UNIT 1 COMMANDS AND VOCABULARY

 0    71 tarjetas    ispeak
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Wyślij wiadomość tekstową.
empezar lección
Send a text message.
Naładuj swój telefon komórkowy.
empezar lección
Charge your mobile phone.
Osusz plecy ręcznikiem.
empezar lección
Dry your back with a towel.
Pościel łóżko.
empezar lección
Make a bed.
Odkurz dywan.
empezar lección
Vacuum the carpet.
Zetrzyj kurze z mebli.
empezar lección
Dust the furniture.
Ameryka Północna
Dlaczego jest tak mało tramwajów w Ameryce Północnej?
empezar lección
North America
Why are there so few tramways in North America?
Ameryka Południowa
Wraz z 200 ludźmi opuścił Hiszpanię i wyruszył do Ameryki Południowej.
empezar lección
South America
He had left Spain for South America with 200 men.
Europa
Sahara jest prawie tej samej wielkości co Europa.
empezar lección
Europe
The Sahara Desert is almost as large as Europe.
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
empezar lección
Australia
He chose an English school in Australia.
Afryka
Bob Johnson starał się uświadomić ludziom powagę sytuacji w Afryce.
empezar lección
Africa
Bob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
Oceania
Australia jest największym krajem Oceanii.
empezar lección
Oceania
Australia is the largest country in Oceania.
Antarktyda
Pingwiny nie przychodzą od sąsiada, tylko z Antarktydy.
empezar lección
Antarctica
Penguins don't come from next door. They come from the antarctic!
Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone to największy na świecie producent sera.
empezar lección
the US
The US is the largest producer of cheese in the world.
Brazylia
Chociaż jesteśmy blisko spokrewnione, prawie nie znam Betty, bo ona całe życie mieszkała w Brazylii.
empezar lección
Brazil
Although we're closely related I hardly know Betty because she's spent her whole life in Brazil.
Argentyna
Poprzednią walutą Argentyny był austral. Miał symbol „₳”.
empezar lección
Argentina
The former Argentine currency was Austral. Its symbol was "₳"
Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii na metro mówi się 'underground', a nie 'subway'.
empezar lección
the UK
In the UK they call the subway the underground
Hiszpania
Oni nie byli z Hiszpanii.
empezar lección
Spain
They weren't from Spain.
Polska
Polka pochodzi z Polski, tak jak i polonez.
empezar lección
Poland
The polka is from Poland, as is the polonaise.
Włochy
Ona jest z Włoch.
empezar lección
Italy
She is from Italy.
Japonia
Nigdy nie byłem w Japonii.
empezar lección
Japan
I have never been in Japan.
południowy
Dom ma ekspozycję południową, więc jest dobrze nasłoneczniony.
empezar lección
southern
As the house has a southern aspect, it is very sunny.
północny
Jak podaje radio, nad północnym morzem będą burze.
empezar lección
northern
According to the radio, a storm is imminent in the North Sea.
wschodni
Japonia znajduje się we wschodniej części Azji.
empezar lección
eastern
Japan is in the eastern part of Asia.
zachodni
Francja znajduje się w Europie Zachodniej.
empezar lección
western
France is in western Europe.
skakać w wodzie
Zacząłem skakać w wodzie i wrzeszczeć: –Bierz go, Bruno!
empezar lección
jump in the water
I started jumping in the water yelling, “Get him, Bruno!
pluśnięcie, plusk
Ledwo Dżahan postawił krok, gdy usłyszał głośny plusk.
empezar lección
splash
Jahan had barely taken a step when he heard a splash.
dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
empezar lección
have fun
I hope, you had a good time at the party.
bawić się trawą i wodą
Jak byłem mały często bawiłem się trawą i wodą.
empezar lección
play with grass and water
When I was little I often played with grass and water.
krople wody
Moje całe okulary są w kroplach wody.
empezar lección
drops of water
My whole glasses are in drops of water.
kąpielówki
Nie wziąłem ze sobą kąpielówek, nie wiedziałem, że pojedziemy pływać.
empezar lección
swimming trunks
I haven't brought my trunks with me, I didn't think we'd go swimming.
rzeka lub jezioro
Na weekend pojedziemy nad rzekę lub jezioro.
empezar lección
a river or a lake
For the weekend we are going to go to the river or to the lake.
gorąco i słonecznie
Latem zazwyczaj jest gorąco i słonecznie.
empezar lección
hot and sunny
It is usually hot and sunny in the summer.
podekscytowany i szczęśliwy
Byłem bardzo podekscytowany i szczęśliwy, gdy zobaczyłem prezent.
empezar lección
excited and happy
I was very excited and happy when I saw the gift.
