uwarunkowania na rynku pracy

 0    49 tarjetas    guest2709856
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
rynek pracy
empezar lección
podejście klasyczne podejście promocyjne
rynek pracy podejście klasyczne
empezar lección
miejsce (rynek) gdzie pracownicy oferują swoje świadczenia pracy. Na tym samym rynku przedsiębiorstwa szukają pracowników aby wytworzyć towary i usługi
podejście promocyjne
empezar lección
przedmiotem wymiany między kupującym a sprzedającym jest praca. Kupujący - pracodawca oferujący zatrudnienie Sprzedający- otrzymuje za swoją pracę określone wynagrodzenie
rynek pracy podział
empezar lección
z. geograficzny-lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, cechy pracownika-wiek, płeć, kwalifikacje, zawód, cechy pracodawcy- forma prawna - s. jednoosobowa, s. akcyjna, forma własności-prywatna, rodzaj -usługi handel, wielkość firmy-mała, duża,
rynek pracy kształtowany jest
empezar lección
popdażą pracy, popytem na pracę
podaż pracy
empezar lección
zasób siły roboczej, liczba osób pracujących lub poszukujących pracę w określonym czasie za określone wynagrodzenie
popyt na pracę
empezar lección
to pracodawca zgłaszający zapotrzebowanie na pracę czyli liczba osób, które pracodawca jest wstanie zatrudnić za określone wynagrodzenie
podaż pracy, popyt co większe, co mniejsze
empezar lección
podaż pracy(pracownik nie szuka)<popyt (pracodawca szuka)- braki pracowników, podaż na pracę(pracownik szuka)> popyt(pracodawca nie szuka) bezrobocie
stopa bezrobocia
empezar lección
stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracę do zasobu siły robiczej, relacja liczny osób zarejestrowanych jako poszukujące pracę do liczby osób w wieku produkcyjnym 65, 60
instytucja rynku pracy
empezar lección
zadania państwa w zakresie promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa(kursy, szkolenia)
cele IRP
empezar lección
dążenie do: pełnego i produktywnego zatrudnienia, wysoka jakość pracy, rozwój zasobów ludzkich, wzmocnienie integracji oraz solidarności społecznej, zwiększenie mobilności na rynku pracy
rodzaje IRP
empezar lección
1. Państwowe służby zatrydnienia-tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi, wojewódzkimi urzędami pracy, urzędami obsługującymi ministra do spraw pracy, urzędów wojewódzkich realizujacych zadania wynikające z ustawy
rodzaje IRP ciąg dalszy
empezar lección
2. Ochotnicze hufce pracy- jednostka zajmująca się wykluczoną społecznie młodzieżą do 25 roku życia
rodzaje irp 3.
empezar lección
Instytucja dialogu społecznego- insytytucja, organizacje zajmujące się problematyką na rynku pracy. organizację zajmujące się związkami zawodowymi, pracowników, bezrobotnych, współpraca z OHP, i publiczne służby zatrudnienia
rodzaje IRP
empezar lección
Instytucja szkoleniowa-edukacja pozaszkolna, instytucja partnerstwa lokalnego współpraca
rynek pracy trendy
empezar lección
popyt na wykwalifikowanych pracowników, największa liczba miejsc pracy w sektorze usługowym na stanowisku obsługi klienta, wymagane um. horyzontalne: komunikatywność, um. rozwiązywania problemów, anal. myślenie, zarządz. czasem
