Wykład nr 1 Fiszki

 0    62 tarjetas    arideru12
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Wymień główne cechy bakterii (6)
empezar lección
1. Prokarionty 2. Ściany z peptydoglikanu 3. Rozmnażanie poprzez podział poprzeczny 4. Źródło energii - związki organiczne, nieorganiczne lub fotosynteza 5. Młodsza forma Archbacteria 6. Większe możliwości adaptacyjne
Jakie wyróżniamy kształty bakterii? (3)
empezar lección
1. Kuliste 2. Cylindryczne 3. Spiralne
Jakie wyróżniamy kuliste kształty bakterii? (4)
empezar lección
1. Dwoinki 2. Tetrady 3. Paciorkowce 4. Gronkowce
Jakie wyróżniamy cylindryczne kształty bakterii? (2)
empezar lección
1. Pałeczki 2. Laseczki
Jakie wyróżniamy spiralne kształty bakterii? (2)
empezar lección
1. Przecinkowce 2. Krętki
Z czego zbudowana jest komórka bakteryjna? (10)
empezar lección
1. Otoczka 2. Ściana kom 3. Błona kom 4. Rybosomy 5. Nukleoid 6. Ziarnistości zapasowe 7. Mezosom 8. Plazmid 9. Rzęska 10. Fimbria
Opisz cechy ściany komórkowej bakterii (5)
empezar lección
1. Obecna u wszystkich z wyj. mykoplazm 2. Zbudowana z peptydoglikanu (mureina) 3. Mostki peptydowe: D- i L-aminokwasy 4. D-aminkowasy są odporne na proteolizę 5. Usieciowana struktura
Opisz cechy błony komórkowej bakterii (7)
empezar lección
1. Składa się z białek, fosfolipidów 2.30% suchej masy to fosfolipidy a 70% to białka3. Przystosow. do pobierania subs. z zewnątrz i wyd. zbędnych prod. metabol. 4. Bariera osmotyczna 5. Zakotw. enzymów 6. Procesy syntezy ściany 7. Centum replikacji DNA
Opisz cechy ściany komórkowej bakterii Gram-Dodatnich (4)1
empezar lección
1. Mureina - 50-90% ściany 2. 40 warstw 3. Warstwa kwasów teichojowych i lipoteichojowych - nie wypłukuje się alkoholem 4. Białka
Opisz cechy ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych (7)
empezar lección
1. LPS 2. Błona zew. 3. Przestrzeń periplazmatyczna 4. Peptydoglikan 1 warstwa 5. Błona cytoplazmatyczna 6. Mureina 10% ściany 7. Pory
Opisz budowę LPS (4)
empezar lección
1. Swoisty łańcuch cukrowy (antygen O) 2. Rdzeń wielocukrowy 3. Lipid A 4. Działanie immunogenne
Opisz rolę ściany komórkowej bakterii (3)
empezar lección
1. Nadaje kształt 2. Utrzymuje ciśnienie 3. Miejsce lokalizacji wielu enzymów i ważnych antygenów
Co niszczy ścianę komórkową bakterii? (2)
empezar lección
1. Lizozym w łzach, ślinie, białku jaj (rozszczepia mureinę w wiązania glikozydowe 2. Penicylina na Gram +
Co tworzy Genofor? (2)
empezar lección
1. Tworzy nukleoid 2. Plazmidy (pozachromosalne odcinki DNA)
Opisz właściwości Nukleoidu bakteryjnego (4)
empezar lección
1. Obszar komórki prokariotycznej będący odpowiednikiem jądra 2. Nie jest oddzielony od cytoplazmy 3. Zawiera genofor 4. Cząsteczka DNA zawiera geny ułożone w zespoły
Jak dzielą się bakterie opisz właściwości? (3)
empezar lección
1. Podział poprzeczny 2. Z jednej komórki powstają dwie identyczne 3. Czas podziału różny
Opisz właściwości Plazmidów (4)
empezar lección
1. Pozachromosalne cząsteczki DNA 2. Konwalencyjnie zamknięte 3. Nie są niezbędne do przeżycia bakterii 4. Plazmidy koniugacyjne/płciowe - mogą być przekazywane do innej kom. bakt.
