Verben mit Präpositionen (PONS)

 0    158 tarjetas    La_barbra
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
zależeć od czegoś
To czy pojedziemy, zależy od pogody.
empezar lección
abhängen von + D
Ob wir fahren, hängt vom Wetter ab.
Uważać na
Prosze uważaj na nowy płaszcz.
empezar lección
achten auf + A
Bitte achte auf den neuen Mantel.
zaczynać z czymś, zaczynać coś
Zaczynam z ćwiczeniem.
empezar lección
anfangen mit + D
Ich fange mit der Übung an.
Zależeć od...
To zależy od właściwej ceny.
empezar lección
ankommen auf + A
Es kommt auf den richtigen preis an.
odpowiedzieć na
Proszę odpowiedzieć dziś na list.
empezar lección
antworten auf + A
Bitte antworten Sie heute auf den Brief.
złościć się na
Złościmy się na deszcz (z powodu deszczu).
empezar lección
sich ärgern über + A
Wir ärgern uns über den Regen.
kończyć z czymś, coś
On kończy pracę o 17.
empezar lección
aufhören mit + D
Er hört um 17 Uhr mit der Arbeit auf.
uważać na kogoś, coś, pilnować kogoś
Opiekunka uważa na małe dzieci.
empezar lección
aufpassen auf + A
Ein Babysitter passt auf kleine Kinder auf.
denerwować się czymś, na coś
Niemcy denerwują się niepunktualnością.
empezar lección
sich aufregen über + A
Deutsche regen sich über Unpünktlichkeit auf.
wydawać (pieniądzę) na
Kobiety wydają dużo pieniędzy na buty.
empezar lección
ausgeben für + A
Frauen geben viel Geld fürr Schuhe aus.
dziękować (komuś)
Gorąco Ci dziękuję.
empezar lección
sich bedanken bei + D
Ich bedanke mich herzlich bei dir.
dziękować za coś
Martin dziękuje za prezent.
empezar lección
sich bedanken für + A
Martin bedankt sich für das Geschenk.
zaczynać coś (z czymś)
Zaczynamy punktualnie kurs niemieckiego,
empezar lección
beginnen mit + D
Wir beginnen pünktlich mit dem Deutschkurs.
starać się o coś
Karla stara się o pracę.
empezar lección
sich bemühen um + A
Karla bemüht um eine Arbeit.
zawiadować, informować o czymś
Reporter informuje o wyborach.
empezar lección
berichten über + A
Der Reporter berichtet über die Wahlen.
zajmować się czymś, kimś
Chętnie zajmuję się roślinami.
empezar lección
sich beschäftigen mit + D
Ich beschäftige mich gern mit Pflanzen.
uskarżać się na kogoś
Gość skarży się na kelnera.
empezar lección
sich beschweren bei + D
Der Gast beschwert sich beim Kellner.
składać się z czegoś
Obrączki składają się ze złota.
empezar lección
bestehen aus + A
Eheringe bestehen aus Gold.
uczestniczyć w czymś
Wielu studentów uczestniczy w strajkach.
empezar lección
sich beteiligen an + D
Viele Studenten beteiligen sich an den Streiks.
ubiegać się o pracę w firmie
On ubiega się o pracę w piekarni.
empezar lección
sich bewerben bei + D
Er bewirbt sich bei einer Bäckerei.
Ubiegać się o posadę
Ona ubiega się o podasę jako sekretarka.
empezar lección
sich bewerben um + A
Sie bewirbt sich um eine Stelle als Sekretärin.
odnosić się do, dotyczyć czegoś
Moje pytanie odnosi dię do Pańskiej oferty.
empezar lección
sich beziehen auf + A
Meine Frage bezieht sich auf Ihr Angebot.
prosić o (coś)
Mówca prosi o uwagę.
empezar lección
bitten um + A
Der Redner bittet um Aufmerksamkeit.
dziękować za
Sam dziękuje Ricie za pomoc.
empezar lección
danken für + A
Sam dankt für Ritas Hilfe.
