Średniowiecze - Milena

 0    57 tarjetas    gabrielahomecka
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Lenno
empezar lección
ziemia nadawana przez seniora wasalowi w zamian za służbę i pomoc zbrojną, po łacinie feudum
Drabina feudalna
empezar lección
struktura społeczeństwa w systemie feudalnym
Hołd lenny
empezar lección
uroczystość nadania lenna, podczas której wasal klękał przed seniorem, składał przysięgę wierności, a senior wręczał mu symbol nadania lenna- włócznię, chorągiew lub dokument lenny
suzeren
empezar lección
władca, król lub książę, jako jedyny nie był niczyim wasalem
Możnowładcy świeccy i duchowni
empezar lección
składali hołd lenny władcy, mogli mieć także swoich wasali. Hrabiowie i baronowie to możnowładcy świeccy, biskupi i opaci-duchowni.
Rycerze
empezar lección
stali na drabinie feudalnej niżej niż możnowładcy, niektórzy jednak byli bezpośrednimi wasalami władcy
Chłopi
empezar lección
podlegali właścicielowi ziemi którą uprawiali, nie składali hołdu lennego swoim panom
Przywilej
empezar lección
szczególne uprawnienia przysługujące określonym osobom lub grupom osób. Nadawane przez władcę, doprowadziły do podziału średniowiecznego społeczeństwa na stany.
Duchowieństwo
empezar lección
szczególnie uprzywilejowany stan, zwolniony z większości podatków. Podlegał własnym sądom-kościelnym, a nie królewskim. Duchowni oprócz funkcji religijnych sprawowali ważne funkcje na dworach władców m.in. doradców.
Rycerstwo
empezar lección
z czasem przekształcono w szlachtę, miało prawo posiadania ziemi i pełnienia funkcji państwowych, miało obowiązek chronić państwo i jego mieszkańców przed najazdami wroga.
Mieszczaństwo
empezar lección
miało prawo samorządu, czyli samodzielnego zarządzania miastem, ale musiało płacić właścicielowi miasta daniny, mieszczanie zajmowali się handlem lub rzemiosłem.
Chłopi
empezar lección
użytkowali ziemię pana, w zamian za co składali mu daninę, musieli pracować określoną liczbę dni w roku w majątku pana, nie mogli opuścić uprawianej przez siebie ziemi i podlegali władzy jej właściciela.
Stany
empezar lección
w średniowieczu grupy społeczne posiadające własne prawa i obowiązki
Gród
empezar lección
osada obronna wzniesiona w trudnym do zdobycia miejscu
Rzemieślnik
empezar lección
osoba zajmująca się wytwarzaniem i naprawianiem przedmiotów codziennego użytku
Lokacja
empezar lección
utworzenie miasta lub wsi
Zasadźca
empezar lección
zajmował się zakładaniem miasta lub wsi, następnie zostawał wójtem.
Wójt
empezar lección
w imieniu pana pobierał daniny od mieszczan, przewodniczył miejskim sądom i dbał o porządek w mieście
Dokument lokacyjny
empezar lección
zawierał prawa i obowiązki mieszkańców, wytyczne dotyczące położenia placów i przebiegu ulic, informacje w jakie dni można organizować jarmarki
Cech
empezar lección
organizacja rzemieślników danej specjalności, określająca wielkość produkcji, ceny towarów i dbała o jakość produktów.
Partacz
empezar lección
rzemieślnik nie należący do cechu, który wykonywał gorszej jakości produkty z tańszych materiałów, dziś osoba- źle wykonująca swoją pracę
Rada miejska
empezar lección
wybrani przedstawiciele mieszczan, którzy uchwalali obowiązujące mieście prawa i wybierali burmistrza
Burmistrz
empezar lección
najważniejszy urzędnik miejski, dbał aby prawa uchwalane przez radę miejską były przestrzegane
Ława miejska
empezar lección
sąd miejski złożony z najbogatszych mieszczan
Patryciusze
empezar lección
najbogatsza grupa mieszczan- bogaci kupcy, rzemieślnicy i właściciele nieruchomości
Pospólstwo
empezar lección
najliczniejsza grupa ludności w mieście, drobni kupcy i rzemieślnicy prowadzący własne warsztaty
Plebs
empezar lección
najbiedniejsi mieszczanie, żebracy, pracownicy najemni w warsztatach i kramach
Sukno
empezar lección
gruba tkanina wełniana, z której w średniowieczu robiło sie większość ubrań
Barbakan
empezar lección
element fortyfikacji miejskiej, wznosił się poza murami miejskimi, chronił główną bramę wjazdową do miasta
Ratusz
empezar lección
siedziba władz miejskich
Trójpolówka
empezar lección
metoda uprawy ziemi rozpowszechniona w średniowieczu, polegająca na podziale pola na trzy części. Na pierwszej jesienią wysiewano zboża ozime, na drugiej wysiewano zboża jare, trzecia była ugorem. Co roku każda część była uprawiana inaczej.
