Słownictwo On Screen rozdz. 1

 0    143 tarjetas    Nikosta
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
prosić o coś kogoś na piśmie, aplikować, składać podanie
empezar lección
apply (to)
(Jestem pierwszą osobą w mojej rodzinie, która złożyła podanie na studia.)
I'm the first person in my family to apply to college.
zorganizować, planować, załatwiać
empezar lección
arrange
(Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
She can arrange some place to meet.
opiekunka do dziecka z zagranicy
empezar lección
au pair
(Ona powinna mieć opiekunkę i on znalazł jej jedną.)
She should have an au pair and he had found her one.
budowniczy
empezar lección
builder
(On jest najlepszym budowniczym, jakiego znam.)
He is the best builder I know.
perspektywy rozwoju kariery, zawodowe
empezar lección
career prospects
stopień naukowy, kierunek studiów
empezar lección
degree
(Mam stopień magistra ekonomii.)
I have a master degree in economics.
załączyć, dołączać
empezar lección
enclose
(Dołączyłem do listu moje CV.)
I enclosed my CV to the letter.
agent nieruchomości
empezar lección
estate agent
(Pójdę i powiem agentowi nieruchomości, że się trochę spóźnisz.)
I'll go and tell the estate agent you'll be a little bit late.
doświadczenie, umiejętności
empezar lección
experience
(Ona ma trzy lata doświadczenia w marketingu.)
She has three years of experience in marketing.
projektant mody
empezar lección
fashion designer
strażak
empezar lección
firefighter
elastyczne
empezar lección
flexible
(Mam elastyczne godziny pracy.)
I've got flexible work hours.
stewardesa
empezar lección
flight attendant
(Zawód stewarda jest bardzo wymagający.)
The profession of a flight attendant is very demanding.
kwiaciarz
empezar lección
florist
pełen etat
empezar lección
full-time
(Bycie gospodynią domową jest pełnoetatową pracą.)
Being a housewife is a full-time job.
ogrodnik
empezar lección
gardner
osoba, która przeprowadza badania medyczne
empezar lección
medical researcher
płatny
empezar lección
payable
kielsko płatny
empezar lección
poorly-paid
kwalifikacja
empezar lección
qualification
(Z twoimi umiejętnościami nie znajdziesz w Niemczech żadnej pracy.)
You can't get any job in Germany for your qualification.
odniesienie, udzielanie referencji
empezar lección
reference
(Poprosiłem mojego profesora, żeby był osobą udzielającą mi referencji.)
I asked my university professor to be my reference.
pensja
empezar lección
salary
(On zarabia przyzwoitą pensję.)
He earns a decent salary.
sprzedawca / ekspedient
empezar lección
sales assistant
(Sprzedawca był zajęty odkładaniem na miejsce ubrań.)
The sales assistant was busy putting away some clothes.
makler giełdowy
empezar lección
stockbroker
(Maklerzy giełdowi zarabiają dużo pieniędzy.)
Stockbrokers make a lot of money.
przewodnik wycieczki
empezar lección
tour guide
wdrożenie do pracy, trening, szkolenie
empezar lección
training
dobrze płatna
empezar lección
well-paid
(Niektóre zawody są dobrze płatne, inne nie są.)
Some professions are well-paid, others are not.
przystosować się
empezar lección
adapt
(W Nowym Meksyku musieliśmy się przystosować do innego klimatu.)
In New Mexico we had to adapt to a different climate.
dążyć do
empezar lección
aim to
(Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami.)
This programme aims at supporting people who struggle with their addictions.
świadomość
empezar lección
awareness
(On jest młodym kierowcą i brakuje mu świadomości potencjalnego zagrożenia na drodze.)
He's a young driver and he lacks the awareness of potential danger on the road.
poza granicami
empezar lección
beyond the limits
To znacznie wykracza poza granice jakiejkolwiek obecnej technologii.