mysleć o czymś
Maria często myśli o urlopie.
empezar lección
denken an + A
Maria denkt oft an den Urlaub.
dyskutować o
Misterstwo dyskutuje o nowym podatku.
empezar lección
diskutieren über + A
Das Kabinett diskutiert über eine neue Steuer.
zapraszać na coś
Zapraszam Cię na moje urodziny.
empezar lección
einladen zu + D
Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein.
decydować się na coś, wybierać
Kobiety często decydują się na złoto.
empezar lección
sich entscheiden für + A
Frauen entscheiden sich gern für Gold.
podjąć decyzję, decydować się
Karl podjął decyzję o studiach.
empezar lección
sich entschließen zu + D
Karl entschließt sich zu einem Studium.
przepraszać kogoś
Mia przeprasza swojego męża.
empezar lección
sich entschuldigen bei + D
Mia entschuldigt sich bei ihrem Mann.
przepraszać za coś
Przepraszam za zachowanie mojej córki.
empezar lección
sich entschuldigen für + A
Ich entschuldige mich für das Verhalten meiner Tochter.
dowiedzieć się o czymś
Dziś dowiedzieliśmy się o projekcie budowy.
empezar lección
erfahren von + D
Heute haben wir von dem Bauprojekt erfahren.
dojść do siebie po czymś (operacja, choroba, stres), odzyskiwać siły po czymś, wypocząć (URLOP)
Przede wszystkim musze dojść do siebie po tym wstrząsie.
empezar lección
sich erholen von + D
Von dem Schock muss ich mich erst erholen.
przypominać sobie o czymś, pamiętać o czymś
Wspominamy chętnie nasz pierwszy rok małżeństwa.
empezar lección
sich erinnern an + A
Wir erinnern uns gern an unser erstes Ehejahr.
rozpoznawać (kogoś/coś) po czymś
Pinokio rozpoznaje się po jego długim nosie.
empezar lección
erkennen an + D
Man erkennt Pinocchio an seiner langen Nase.
dowiadywać się o coś
Babcia często dowiaduje się (pyta się) o moje plany.
empezar lección
sich erkundigen nach + D
Oma erkundigt sich oft nach meinen Plänen.
przestraszyć się czegoś
Kobieta przestraszyła się myszy.
empezar lección
erschrecken über + A
Die Frau erschrickt über eine Maus.
opowiadać o czymś/kimś (bardziej dogłębnie, poważnie?)
Pewien mieszkaniec wschodiego Berlina opowiada o swoim życiu w byłym DDR.
empezar lección
erzählen über + A
Ein Ostberliner erzählt über sein Leben in der ehemaligen DDR.
opowiadać o czymś (po krótce)
Biskup opowiada o swojej podróży do Rzymu.
empezar lección
erzählen von + D
Der Bischoff erzählt von der Reise nach Rom.
pytać o coś
Dziennikach pyta o konsekwencje zmiany przepisów.
empezar lección
fragen nach + D
Die Journalistin fragt nach den Konsequenzen der Gesetzesänderung.
cieszyć się na coś (Przyszłość)
Dzieci cieszą się z powodu Bożego Narodzenia.
empezar lección
sich freuen auf + A
Kinder freuen sich auf Weihnachten.
Cieszyć się z jakiegoś powodu
Każdy cieszy się z podwyżki.
empezar lección
sich freuen über + A
Jeder freut sich über eine Gehaltserhöhung.
chodzić o coś
Zawsze chodzi o pieniądze.
empezar lección
gehen um + A
Immer geht es um Geld.
należeć do
to należy do mnie
empezar lección
gehören zu + D
Das gehört zu mir.
przyzwyczaić się do czegoś
Nie mogę się przyzwyczaić do Euro.
empezar lección
sich gewöhnen an + A
Ich kann mich nicht an den Euro gewöhnen.
wierzyć w coś
Nastolatki wierzą w wielką miłość.
empezar lección
glauben an + A
Teenager glauben an die große Liebe.
