Średniowieczna POLSKA- pojęcia

 0    71 tarjetas    Luscinia
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Kronika polska
empezar lección
Kronika Galla Anonima, obejmująca historię państwa polskiego do 1113r
Oda
empezar lección
Żona Mieszka I z rodu Dytryków, władających Marchią Północną.
Zbrojna drużyna
empezar lección
Militarna podstawa władzy księcia Mieszka I. Za panowania Chrobrego- wojsko zawodowe.
Ibrahim ibn Jakub
empezar lección
Kronikarz arabski, pozostawił dzieło, opisujące swoją podróż do krajów słowiańskich.
"Pancerni"
empezar lección
Wojownicy konni, okryci kolczugą, wchodzący w skład zbrojnej drużyny.
"Tarczownicy"
empezar lección
Piechota zbrojnej drużyny.
Komes
empezar lección
Urzędnik książęcy, zawiadujący grodami.
Gniezno i Poznań
empezar lección
Główne grody królestwa polskiego.
Stan
empezar lección
Obowiązek żywienia księcia i jego orszaku w trakcie podróży, nałożony na chłopów.
Powóz
empezar lección
Obowiązek przewożenia książęcych zasobów i danin.
Przewód
empezar lección
Obowiązek przeprowadzania książęcych ludzi, stad i wozów.
Podwody
empezar lección
Obowiązek dostarczania koni funkcjonariuszom i gońcom książęcym.
"Żywot św. Metodego"
empezar lección
Dzieło anonimowego autora, traktujące o chrzcie księcia Wiślan.
Biskup Wojciech
empezar lección
Pochodzący z rodu Sławnikowiców misjonarz i biskup Pragi. W 997r poniósł śmierć na ziemi Prusów. Inaczej "Adalbert".
Kraków, Wrocław, Kołobrzeg
empezar lección
3 pierwsze biskupstwa, podlegające arcybiskupstwu w Gnieźnie.
Dagome iudex
empezar lección
Dokument, wydany prawdopodobnie przez Mieszka I po przyjęciu chrztu, powierzający ziemie państwa polskiego opiece papieża.
Hodo
empezar lección
Margrabia Marchii Łużyckiej. W 972r najechał państwo Mieszka, doszło do bitwy pod Cedynią, zakończonej zwycięstwem Polski.
Niemcza
empezar lección
Gród polski, wsławił się obroną podczas walk z Henrykiem II.
Budziszyn
empezar lección
Miejsce zawarcia pokoju między B. Chrobrym, a cesarzem Henrykiem II. Polska zachowuje Milsko i Łużyce. 1018r.
Włodzimierz Wielki
empezar lección
Wielki książę kijowski. W 981r najechał państwo Mieszka I, przyłączając grody czerwieńskie.
Wichman
empezar lección
Graf niemiecki. Na czele pogańskich Redarów najechał państwo Mieszka I w 967r. Walki zakończyły się zwycięstwem Polski.
Włócznia św. Maurycego
empezar lección
Symbol władzy cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Kopię otrzymał Bolesław Chrobry.
Przecława
empezar lección
Księżniczka Rusi Kijowskiej, zaręczona z Chrobrym. Odrzucenie Polaka było jedną z przyczyn wyprawy króla na Ruś w 1018r.
Bezprym
empezar lección
Brat Mieszka II Lamberta. W wyniku walk, Mieszko opuścił kraj w 1031r.
Dytryk
empezar lección
Bratanek B. Chrobrego. Po powrocie Mieszka II do kraju otrzymuje część ziemi. Pozostałe tereny obejmuje Otton- brat Mieszka II.
Rycheza
empezar lección
Żona Mieszka II, królowa Polski i matka Kazimierza Odnowiciela.
Miecław
empezar lección
Namiestnik mazowiecki, zwyciężony przez K. Odnowiciela.
Brzetysław I
empezar lección
Książę czeski, złupił Małopolskę i Wielkopolskę, zdewastował Gniezno i wywiózł do Pragi relikwie św. Wojciecha.
Stanisław ze Szczepanowa
empezar lección
Biskup krakowski. W wyniku zatargu z Bolesławem Śmiałym zginął śmiercią męczeńską. Zwolennicy biskupa zmusili wtedy króla do ucieczki na Węgry.
Sieciech
empezar lección
Palatyn, sprawujący rzeczywistą władzę w Polsce za panowania Wł. Hermana. Obalony przez synów króla; Zbigniewa i Bolesława.
Henryk V
empezar lección
Cesarz. Poparł Zbigniewa, księcia Wielkopolski, w walce z bratem Bolesławem i na jego prośbę najechał na Polskę w 1109r; dochodzi do bitwy na Psim Polu i obrony Głogowa.
Otton z Bambergu
empezar lección
Misjonarz, prowadzący akcję chrystianizacyjną na Pomorzu Zachodnim w 1140r.
Wolin i Włocławek
empezar lección
Biskupstwa, założone przez Bolesława Krzywoustego.
Ryksa
empezar lección
Najstarsza córka Bolesława Krzywoustego. Wydając ją za Magnusa król zawarł sojusz z Danią.
Merseburg
empezar lección
Miejsce spotkania Bolesława Krzywoustego z cesarzem Lotarem w 1135r. Wydana zostaje bulla gnieźnieńska.
Bulla gnieźnieńska
empezar lección
Wydany w Merseburgu dokument, znoszący zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim.
