Wprowadzenie do psychologii komunikacji

 0    70 tarjetas    patikaczorek
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Poziomy komunikowania
empezar lección
-intrapersonalny-interpersonalny-grupowy-międzygrupowy-organizacyjny-masowy-międzykulturowy
Arystoteles
empezar lección
retoryka - nauka o mówieniu
John Austin
empezar lección
"świat jest robiony słowami" - słowa tworzą świat fizyczny, społeczny, prawniczy i ideologiczny
Ludwig Wittgenstein
empezar lección
Słowa tworzą niezależne struktury poznawcze dla siebie, których nie ma w rzeczywistości ale dzięki słowom istnieją (np. wróżki)
Noam Chomsky
empezar lección
Człowiek mówi dlatego bo się z tym urodził. Gramatyka zaprogramowana w 3 formach: przecząca, twierdząca, pytająca.
Stephen C. Lewinson
empezar lección
Teoria nadmiaru znaczeń - w większości języków jest za dużo znaczeń i trzeba nadmiar pokasować żeby się zrozumieć
Basil Bernstein
empezar lección
Teoria kodów komunikacyjnych, 2 typy ludzkie: kod ograniczony i kod rozwinięty
Ida Kurcz
empezar lección
Pytania zawieszone, tag questions - pytania nie mają sensu logicznego, a występują w języku
Eric Berne
empezar lección
Koncepcja analizy transakcyjnej - całe życie to zawieranie transakcji (np. uśmiech za uśmiech)
Carl Rogers
empezar lección
Terapeuta humanistyczny, podstawą terapii otwarta komunikacja między pacjentem, a terapeutą
Definicja cybernetyczna
empezar lección
komunikowanie to wymiana, "przepływ" info od nadawcy do odbiorcy (aby była info musi być "niepewność")
Definicja teorii relewancji
empezar lección
Komunikowanie - intencjonalna modyfikacja przestrzeni w polu percepcyjnym odbiorcy. Każdy komunikat to zagadka (odbiorca musi ją odgadnąć, a nadawca dobrze przedstawić).
Definicja pragmalingwistyczna
empezar lección
Komunikowanie - wymiana symboli werbalnych (słowa), wokalnych (dźwięki, oklaski) i niewerbalnych (gesty) dla poprawy poziomu współdziałania między partnerami.
Elementy rozmowy
empezar lección
-procesy poznawcze -motywacja -stan emocjonalny -relacje interpersonalne -kultura i subkultura -cechy anatomiczne -kontekst fizyczny -osobowość
Postulaty dobrej komunikacji
empezar lección
-porozumienie integracyjne -swobodny przepływ informacji -zaufanie i uczciwość
porozumienie integracyjne
empezar lección
wszystkie strony komunikacji powinny korzystać, win-win
Swobodny przepływ informacji
empezar lección
Dążenie do pełnego zrozumienia stanowisk
Koncepcja klasyczna
empezar lección
G. Miller 5 niezależnych elementów komunikacji: źródło, emisor, kanał, receptor, cel -prawo Zipfa -4 typy motywacji w grupie
Prawo Zipfa
empezar lección
częstość używania słów powoduje ich skrócenie
Wskaźnik trudności
empezar lección
trudność językowa tekstu to długość zdań i złożoność słów - długie zdania trudniejsze niż krótkie, ilość sylab ma znaczenie
4 typy motywacji komunikacyjnej w grupie (Miller)
empezar lección
· Ujednolicenie wiadomości w grupie· Zwiększenie zgodności postaw w grupie· Określenie statusu wzajemnego członków (status = ważność)· Ekspresja stanów emocjonalnych
Teoria systemowa
empezar lección
Zdanie znaczy więcej niż poszczególne słowa. Pojęcie holonu, struktura warstwowa. Każdy system zmienia się w pewnych granicach, rozwija się/redukuje. Partnerzy dopasowują wypowiedzi do rozmówcy
Holon
empezar lección
Jednostka nadrzędna w systemie. Zdania składają się np. na dialogi (dialog staje się holonem wobec słów), dialogi składają się na narrację - struktura warstwowa
Ujęcie pragmatyczne - szkoła Palo Alto
empezar lección
Akty komunikacyjne - obserwowalne działania wywołujące specyficzne skutki. Stały proces komunikacji, nieustająca sekwencja zachowań. Aspekty aktu komunikacji: relacyjny, referencyjny -3 destrukcyjne procesy
Relacyjny aspekt aktu komunikacji
empezar lección
aspekt wypowiedzi ludzi, to co myślą o innych
Referencyjny aspekt aktu komunikowania
empezar lección
odniesienie komunikatu do świata, informacja o świecie
3 destrukcyjne procesy
empezar lección
-dyskwalifikacja -mistyfikacjia -przekazy paradoksalne, wew. sprzeczne
Teoria konstruktywistów
empezar lección
Konstruujemy relacje, poglądy, interpretacje poprzez budowanie wew. schematów. Rozwój to większa ilość szczególnych klas interpretacyjnych. Prostota to ogólnikowe, stereotypowe klasy bez wew. zróżnicowania.
