40 prac badawczych - fiszki z 1 tematu, artykuł „mózg - jeden czy dwa?”

 0    32 tarjetas    anzicurt
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Jak nazywa się gałąź psychologii badającej biologiczne procesy?
empezar lección
Psychofizjologią lub psychologią biologiczną
Czym zajmuje się psychofizjologia/psychologia biologiczna?
empezar lección
Oddziaływaniami między mózgiem w układem nerwowym, procesem odbierania bodźców i informacji ze środowiska za pośrednictwem zmysłów oraz sposobami, w jaki mózg organizuje te wszystkie informacje, umożliwiające nam spostrzeganie świata.
Co omawia artykuł, mózg - jeden czy dwa?”
empezar lección
Omawia słynny program badawczy związany ze spacjalizacją prawej i lewej półkuli mózgowej, który ukształtował naszą obecną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje mózg.
Czego dotyczy artykuł, więcej doświadczeń = większy mózg?”?
empezar lección
Dotyczy badania, którego wyniki zadziwiły środowisko naukowe, pokazały bowiem, że stymulujące, dzieciństwo” przyczynia się do lepszego rozwoju mózgu.
Co zapoczątkował artykuł, jaki(-a) jesteś z natury?”?
empezar lección
Praca badawcza zapoczątkowała ważną zmianę w myśleniu wielu psychologów na temat podstawowych przyczyn zachowań człowieka, jego osobowości i interakcji społecznych - mianowicie jest uznaniem znaczenia naszych genów.
Czego dotyczy artykuł „uwaga na wzrokowe urwisko!”?
empezar lección
Dotyczy słynnego „wzrokowego urwiska”, metody badania zdolności niemowląt do spostrzegania głębi.
Co mają ze sobą wspólnego 4 prace badawcze?
empezar lección
Stanowią część nieustającej debaty: natura czy wychowanie.
Za co odpowiada lewa strona mózgu?
empezar lección
Za ruch prawej strony ciała oraz za zdolności językowe. Lewa półkula jest lepsza w mówieniu, pisaniu, liczeniu i czytaniu.
Za co odpowiada prawa strona mózgu?
empezar lección
Za ruch lewej strony ciała oraz za zdolności przestrzenne. Prawa półkula lepiej rozpoznaje twarze, rozwiązuje problemy dotyczące stosunków przestrzennych, angażuje się w symboliczne myślenie i odpowiada za działania artystyczne.
Co tracą osoby, które na skutek wypadku lub wylewu mają uszkodzoną lewą stronę mózgu?
empezar lección
Tracą zdolność mówienia, która może powrócić dzięki praktyce i ćwiczeniom.
Kto był pionerem w dziedzinie rozszczepiania mózgu na dwie półkule?
empezar lección
Roger W. Sperry (1913-1993)
Jakie sławne badanie prowadził Roger W. Sperry?
empezar lección
Głównie prowadził badania na zwierzętach. Kota poddał operacji, podczas której przecięto połączenie między dwiema połowami jego mózgu i zmieniono mu nerwy wzrokowe tak, aby informacje z lewego oka trafiały do lewej półkuli, a z prawego do prawej.
Po operacji kot zachowywał się normalnie, nie zauważono negatywnych skutków.
Zasłonięto zwierzęciu prawe oko i nauczono je docierania do pożywienia przez krótki labirynt, gdy to opanował zasłonięto mu lewe oko. Jego lewa półkula nie potrafiła rozpoznać, w którą stronę należy iść i kot musiał nauczyć się drogi od nowa.
Za co i w którym roku Sperry otrzymał nagrodę Nobla?
empezar lección
Otrzymał nagrodę Nobla za pracę nad wyspecjalizowanymi zdolnościami półkul mózgowych w 1981 roku. Prowadził wiele badań przez 30 lat.
Kiedy i z kim Sperry zaczął prowadzić badania z wykorzystaniem ludzi?
empezar lección
Na początku lat 60 XX wieku, dołączył do niego Michael Gazzaniga (przedstawiony na obrazku).
