Średniowieczna POLSKA- pojęcia

 0    71 tarjetas    Luscinia
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

Kronika polska
empezar lección
Kronika Galla Anonima, obejmująca historię państwa polskiego do 1113r

Żona Mieszka I z rodu Dytryków, władających Marchią Północną.

Zbrojna drużyna
empezar lección
Militarna podstawa władzy księcia Mieszka I. Za panowania Chrobrego- wojsko zawodowe.

Ibrahim ibn Jakub
empezar lección
Kronikarz arabski, pozostawił dzieło, opisujące swoją podróż do krajów słowiańskich.

Wojownicy konni, okryci kolczugą, wchodzący w skład zbrojnej drużyny.

"Tarczownicy"
empezar lección
Piechota zbrojnej drużyny.

Urzędnik książęcy, zawiadujący grodami.

Gniezno i Poznań
empezar lección
Główne grody królestwa polskiego.

Obowiązek żywienia księcia i jego orszaku w trakcie podróży, nałożony na chłopów.

Obowiązek przewożenia książęcych zasobów i danin.

Obowiązek przeprowadzania książęcych ludzi, stad i wozów.

Obowiązek dostarczania koni funkcjonariuszom i gońcom książęcym.

"Żywot św. Metodego"
empezar lección
Dzieło anonimowego autora, traktujące o chrzcie księcia Wiślan.

Biskup Wojciech
empezar lección
Pochodzący z rodu Sławnikowiców misjonarz i biskup Pragi. W 997r poniósł śmierć na ziemi Prusów. Inaczej "Adalbert".

Kraków, Wrocław, Kołobrzeg
empezar lección
3 pierwsze biskupstwa, podlegające arcybiskupstwu w Gnieźnie.

Dagome iudex
empezar lección
Dokument, wydany prawdopodobnie przez Mieszka I po przyjęciu chrztu, powierzający ziemie państwa polskiego opiece papieża.

Margrabia Marchii Łużyckiej. W 972r najechał państwo Mieszka, doszło do bitwy pod Cedynią, zakończonej zwycięstwem Polski.

Gród polski, wsławił się obroną podczas walk z Henrykiem II.

Miejsce zawarcia pokoju między B. Chrobrym, a cesarzem Henrykiem II. Polska zachowuje Milsko i Łużyce. 1018r.

Włodzimierz Wielki
empezar lección
Wielki książę kijowski. W 981r najechał państwo Mieszka I, przyłączając grody czerwieńskie.

Graf niemiecki. Na czele pogańskich Redarów najechał państwo Mieszka I w 967r. Walki zakończyły się zwycięstwem Polski.

Włócznia św. Maurycego
empezar lección
Symbol władzy cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Kopię otrzymał Bolesław Chrobry.

Księżniczka Rusi Kijowskiej, zaręczona z Chrobrym. Odrzucenie Polaka było jedną z przyczyn wyprawy króla na Ruś w 1018r.

Brat Mieszka II Lamberta. W wyniku walk, Mieszko opuścił kraj w 1031r.

Bratanek B. Chrobrego. Po powrocie Mieszka II do kraju otrzymuje część ziemi. Pozostałe tereny obejmuje Otton- brat Mieszka II.

Żona Mieszka II, królowa Polski i matka Kazimierza Odnowiciela.

Namiestnik mazowiecki, zwyciężony przez K. Odnowiciela.

Brzetysław I
empezar lección
Książę czeski, złupił Małopolskę i Wielkopolskę, zdewastował Gniezno i wywiózł do Pragi relikwie św. Wojciecha.

Stanisław ze Szczepanowa
empezar lección
Biskup krakowski. W wyniku zatargu z Bolesławem Śmiałym zginął śmiercią męczeńską. Zwolennicy biskupa zmusili wtedy króla do ucieczki na Węgry.

Palatyn, sprawujący rzeczywistą władzę w Polsce za panowania Wł. Hermana. Obalony przez synów króla; Zbigniewa i Bolesława.

Cesarz. Poparł Zbigniewa, księcia Wielkopolski, w walce z bratem Bolesławem i na jego prośbę najechał na Polskę w 1109r; dochodzi do bitwy na Psim Polu i obrony Głogowa.

Otton z Bambergu
empezar lección
Misjonarz, prowadzący akcję chrystianizacyjną na Pomorzu Zachodnim w 1140r.

Wolin i Włocławek
empezar lección
Biskupstwa, założone przez Bolesława Krzywoustego.

Najstarsza córka Bolesława Krzywoustego. Wydając ją za Magnusa król zawarł sojusz z Danią.

Miejsce spotkania Bolesława Krzywoustego z cesarzem Lotarem w 1135r. Wydana zostaje bulla gnieźnieńska.

Bulla gnieźnieńska
empezar lección
Wydany w Merseburgu dokument, znoszący zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim.

Cesarz. W nadziei na jego pomoc, Władysław Wygnaniec udaje się do Saksonii- bezskutecznie.