Konrad III
empezar lección
Cesarz. W nadziei na jego pomoc, Władysław Wygnaniec udaje się do Saksonii- bezskutecznie.
Krzyszków
empezar lección
Miejsce hołdu, złożonego Barbarossie przez Bolesława Kędzierzawego w 1157r.
Gedko
empezar lección
Biskup. Po sporze z Mieszkiem III Starym osadza w Krakowie Kazimierza Sprawiedliwego.
Łęczyca
empezar lección
Miejsce zjazdu i nadania przez Kazimierza Sprawiedliwego pierwszych przywilejów Kościoła; swobody dziedziczenia dóbr, zwolnienia z opłat i własnego sądownictwa.
Henryk Kietlicz
empezar lección
Biskup. Doprowadził do nadania Kościołowi przywilejów w Łęczycy.
Mozgawa
empezar lección
Miejsce bitwy Mieszka Starego przeciw Leszkowi Białemu w 1195r. Nierozstrzygnięta.
Wincenty Kadłubek
empezar lección
Biskup lwowski, mianowany przez Leszka Białego w 1207r.
Konrad Mazowiecki
empezar lección
Współrządca małopolski. W 1226r sprowadza do Polski krzyżaków.
Gąsaw
empezar lección
Miejsce zjazdu książąt; Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego. Władców najeżdża Świętopełk, mordując Leszka Białego w 1227r.
Złotoryja
empezar lección
Miasto, lokowane przez Henryka Brodatego na prawie magdeburskim.
Legnica
empezar lección
Miejsce bitwy monarchii Henryków Śląskich z Tatarami w 1241r. Ginie Henryk Pobożny.
Mściwoj II
empezar lección
Książę gdański. Przepisał on Pomorze Wschodnie Przemysłowi II Czeskiemu.
Jakub Świnka
empezar lección
Arcybiskup. Koronował Przemysła II w Gnieźnie w 1295r.
Rogoźno
empezar lección
Miejsce morderstwa na Przemyśle II, dokonanego przez Brandenburczyków.
Starosta
empezar lección
Urząd królewski, powołany przez Wacława II Czeskiego w celu reprezentowania władcy oraz nadzorowania administracji skarbowej, policyjnej i sądów.
Jan Muskata
empezar lección
Biskup krakowski. Wraz z wójtem Albertem wszczął bunt mieszczański przeciwko Łokietkowi w 1311r.
Janisław
empezar lección
Arcybiskup, przewodniczący sądowi papieskiemu w Inowrocławiu. Nakazał zwrócenie Polsce Pomorza.
Jan Luksemburski
empezar lección
Król Czech, sprzymierzony z krzyżakami przeciw Łokietkowi. Złupił Wielkopolskę i zagarnął Kujawy w latach 1320-32r.
Rozejm "quo"
empezar lección
Rozejm zawarty z krzyżakami w 1333r, na mocy którego zachowali oni zdobyte ziemie.
Płowce
empezar lección
Miejsce wygranej bitwy z Krzyżakami z 1331r.
Zjazd w Wyszehradzie
empezar lección
Układ między Kazimierzem Wielkim i węgierskimi Andegawenami, zwarty w 1335r, wg. którego mają oni przejąć tron Polski w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego oraz uznanie zwierzchnictwa Jana Luksemburskiego nad Śląskiem.
Sąd papieski w Warszawie
empezar lección
Sąd z 1339r; nakaz zwrócenia Polsce Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej, nieuznany przez Krzyżaków.
Pokój w Kaliszu
empezar lección
Pokój polsko-krzyżacki z 1343r; Polska odzyskuje Kujawy, a Pomorze przekazuje jako "wieczystą jałmużnę".
Akademia Krakowska
empezar lección
Uczelnia założona przez Kazimierza Wielkiego w 1364r.
Statut piotrkowski i wiślicki
empezar lección
Kodyfikacja prawa w Wielkopolsce i Małopolsce, stworzona przez Kazimierza Wielkiego.
Urzędy nadworne
empezar lección
Wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego; marszałek, miecznik i stolnik.
Urzędy koronne
empezar lección
Wpr. przez K. wielkiego; kanclerz, podskarbi.
Kazik Słupski
empezar lección
Książę inowrocławski, słupski i dobrzyński, usynowiony przez Kazimierza Wielkiego.
Uczta u Wierzynka
empezar lección
Zorganizowane w 1364r spotkanie europejskich monarchów i książąt.
Jerzy Trojdenowic
empezar lección
Książę ruski. Po jego śmierci do 1366r nastąpiły walki o tron, obiecany Kazimierzowi Wielkiemu.
Pokój w Namysłowie
empezar lección
Pokój, zawarty w 1348r po nieudanej wojnie K. Wielkiego z Luksemburgami o Śląsk.
Bitwa pod Suchodołem
empezar lección
Bitwa stoczona w 1243r między wojskami małopolskimi Bolesława Wstydliwego, a rycerstwem mazowieckim Konrada I. Konrad traci Kraków.
Lestek i Siemomysł
empezar lección
Bracia Siemowita- założyciela dynastii Piastów.
Siemowit
empezar lección
Legendarny założyciel dynastii Piastów.
Zjazd w Cieni
empezar lección
Zjazd możnych krakowskich z Władysławem Laskonogim, obejmującym władzę w Krakowie. Książę zatwierdził stare prawa i przywileje Kościoła.

Debes iniciar sesión para poder comentar.