Jaki związek mają dwie półkule z badaniami Gazzaniga?
empezar lección
Dwie półkule mózgu nieustannie komunikują się ze sobą przez ciało modzelowate, które składa się z około 200 milionów włókien nerwowych.
Ciało modzelowate (corpus callosum) przedstawione na zdjęciu za pomocą zielonego koloru
Podaj łacińską nazwę „ciało modzelowate”
empezar lección
corpus callosum
Co się stanie gdy ciało modzelowate zostanie przecięte?
empezar lección
Następuje przerwanie linii komunikacyjnych i dwie połowy mózgu muszą funkcjonować niezależnie od siebie. Jeśli chcielibyśmy zbadać oddzielnie każdą połowę naszeszego mózgu, musielibyśmy operacyjnie przeciąć ciało modzelowate.
Jaki związek ma epilepsja z ciałem modzelowatym?
empezar lección
W rzadkich i bardzo skrajnych przypadkach epilepsji można wyeliminować napady epileptyczne operacyjnie przecinając ciało modzelowate. Wykonywało się to na pacjentach, którym nie pomagają żadne inne środki.
Ilu pacjentów z epilepsją zgodziło się wziąć udział w testach i badanich prowadzonych przez Sperry’ego i Gazzanigę? Jaki był ich cel?
empezar lección
4 pacjentów. Celem badań było ustalenie wpływu leczenia operacyjnego na zdolności percepcyjne i intelektualne.
Przedstaw stanowisko teoretyczne badań Sperry’ego i Gazzanigi
empezar lección
1. Do jakiego stopnia dwie półkule mózgowe człowieka mogą funkcjonować niezależnie i czy każda na odrębne i unikatowe możliwości: czy utracimy zdolność koordynowania, kiedy zostanie przerwany przepływ informacji pomiędzy połowami
2. Jaki wpływ może mieć operacja na zdolność mówienia i rozumienia słów, myślenia i rozumowania.
3 Jaki wpływ miałaby operacja na zmysły prawej i lewej strony, dotyk, słuch i wzrok.
Ile rodzajów testów opracowali Sperry i Gazzaniga? METODA
empezar lección
3 rodzaje. Jeden badał zdolności wzrokowe - obraz przedmiotu był przekazywany do obszaru widzenia zwanego „polem” albo lewek, albo prawej półkuli ALE nie do obydwu.
Inne testy zostały opracowane z myślą o badaniu stymulacji dotykowej - przedmiot, literę lub wyraz z liter można wyczuwać dotykiem, ale nie można było ich zobaczyć. Urządzenie wykorzystane miało ekran z przestrzenią pod spodem. Odnajdywano rzeczy z ekranu
Trzecim rodzajem było testowanie zdolności słuchowych.
Jak wyglądało urządzenie do badania widzenia pacjentów z rozszczepionym mózgiem?
empezar lección
Tak jak na obrazku
Jakie ogóle wyniki otrzymano?
empezar lección
Operacja nie wywarła wpływu na poziom inteligencji, osobowość, reakcje emocjonalne i inne. Pacjenci byli zadowoleni, odczuwali ulgę z powodu ustania napadów. Gdy rozpoczęto testy badani wykazali wiele niezwykłych zdolności umysłowych.
Jakie wyniki otrzymano w testach wzrokowych i jak przebiegał test?
empezar lección
W teście sadzano pacjenta przed tablicą, na której poziomo umieszczono rząd świateł. Wpatrywano się w punkt pośrodku świateł i zapalano światła po prawej i po lewej stronie. Gdy pytano co widzieli, odpowiadali, że światła po prawej stronie.
Gdy zapalano je po lewej stronie twierdzili, że nic nie widzieli. Znowu zapalili światła i kazano im je pokazywać. Wskazali wszystkie (te po lewej także). Stwierdzono, że obydwie połowy mózgu dostrzegają światła i mają jednakowe możliwości wzrokowe.
Ośrodek mowy mieści się w lewej półkuli mózgu. Żeby powiedzieć, że widzimy jakiś przedmiot musi być dostrzeżony przez lewą stronę mózgu.