Korzyści z trójpolówki
empezar lección
zabezpieczała glebę przed wyjałowieniem i pozwalała uzyskać większe plony
Radło
empezar lección
drewniany zaostrzony konar ciągnięty przez woły lub konie poprzednik pługa
Pług
empezar lección
narzędzie rolnicze do wykonywania orki, dzięki metalowemu lemieszowi orał głębiej i dokładniej niż radło
post
empezar lección
powstrzymywanie się od spożywania pokarmów, w tym mięsa
asceza
empezar lección
wyrzeczenie się wygód, a nawet zadanie sobie cierpienia
biczownicy
empezar lección
organizowali procesje, podczas których wymierzali sobie karę chłosty, ponieważ wierzyli, że w ten sposób odkupią grzechy swoje i innych
reguła zakonna
empezar lección
zbiór przepisów obowiązujących w danym zgromadzeniu zakonnym, określający prawa i obowiązki zakonników i zasady ich postępowania
celibat
empezar lección
zasada, która zabrania duchownym zakładania rodzin
św. Benedykt
empezar lección
w VI w. założył na Monte Cassino zakon benedyktynów
zakony żebracze
empezar lección
utrzymywały się tylko z tego co im ofiarują wierni
kopiści
empezar lección
zakonnicy zajmujący się przepisywaniem ksiąg
skryptorium
empezar lección
miejsce, w którym przepisywano księgi
miniatura
empezar lección
ręcznie wykonywana ilustracja w księdze
incjał
empezar lección
ozdobna pierwsza litera akapitu, dziś pierwsza litera imienia lub nazwiska
zakon
empezar lección
wspólnota duchownych, której siedzibą jest klasztor
opat
empezar lección
przełożony klasztoru
sztuka średniowiecza
empezar lección
miała silny związek z chrześcijaństwem, jej głównym zadaniem było głoszenie chwały Boga, przybliżanie prawd wiary, miała nie tylko zachwycać pięknem, ale i uczyć, była anonimowa
sztuka anonimowa
empezar lección
w średniowieczu artyści nie podpisywali swych dzieł, gdyż wierzyli, że tworzą na chwałę Boga, a nie dla osobistej chwały
styl romański
empezar lección
wczesnośredniowieczny styl w architekturze, charakteryzujący się masywnymi kamiennymi konstrukcjami o grubych murach i małych oknach. Niezbyt wysokie wieże pełniły funkcje obronę i obserwacyjne. Sklepienia i łuki miały kształt półkoli.
apsyda
empezar lección
element stylu romańskiego, półkoliste pomieszczenie przylegające do kościoła, w którym zwykle umieszczano dodatkowy ołtarz
portal
empezar lección
obramowanie drzwi, ozdobione płaskorzeźbami i kolumnami
styl gotycki
empezar lección
późnośredniowieczny styl w architekturze, charakteryzujący się lekkimi strzelistymi konstrukcjami z cegły, o dużych oknach ozdobionych witrażami, łukami oporowymi oraz przyporami, podtrzymującymi ściany, wysokimi wieżami, ostrych łukach
rozeta
empezar lección
okrągłe ozdobne okno umieszczane nad wejściem do kościoła, charakterystyczne dla gotyku
zabytki średniowiecza w Polsce
empezar lección
kamienny kościół w Tumie pod Łęczycą-styl romański, bazylika Mariacka w Gdańsku, kościół Mariacki w Krakowie-styl gotycki; srebrny relikwiarz świętego Zygmunta, ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim.
spichlerz
empezar lección
miejsce przechowywania zboża
młyn
empezar lección
miejsce w którym mieli się zboże

Debes iniciar sesión para poder comentar.