AW: WOS 1: Źródła Prawa, Konstytuacjonalizm, Sejm i Senat

 0    89 tarjetas    vacio
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Podaj przykład demokracji bezposredniej:
empezar lección
Starożytne Ateny; V w.p.n.e
Kto mógł sprawować władzę bezpośrednią w Starożytnych Atenach?
empezar lección
Władzę bezpośrednią w Starożytnych Atenach mogli sprawować jedynie mężczyźni po 21 roku zycia i jedynie wolni obywatele Aten.
Kto sprawował władzę w Starożytnych Atenach?
empezar lección
Rada 500 Urzędy Zgromadzenie ludowe
KOgo określano terminem IDIOT?
empezar lección
IDIOT to w S. A. osoba która nie chciała sprawować władzy.
Kto decydował o prawie w demokracji?
empezar lección
W demokracji o prawie decydowało Zgromadzenie Ludowe.
Gdzie i kiedy powstał 2 parlament?
empezar lección
Drugi parlament powstał we Francji w 1302 r.- Stany Generalne
Co określano terminem "Stany Generalne"?
empezar lección
Stany Generalne– zgromadzenie reprezentujące przedstawicieli 3 stanów: szlachty, duchowieństwa i stanu trzeciego, czyli reszty społeczeństwa we Francji, zwoływane jako doradczy organ króla, zwłaszcza w sprawach ustalania podatków.
Kiedy uchwalono Deklarację Stanów Zjednoczonych?
empezar lección
Deklarację Stanów Zjednoczonych uchwalono 4 lipca 1776 roku.
Dlaczego Deklaracja Praw Wirginii jest ważna?
empezar lección
Deklaracja Praw Wirginii jest aktem o tyle ważnym, że w sposób jasny i bezsporny określała prawo wyborcze, jako równe dla wszystkich wolnych obywateli.
Co to jest konstytucjonalizm?
empezar lección
Konstytucjonalizm to rządy prawa podległe ustawie zasadniczej, którą jest konstytucja. Współcześnie terminem "konstytucjonalizm" określa się ustrój państwowy oparty na pisanej konstytucji.
Podaj przykład demokracji bezpośredniej
empezar lección
Starożytne Ateny V w.p.n.e
Kto mógł sprawować władzę bezpośrednią w Starożytnych Atenach?
empezar lección
Tylko mężczyźni po 21 roku zycia i jedynie wolni obywatele Aten.
Kto sprawował władzę w Atenach?
empezar lección
Rada 500 i Urzędy i Zgromadzenie ludowe
Kogo określano terminem IDIOT?
empezar lección
Idiot to w S. A. osoba która nie chciała sprawować władzy.
Co zawdzięczamy Republice Rzymskiej?
empezar lección
Republice Rzymskiej zawdzięczamy prawo.
Jakim terminem Cyceron określił ustrój Rzymski?
empezar lección
Cyceron określil ustrój Rzymski jako usrój mieszny.
Kto decydował o prawie w monarchii?
empezar lección
W monarchii o prawie decydował konsul.
Kto decydował o prawie w oligarchii?
empezar lección
W oligarchii o prawie dycedował senat.
Jak wygladała władza w monarchciach stanowych?
empezar lección
Nastąpił podział na szlachtę, duchowieństwo i resztę społeczeństwa. W monarchiach stanowych zarządzał król, jednak najniższe stany domagały się władzy, tak powstały przedstawicielstwa stanowe- parlament.
Gdzie i kiedy powsał pierwszy parlament?
empezar lección
Pierwszy parlament powsał w W. Brytanii w 1265 r.
Gdzie i kiedy powstał 2 parlament?
empezar lección
Drugi parlament powstał we Francji w 1302 r.- Stany generalne
Co to są Stany generalne?
empezar lección
Stany Generalne– zgromadzenie reprezentujące przedstawicieli 3 stanów: szlachty, duchowieństwa i stanu trzeciego, czyli reszty społeczeństwa we Francji, zwoływane jako doradczy organ króla, zwłaszcza w sprawach ustalania podatków.