rynek pracy trendy 2
empezar lección
wzrost specjalistów: inżynierów, nauk ścisłych oraz ochrona środowiska, technicy średni personel ta sama dyscyplina spadek: rolnictwo, rzemiosło, rybołóstwo
rynek pracy trendy 3 outsourcing, offhoring
empezar lección
outsourcing - przekazananie innym podmiotom niektórych funkcji np. firmie sprzątającej offhoring- proces ten sam, tylko za granicą, jedna firma
rynek pracy trendy 4
empezar lección
wzrost samozatrudnienia, odchodzenie od tradycyjnego modelu pracy, częste zmiany pracy
nowa rola społeczna
empezar lección
pracownik wiedzy, elastyczne zatrudnienie, rozwój umiejętności pracy w zespole, realizowanie modelu kariery bez granic, work of balance - mniejszy stres, równowaga praca- życie prywatne
różne formy zatrudnienia
empezar lección
samozatrudnienie-działalność jednoosobowa, poprzez kodeks cywilny-u. zlecenie,u. o dzieło, poprzez kodeks pracy -u. o pracę, agencja tymczasowa
działalność gospodarcza-ustawa o swobodzie działalności gospodparczej
empezar lección
-działalność zarobkowa usługowa, wytwórcza, handlowa, budowlana, -rozponawanie, poszukiwanie, wydobywanie kopalin złóż -działalność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany
działalność gospodarcza- ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych
empezar lección
działalność zarobkowa- wydobywcza, usługowa, handlowa, budowlana oraz polegająca na wytworzeniu rzeczy oraz wartości niematerialne oraz materialne. prowadzona we własnym imieniu bez wzg na rezultaty sposób ciągły i zorganizowany, w której jest przychód
działalność gospodarcza ustawa vat
empezar lección
działalność gospodracza obejmująca obszary producentów, handlowców, usługowców, podmiotów wytwarzających zasoby naturalne oraz rolników -działalność osób wykonujących wolne zawody, wykonywana w sposób jednorazowy oraz ciągły
działalność gospodarcza
empezar lección
obejmuje czynności takie jak wytworzenie towarów oraz wartości materialnych i niematerialnych w sposób ciągły do celów zarobkowych
działalność gospodarcza - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
empezar lección
osoba prowadząca działalność gospodarczą poza rolniczą w przepisach działalności gospodarczej lun z innych przepisów szczegółowych, artysta, twórca, wolno zatrudniony, wspólnik. spzoo, jawnej, komandyt., partner, os. prow. szkołe niepub. i pub
umowa zlecenie
empezar lección
przedmiotem umowy zlecenia jest zobow. jednej osoby(zleceniobiorcy) do wykonania czynności prawnej innego podmiotu(zleceniodawcy) określone umową. umowa staranego działania, od każdej umowy należy odprowadzić podatek dochodowy
umowa o dzieło
empezar lección
zawierana pomiędzy zlecjającym dzieło, a przyjmujący zlecenie wukonania dzieła, brak składek, termin rozpoczęcia, zakończenia
stosenk pracy definicja
empezar lección
pojęcie z prawa pracy, więź prawna pracownika i pracodawcy, ma chataker zobowiąz., stosunek starannego działania, a nie rezultaty. Pracownik odpowiada tylko za zaniechane zawinione działania. Pracodawca odpowiada za rezulaty działalności.