Jakie wyniki otrzymano w teście dotykowym i jak przebiegał test?
empezar lección
Pacjenci „dawali” ręce za plecy. Następnie ktoś umieszczał na prawej lub lewej dłoni znany przedmiot. Gdy pacjent miał rzecz w prawej ręce informacja o nim wędrowała do lewej półkuli i mógł go nazwać, określić i opisać.
Gdy umieszczano ten sam przedmiot do lewej dłoni, pacjent nie mógł go nazwać i opisać. Prowadzący prosił badanych aby dopasowali przedmiot z lewej dłoni do zestawu przedmiotów - robili to bez problemów.
Test potwierdza lokalizację zdolności werbalnych w lewej półkuli mózgu. Informacje z prawej półkuli docierają przez ciało modzelowate do lewej półkuli, gdzie w ośrodku mowy powstaje nazewnictwo przedmiotu.
Jaki był ogólny wniosek badań? OMÓWIENIE
empezar lección
W mózgoczaszce człowieka znajdują się dwie różne półkule mózgowe, z których każda ma wyspecjalizowane zdolności.
Jaką możliwoś przedstawia Gazzaniga?
empezar lección
Zwraca uwagę, że nasz mózg składa się w rzeczywistości z dwóch mózgów, zatem potrafimy przetwarzać dwa razy więcej informacji, jeżeli półkule są rozdzielone.
Badania potwierdziły, że pacjenci z rozszczepionym mózgiem mogą wykonywać dwa zadania poznawcze w takim czasie, w jakim osoba z niepodzielonym wykonałaby jedno.
Co dała nam większa wiedza na temat wyspecjalizowanych funkcji dwóch półkul mózgowych?
empezar lección
Pozwala nam skuteczniej leczyć osoby z urazami głowy lub po wylewach. Jeżeli znamy lokalizacje obrażenia, to możemy przewidzieć prawdopodobne deficyty, jakie mogą wystąpić w jego wyniku. Możliwe jest opracowanie właściwych metod ponownego uczenia się.
Wykonywanie odpowiednich zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu jak najszybszy i najpełniejszy powrót do zdrowia.
Jak pytanie „jaki wybrałbyś zawód?” wpłynęło na półkule pacjenta?
empezar lección
Lewa półkula odpowiedziała werbalnie, że wybrałaby zawód kreślarza, ale jego lewa ręka czyli prawa półkula za pomocą dotykania plastikowych liter odpowiedziała wyścigi samochodowe.
Komunikacja między półkulami może być niepełna. Pewne elementy informacji wywołujące emocje nie są przechowywane w dotępnej werbalizacji. Można być smutnym nie wiedząc dlaczego.
Lewa półkula nie ma dostępu do wszystkich informacji, więc wyjaśnienie może być nieprawdziwe
Krytyka badań
empezar lección
Badania były rzadko podważane. Uważano jednak, że niektórzy ludzie mają lepiej rozwiniętą półkulę prawą lub lewą, lub też, że są one bardziej rozwinięte przy udoskonaleniu pewnych umiejętności.
Kto próbuje obalić teorię dotyczącą dwóch mózgów?
empezar lección
Jarre Levy, psychobiolog z University of Chicago. Utrzymuje ona, że właśnie dlatego, iż każda półkula ma wyspecjalizowane funkcje, konieczna jest integracja ich umiejętności, nie zaś - jak się sądzi - ich rozdzielanie. Dzięki integracji mózg działa lepiej
i w inny sposób niż każda z półkul funkcjonująca osobno
Jaki przykład opisuje twierdzenie Jarre Levy?
empezar lección
Czytanie. Prawa półkula specjalizuje się w zawartości emocjonalnej (humor, patos), wyobrażaniu wzrokowych opisów, nadązaniu za strukturą opowaidania i docenianiu wartości artystycznej.
Lewa w tym czasie rozumie znaczenie wyrazów, dociera do znaczenia zawartego w złożonych związkach między wyrazami i zdaniami, tłumaczeniem wyrazów na dźwięki fonetyczne rozumine jako mowa.
Możemy czytać, rozumieć i doceniać, bo mózg funkcjonuje jako pojedzyncza zintegrowana struktura

Debes iniciar sesión para poder comentar.