Wymień trzy drogi wymiany informacji genetycznej u prokariota (3)
empezar lección
1. Transdukcja - bakteriofagi 2. Koniugacja - plazmidy koniug. 3. Transformacja - bezpośrednio ze środ.
Jak działa koniugacja u bakterii?
empezar lección
W tym procesie tworzy się mostek cytoplazmatyczny (pojedyncza cząsteczka plazmidowego DNA jest przekazywana do komórki biorcy)
Jak działa Transformacja bakterii? (3)
empezar lección
1. Komórka dawcy DNA obumiera po procesie 2. DNA uwalniane jest do środowiska 3. Komórka kompetentna pobiera DNA do swojego wnętrza
Jak działa Transdukcja bakterii?
empezar lección
Zachodzi za udziałem bakteriofagów
Opisz właściwości Rybosomów bakteryjnych (2)
empezar lección
1. Są mniejsze niż u Eukaryota, mają niższą masę i stałą sedymentację Svedberga = 70S 2. Różnice między rybosomami mają ogromne znaczenie w infekcji
Czy otoczki, rzęski i fimbrie należą do struktury komórki bakteryjnej?
empezar lección
Nie, są to struktury DODATKOWE
Opisz rolę otoczki bakteryjnej (4)
empezar lección
1. Bariera przepuszczalności 2. Ochrona przed fagocytozą 3. Ochrona przed wysychaniem 4. Adhezja
Opisz właściwości otoczki bakteryjnej (3)
empezar lección
1. Egzopolimery, ściśle związane ze strukturami powierzchniowymi 2. Synteza jest kontrolowana genetycznie i zależy od środowiska 3. Szczepy otoczkowe wytwarzają na podłożu stałym kolonie gładkie typu S, a beotoczkowe kolonie typu R
Jakie wyróżniamy rodzaje otoczek? (3)
empezar lección
1. Polisacharydowe 2. Polipeptydowe 3. Mieszane cukrowo-lipidowe lub lipidowo-cukrowe
Jak uwidocznić pod mikroskopem świetlnym otoczki?
empezar lección
Barwienie pozytywno-negatywne
Co to drobnoustroje oportunistyczne?
empezar lección
Zwykle obecne w środowisku, nieszkodliwe póki nie mamy upośledzonej odporności
Wymień Gram + ziarniaki katalazo-DODATNIE (3)
empezar lección
1. Gronkowce (Staphyloccocus) 2. Mikrokoki (Microccocus) 3. Ziarniaki beztlenowe (Peptococcus)
Wymień Gram + ziarniaki katalazo-UJEMNE (3)
empezar lección
1. Paciorkowce (Streptococcus) 2. Enterokoki, paciorkowce kałowe (Enterococcus) 3. Paciorkowce beztlenowe (Peptostreptococcus)
Wymień Gram - laseczki - wytwarzające przetrwalniki TLENOWE (2)
empezar lección
1. Bacillus 2. Laseczka wąglika (B. anthracis)
Wymień Gram - laseczki - wytwarzające przetrwalniki BEZTLENOWE (4)
empezar lección
1. Clostridium 2. Laseczka tężca (C. tetani) 3. Laseczka zgorzeli gazowe (C. perfringens) 3. Laseczka jadu kiełbasianego (C. botulinum)
Wymień pałeczki Gram + REGULARNE (2)
empezar lección
1. Listerie, tlenowe (Listeria) 2. Beztlenowe, pałeczki kwasomlekowe (Lactobacillus)
Wymień pałeczki Gram + NIEREGULARNE (2)
empezar lección
1. Maczugowce tlenowe (Corynebacterium) - Maczugowiec błotnicy (C. diphteriae) 2. Maczugowce beztlenowe (Propionibacterium) - P. acnes
Wymień pałeczki Gram - Jelitowe duże: Enterobacteriaceae (6)
empezar lección
1. E. coli 2. Salmonella 3. Shigella 4. Klebsiella 5. Proteus 6. Enterobacter
Wymień pałeczki Gram - Niefermentujące (2)
empezar lección
1. Pseudomonas 2. Acinetobacter
Wyjaśnij co to Drobnoustroje komensalne
empezar lección
Najczęściej na powierzchni ciała - prawidłowa flora organizmu
Wymień właściwości immunogenne otoczek (2)
empezar lección
1. Otoczki bakteryjne indukują odporność humoralną (produkcja przeciwciał) 2. Różnice w budowie chemicznej otoczek są podstawową wyodrębnienia typów otoczkowych w obrębie określonego gatunku
Wymień struktury lokomotoryczne bakterii (3)
empezar lección
1. Rzęski 2. Włókienka osiowe 3. Fimbrie (Pili)
Opisz właściwości Rzęsek (5)
empezar lección
1. Zbudowane z ułożonych helikalnie podjednostki białka flageliny 2. Zakotwiczone w błonie 3. Sztywne, długie, obracają się 4. Zapewniają ruchomość 5. Nitkowane cylindryczne twory
Z czego zbudowane są Rzęski? (3)
empezar lección
1. Włókna 2. Haczyk 3. Ciałko podstawowe
