VII ROZDZIAŁ

 0    27 tarjetas    prawoznawstwo02
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
wykładnia (interpretacja tekstu prawnego)
empezar lección
zespół czynności intelektualnych, które zmierzają do odtworzenia norm prawnych z przepisów prawnych.
Wykładnia w sensie pragmatycznym
empezar lección
proces zmierzający do zrozumienia przepisów prawnych.
Wykładnia w sensie apragmatycznym
empezar lección
rezultat procesu interpretacji.
Wykładnia subiektywna
empezar lección
zadaniem wykładni jest odtworzenie intencji znaczeniowej prawodawcy, a więc ustalenie, jakie znaczenie nadawał interpretowanemu tekstowi prawnemu jego twórca.
Wykładnia obiektywna
empezar lección
tekst prawny “odrywa się” od swego twórcy i ma znaczenie “obiektywne”, wyznaczone przez reguły języka, w którym jest sformułowany, niezależnie od zamysłu, jaki chciał wyrazić prawodawca.
Wykładnia statyczna
empezar lección
tekst prawny ma jedno tylko znaczenie.
Wykładnia dynamiczna
empezar lección
tekst prawny może zmieniać swoje znaczenie zależnie od zmian następujących w języku oraz w pozajęzykowym kontekście wydanych przepisów.
Wykładnia merytoryczna
empezar lección
rezultat wykładni dokonanej przez każdego, kto: a) zna język, w którym są napisane teksty prawne, b) zna reguły wykładni i potrafi je zastosować.
Wykładnia doktrynalna
empezar lección
dokonywana przez autorytety naukowe.
Wykładnia formalna (oficjalna, legalna)
empezar lección
dokonywana i uzyskiwana przez określone, upoważnione do tego podmioty. Rezultaty tej wykładni mają charakter wiążący prawnie.
-
empezar lección
a) wykładnia autentyczna - wykładnia przepisów prawnych dokonana przez ten podmiot, który dane przepisy wydał,
-
empezar lección
b) wykładnia delegowana - wykładnia dokonywana przez jakiś podmiot, któremu udzielono kompetencji do interpretowania przepisów prawnych, a który nie jest twórcą tych przepisów.
empezar lección
charakter ogólny - rezultat wykładni wiąże każdego,
empezar lección
charakter wiążący ograniczenie- akty wykładni mogą być wiążące jedynie dla organów państwa określonego pionu.
Wykładnia o charakterze abstrakcyjnym
empezar lección
dokonywana w oderwaniu od rozstrzygania jakiejś konkretnej sprawy.
Wykładnia o charakterze operatywnym
empezar lección
wykładnia dokonywana przez każdy organ państwa w toku rozstrzygania konkretnej sprawy.
Wstępna faza wykładni
empezar lección
wstępne czynności porządkujące, polegające na ustaleniu, które przepisy prawne poddać interpretacji, w szczególności które przepisy obowiązują, a które zostały z systemu wyeliminowane.
tekst jednolity
empezar lección
sporządzony przez upoważniony do tego organ i urzędowo ogłoszony tekst aktu normatywnego ze wszystkimi zmianami, które zostały wprowadzone do tego tekstu przez prawodawcę do momentu ogłoszenia tekstu jednolitego albo jakiegoś innego momentu,
-
empezar lección
który wskazuje organ ogłaszający tekst jednolity.
Tekst ujednolicony
empezar lección
tekst, w którym naniesiono zmiany danego aktu normatywnego, ale sporządzony przez podmioty, które nie są do tego upoważnione, a więc nie mający charakteru autentycznego.
Wypowiedź normokształtna
empezar lección
wypowiedź, nie będąca jednoznaczną normą postępowania, ale zawierające wszystkie niezbędne elementy normy.
Faza właściwa wykładni
empezar lección
ma doprowadzić do odtworzenia z przepisów prawnych jednoznacznej normy postępowania.
-
empezar lección
a) odnalezienie w przepisach prawnych określenia adresata, okoliczności i zachowania wyznaczonego adresatowi; kończy się uzyskaniem wypowiedzi normokształtnej;
-
empezar lección
doprecyzowanie wypowiedzi normokształtnej tak, by uzyskać jednoznacznie określenie adresata, okoliczności oraz wyznaczonego mu postępowania:
empezar lección
odnalezienie wszystkich tych przepisów, które ewentualnie uzupełniają albo w inny sposób modyfikują określenie adresata, okoliczności oraz wyznaczonego mu postępowania;
empezar lección
sprawdzenie, czy tekst prawny nie zawiera przepisów, które modyfikowałyby treść wypowiedzi normokształtnej;
empezar lección
dokładne ustalenie sensu wszystkich słów lub zwrotów złożonych, które w wypowiedzi występują.

Debes iniciar sesión para poder comentar.