gratulować czegoś
Gratulujemy Ci Twoich 18 urodzin.
empezar lección
gratulieren zu + D
Wir gratulieren dir zum 18. Geburtstag.
uważać za coś
NIe uważam tego za dobry pomysł.
empezar lección
halten für + A
Ich halte das für keine gute Idee.
myśleć/sądzić o czymś
Dzieci nie myślą dużo o porządku.
empezar lección
halten von + D
Kinder halten nicht viel von Ordnung.
mówić/traktować o czymś (film, książka)
Bajki mówią o dobru i złu.
empezar lección
handeln von + D
Märchen handeln von Gut und Böse
pomóc z czymś
Czy mogę Ci pomóc z tym obrusem?
empezar lección
helfen bei + D
Kann ich dir beim Tischdecken helfen?
uniemożliwić coś
Powolny kierowca uniemożliwia Grecie wyprzedzenie.
empezar lección
hindern an + D
Ein langsamer Fahrer hindert Greta am Überholen.
mieć na coś nadzieję, liczyć na coś
Liczę na dobrą pogodę.
empezar lección
hoffen auf + A
Ich hoffe auf gutes Wetter.
słyszeć się z kimś, mieć od kogoś wiadomość
Od niedzieli nie słyszałem się Piotrem.
empezar lección
hören von + D
Ich habe seit Sonntag nichts von Piotr gehört.
dowiadywać się (informować) o coś
Na targach można dowiedzieć się o nowych technologiach.
empezar lección
sich informieren über + A
Auf der Messe kann man sich über die neue Technologie informieren.
interesować się czymś
Ona interesuje się tylko mężczyznami.
empezar lección
sich interessieren auf + A
Sie interessiert sich nur über Männer.
skarżyć się na coś
Kobiety skarżą się często na bóle głowy.
empezar lección
klagen über + A
Frauen klagen häufig über Kopfschmerzen.
walczyć o coś
Związek zawodowy walczy o wyższe pensje.
empezar lección
kämpfen für + A
Die Gewerkschaft kämpft für höhere Löhne.
dojść do
Na zebraniu doszło do kłótni.
empezar lección
kommen zu + D
In der Besprechung kam es zu einem Streit.
koncentrować się na
Karl koncentruje się na swoich zadaniach domowych.
empezar lección
sich konzentrieren auf + A
Karl konzentriert sich auf seine Hausaufgaben
opiekować się, troszczyś się o coś/kogoś
W domu opieki troszczą się o starszych ludzi, którzy są chorzy.
empezar lección
kümmern um + A
Im Pflegeheim kümmert man sich um alte Leute, die krank sind.
śmiać się z czegoś/kogoś
Z dobrego żartu trzeba się głośno śmiać.
empezar lección
lachen über + A
Über einen guten Witz muss man laut lachen.
cierpieć na coś
Jeden na pięciu menedżerów cierpi na wypalenie zawodowe.
empezar lección
leiden an + D
Jeder fünfte Manager leidet an Burn-out.
cierpieć z powodu czegoś
Kawosze cierpią z powodu problemów ze snem.
empezar lección
leiden unter + A
Kaffeetrinker leiden unter Schlafproblemen.
rozmyślać, zastanawiać się nad czymś
O tym nie wolno nawet myśleć.
empezar lección
nachdenken über
Darüber darf man gar nicht nachdenken.
protestować przeciwko
Wielu ludzi protestuje przeciwko energii atomowej.
empezar lección
protestieren gegen + A
Viele Menschen protestieren gegen Atomkraft.
liczyć się z czymś
Musisz liczyś się z konsekwencjami.
empezar lección
rechnen mit + D
Du musst mit den Konsequenzen rechnen.
rozmawiać o czymś
Twoja mama chętnie rozmawia o chorobach.
empezar lección
reden über + A
Deine Mutter redet gern über Krankheiten.
mówić o czymś
Dziadek mówi o starych, dobrych czasach.