Wymień właściwości Fimbrii (3)
empezar lección
1. Sztywne powierzchniowe twory zbudowane z białka piliny 2. Występują u Gram - oraz nielicznie Gram + 3. Fimbrie są krótsze i delikatniejsze od rzęsek
Jakie wyróżniamy typy fimbrii? (2)
empezar lección
1. Zwykłe 2. Płciowe
Jakie wyróżniamy struktury powierzchniowe bakterii i ich Rola? (3)
empezar lección
1. Śluz - wielocukrowe łańcuchy 2. Glikokalis - wielocukrowe warstwy 3. Rola: ADHEZJA
Wymień ciałka zapasowe bakterii (3)
empezar lección
1. Skrobia 2. Glikogen 3. Kulki tłuszczu
Opisz właściwości Przetrwalników (6)
empezar lección
1. Formy chroniące 2. Powstaje wewnątrz komórki zazw. 1 3. 40% więcej białka niż kom wegetatywne 4. Niszczy je sterylizacja 5. Silne zagęszczenie protoplazmy + zahamowanie przemiany materii 6. Endospory tylko G+
Jakie bakterie mają zdolność tworzenia przetrwalników? (2)
empezar lección
1. Bacillus - tlenowce 2. Clostridium - beztlenowce
Na co odborne są przetrwalniki? (5)
empezar lección
1. Temperatura wysoka 2. Temperatura niska 3. Promieniowanie 4. Wysuszenie 5. Czynniki chemiczne
Jak dzielimy bakterie ze względu na zapotrzebowanie skład. odżywczych? (2)
empezar lección
1. Autotrofy - źródło substancje nieorganiczne 2. Heterotrofy - źródłem substancje organiczne
Czym jest krzywa wzrostu bakterii w pożywce płynnej? (4)
empezar lección
1. Faza adaptacyjna (Brak przyrostu liczby komórek) 2. Faza logarytmiczna komórki rosną (maksymalna szybkość) 3. Faza stacjonarna zużywanie substancji odżywczych + wytwarzanie prod. odpadowych 4. Faza śmierci
Podaj czynniki fizyczne wpływające na wzrost drobnoustrojów (4)
empezar lección
1. Temperatura 2. Stężenie tlenu 3. pH 4. Ciśnienie osmotyczne
Jakie są wymagane temperatury poszczególnych bakterii (4)
empezar lección
1. Psychofile 0 2. Psychotrofy temp. pokojowa 3. Mezofile 37 4. Termofile 45-70
Opisz Psychofile i Psychotrofy (4)
empezar lección
1. Niskie temperatury 2. Problem w przechowalnictwie 3. Najczęściej Gram - (Pseudomonas, Vibrio, Aeromonas, Acinetobacter 4. Z G+ (Microccocus, Bacillus, Lactobacillus)
Opisz Mezofile (3)
empezar lección
1. Grupa wzrostu w umiarkowanej temp. 2. Do mezofili zalicza się większość drobnoustrojów występujących w środowisku 3. Są to na ogół mikroorganizmy saprofityczne oraz chorobotwórcze (gronkowce, salmonella)
Opisz Termofile (2)
empezar lección
1. Szeroko rozpowszechnione przyrodzie (gorące źródła, fermentacja resztek roślin, przewód pokarmowy niektórych zwierząt) 2. Większość G+ przetrwalnikujących (Bacillus, Clostridium, Streptoccocus)
Jak dzielimy bakterie ze względu na zapotrzebowanie na tlen? (4)
empezar lección
1. Procaryota - zróżnicowane zapotrzebowanie 2. Bezwzględne tlenowce 3. Bezwzględne beztlenowce 4. Względne tlenowce i mikroaerofile (w obu mogą żyć)
Opisz Bezwzględne tlenowce (aeoroby) (2)
empezar lección
1. Autotroficzne bakterie chemosyntezujące (Thiobacillus), bakterie śluzowe, grzyby pleśniowe i drożdże 2. Procesy biotechnologiczne np. produkcja kwasów organicznych
Opisz Bezwzględne beztlenowce (anaeroby) (3)
empezar lección
1. Energia z fermentacji i oddychania beztlenowego 2. Przetrwalnikujące laseczki (Clostridium) 3. Grzyby (Mucor)
Opisz Względne beztlenowce (2)
empezar lección
1. Wiele różnych gatunków 2. Rozwijają się w warunkach tlenowych i beztlenowych
Opisz Mezofile (3)
empezar lección
1. Rosną najlepiej gdy stężenie tlenu jest mniejsze 2. Przykładu: (Campylobacter jejuni czy Helicobater pylori) 3. Większe stężenie powoduje zahamowanie wzrostu i zatrucie komórki
Jak dzielimy bakterie ze względu na pH? (3)
empezar lección
1. Alkalofile 2. Neutrofile 3. Acidofile
Wymień Alkalofile (7)
empezar lección
1. Nitrosomonas 2. Nitrobacter 3. Azotobacter 4. Vibrio cholerae 5. Streptococcus pneumoniae 6. Enteroccocus faecalis 7. Bacillus

Debes iniciar sesión para poder comentar.