezrobocie.
Koniunktura gospodarcza
empezar lección
W okresie ożywienia gospodarczego wzrasta sprzedaż, zmniejsza się ryzyko gospodarcze, rośnie znaczenie i wolumen kredytu handlowego
Cel koniunktury gospodarczej
empezar lección
utrzymanie zdolności płatniczej
Inflacja
empezar lección
1) znajduje wyraz we wzroście poziomu cen 2) zagraża deprecjacji realnej wartości kapitału własnego, należności i zasobów pieniężnych
Na co wpływa inflacja
empezar lección
na poziom nominalnych odsetek kredytów, co podnosi ryzyko upadku podmiotów korzystających z kredytów bankowych
Gdzie może się ujawnić inflacja?
empezar lección
paradoksalnie może się ujawnić we wzroście popytu na określone produkty i usługi
Polityka monetarna
empezar lección
jest realizowana przez bank centralny, ryzyko stopy oprocentowania
Gdzie znajduje odbicie polityka monetarna?
empezar lección
W regulowaniu podaży i ceny kredytu - polityka drogiego i trudnego pieniądza/polityka taniego i łatwego pieniądza
Interwencjonizm państwowy
empezar lección
ulgi podatkowe, np. ulgi w podatku dochodowym uzyskiwane w przypadku przeprowadzenia określonych działań
Interwencjonizm państwowy przykłady
empezar lección
1) dopłaty do różnicy oprocentowania oraz poręczenia kredytów udzielanych na określone cele, 2) polityka celna - finansowanie operacji towarowych za granicą (dopłaty do eksportu)
Polityka fiskalna
empezar lección
odgrywa istotne znaczenie, ponieważ wywiera wpływ na sytuację finansową podmiotów gospodarczych - przejmuje część ich przychodów
Polityka fiskalna
empezar lección
1) niezbędna jest znajomość systemu podatkowego i jego tendencji, 2) ważna jest orientacja do polityki budżetowej rządu w zakresie równoważenia dochodów i wydatków budżetu.
Wysoki deficyt budżetowy skutkuje
empezar lección
możliwością wzrostu obciążeń podatkowych, emisji obligacji i bonów skarbowych o atrakcyjnym oprocentowaniu - ogranicza to podaż pieniądza na inne cele
Wydatki budżetu wywołują...
empezar lección
określony popyt w różnych sferach konsumpcji: w przypadku ograniczenia wydatków spada popyt
Podmioty gospodarcze
empezar lección
podmiot to określona forma organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kieruje się własnym interesem i związanym z tym ryzykiem.
Wszystkie podmioty gospodarcze
empezar lección
są powiązane między sobą za pośrednictwem rynku
Gospodarka rynkowa
empezar lección
jest jednolitym mechanizmem funkcjonującym wg określonych praw ekonomicznych
Gospodarstwo domowe
empezar lección
dobrowolny związek ludzi wspólnie zamieszkujących i podejmujących decyzje finansowe dotyczące sposobu zarobkowania i wydawania pieniędzy
Warunek istnienia gospodarstwa domowego
empezar lección
przynajmniej jedna osoba uzyskuje dochody z tytułu pracy wg pewnych zasad
Na co są wydawane dochody?
empezar lección
1) bieżąca konsumpcja 2) edukacja 3) mieszkanie 4) tradycja 5) nawyki 6) moda
Jakie jest przesłanie gospodarstwa domowego?
empezar lección
gospodarstwa domowe tak wydatkują swoje pieniądze, aby uzyskać maksymalne zadowolenie lub maksymalną użyteczność płynącą z nabytych dóbr
Czym się kieruje g.d. podczas podejmowania decyzji?
empezar lección
1) cena 2) % 3) dywidenda 4) renty 5) tradycja 6) nawyki 7) moda
Jaki występuje problem przy g.d.?
empezar lección
Problem racjonalizacji wyboru, który prowadzi do maksymalizacji zadowolenia (użyteczności)
Istota przedsiębiorstwa
empezar lección
1) na własny rachunek 2) kierując się własnym interesem 3) w celu osiągnięcia określonych korzyści - zysku
Co wykorzystuje przedsiębiorstwo do osiągnięcia korzyści?
empezar lección
1) kapitał - oprocentowanie, 2) ziemia - dzierżawa, 3) praca - płaca
Co to jest zysk?
empezar lección
Różnica między przychodami a kosztami
Maksymalizacja zysku
empezar lección
1) wzrost cen - jeśli przedsiębiorstwo ma wpływ na ceny na rynku 2) spadek kosztów - wiąże się z nakładami 3) obniżenie ceny - zmniejsza się zysk jednostkowy, ale zwiększa się sprzedaż
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: zasięg rynku
empezar lección
lokalny, regionalny, kontynentalny, globalny, krajowy
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: rodzaj działalności
empezar lección
podział sektorowy, podział gałęziowo-branżowy
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: rodzaj własności
empezar lección
prywatna, publiczna, publiczno-prywatna
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: liczba właścicieli
empezar lección
jeden właściciel, spółka
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: pochodzenie kapitału:
empezar lección
krajowy, zagraniczny, mieszany
Kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw: wielkość
empezar lección
mikro <9, małe 10-49, średnie 50-249, duże >249
Rynek finansowy dzieli się na:
empezar lección
KARTKA
Czy na rynku wtórnym występuje misja?
empezar lección
Nie, tylko obrót
2 Funkcje giełdy:
empezar lección
1) zasila przedsiębiorstwa w środki finansowe 2) umożliwia rynkową wycenę majątku przedsiębiorstwa
Kryteria klasyfikacji giełd:
empezar lección
1) forma prawna 2) funkcje 3) zasięg
Kryteria klasyfikacji giełd: Forma prawna
empezar lección
model amerykański i model niemiecki
Kryteria klasyfikacji giełd: Funkcje
empezar lección
uniwersalne i specjalistyczne
Kryteria klasyfikacji giełd: Zasięg
empezar lección
regionalne, krajowe, międzynarodowe, lokalne, światowe
Czynniki wyznaczające kurs akcji:
empezar lección
1) oprocentowanie wkładów TERMINOWYCH 2) perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w kraju i na świecie 3) dywidenda 4) czynniki psychologiczne 5) czynniki polityczne

Debes iniciar sesión para poder comentar.