empezar lección
reden über + A
Großvater redet von den guten alten Zeiten
pachnieć czymś
Pachnie tu ciastem.
empezar lección
riechen nach + D
Hier riecht es nach Kuchen.
powiedzieć/mówić coś
NIe mów o nim źle.
empezar lección
sagen über
Sag nichts Schlechtes über ihn.
mówić o czymś w jakimś odniesieniu
Co powiesz o mojej nowej fryzurze?
empezar lección
sagen zu + D
Was sagst du zu meinem neuen Haarschnitt?
wysyłaś na (jakiś adres)
Wysłałam Ci pocztówkę na twój dawny adres.
empezar lección
schicken an + A
Ich habe dir eine Postkarte an deine alte Adresse geschickt.
wysyłać do
Lekarz ogólny wysyła pacjentów do specjalisty.
empezar lección
schicken zu + D
Der Allgemeinmediziner schickt den Patienten zu einem Spezialisten.
pomstować, kląć, wyzywać na coś
Wszyscy pomstują na deszcz.
empezar lección
schimpfen über + A
Alle schimpfen über den Regen.
smakować czymś, mieć smak czegoś
Ta potrawa smakuje intensywnie tymiankiem.
empezar lección
schmecken nach + D
Das Gericht intensiv nach Thymian schmeckt.
pisać do kogoś
Proszę napisz jeszcze dziś do swojej mamy.
empezar lección
schreiben an + A
Bitte schreibe noch heute an deine Mutter.
chronić przed
Komputer Ministra musi być chroniony przed hakerami.
empezar lección
schützen vor + D
Den Computer des Ministers muss man vor Hackern schützen.
być za czymś, popierać coś
Jestem za zniesieniem pracy dzieci.
empezar lección
sein für + A
Ich bin für die Abschaffung der Kinderarbeit.
być przeciwko
Wielu jest przeciwko podniesieniu podatków.
empezar lección
sein gegen + A
Viele sind gegen Steuererhöhungen.
dbać o, zapewnić coś
Proszę zadbać o usunięcie tych błędów.
empezar lección
sorgen für
Sorgen Sie bitte für die Eliminierung dieser Fehler.
rozmawiać z
Porozmawiam jeszcze raz z Twoim ojcem.
empezar lección
sprechen mit + D
Ich spreche noch einmal mit deinem Vater.
rozmawiać o
Pozwól nam porozmawiać o twojej przyszłości.
empezar lección
sprechen über + A
Lass uns über deine Zukunft sprechen.
umierać na coś
Dwóch Niemców umarło na grypę.
empezar lección
sterben an + D
Zwei Deutsche sind an der Grippe gestorben.
kłócić się z kimś
Nie chce się z Tobą kłócić.
empezar lección
streiten mit + D
Ich möchte nicht mit dir streiten.
kłócić się o coś / dyskutować (rozmaite zdania)
USA i Niemcy kłócą się o nową stategię.
empezar lección
streiten über + A
Die USA und Deutschland streiten über eine neue Strategie.
brać udział w
Północna Korea bierze udział w piłkarskich MŚ.
empezar lección
teilnehmen an + D
Nordkorea nimmt an der Fußball-WM teil.
rozmawiać przez telefon z kimś, dzwonić do
Czy zadzwoniłeś już do lekarza?
empezar lección
telefonieren mit + D
Hast du schon mit dem Arzt telefoniert?
spotykać się z kimś
Pani kanclerz spotyka się codziennie ze swoim rzecznikiem prasowym.
empezar lección
sich treffen mit + D
Die Kanzlerin trifft sich täglich mit ihrem Pressesprecher.
spotykać się na coś
Oni spotkają się tylko na krótką rozmowę.
empezar lección
sich treffen zu + D
Sie treffen sich nur zu einem kurzen Gespräch.
namówić na coś, przekonać do czegoś
Namówię Cię na kieliszek wina?
empezar lección
überreden zu + D
Kann ich dich zu einem Glas Wein überreden?
rozmawiać sobie z kimś o czymś (towarzysko)
Piosenkach rozmawia z basistą o koncercie.
empezar lección
sich mit jemandem über etwas unterhalten
Der Sänger unterhält sich mit dem Bassisten über das Konzert.
umówić się z kimś (termin, czas) raczej towarzysko
Dziś umówię się (na spotkanie) z jedną koleżanką.
empezar lección
sich verabreden mit + D
Heute verabrede ich mich mit einer Freundin.
