Walter on a Cruise – 2 (23)

 0    35 tarjetas    edytaks
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Running a successful farm is like running a business.
empezar lección
Prowadzenie dobrze prosperującej farmy jest jak prowadzenie biznesu.
t requires access to business intelligence.
empezar lección
t wymaga dostępu do wywiadu gospodarczego.
You have to know what the government is planning to do, especially if it is not a conservative government, and you have to understand the local competition.
empezar lección
Musisz wiedzieć, co planuje rząd, zwłaszcza jeśli nie jest to rząd konserwatywny, i rozumieć lokalną konkurencję.
To face these challenges both my parents are involved.
empezar lección
Aby sprostać tym wyzwaniom, zaangażowani są oboje moi rodzice.
My father deals with government policy and my mother deals with local competition.
empezar lección
Mój ojciec zajmuje się polityką rządu, a mama lokalną konkurencją.
We don't watch television because we don't want to be brainwashed like some of our neighbours
empezar lección
Nie oglądamy telewizji, ponieważ nie chcemy poddawać się praniu mózgu, jak niektórzy z naszych sąsiadów
neighbours who watch it every day and have become addicted to it.
empezar lección
sąsiedzi, którzy oglądają go na co dzień i uzależnili się od niego.
They stopped using their brains because they travel to town almost every day
empezar lección
Przestali używać swoich mózgów, ponieważ prawie codziennie podróżują do miasta
they travel to town almost every day to buy things advertised on television.
empezar lección
prawie codziennie jeżdżą do miasta, żeby kupić rzeczy reklamowane w telewizji.
Another disadvantage of watching TV is that the information which is provided to viewers is often limited and misleading.
empezar lección
Inną wadą oglądania telewizji jest to, że informacje dostarczane widzom są często ograniczone i wprowadzają w błąd.
How did I solve this problem?
empezar lección
Jak rozwiązałem ten problem?
I simply subscribed to a number of newspapers and magazines, including specialist magazines for farmers.
empezar lección
Po prostu prenumerowałem kilka gazet i magazynów, w tym specjalistyczne magazyny dla rolników.
My father, who had taken a speed reading course, reads them every day.
empezar lección
Mój ojciec, który ukończył kurs szybkiego czytania, czyta je codziennie.
He regularly reports to us on the current situation in the UK as well as what the government is planning to do.
empezar lección
Regularnie informuje nas o aktualnej sytuacji w Wielkiej Brytanii oraz planowanych przez rząd planach działań.
This way we have easy access to a variety of different opinions and news written by many different journalists.
empezar lección
W ten sposób mamy łatwy dostęp do różnych opinii i wiadomości napisanych przez wielu różnych dziennikarzy.
By comparing their stories, we can get a more reliable picture of the situation in our country.
empezar lección
Porównując ich historie, możemy uzyskać bardziej wiarygodny obraz sytuacji w naszym kraju.
My mother is our secret agent. She is our 007.
empezar lección
Moja mama jest naszym tajnym agentem. Jest naszą 007.
She doesn't have a licence to kill though but she has a licence to drink.
empezar lección
Nie ma jednak licencji na zabijanie, ale ma pozwolenie na picie.
She goes to the local pub in the afternoons and always eavesdrops on other people's conversations.
empezar lección
Popołudniami chodzi do miejscowego pubu i zawsze podsłuchuje rozmowy innych ludzi.
Sometimes she gets men drunk on beer or wine and then they answer all her questions and tell her the whole truth.
empezar lección
Czasami upija mężczyzn piwem lub winem, a potem odpowiadają na wszystkie jej pytania i mówią jej całą prawdę.
They trust her completely. She says it's easy to get information from men.
empezar lección
Całkowicie jej ufają. Mówi, że łatwo jest uzyskać informacje od mężczyzn.
They are so naive.
empezar lección
Są tak naiwni.
Because of her job in the pub she is usually a little tipsy but the invaluable information she gets there is worth it.
empezar lección
Ze względu na swoją pracę w pubie jest zwykle trochę wstawiona, ale bezcenne informacje, które tam dostaje, są tego warte.
Last Friday she said she had learnt about a new threat to our business from our French enemies.
empezar lección
W zeszły piątek powiedziała, że dowiedziała się o nowym zagrożeniu dla naszej firmy od naszych francuskich wrogów.
She learnt from one of our neighbours that he was going to sell his land to a Frenchman who offered £700,000 for his 100 acres.
empezar lección
Dowiedziała się od jednego z naszych sąsiadów, że zamierza sprzedać swoją ziemię Francuzowi, który zaoferował 700 000 funtów za swoje 100 akrów.
My mother said she didn't want Frogs to take over our country and so we had to take action and forestall the French competitor and buy the land ourselves.
empezar lección
Moja mama powiedziała, że nie chce, aby Żaby przejęły nasz kraj, więc musieliśmy działać, uprzedzając francuskiego konkurenta i kupując ziemię samodzielnie.
The thing is we didn't have the necessary money.
empezar lección
Rzecz w tym, że nie mieliśmy niezbędnych pieniędzy.
We couldn't get a loan because our credit rating was very poor.
empezar lección
Nie mogliśmy dostać pożyczki, ponieważ nasza zdolność kredytowa była bardzo słaba.
Father said he had read a story about a rich American widow
empezar lección
Ojciec powiedział, że czytał historię o bogatej amerykańskiej wdowie
who went on a Caribbean Cruise to look for adventure on board a cruise ship
empezar lección
który wybrał się na rejs po Karaibach w poszukiwaniu przygód na pokładzie statku wycieczkowego
she found the love of her life there.
empezar lección
znalazła tam miłość swojego życia.
She met a Canadian farmer, fell in love with him and they soon got married.
empezar lección
Poznała kanadyjskiego rolnika, zakochała się w nim i wkrótce się pobrali.
When Father told us the story, my mother smiled knowingly at me a
empezar lección
Kiedy ojciec opowiedział nam tę historię, mama uśmiechnęła się do mnie świadomie
Success requires sacrifice.
empezar lección
Sukces wymaga poświęcenia.
You will go on a Caribbean cruise and you will find a rich American widow there, get married to her and save our country from Frogs.'
empezar lección
Udasz się w rejs po Karaibach, gdzie znajdziesz bogatą amerykańską wdowę, ożenisz się z nią i uratujesz nasz kraj przed Żabami.

Debes iniciar sesión para poder comentar.