Work – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 tarjetas    VocApp
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

to ask for a rise
I am going to ask my boss for a rise.
empezar lección
prosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.

permanent job
Can you help me find a permanent job?
empezar lección
stała praca
Czy możesz mi pomóc znaleźć stałą pracę?

retirement age
The proposed retirement age for women is 67.
empezar lección
wiek emerytalny
Proponowany wiek emerytalny dla kobiet to 67 lat.

right to strike
Should students have the right to strike?
empezar lección
prawo do strajku
Czy studenci powinni mieć prawo do strajku?

social insurance
Could you explain what social insurance is?
empezar lección
ubezpieczenie społeczne
Czy mógłbyś wytłumaczyć czym jest ubezpieczenie społeczne?

training period
Ann would like to know how long her training period is going to last.
empezar lección
praktyki
Anna chciałaby wiedzieć jak długo będzie trwał jej staż.

trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
empezar lección
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.

to take a day off
I'm thinking of taking a day off.
empezar lección
wziąć dzień wolny
Myślę o wzięciu dnia wolnego.

to get a rise
Mark has been working for the company for 15 years and will soon get a rise.
empezar lección
dostać podwyżkę
Marek pracuje w firmie od 15 lat i wkrótce dostanie podwyżkę.

to apply for a job
My brother decided to apply for a job in the media.
empezar lección
ubiegać się o pracę
Mój brat postanowił ubiegać się o pracę w mediach.

to earn a lot
Warren Buffet earns a lot of money.
empezar lección
dużo zarabiać
Warren Buffet zarabia mnóstwo pieniędzy.

to quit a job
Stephen didn't like his job and decided to quit it.
empezar lección
zwolnić się z pracy
Stefan nie lubił swojej pracy i postanowił zwolnić się.

to do shift work
Miners have to do shift work.
empezar lección
wykonywać pracę na zmiany
Górnicy muszą wykonywać pracę na zmiany.

to be taken advantage of
Young employees are often taken advantage of by their employers.
empezar lección
być wykorzystywanym
Młodzi pracownicy są często wykorzystywani przez swoich pracodawców.

to earn a living
He earns his living as a bus driver.
empezar lección
zarabiać na życie
Zarabia na życie jako kierowca autobusów.

to have no education
He can't find a good job because he has no education.
empezar lección
nie mieć wykształcenia
Nie może znaleźć dobrej pracy, ponieważ nie ma wykształcenia.

to get promoted
I got promoted last month.
empezar lección
dostać awans
W zeszłym miesiącu dostałam awans.

to be invited for an interview
Mary has been invited for an interview.
empezar lección
otrzymać zaproszenie rozmowę kwalifikacyjną
Mary została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

to be underpaid
Teachers are underpaid in many countries.
empezar lección
być zbyt nisko opłacanym
Nauczyciele są nisko opłacani w wielu krajach.

1. to be fired 2. to get sacked
Andrew is devastated because he got sacked.
empezar lección
wylecieć z pracy
Andrzej jest załamany albowiem wyleciał z pracy.

basic skills
She didn't get a job as she lacked basic skills.
empezar lección
podstawowe kwalifikacje
Nie dostała pracy z powodu braku podstawowych kwalifikacji.

employee
The company employs 1000 employees.
empezar lección
zatrudniony
Zakład zatrudnia 1000 osób.

employer
My employer is a young, well-educated woman.
empezar lección
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.

factory
I'd like to work in the chocolate factory.
empezar lección
fabryka
Chciałbym pracować w fabryce czekolady.

full-time job
Mary has a full-time job at the local grocery.
empezar lección
praca na pełnym etacie
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.

job
Do you like your job?
empezar lección
praca
Czy lubisz swoją pracę?

job application
Could you tell me how to write my job application?
empezar lección
podanie o pracę
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak napisać podanie o pracę?

job interview
David has been invited for the job interview.
empezar lección
rozmowa kwalifikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

part-time job
Lara has a part-time job at the local supermarket.
empezar lección
praca na część etatu
Lara pracuje na część etatu w miejscowym supermarkecie.

physical worker
Employers are having trouble finding physical workers nowadays.
empezar lección
pracownik fizyczny
Pracodawcy mają problem w znalezieniu pracowników fizycznych.

responsibilities
What are the responsibilities of the receptionist?
empezar lección
obowiązki
Co należy do obowiązków recepcjonisty?

seasonal work
A lot of students are interested in seasonal work.
empezar lección
praca sezonowa
Wielu studentów jest zainteresowanych pracą sezonową.

self-employment
Self-employment has been rising during the crisis.
empezar lección
samozatrudnienie
Samozatrudnienie wzrasta w czasach kryzysu.

shift
Shift work has been linked to obesity and depression.
empezar lección
zmiana
Praca na zmiany wiąże się z otyłością i stanami depresyjnymi.

temporary job
I am currently working at school, but it is my temporary job.
empezar lección
praca tymczasowa
Obecnie pracuję w szkole, ale to jest praca tymczasowa.

to work at home
Ann is a young mother and is happy to be able to work at home.
empezar lección
pracować w domu
Anna jest młodą mamą i jest szczęśliwa z powodu możliwości pracy w domu.

to work late
I can't go to the cinema tonight because I have to work late.
empezar lección
pracować do późna
Nie mogę iść do kina wieczorem, ponieważ muszę pracować do późna.

to work long hours
My husband is a workaholic and works long hours.
empezar lección
pracować długo
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.

to work overtime
The boss makes us work overtime.
empezar lección
pracować po godzinach
Szef zmusza nas do pracy po godzinach.

undemanding job
Adam's new job is easy and undemanding.
empezar lección
niewymagająca praca
Nowa praca Adama jest łatwa i niewymagająca.

unemployed
Tom is currently unemployed.
empezar lección
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.

unemployment
Do you know the present unemployment rate?
empezar lección
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?

workaholic
Workaholics are people addicted to work.
empezar lección
pracoholik
Pracoholicy są uzależnieni od pracy.

worker
Office workers spend too long sitting at their desks
empezar lección
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.

workplace
Is your workplace modern?
empezar lección
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?

work
My wife is at work now.
empezar lección
praca
Moja żona jest teraz w pracy.


Debes iniciar sesión para poder comentar.