Pożegnać się z kimś
Chcemy się tylko z Wami pożegnać.
empezar lección
sich verabschieden von + D
Nun wollen wir uns von euch verabschieden.
porównać z czymś
Porównajcie Monachium z Berlinem.
empezar lección
Vergleichen mit + D
Vergleichen Sie München mit Berlin.
polegać na
Można na mnie polegać.
empezar lección
sich verlassen auf + A
Auf mich kann man sich verlassen.
zakochać się w
Britta zakochała się w starym domku na wsi.
empezar lección
sich verlieben in + A
Britta hat sich in das alte Bauernhaus verliebt.
rozumieć się z kimś
Daniel dobrze rozumie się ze swoim szefem.
empezar lección
sich verstehen mit + D
Daniel versteht sich gut mit seinem Chef.
znać się na/rozumieć coś z
Rozumiesz coś/ znasz się trochę na elektryce?
empezar lección
Verstehen von + D
Verstehst du etwas von Elektrik?
przygotować się do
Karl przygotowuje się do prezentacji.
empezar lección
sich vorbereiten auf + A
Karl bereitet sich auf eine Präsentation vor.
ostrzegać przed
Muszę cię ostrzec przed moją mamą.
empezar lección
warnen vor + D
Ich muss dich vor meiner Mutter warnen.
czekać na
Długo na to czekałam.
empezar lección
warten auf + A
Ich habe lange Zeit darauf gewartet.
zwracać się do (w jakiejś sprawie)
Proszę zwrócić się do księgowości.
empezar lección
sich wenden an + A
Bitte wenden Sie sich an die Buchhaltung.
stać się czymś, zamienić się w coś
Poniżej zera stopni z wody powstaje lód.
empezar lección
werden zu + D
Unter null Grad wird Eis zu Wasser.
wiedzieć o czymś
Nie wiem nic o nowych komputerach dla naszego zespołu.
empezar lección
Wissen von + D
Ich weiß nichts von neuen Computern für unser Team.
dziwić się czemuś
Wielu Niemców dziwi się nagłej tak wysokiej podwyżce cen prądu.
empezar lección
sich wundern über + A
Viele Deutsche wundern sich über die plötzlich so hohen Stromkosten.
przyglądać się czemuś (jak ktoś coś robi)
Czy mogę się przyglądać Tobie podczas naprawy?
empezar lección
zuschauen bei + D
Kann ich dir bei der Reparatur zuschauen?
wątpić w
John wątpi, że jego syn powiedział prawdę.
empezar lección
Zweifeln an + D
John zweifelt daran, dass sein Sohn die Wahrheit gesagt hat.
dopasować się do czegoś, dostosować się do czegoś
Nie trzeba się dopasowywać do każdego trendu.
empezar lección
sich anpassen an + A
Man muss sich nicht an jeden Trend anpassen.
ubolewać, użalać się nad czymś, narzekać na coś
Gość stale narzekał na jedzenie.
empezar lección
sich beklagen über + A
Der Gast hat sich ständig über das Essen beklagt.
zająć się czymś (jakimś tematem), zagłębić się w temat, wychodzić czemuś na przeciw
empezar lección
eingehen auf + A
Dirk geht einfach nie auf die Meinung anderer ein.