Kiedy i kto proponawał nowe ustroje?
empezar lección
W XVIII w - oświecnie, filozofowie: Rousseu, Wolter, Monteskiusz proponowali nowe ustroje.
Kiedy uchwalono Deklarację Praw Wirginii?
empezar lección
Deklaracja Praw Wirginii została uchwalona 12 czerwca 1776 roku Została ona napisana przez George'a Masona i opierała się na zasadach wyznawanych przez Johna Locke'a, zgodnie z którymi prawa człowieka stanowią fundament istnienia państwa.
Dlaczego Deklaracja Praw Wirginii jest ważna?
empezar lección
Deklaracja Praw Wirginii jest aktem o tyle ważnym, że w sposób jasny i bezsporny określała prawo wyborcze, jako równe dla wszystkich wolnych obywateli, co w poszczególnych byłych koloniach, nie nazywanych jeszcze stanami[1] nie było takie oczywiste.
Jaką władzę mają Sejm i Senat
empezar lección
Sejm i Senat mają władzę ustawodawczą (legislatywa)
Jaką rolę pełni PREZYDENT w państwie?
empezar lección
Prezydent pełni w państwie rolę reprezentacyjną.
Co to jest ordynacja wyborcza?
empezar lección
Ordynacja wyborcza określa sposób przeprowadzenia wyborów, kampanii wyborczych, sposób liczenia głosów i wyłaniania zwycięzcy.
Co to jest MANDAT wyborczy?
empezar lección
Mandat oznacza pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego.
Jak brzmi 5-przymiotnikowe prawo wyborcze do Sejmu?
empezar lección
5-cio przymiotnikowe prawo wyborcze: 1 powszechny 2 równy 3 bezpośredni 4 tajny 5 proporcjonalny
Kto wybiera przedstawicieli do sejmu i sentatu?
empezar lección
Przedstawicieli do sejmu i senatu wybierają partie wyborcze i komitety wyborcze.
Kto ogłasza wybory do sejmu i senatu?
empezar lección
Wybory do sejmu i senatu ogłasza prezydent.
5-PPW: POWSZECHNOŚĆ - na czym polega?
empezar lección
5-PPW POWSZECHNE dzieli się na czynne i bierne. Do czynnego głosowania ma prawo osoba, która ukończyła 18 lat. Ma prawo kandydować. Bierne głosowanie oznacza, że obywatele mogą głosować na kandydata. Kandydat ma mieć ukończone 21 lat.
Kto może głosować w wyborach?
empezar lección
Obywatel Polski, który ukończył 18 lat; nie jest pozbawiony praw publicznych; nie jest osobą ubezwłasnowolnioną.
Kto nie może głosować w wyborach?
empezar lección
Osoba poniżej 18 lat lub pozbawiona praw publicznych lub będąca osobą ubezwłasnowolnioną.
Co to są okręgi wyborcze?
empezar lección
Polskie okręgi wyborcze – jednostki podziału terytorialnego Polski Wyznaczone przez Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w celu przeprowadzenia wyborów powszechnych do ciał przedstawicielskich: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, rad gmin i powiatów oraz sejmików województw.
Od czego zależy liczba mandatów w danym okręgu?
empezar lección
Liczba mandatów w danym okręgu zalezy od liczby osób uprawnionej do głosowania zamieszkująccej dany obzar.
Ile jest obecnie okręgów wyborczych w Polsce?
empezar lección
40 okręgów wyborczych (według W-P: 41)
Jaka jest liczba mandatów w poszczególnych okręgach?
empezar lección
Liczba mandatów zależy od ilości osób uprawnionych do głosowania i waha się między 8 - 20 mandatów.
5-PPW: RÓWNOŚĆ - na czym polega?
empezar lección
5-PPW: RÓWNE oznacza, że każdy głos ma taką samą cenę.