Litwa
Wilno jest stolicą Litwy.
empezar lección
Lithuania
Vilnius is the capital of Lithuania.
Łotwa
Ryga jest stolicą Łotwy.
empezar lección
Latvia
Riga is the capital of Latvia.
Ukraina
Ukraina leży blisko Polski
empezar lección
Ukraine
Ukraine is close to Poland
Czechy
Na wakacje pojedziemy do Czech.
empezar lección
the Czech Republic
On holiday we are going to the Czech Republic.
Słowacja
Słowacja po słowacku nazywa się "Slovensko".
empezar lección
Slovakia
Slovakia is called "Slovensko" in Slovak.
Niemcy
Ta studentka, która siadła naprzeciw nauczyciela, jest z Niemiec.
empezar lección
Germany
The female student that sat in front of the teacher is from Germany.
Rosja
Jezioro Bajkał w Rosji jest najgłębszym jeziorem na świecie.
empezar lección
Russia
Lake Baikal in Russia is the deepest lake in the world.
Estonia
Tallinn jest stolicą Estonii.
empezar lección
Estonia
Tallinn is the capital of Estonia.
Chiny
W dzisiejszych czasach większość ubrań jest importowana z Chin.
empezar lección
China
These days, most clothing is imported from China.
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
empezar lección
brother
She has a five-year-old brother.
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
empezar lección
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
rodzeństwo
Zawsze zastanawiałem się, jak to jest mieć rodzeństwo.
empezar lección
siblings
I've always wondered what it'd be like to have siblings.
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
empezar lección
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
empezar lección
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
wujek
Mój wujek jest architektem.
empezar lección
uncle
My uncle is an architect.
ciocia
Wazon, który on zbił, należał do mojej cioci.
empezar lección
aunt
The vase broken by him is my aunt's.
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
empezar lección
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
empezar lección
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
córka
Jak ma na imię twoja córka?
empezar lección
daughter
What’s your daughter’s name?
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
empezar lección
parents
I love and respect my parents.
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
empezar lección
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
różne punkty
Zaznaczyłam różne punkty na mapie.
empezar lección
different points
I marked different points on the map.
piękny kolor
Twój szal ma piękny kolor.
empezar lección
beautiful colour
Your scarf has got beautiful colour.
polski
Zauważyłeś podobieństwo w wymowie po polsku i po portugalsku?
empezar lección
Polish
Have you noticed the similarity in pronunciation between the Polish and Portuguese languages?
niemiecki
Niemiecki to trudny język.
empezar lección
German
German is a difficult language.
ruski
Kiedyś język ruski był bardzo popularny w szkole.
empezar lección
Russian
Once upon a time, Russian was very popular school subject.
angielski
Mówisz po angielsku?
empezar lección
English
Do you speak English?
hiszpański
Hiszpańskie pomarańcze są najlepsze.
empezar lección
Spanish
Spanish oranges are the best.
australijski
Masz autralisjski akcent.
empezar lección
Australian
You've got Australian accent.
włoski
Włoski makaron jest najlepszy!
empezar lección
Italian
Italian pasta is the best!
brazylijski
Podoba mi się Brazylijski klimat.
empezar lección
Brazilian
I like the Brazilian climate.
japoński
Droga miecza to starożytna japońska sztuka walki, wywodząca się z czasów samurajów.
empezar lección
Japanese
Kendo is an ancient Japanese martial art that dates back to the time of the samurai warriors.
chiński
Możesz mi pomóc przetłumaczyć to zdanie na chiński?
empezar lección
Chinese
Can you help me to translate these sentences into Chinese?
stawać się
empezar lección
become - became - become
przynosić
empezar lección
bring - brought - brought
budować
empezar lección
build - built - built
móc, potrafić
empezar lección
can - could - could

Debes iniciar sesión para poder comentar.