symboliczny interakcjonizm
empezar lección
Komunikowanie to wymiana podzielanych symboli dla uzgodnienia znaczeń, jakie mają obiekty dla współdziałających ze sobą osób - komunikacja i język określają świat i jego znaczenia dla ludzi
Teoria świadomego oczekiwania
empezar lección
Granica między świadomym, a nieświadomym, szukanie kontroli zachowania - co mówimy automatycznie (krzyk bólu) a co z wyboru (gra). Główne pojęcie to SKRYPT gdy nie realizowany - zakłóca porządek społeczny.
Kiedy skrypt zawodzi?
empezar lección
· Gdy sytuacja jest całkowicie nowa · Warunki zew. blokują lub utrudniają realizację skryptu· Pojawia się zagrożenie, że zastosowanie „gotowca" przyniesie negatywne skutki· Wieloznaczność utrudnia trafność wyboru
Teoria reguł społecznych
empezar lección
D. Crushman Podstawa społeczeństwa to „uzgodnione przepisy postępowania" czyli znormalizowane reguły, część automatyczna, część wybierana pod kątem celów. Komunikacja: wzajemna identyfikacja + oceny siebie i partnera + percepcja możliwości realizacji celu
Analiza transakcyjna
empezar lección
Eric Berne Motywacja: głód fizyczny, kontrastu, uznania, aprobaty. Struktura osobowości: stany ego Rodzic (powinności), Dorosły (realności), Dziecko (przyjemności). Transakcje komplementarne i skrzyżowane. Cel: uzyskanie uznania, zwanego „Głaskiem".
Koncepcja kodu rozwiniętego i ograniczonego
empezar lección
Bazyl Berstein 2 grupy ludzi operujących dwoma kodami: rozwiniętym i ogarniczonym
cechy kodu rozwiniętego
empezar lección
Świat ma wiele poziomów, konkretne, abstrakcyjne, domyślne odczuwalne. Stosowanie subtelnych rozróżnień, niuansów niewerbalnych. Względność racji. Operowanie materiałem abstrakcyjnym, pojęciowym. Przyszłościowe podejście, plany życiowe.
cechy kodu ograniczonego
empezar lección
Świat jest konkretem, nadużywanie kodu niewerbalnego, poczucie oczywistości swoich racji. Trudności w operowaniu materiałem symbolicznym, abstrakcyjnym. Podejście teraźniejszości, brak umiejętności czekania.
Komunikacyjna psychoterapia
empezar lección
Rogers, postawy terapii: autentyczność, akceptacja, empatia Pearls: domykanie otwartych figur - niedokończone sytuacje które cię męczą(Gestalt), granice ego, samodzielność i współdziałanie bez „przeniesienia"
Neurolingwistyczne programowanie
empezar lección
Manipulacja, sterowanie zachowaniami ludzi. Modalności: główna forma ujęcia świata poprzez wrażenia - wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne - różne zwroty odwołujące się do modalności.
Koncepcja maksym konwersacyjnych
empezar lección
Leech, Skuteczne prowadzenie rozmowy wymaga znajomości typów reguł, maksym kierujących zachowaniem, 4 odnoszą się do zachowań językowych, a 8 do zachowań międzyludzkich.
Zasady organizacji wypowiedzi
empezar lección
1) Reguła poprawności gramatycznej 2) Reguła związku z kontekstem językowym 3) Reguła ekonomiki tekstu 4) Reguła dynamiki, ekspresji
Maksymy interpersonalne
empezar lección
Maksyma 1) uprzejmości 2) aprobaty rozmówcy 3) skromności 4) zgodności 5) współdziałania 6) ironii 7) atrakcyjności 8) taktu
Akty pragmatyczne
empezar lección
-propozycja -rada -prośba -polecenie -obietnica -zgoda i odmowa
metakomunikaty
empezar lección
Wyznaczone przez reguły kulturowe i zwyczaje językowe (np. kolejność zabierania głosu). Służą do uzgodnienia konwencji kontaktów (serio, żart) i wyjaśnienia aktów komunikacyjnych wieloznacznych (prośba o wyjaśnienie terminów, sens znaków itp.)