Co to jest i jak jest obliczana norma przedstawicielska?
empezar lección
Norma przedstawicielska, określenie liczby mieszkańców lub wyborców przypadających na jeden mandat w organie przedstawicielskim; służy zapewnieniu zasady równości. Norma przedstawicielska = liczba osób uprawnionych do głosowania / 460 [liczba mandatów]
5-PPW: BEZPOŚREDNIE - na czym polega?
empezar lección
5-PPW: BEZPOŚREDNIE: oznacza, że głosuje się bezpośrednio na swojego wybranego kandydata.
Co to jest parytet wyborczy?
empezar lección
Parytet wyborczy określa, ile % pośród kandydatów mają stanowić kobiety (obecnie min. 35%) a ile mężczyźni (obecnie min. 35%)
Jakie są możliwości głosowania określone dla Polonii?
empezar lección
Polonia może oddać swój głos za pomoca listu (korespondencyjnie).
5-PPW: TAJNOŚĆ - na czym polega?
empezar lección
5-PPW: TAJNE: oznacza zapewnienie anonimowości osób głosujących. W praktyce oznacza to osobne pomieszczenie dla głosujących oraz istnienie zabezpieczonej urny dla głosujących.
5-PPW: PROPORCJONALNOŚĆ - na czym polega?
empezar lección
5-PPW: PROPORCJONALNOŚĆ: sposób liczenia głosów.
Co to jest klauzula zaporowa?
empezar lección
Klauzula zaporowa, próg mniejszościowy, wyznaczenie poziomu minimalnego liczby głosów, które partia startująca w wyborach musi zdobyć w skali kraju, aby brana była pod uwagę przy rozdziale mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Klauzulę zaporową stosuje się w celu uniknięcia dużego rozdrobnienia sceny politycznej w kraju, gdzie ordynacja wyborcza wprowadza proporcjonalny system wyborczy.
Jaki jest % próg mniejszościowy (klauzula zaporowa) w Polsce?
empezar lección
w Polsce – 5%,
Turcji – 10%, Szwecji – 3%, Niemczech – 5%.
Jaki jest obecnie % próg mniejszościowy (klauzula zaporowa) dla partii będących w koalicji?
empezar lección
8%
Co to jest Metoda d'Hondta i do czego służy?
empezar lección
Metoda D'Hondta – metoda stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi. Jej nazwa pochodzi od nazwiska belgijskiego matematyka Victora D'Hondta. Faworyzuje ona duże ugrupowania polityczne.
Jaki jest sposób obliczenia liczby mandatów w metodzie d'Hondta?
empezar lección
LIczbę głosów uzyskanych przez komitty wyborcze pdzielimy przez kolejne, całkowite liczby naturalne, conajmniej ytle razy, ile jest mandatów do podziału, a kolejne największe ilorazy wskażą nam kolejność przydziału mandatów.
Co to jest metoda Sainte-Laguë i do czego służy?
empezar lección
Metoda Sainte-Laguë – metoda stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi. Jej nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka André Sainte-Laguë.
Jaki jest sposób obliczenia liczby mandatów w metodzie Sainte-Laguë?
empezar lección
Metoda polega na znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów z liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się, dzieląc liczbę głosów przypadających każdemu komitetowi wyborczemu przez kolejne liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7, itd., a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów wybieranych jest tyle największych, ile jest mandatów do obsadzenia. Istnieją różne odmiany tej metody. Niekiedy pomija się pierwszy dzielnik, dzieląc liczbę uzyskanych głosów kolejno
Która metoda lepiej odzwierciedla poglądy wyborców?
empezar lección
Metoda Sainte-Laguë generuje wyniki lepiej odzwierciedlające poglądy wyborców, podczas gdy metoda d'Hondta sprzyja większym partiom.
Ilu jest obecnie członków Senatu?
empezar lección
100
NA czym polega 4-przymiotnikowa ordynacja do senatu?
empezar lección
1. Powszechne 2. Bezpośrednie 3. Tajne 4. Większościowe
Czym głównie różni się ordynacja do sejmu i senatu?
empezar lección
Różni się ilością mandatów.