Miejsce hołdu, złożonego Barbarossie przez Bolesława Kędzierzawego w 1157r.

Biskup. Po sporze z Mieszkiem III Starym osadza w Krakowie Kazimierza Sprawiedliwego.

Miejsce zjazdu i nadania przez Kazimierza Sprawiedliwego pierwszych przywilejów Kościoła; swobody dziedziczenia dóbr, zwolnienia z opłat i własnego sądownictwa.

Henryk Kietlicz
empezar lección
Biskup. Doprowadził do nadania Kościołowi przywilejów w Łęczycy.

Miejsce bitwy Mieszka Starego przeciw Leszkowi Białemu w 1195r. Nierozstrzygnięta.

Wincenty Kadłubek
empezar lección
Biskup lwowski, mianowany przez Leszka Białego w 1207r.

Konrad Mazowiecki
empezar lección
Współrządca małopolski. W 1226r sprowadza do Polski krzyżaków.

Miejsce zjazdu książąt; Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego. Władców najeżdża Świętopełk, mordując Leszka Białego w 1227r.

Miasto, lokowane przez Henryka Brodatego na prawie magdeburskim.

Miejsce bitwy monarchii Henryków Śląskich z Tatarami w 1241r. Ginie Henryk Pobożny.

Mściwoj II
empezar lección
Książę gdański. Przepisał on Pomorze Wschodnie Przemysłowi II Czeskiemu.

Jakub Świnka
empezar lección
Arcybiskup. Koronował Przemysła II w Gnieźnie w 1295r.

Miejsce morderstwa na Przemyśle II, dokonanego przez Brandenburczyków.

Urząd królewski, powołany przez Wacława II Czeskiego w celu reprezentowania władcy oraz nadzorowania administracji skarbowej, policyjnej i sądów.

Jan Muskata
empezar lección
Biskup krakowski. Wraz z wójtem Albertem wszczął bunt mieszczański przeciwko Łokietkowi w 1311r.

Arcybiskup, przewodniczący sądowi papieskiemu w Inowrocławiu. Nakazał zwrócenie Polsce Pomorza.

Jan Luksemburski
empezar lección
Król Czech, sprzymierzony z krzyżakami przeciw Łokietkowi. Złupił Wielkopolskę i zagarnął Kujawy w latach 1320-32r.

Rozejm "quo"
empezar lección
Rozejm zawarty z krzyżakami w 1333r, na mocy którego zachowali oni zdobyte ziemie.

Miejsce wygranej bitwy z Krzyżakami z 1331r.

Zjazd w Wyszehradzie
empezar lección
Układ między Kazimierzem Wielkim i węgierskimi Andegawenami, zwarty w 1335r, wg. którego mają oni przejąć tron Polski w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego oraz uznanie zwierzchnictwa Jana Luksemburskiego nad Śląskiem.

Sąd papieski w Warszawie
empezar lección
Sąd z 1339r; nakaz zwrócenia Polsce Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej, nieuznany przez Krzyżaków.

Pokój w Kaliszu
empezar lección
Pokój polsko-krzyżacki z 1343r; Polska odzyskuje Kujawy, a Pomorze przekazuje jako "wieczystą jałmużnę".

Akademia Krakowska
empezar lección
Uczelnia założona przez Kazimierza Wielkiego w 1364r.

Statut piotrkowski i wiślicki
empezar lección
Kodyfikacja prawa w Wielkopolsce i Małopolsce, stworzona przez Kazimierza Wielkiego.

Urzędy nadworne
empezar lección
Wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego; marszałek, miecznik i stolnik.

Urzędy koronne
empezar lección
Wpr. przez K. wielkiego; kanclerz, podskarbi.

Kazik Słupski
empezar lección
Książę inowrocławski, słupski i dobrzyński, usynowiony przez Kazimierza Wielkiego.

Uczta u Wierzynka
empezar lección
Zorganizowane w 1364r spotkanie europejskich monarchów i książąt.

Jerzy Trojdenowic
empezar lección
Książę ruski. Po jego śmierci do 1366r nastąpiły walki o tron, obiecany Kazimierzowi Wielkiemu.

Pokój w Namysłowie
empezar lección
Pokój, zawarty w 1348r po nieudanej wojnie K. Wielkiego z Luksemburgami o Śląsk.

Bitwa pod Suchodołem
empezar lección
Bitwa stoczona w 1243r między wojskami małopolskimi Bolesława Wstydliwego, a rycerstwem mazowieckim Konrada I. Konrad traci Kraków.

Lestek i Siemomysł
empezar lección
Bracia Siemowita- założyciela dynastii Piastów.

Legendarny założyciel dynastii Piastów.

Zjazd w Cieni
empezar lección
Zjazd możnych krakowskich z Władysławem Laskonogim, obejmującym władzę w Krakowie. Książę zatwierdził stare prawa i przywileje Kościoła.


Debes iniciar sesión para poder comentar.