stosunek pracy ryzyko
empezar lección
gospodarcze, techniczne, socjalne, organizacyjne, osobowe
zobowiązaniowość stosunku pracy polega na 1
empezar lección
zarobkowym charakterze pracy- wynahrodzenie wypłacalne, określone min., nie można zrzez się wynagrodzenia, -dobrowolne wykonywania świadczenia pracy-nie muszę pracować u kogoś, a ktoś nie musi mnie zatrudniać
zobowiązaniowość stosunku pracy polega na 2
empezar lección
osoboiste świadczenie pracy- nie można powierzać zadania osobom trzecim, wyjątek umowa cywilno- prawna, podporządkowanie się pracownika poleceniem pracodawcy co do miejsca, czasu, sposobu wykonyw. pracy, -ciągle świadczenie pracy
umowa o pracę
empezar lección
dwustrona czynność prawna, pracownik zobowiązuje się do wykonania umówionego rodzaju, pracodawca zatrudnia pracownika za wynagrodzenie. Treść umowy jest ograniczina ze wzg. na interes pracownika
zawierając umowę o pracę ze stronami mając swobode w zakresie
empezar lección
wybór umowy o pracę, jako podstawa nawiązania stosunku prawnego, wybór rodzaju umowy, wybór potencjalnego pracownika, pracodawce, kształtowanie treści umowy o pracę
podstawowe elementy umowy o pracę
empezar lección
rodzaj pracy- stanowisku, opis czynności pracy), wynagrodzenie za rodzaj pracy i wskazanie składników wyngarodzenie, miejsce, czas, termin rozpoczęcia
rodzaje umowy o pracę
empezar lección
okres próbny, czas nieokre. i określony
okres próbny
empezar lección
okres wypowiedzenia:-poniżej 2 tyg - 3 dni, powyżej 2 tyg. do 3 miesi -tydzień, powyżej 3 miesi.- w tygodnie
okres próbny wyjątki
empezar lección
inny rodzaj pracy w tej samej firmie, po 3 latach od rozwiązania umowy jednorazowo
umowa na czas określony
empezar lección
oznaczenie czasu następuje w wybranym dniu w kalendarzowym lub od zdarzenia, KODEKS PRACY 1 - max. 33 mies., 3 umowy, liczba przekracza ->umowa na czas nieokr.
umowy na czas określony par. 1 nie stosuje się
empezar lección
na zastępstwie na kogoś, praca dorywcza, sezonowa, pracodwaca ma powody żeby nie kończyć tej umowy- par. 4 zawiadamia inspektora pracy od 5 dni zawarcia umowy
ciąża umowa na czas określony lub próbny
empezar lección
po upływie miesiące, w trzecim miesiącu ciąży umowa jest rozwiązana i przedłużania do 1 dnia porodu. przepis nie stosuje się w zastępstwie pracownika
różnorodne formy zatrudnienia
empezar lección
stosunek pracy na podstawie powołania prezesa, członka zarządu, s.p.n.p. p na czas nieokr., stosunek pracy na czas okreś objęty okresem powołanja, [-] wyboru wójta, burmistrza, rozwiązanie mandat(_) mianowanie nauczyciela, (_)spółdzielczej umowy o pracę
samozatrudnienie działalność jednoosobowa
empezar lección
-u. o swobodnym działaniu, o podatku dochodwym osób fizycznych-działalności goapodarczej nie uznaje: odpowiedzia.os. trzecich za rezultaty tych czynności, wyłączenie odpowiedz. za ponoszenie czynności niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie czynn.
działalność gospodarczą nie uznaje
empezar lección
za wykonanie pod kierownictwem w miejscu oraz czasie wskazanym przez zlecającego tych czynności, wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzeniem działalności
zalety samozatrudnienia
empezar lección
zaoszczędzenie na kosztach, niskie formy podatkownania - uproszczona forma podatkowania-karta podatkowa, ryczałt, uproszczona ewidencja lub brak,
zalety samozatrudnienia
empezar lección
zaoszczędzenie na podatkach-podatek liniowy 19%, podatek od dochodu do opodatkowania przychód pomniejszony o koszty, stopa podatkowa pomniejszona o 8,5 ryczałtu,
zalety samozatrudnienia
empezar lección
zaoszczędzenie na ubezpieczeniu-nie płaci się pełnego dochodu, możliwość regulowania podstawy wymiaru 60% wynagrodzenia, możliwość świadczenia usług jedenmu lub wieku podmotom, preferowane warunku składek przez 2 lata
zerowy pit
empezar lección
przychód do 85 528 zł, przychód od stosunku pracy, zasiłków, s. służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczej, nieodpłatne świadczenie samochód służbowy 250 zł miesięcznie silnik 1600 m3, 400 miesięcznie pow. 1600 art 12 u. o podat. doch. osob. fizycznych
zleceniobiorca nie posiada innego typu ubez. społecznego są odprowadzone składki
empezar lección
emerytalna, rentowa, choroba, wypadkowa, zdrowotna

Debes iniciar sesión para poder comentar.