Ile trzeba mieś lat aby kandydować do senatu?
empezar lección
30 lat (większy cenzus wieku niż do sejmu)
Jaki jest sposób liczenia głosów do senatu?
empezar lección
większościowy
Kto stwierdza ważność wyborów?
empezar lección
Sąd Najwyższy jest uprawniony do stwierdzenia ważności wyborów
Jak wygląda finansowanie kampanii wyborczych?
empezar lección
Osoba fizyczna - może wpłacić na kampanię nie więcej niż 14 tys. Jeżeli dana partia uzyskała min. 3% w skali kraju to dostaje uśredniony zwrot kosztów kampanii. Firmy, banki i przedsiębiorstwa NIE mogą finansować kampanii (chyba, że jako osoby fizyczne). Także cudzoziemcy NIE mogą finansować kampanii. Polonia - jedynie jako osoby fizyczne (max. 14 tys.
Kto stworzył klasyczny podział trójwładzy?
empezar lección
Klasyczny podział trójwładzy stworzył Karol Monteskiusz w XVIIIw.
Kto stoi na czele władzy wykonaczej?
empezar lección
Na czele władzy wykonaczej stoją: rząd, prezydent, czyli egzekutywa
Kto stoi na czele władzy sądowniczej?
empezar lección
Na czele władzy sądowniczej stoją: Trybunały Konstytucyjne, sądy.
Jak dzieli się władza sądownicza?
empezar lección
Władza sądownicza dzieli się na: 1. Organy orzekające. 2. Organy zapewniające wykonanie orzeczeń. 3. Organy kontroli prwniczej. 4. Organy pomocnicze.
Dla kogo przeznaczony jest Trybunał Stanu?
empezar lección
Trybunał Stanu przeznaczony jest dla najważniejszych osób w państwie, czyli prezydenta, premiera itp.
Czym zajmuje się Trybunał Konstyucyjny?
empezar lección
Trybunał Konstytucyjny zajmue się sprawdzaniem zgodności ustaw i aktów prawnych z Konstytucją.
Kto stoi na czele organu orzekajacego?
empezar lección
Na czele organu orzekajacego stoją Sądy i Trybunały.
Kto stoi na czele oragnu zapewnijącego wykonanie orzeczeń?
empezar lección
Na czele oragnu zapewnijącego wykonanie orzeczeń stoją kuratorzy i komornicy.
Kto stoi na czele oragnu kontroli prawnej?
empezar lección
Na czele oragnu kontroli prawnej stoją: 1. Prokuratura 2. Najwyższa IzbaKontroli NIK 3. Rzecznik Praw Obywatelskich 4. Rzecznik Praw Dziecka 5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 6. GIODO Generalny Inspektor Danych osobowych 7. Państwowa Inspekcja Pracy
Kto stoi na czele oragnu pomocniczego?
empezar lección
Na czele oragnu pomocniczego stoją: 1. Adwokaura 2. Radcowie Prawni 3. Notariat- potwierdzjacy akty prawne.
Jak dzielą się sądy?
empezar lección
Sądy dzielą się na 1. Najwyższy 2. Powszechne 3. Wojskowe 4. Administracyjne.
Czym zajmuje się Sąd Najwyższy?
empezar lección
Sąd Najwyższy zajmuje się: 1. dawaniem interpretacji i wykładaniem obowiązującego prawa. 2. Kasowaniem wyroków sądu powszechnego i wojskowego, nakazuje wtedy ponowne przeprowadzenie sprawy sądowej.
Na ile izb dzieli się Sąd Najwyższy?
empezar lección
Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby: 1. cywilna 2. karna 3. pracy i ubezpieczeń społeznych 4. wojskowa.
Na ile izb dzieli się Sąd Powszechny?
empezar lección
Sąd Powszechny składa sie z 3 izb: 1. rejonowa- sąd grodzki, sąd I instancji, rozstrzyga najdrobniejsze sprawy. 2. oręgowa- sąd II instancji 3. apelacyjna
Co to je apelacja?
empezar lección
Apelacja to odwołanie się do sądu II insancji, czyli okręgowej, który daje wyrok prawomocny.