Zdychać na coś (zwierzę), marnieć/obumierać (o roślinie)
empezar lección
eingehen an + D
wstawiać się za kimś, czymś
empezar lección
sich einsetzen für + A
angażować się przeciwko, przeciwstawiać się
Moja cała rodzina przeciwstawia się przeciwko energii atamowej.
empezar lección
sich einsetzen gegen + A
Meine ganze Familie setzt sich gegen Atomenergie ein.
trzymać się czegoś
Trzymaj się proszę naszej umowy!
empezar lección
sich halten an + A
Halte dich doch bitte an unsere Abmachung!
chodzić o, rozchodzić się o
Tu rozchodzi się o rzadkie rośliny.
empezar lección
sich handeln um + A
Hier handelt es sich um eine seltene Pflanze.
wskazywac
Chciałabym jeszcze raz pokazać Pani nasze ofertz specjalne.
empezar lección
hinweisen auf + A
Ich möchte Sie noch auf unsere Sonderangebote hinweisen.
inwestować w
Przedsiębiorstwo zainwestowało wiele pieniedzy w ten projekt.
empezar lección
investieren in + A
Das Unternehmen hat viel Geld in dieses Projekt investiert.
walczyć przeciwko
Oni walczą przeciwko zanieczyszczaniu środowiska.
empezar lección
kämpfen gegen + A
Sie kämpfen gegen Umweltverschmutzung.
reagować na
Jak właściwie zareagował twój szef na twoją propozycję?
empezar lección
reagieren auf + A
Wie hat dein Chef eigentlich auf deinen Vorschlag reagiert?
niepokoić się, martwić się o coś
Katja często za bardzo niepokoi się o swoją przyszłość zawodową.
empezar lección
sich sorgen um + A
Katja sorgt sich oft zu sehr um ihre berufliche Zukunft.
specjalizować się w
Podczas studiów specjalizował się w chirurgii.
empezar lección
sich spezialisieren auf + A
Er hat sich währen des Studiums auf Chirurgie spezialisiert.
rezygnować, wyrzeć się czegoś
Nie potrafię po prostu zrezygnować z kawy o poranku.
empezar lección
verzichten auf + A
Ich kann am Morgen einfach nicht auf Kaffee verizchten.
kłócić się o coś (posiadanie)
W związkach często ludzie kłócą się o pieniądze.
empezar lección
sich streiten um + A
In Beziehungen wird oft um Geld gestritten.
rozmawiać o czymś (zajmować się rozmową)
Cały wieczór rozmawialiśmy o polityce.
empezar lección
sich unterhalten über + A
Wir haben uns den ganzen Abend über Politik unterhalten.
zwrócić się do kogoś
empezar lección
sich wenden an + A
Wenden Sie sich bitte an Herrn Kohl.
reklamować coś
Firma reklamuje swoje produkty.
empezar lección
werben für + A
Die Firma wirbt für ihre Produkte.
założyć się o coś
Założyliśmy się o kolację.
empezar lección
wetten um + A
Wir haben um ein Abendessen gewettet.
powstrzymać od
Nie mogłem go powstrzymać od jego zamiarów.
empezar lección
abhalten von + D
Ich konnte ihn nicht von seinem Vorhaben abhalten.
wyrejestrować się, wypisać się
Czy naprawdę wypisałeś się z siłowni?
empezar lección
abmelden von + D
Hast du dich wirklich vom Sportstudio abgemeldet?
odradzić coś
Tą restaraurację mogę wam tylko odradzić.
empezar lección
abraten von + D
Ich kann euch von diesem Restaurant nur abraten.
zmieniać w danej sytuacji, w czymś
On mówi, że w tej sytucji nie może nic zmienić.
empezar lección
ändern an + D
Er sagt, dass er an der Situation nichts ändern kann.
dzwonić do
Czy dzwoniłeś do naszego najemcy?
empezar lección
anrufen bei + D
Hast du bei unserem Vermieter angerufen?
pracować nad czymś
Oni pracują nad jednym dużym projektem.
empezar lección
arbeiten an + D
Sie arbeiten an einem großen Projekt.
pracować w jakiejś firmie
On pracuje dla BMW.
empezar lección
arbeiten bei + D
Er arbeitet bei BMW.
pracować w
Ona pracuje w dużej firmie.