This is far beyond the limits of any current technology.
obligacja, więź (między ludźmi)
empezar lección
bond
(Oni byli wdzięczni, że więzy w ich rodzinie są tak bliskie.)
They were grateful that the bonds in the family were so tight.
wychowywać / wychowywać dzieci
empezar lección
bring up/raise children
spółka, towarzystwo
empezar lección
company
(Nie możesz przeklinać w towarzystwie naszej matki.)
You can't swear in the company of our mother.
przeznaczony do, oddany, zaangażowany
empezar lección
dedicated to
(On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.)
He's a loving husband and dedicated father.
demonstrować, pokazać
empezar lección
demonstrate
(Czy możesz zademonstrować mi swoją siłę?)
Can you demonstrate me your strength?
rozwijać, rosnąć, opracowywać
empezar lección
develop
(Krótkie opowiadanie w końcu rozwinęło się do pełnej powieści.)
A short story eventually developed into a full-scale novel.
płetwa grzbietowa
empezar lección
dorsal fin
spotkanie, zetknięcie
empezar lección
encounter
(Nasze spotkanie było niemiłą niespodzianką.)
Our encounter was an unpleasant surprise.
wywołujący strach, straszny, przerażający
empezar lección
feared
srogi, dziki, gwałtowny, niebezpieczny, surowy
empezar lección
ferocious/fierce
(Bestia była agresywna i przerażająca.)
The beast was fierce and terrifying.
stopniowo, powoli, sukcesywnie
empezar lección
gradually
(Musimy stopniowo wprowadzać zmiany.)
We have to gradually introduce the changes.
podkreślać, uwypuklać, uwydatniać
empezar lección
highlight
(Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work.
zahipnotyzować
empezar lección
hypnotise
nieruchomość, bezruch
empezar lección
immobility
inability to move
interakcja, wzajemne relacje, komunikowanie się
empezar lección
interaction
(Dobra interakcja jest niezbędna do udanej pracy zespołowej.)
Good interaction is crucial for successful teamwork.
interpretować, rozumieć jako (np. czyjeś słowa)
empezar lección
interpret
(On zrozumiał jej słowa dosłownie.)
He interpreted her words literally.
podziwiać coś/kogoś
empezar lección
marvel at
bezmyślny, nierozważny, lekkomyślny, bezsensowny
empezar lección
mindless
thoughtless
koszmar, zły sen
empezar lección
nightmare
(To była scena z jej najgorszego koszmaru.)
It was a scene from her worst nightmare.
obserwować, patrzeć
empezar lección
observe
(Dzieci uczą się, obserwując dorosłych.)
Children learn by observing adults.
operacja, przedsięwzięcie, działanie
empezar lección
operation
(To było największe przedsięwzięcie nowo utworzonej firmy komputerowej.)
It was the biggest operation of the newly established computer company.
postrzeganie, wyobrażenie, rozumienie, percepcja
empezar lección
perception
(Jego wyobrażenie świata jest bardzo specyficzne.)
His perception of the world is very peculiar.
zwierzę domowe, pieścić, głaskać
empezar lección
pet
(Głaskałem mojego kota.)
I petted my cat.
postura, postawa
empezar lección
posture
(Pamiętałam jego postawę bardziej niż jego twarz.)
I remembered his posture more than his face.
drapieżnik
empezar lección
predator
(Gdzieś na tej wyspie żyje największy drapieżnik świata.)
Somewhere on this island is the greatest predator that ever lived.
ofiara
empezar lección
prey
(Zobaczyła lwicę ciągnącą zdobycz do swoich młodych.)
She saw a lioness dragging her prey to her cubs.
satysfakcjonujący / opłacalny
empezar lección
rewarding
(Ona miała dającą satysfakcję pracę jako astronom.)
She had a rewarding job as an astronomer.
szukać, ubiegać się, dążyć do, zabiegać o
empezar lección
seek
(Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.)