Czym zajmują się sądy II instancji?
empezar lección
Sądy II instancji zajmuja się gwałtami, rozbojami, rozwodami.
Czym zajmuje się adwokat?
empezar lección
Adwoat zajmuje się obrona osoby oskarżonej w sądzie, prawdza nieprawidłowości w sądzie II lub I instancji, wtedy Sąd Najwyższy sprawdza to, kasuje wyrok lub nie.
Czym zajują się Sądy wojskowe?
empezar lección
Sądy wojskowe zajmuą się osądzeniem osób wojskowych pozostających w służbie wojskowej lub osobami zagrażającymi bezpieczeństwu państwa. Sąd wojskowy I instancji to sąd garnizonowy, a II to sąd Okręgów Wojskowych- mają prawo kasacji wyroków.
Czym zajmują sie sądy administracyjne?
empezar lección
Sądy administracyjne zajmuja się sądzeniem administracji- urzędników państwowych za bezczynność lub za złe decyzje urzędnicze. istnieje II instancyjność sąd I instancji to sąd wojewódzki sąd II intancji to naczelny sąd admiistracyjny- NSA.
Wymień 5 podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwoci.
empezar lección
5 podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwoci: 1. Zasada niezawisłości Sądów. 2. Udział ławników w procesie sądowym 3. Zasada jawności obrad sądowych 4. Zasada prawa oskarżonego do obrony, zasada domniemania niewinnoci 5. Zasada jednolitości sądów.
Wymień 5 podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwoci.
empezar lección
5 podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwoci 1. Zasada niezawisłoci sądów i sędziów 2. Udział ławników w procesie sądowym 3. zasada jawności obrad sądowych 4. Zasada prawa oskarżonego do obrony, zasada domniemania niewinności 5. Zasadajednoltości sądów.
Na czym polega zasada niezawisłości sądów?
empezar lección
Zasada niezawisłości sądów polega na tym, że sądy są niezależne od innych organów panstwowych.
Czym charakteryzuje się sędzia?
empezar lección
Sędzia powiniem być apolityczny -nie może łączyć kilku funkcji w państwie -nie jest bezkarny -posiada immunitet- przywilej -może sądzić innych sędziów- Wewnętrzny śąd Dyscyplinarny -jest powołany przez prezydenta.
Kto stoi na straży niezawisłości sądów?
empezar lección
Na straży niezawisłości sądów stoi Krajowa Rada Sądownictwa.
Czym charakteryzują sie ławnicy?
empezar lección
Ławnicy charakteryzują się tym, że: - występują w sądach I instancji: cywilnych i karnych -urząd gminy zgłasza ławników raz na 4 lata -cenzu wieku 30lat -musi posiadać podpis 25 sąsiadów - są to ludzie na wcześniejszych emeryturach -2 ławników ma gło równy sędziemu -znajduje okoliczności łagodzące.
Po co jest wprowadzona jawnosć obrad sądowych?
empezar lección
Jawnosć obrad sądowych jest wprowadzona po to by kontrolować niezawisłość sędziego. -Aby śwaidkowie mówili prawdę. Dla dobra poszkodowanego można wyłaczyć jawność.
Co oznacza prawo domniemania niewinnśoci?
empezar lección
Prawo domniemania niewinności oznacza to, że mamy prawo się bronić, za pomocą adwokata, lub sami. -póki sąd nam nie udowodni winy jesteśmy niewinni.
Na czym polega zasada jednolitości sądów?
empezar lección
Zasada jednolitości sądów polega na tym, że: na terenie całego kraju mamy jednolitą trukturę sądownictwa i jednolite przepisy prawa. Wszystkie wyroki zapadają w imieniu Rzeczypospoliej Pokiej.

Debes iniciar sesión para poder comentar.