empezar lección
Arbeiten in + D
Sie arbeiten in einer großen Firma.
wychodzić z założenia
Wychodzę z założenia, że jutro się znów widzimy.
empezar lección
ausgehen von + D
Ich gehe davon aus, dass wiru uns morgen wiedersehen.
znać się na czymś
Ona zna się dobrze na nowoczesnej technice.
empezar lección
sich auskennen mit + D
Er kennt sicht gut mit moderner Technik aus.
wymieniać się z
Na forum Tom może się wymieniać z innymi zainteresowanymi.
empezar lección
austauschen mit + D
Im Forum kann sich Tom mit anderen Betroffenen austauschen.
zajmować się czymś (jakimś tematem), mówić o czymś
Ten film zajmował się (tematem) tradycyjną muzyką.
empezar lección
sich befassen mit + D
Der Film beffast sich mit traditioneller Musik.
znajdować się gdzieś
Znajdujemy się tu, w centrum Hamburga.
empezar lección
sich befinden in + D
Wir befinden uns hier im Zentrum von Hamburg.
dodać coś do, wnieść coś, przyczyniać się do czegoś
Czy chcesz też coś dodać do tej dyskusji?
empezar lección
Beitragen zu + D
Möchtest du etwas auch zu dieser Diskussion beaintragen?
skarżyć się na kogoś
Nasza sąsiadka znów uskarżała się na najemcę.
empezar lección
sich beklagen bei + D
Unsere Nachbarin hat sich wieder beim Vermieter beklagt.
zdawać relację z czegoś
Matthias zawsze zdaje szczegółą relację ze swoich podróży.
empezar lección
berichten von + D
Matthias berichtet immer sehr ausführlich von seinen Reisen.
zamówić od/u (osoby)
Czy zamówiełeś dostawę u pana Krömera?
empezar lección
bestellen bei + D
Hast du die Lieferung bei Herrn Krömer besstelt?
doprowadzać do
On zawsze doprowadza mnie do śmiechu,
empezar lección
bringen zu + D
Er bringt mich immer zum Lachen.
dyskutować z
Długo dyskutowaliśmy z naszym najemcą.
empezar lección
diskutieren mit + D
Wir haben lange mit unserem Vermieter diskutiert.
oddalać się od
Nurek oddalił się dalego od brzegu.
empezar lección
(sich) entfernen von + D
Der taucher hat sich weit von der Küste entfernt.
otrrzymać (coś) od
Otrzymali Państwo informację od Pani Krause?
empezar lección
erhalten von + D
Haben Sie die Nachricht von Frau Krause erhalten?
oczekiwać od
Czego oczekujesz od tego kursu?
empezar lección
erwarten von + D
Was erwartest du von diesem Kurs?
wychowywać kogoś do/w
Oni wcześnie wychowali swoje dzieci do samodzielności.
empezar lección
erziehen zu + D
Sie haben ihre Kinder früh zur Selbständigkeit erzogen.
ekperymentować z
Czy eksperymentowałeś z wodą?
empezar lección
experimentieren mit + D
Hast du mit Wasser experimentiert?
prowadzić do
Zmiana klimatu doprowadza do coraz częstszej złej pogody.
empezar lección
fahren zu + D
Der Klimawandeln führt zu immer mehr Umwettern.
sięgać po coś [ręką]
On sięgnął do poręczy schodów.
empezar lección
greifen nach + D
Er greift nach dem Treppengeländer.
handlować czymś
Ta firma hadnluje biżuterią.
empezar lección
Handeln mit + D
Die Firma handelt mit Schmuck.
radzić sobie z kimś/ czymś
Ona bardzo dobrze radzis obie z kolegami z pracy.
empezar lección
klarkommen mit + D
Sie kommt sehr gut mit ihren Kollegen klar.
brzmieć jak
To brzmi jak bardzo dobry film.
empezar lección
klingen nach + D
Das klingt nach einem tollen Film.
zależeć od
empezar lección
liegen an + D

Debes iniciar sesión para poder comentar.