chemia na politechnice

 0    63 tarjetas    mateusz998
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

ochrony metali przed korozją
empezar lección
a) długotrwała 1 metaliczne powłoki warstwy metalu na powierzchni wyrobu Nakładane poprzez: A) elektrolitycznie B) ogniwo(powlekanie metalu w kąpielach stopionego metalu ochronnego) C) chemicznie, poprzez bezprądowe kąpiele lub natrysk soli wraz z reduktorem D) platerowanie-nakładanie powłoki z plateru z użyciem nacisku. 2 powłoki nieorganiczne, np. emalie, 3 powłoki organiczne, np. żywice syntetyczne, lakiery. 4 ochrona katodowa, elektrolityczna: stosowanie zewnętrznej elektrody, której materia

elektroliza
empezar lección
wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego.

zastosowanie elektrolizy
empezar lección
1 produkcja metali 2 produkcja związków chemicznych 3 produkcja gazów 4 galwanizacja

ogniwo Daniella
empezar lección
ogniwo galwaniczne w którym pierwsze półogniwo stanowi elektroda cynkowa zanurzona w roztworze siarczanu cynkua drugie, elektroda miedziana zanurzona w roztworze siarczanu miedzi. Półogniwa są połączone kluczem elektrolitycznym.

proces stopniwego niszczenia materiałów, zachodzący między ich powierzchnią a otaczającym środowiskiem

ilościowa skala kwasności i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych.

Dysocjacja elektrolityczna(jonowa)
empezar lección
proces rozpadu cząsteczek związku chemicznego na jony, pod wpływem rozpuszczalnika

PIERWSZE prawo Faradaya
empezar lección
Masa substancji wydzielanej podczas elektrolizy jest proporcjonalna do ładunku, który przepłyną przez elektrolit

DRUGIE prawo Faradaya
empezar lección
Stosunek masy substancji wydzielonych na elektrodach podczas przepływy jednakowych ładunków elektrycznych jest równa stosunkowi ich równoważników elektrochemicznych i stosunkowi ich mas równowskaźnikowych

organiczne związki chemiczne zbudowane z atomów WĘGLA I WODORU, przy czym atomy WĘGLA połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedyńczymi.

chemia organiczna
empezar lección
zajmuję się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel.

Elektrochemia
empezar lección
zajmuje się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych i własnościami elektrycznymi związków chemicznych.

ogniwo galwaniczne
empezar lección
ogniwo w którym źródłem prądu są reakcje chemiczne zachodzące między elektrodą a elektrolitem.

korozja chemiczna
empezar lección
korozja spowodowana działaniem substancji chemicznych w obecności wilgoci. NIE może przepływać prąd.

W świecie roślinnym i zwierzęcym tłuszcze spełniają rolę źródła energii i materiału zapasowego

właściwości tłuszczy
empezar lección
1 Brak zapachu 2 nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych 3 rozpuszczalne w rozpuszczalnikach niepolarnych 4 lżejsze od wody 5 obojętny odczyn

węglowodany
empezar lección
organiczne związki chemiczne składające się z atomów WĘGLA, WODORU i TLENU

substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami

proste cząstki tego samego związku chemicznego z których w wyniku polimeryzacji powstaje polimer

Polimeryzacja
empezar lección
reakcja w wyniku której związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej reagują ze sobą, w wyniku czego powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów, tworząc polimer

Twardość wody
empezar lección
cecha wody, będąca funkcją stężenia SOLI WAPNIA i MAGNEZU. ma ona silny wpływ na napięcie powierzchniowe wody a im większe napięcie powierzchniowe tym trudniej jest prać i zmywać naczynia.

otaczanie wodą soli

przyłączanie przez jony lub cząsteczki dowolnego rozpuszczalnika

stopień dysocjacji
empezar lección
stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony a łącznej liczby cząsteczek w tym związku

organiczne związki chemiczne nienasycone w których występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne pomiędzy atomami węgla C=C

organiczne związki chemiczne w których występuje co najmniej jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla

węglowodory aromatyczne
empezar lección
cykliczne węglowodory, w których istnieje układ naprzemiennie położonych, sprzężonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla

związki chemiczne wykazujące charakter kwasowy. Kwasy to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru.

kwasy organiczne
empezar lección
kwas mrówkowy HCOOH kwas octowy CH3COOH

kwasy NIEorganiczne
empezar lección
Kwas solny HCl Kwas siarkowy H2SO4

związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla.

Alkohole wzory
empezar lección
Metanol CH3OH Etanol C2H5OH

organiczne związki chemiczne zawierające grupę aminową, będącą pochodną amoniaku

wartościowość
empezar lección
potencjalny ładunek jaki może mieć atom

estryfikacja
empezar lección
reakcja chemiczna w wyniku której powstają estry.

Związki wielkocząsteczkowe zbudowane są z aminokwasów. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach.

ilość atomów w 12g węgla

dwie nie mieszające się ze sobą ciecze

mieszanina związków chemicznych

najmniejsza cząsteczka zbudowana z jądra i otaczających ją elektronów

pierwiastek
empezar lección
zbiór takich samych atomów

liczba atomowa
empezar lección
określa nam całkowitą liczbę protonów +

liczba masowa
empezar lección
suma protonów i neutronów w jądrze

pierwiastki które różnią się liczbą neutronów przy takiej samej liczbie Protonów

różnią się liczbą protonów w jądrze przy takiej samej liczbie Neutronów

miara siły tarcia wewnętrznego

stosunek masy/objętości

stan rozdrobnienia substancji rozproszonej(zawieszonej) w układach koloidalnych.

stężenie procentowe
empezar lección
udział związków chemicznych w mieszaninach i roztworach wyrażony w procentach

stężenie masowe
empezar lección
stosunek masy związku do objętości roztworu

Wiązanie jonowe
empezar lección
polega na przejściu jednego lub kilku elektronów walencyjnych z atomów pierwiastka elektrododatniego do atomów pierwiastka elektroujemnego np. NaCl, CaO

Wiązanie kowalencyjne
empezar lección
uwspólnienia elektronów, istnieje para elektronów które są współdzielone przez oba atomy np O2

Wiązanie metaliczne
empezar lección
powstanie polega na przekształceniu atomów w zbiór kationów i swobodne poruszających się miedzy nimi elektronów

Wiązania Van der Waalsa
empezar lección
wzajemne oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy dipolami cząsteczkowymi, cząsteczkami pozbawionymi momentów dipolowych lub atomamims/mr *100%

ms+mrzjawisko gromadzenia się jakiejś substancji na powierzchni ciała

pochłanianie jednej substancji przez inną substancje

proces wnikania jednej substancji do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą(oddychanie)


Debes iniciar sesión para poder comentar.