Filary komunikacji
empezar lección
-wiedza -oceny -działania -metakomunikaty -spójność dyskusji -oczekiwania i nastawienie emocjonalne
Typy metakomunikatów
empezar lección
·regulatory (np. sygnały, że ktoś chce coś powiedzieć)· klaryfikatory (wyjaśniacze)
Globalna organizacja komunikacji
empezar lección
3 etapy w każdym spotkaniu: pozdrowienie (otwarcie kontaktu), podanie tematu, zakończenie
lokalna organizacja rozmowy
empezar lección
feedback, sprzężenie zwrotne, dobrze jak spójne są zachowania stron, dopasowane są pary aktów komunikacyjnych
sposób przejmowania głosu
empezar lección
-płynny (mniej niż 2 sek) -zakłócony Zakłócenia: równoczesne mówienie, martwa cisza
Niewerbalne zachowanie słuchacza
empezar lección
Ubiór, fryzura (mogą być manifestem społecznym), tatuaże, mimika, gestykulacja palcami (język migowy, taniec, przysięga...), spojrzenie (zasłanianie oczu: okulary, dłonie, odwrócenie wzroku -> czerwony sygnał kontaktu)
Wkład konwersacyjny
empezar lección
ilość i jakość aktywnego udziału w konwersacji (bierność - pełna kontrola)
Zasady Grince'a
empezar lección
odnosi się do jakości aktywnego udziału w komunikacji: a-kooperatywności b - prawdy c - odpowiednioście - sposobu (nie ranić, jednoznaczność, rzeczowość, porządek)
siła przebicia
empezar lección
możliwość "narzucenia" swojego tematu, problemu, sprawy jako przedmiotu rozmowy
dynamiczność sposobu mówienia
empezar lección
umiejętność prezentacji swych przekazów w atrakcyjny sposób
spójność kanałów
empezar lección
Kanały: werbalny, wokalny, niewerbalnych Najczęściej główna intencja zawarta jest w kanale niewerbalnych. Niespójność jest korzystna przy emisji przekazów krytycznych, negatywnych.
Zaburzenia emisji i recepcji przekazów
empezar lección
Zająknięcia, powtórzenia, ominięcia, pomruki w wypowiedzi słów, startery i segregatory, urywanie zdań, korekty fraz, wielokrotne rozpoczynanie zdań, przedłużone okresy ciszy, załamania głosu.
poziom motywacji do kontaktu
empezar lección
wskazuje na ocenę przydatności wartości kontaktu dla danej osoby
myślenie linearne
empezar lección
Po kolei, w porządku, przed wynalezieniem radia itp.
myślenie chaotyczne
empezar lección
to tu to tam, w dobie social mediów
Trzy A
empezar lección
Uzależniające cechy Internetu: accessibility (dostępność), affordability (przystępność, przyjazność), anonymity (anonimowość)
Model ACE
empezar lección
Uzależniające cechy Internetu: anonymity (anonimowość), convenience (wygoda), escape (ucieczka od realu)
Pięć "I"
empezar lección
Uzależniające cechy Internetu: interaktywność (kontrola, reakcje), tani dostęp (inexpensive), intoksykacja (zatrucie psychiki), izolacja, integracja i gotowość do kontaktu (imposing)
model kategorii rynkowych
empezar lección
człowiek jest klientem mediów, o jego zachowaniach decydują: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, religia, miejsce zamieszkania (to powoli zanika)
Modele nowe
empezar lección
podejście korzyści i satysfakcji, grzybni, dyfuzji oddziaływania, umowy społecznej, współ-orientacji
Podejście korzyści i satysfakcji
empezar lección
uses and gratification - wolność wyboru diety medialnej dzięki zróżnicowaniu mediów kierowana jest tylko potrzebami i chęciami. Media uczą, bawią, wychowują.
Model grzybni
empezar lección
Treści medialne wyrastają na niewidocznych problemach społeczności. Media uwidaczniają to, co ludzi boli, interesuje, frapuje.
model dyfuzji oddziaływania
empezar lección
Wpływ mediów jest wielostopniowy, kaskadowy, niesterowalny dokładnie. Ludzie tworzą hierarchię, w tym też wiedzy i autorytetu. Liderzy opinii decydują, co się ma przyjąć, a co należy odrzucić.
Model umowy społecznej
empezar lección
Niepisany kontrakt zakłada, że nadawca będzie światły, dokładny, uczciwy i bezstronny. Odbiorca ma być uważny i obecny.
Model współ-orientacji
empezar lección
Wzajemne postrzeganie siebie i innych, ich wiedzy o nas i nastawienia do nas wyzwala zachowania- media pomagają w poznaniu wzajemnym, koordynują wizję świata i działania.
Czynniki warunkujące poziom wzajemnego zrozumienia
empezar lección
język kontaktu, znajomość historii, znajomość religii, obraz świata, znajomość obyczaju, mentalność i stereotypy, realizm w ocenie faktów, unikanie zdrażeń, krąg kulturowy, budowa układów
Wymiary kultury, Greet Hofstede
empezar lección
1) indywidualizm-kolektywizm 2) męskość-kobiecość 3) dystans władzy 4) niepewność 5) percepcja czasu

Debes iniciar sesión para poder comentar.