SRL Wydawanie licencji/certyfikatów kwalifikacji ATCO

 0    35 tarjetas    Monika1980
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Licencja jest
empezar lección
świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych
Licencje wydaje się
empezar lección
odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego
Licencja ojest wydawana zgodnie z
empezar lección
rozporządzeniem unijnym 2015/340 oraz krajowym z 2017 r. poz. 1115
Prezes Urzędu prowadzi rejestr
empezar lección
personelu lotniczego
Na rejestr personelu lotniczego składają się
empezar lección
1) lista członków personelu lotn. 2) karty osobowe członków personelu lotniczego 3) teczki osobowe członków personelu lotniczego wraz z zawartymi w nich dok.
licencja praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - wymagania w zakresie języka polskiego
empezar lección
co najmniej na poziomie 4 operacyjnym, poświadczoną odpowiednim dokumentem
Uprawnienie uzup. w zakresie jęz. polskiego na poz. 6 biegłym może być wpisane do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego na podstawie
empezar lección
1) świadectwa dojrzałości, po zdaniu egz. maturalnego w języku polskim, 2) wykazania się w trakcie oceny końc. po szkol. wst. biegł. jęz. na poz. 6 biegłym w zakr. fraz. lotniczej i zrozumiałej komunikacji
kandydaci na praktykanta-kontrolera RL muszą ukończyć szkolenie wstępne w
empezar lección
organizacji szkoleniowej spełniającej wymagania określone w załączniku III (część ATCO. OR)
Po jakim czasie od dnia wyd. posiadacz licencji prakt.-kontr. RL, który nie zaczął korzystać z praw wynikających z tej licencji lub przerwał korzystanie z tych praw musi poddać się ocenie poz. wiedzy i umiejętności, aby rozp. lub kont. szkol.?
empezar lección
1 rok
Po jakim czasie od dnia wyd. posiadacz licencji kontr. RL, który przerwał korzystanie z tych praw musi poddać się ocenie poz. wiedzy i umiejętności, aby rozp. lub kont. szkol.?
empezar lección
4 lata
Licencja nie może być wydana osobie
empezar lección
1) zakaz prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych 2) prowadzenia wszelkiego rodz. pojazdów w ruchu pow.
licencja - kontroler ruchu lotniczego - wymagania wiek i wykszt.
empezar lección
- ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie - świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
licencja praktykant - kontroler ruchu lotniczego - - wymagania wiek i wykszt.
empezar lección
ukończone 18 lat, - wykształcenie co najmniej średnie -świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
(ADV)
empezar lección
uprawnienie kontroli lotniska wizualnej
(ADI)
empezar lección
uprawnienie kontroli lotniska instrumentalnej - zapewniania służby kontroli RL dla ruchu lotniskowego na lotnisku, które opubl. proc. pod. lub odlotu według wskazań przyrz. UWAGA uprawnieniu temu towarzyszy co najmniej jedno uprawnienie uzup.
APP
empezar lección
uprawnienie kontroli zbliżania proceduralnej (APP),
APS
empezar lección
uprawnienie kontroli zbliżania dozorowanej (APS),
ACP
empezar lección
uprawnienie kontroli obszaru proceduralnej (ACP),
ACS
empezar lección
uprawnienie kontroli obszaru dozorowanej (ACS),
Uprawnienie kontroli lotniska instrumentalnej (ADI) zawiera co najmniej jedno z następujących uprawnień uzupełniających
empezar lección
AIR, GMC, TWR
AIR
empezar lección
uprawnienie uzupełniające kontroli startów i lądowań (AIR) - zapewniania kontroli w powietrzu dla ruchu w pobliżu lotniska i na drodze startowej
GMC
empezar lección
uprawnienie uzupełniające kontroli ruchu naziemnego (GMC) - zapewniania kontroli ruchu naziemnego
TWR
empezar lección
uprawnienie uzupełniające kontroli lotniska (TWR), - zapewniania służby kontroli lotniska, obejmuje prawa wynikające z uprawnień uzupełniających AIR i GMC
Kontrola lotniska może być zapewniana - stanowiska?
empezar lección
z jednego stanowiska operacyjnego lub być podzielona i zapewniana z dwóch stanowisk operacyjnych, kontroli ruchu naziemnego (GMC) i kontroli startów i lądowań (AIR).
uprawnienie uzupełniające TWR uprawnia posiadacza tego uprawnienia uzupełniającego do zapewniania służby kontroli lotniska - z ilu stanowisk?
empezar lección
z jednego stanowiska operacyjnego, albo do oddzielnego zapewniania AIR lub GMC
GMS
empezar lección
Uprawnienie uzupełniające dozorowania ruchu naziemnego (GMS) - do uprawnienia uzupełniającego kontroli ruchu naziemnego lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska UWAGA kontr. ruchu naziemnego za pomocą systemów naprowadzania ruchu na lotnisku
RAD
empezar lección
Uprawnienie uzupełniające kontroli za pomocą radaru (RAD) - do uprawn. uzup. kontroli startów i lądowań lub uprawnienia uzupełniającego kontroli lotniska UWAGA kontr. na lotnisku za pomocą radarowych urządzeń dozorowania
Uprawnienia uzupełniające w jednostce są ważne
empezar lección
przez okres określony w programie utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności w jednostce - max 3 lata
Okres ważności uprawnień uzupełniających w jednostce, które wydaje się po raz pierwszy lub wznawia, rozpoczyna się nie później niż
empezar lección
30 dni od daty pomyślnego przejścia oceny
przedłużenie uprawnień w jedn. - wiedza i umiejętności wnioskodawcy zostały ocenione zgodnie z programem utrzymania poziomu wiedzy i umiejętności w jednostce nie wcześniej niż
empezar lección
3 miesiące przed datą wygaśnięcia
przedłużenie uprawnień liczy się od
empezar lección
daty wygaśnięcia
program utrzymania wiedzy i umiejętności obejmuje minimalną liczbę godzin korzystania z praw wynikających z uprawnienia uzupełniającego w jednostce w określonym okresie, który nie przekracza
empezar lección
12 miesięcy
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego (poziom 4)
empezar lección
trzy lata od daty oceny
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego w przypadku poziomu rozszerzonego (poziom 5)
empezar lección
sześć lat od daty oceny
Okres ważności uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej w przypadku poziomu operacyjnego INNE JĘZYKI
empezar lección
czas nieokreślony

Debes iniciar sesión para poder comentar.