I think she seeks confrontation with me.
mordka, pysk, ryj
empezar lección
snout
status, prestiż (czegoś), pozycja (społeczna), sytuacja, stan (rzeczy)
empezar lección
status
(Pozycja w tej firmie nadała mu dużo większy prestiż.)
A position in this company gave him much higher status.
porzucić/opuścić
empezar lección
abandon/to desert
(Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.)
All young people abandoned this city.
ktoś, kto spędza dużo czasu przed telewizorem / leniuch
empezar lección
a couch potato
(Jack jest kanapowcem, on ogląda TV cały dzień.)
Jack is a couch potato, he watches TV all day.
ktoś dokuczliwy, utrapienie, wrzód na tyłku
empezar lección
a pain in the neck
something or somebody who is really annoying you
aplikant, kandydat
empezar lección
applicant
ubiegać się o, aplikować o, składać podanie o coś
empezar lección
apply for
(Czy będziesz aplikował do tej pracy?)
Will you apply for this job?
twardy, niewzruszony, twardy jak skała
empezar lección
as hard as nails
załączać, przyłączać, dołączać
empezar lección
attached to
(Moja sekretarka dołączyła kilka dokumentów do kartoteki.)
My secretary attached some documents to the file.
zacofany, staroświecki
empezar lección
behind the times
korzyść, zaleta, plus
empezar lección
benefit
(Chcesz abym to zrobił dla twoich własnych korzyści!)
You want me to do it for your own benefit!
zarozumiały, próżny, pyszny, wyniosły, dufny
empezar lección
big-headed/conceited
(Nie chcę brzmieć zbyt zarozumiale, ale my tu jesteśmy ekspertami.)
I don't want to sound conceited, but we are the experts here.
granica
empezar lección
border
(Zostaliśmy zatrzymani przez policję na granicy polsko-rosyjskiej.)
We were stopped by the police on the Polish-Russian border.
kupiec, kupujący, nabywca
empezar lección
buyer
(Nabywca zobowiązuje się zapłacić należne pieniądze.)
The buyer obliges to pay the due money.
kandydat
empezar lección
candidate
(Każdy kandydat powinien osobiście przejść rozmowę kwalifikacyjną.)
Every single candidate should be interviewed personally.
przewodniczący (np. prezes)
empezar lección
chair
(John Smith jest przewodniczącym naszej rady nadzorczej.)
John Smith is the chair of our board of directors.
o zimnym sercu, nieczuły, zimny
empezar lección
cold-hearted
(Moja ex mówi, że jestem nieczuły.)
My ex says I'm cold-hearted.
kolega lub koleżanka z pracy
empezar lección
colleague
(Ani moi koledzy ani ja nie wiedziałem, co to były za papiery.)
Neither my colleagues nor I knew what those papers were.
zobowiązać się do czegoś
empezar lección
commit myself
towarzysz, kolega
empezar lección
comrade
(Nasz towarzysz pyta czy uważasz, że jesteśmy w stanie wygrać.)
Our comrade asked if you think that we're going to win.
pogratulować, winszować
empezar lección
congratulate on
(chwalić kogoś na osiągnięcie)
to praise sb for an achievement
konserwatywny, zachowawczy
empezar lección
conservative
(On ma bardzo zdecydowane konserwatywne poglądy.)
He has very strong conservative views.
konsument/konsumentka
empezar lección
consumer
(Dbamy o satysfakcję naszych konsumentów.)
We care about the satisfaction of our consumers.
kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś)
empezar lección
control
(Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
The plant manager must control every step of the production process.
załoga (na statku, w samolocie), ekipa
empezar lección
crew
(Załoga statku zapadła na dziwną chorobę.)
The ship's crew went down with a strange disease.
klient
empezar lección
customer
(W sklepie nie było klientów.)
There were no customers in the shop.
ograniczyć coś, zredukować coś
empezar lección
cut down on/ reduce
(On próbuje ograniczyć palenie.)
He's trying to cut down on smoking.
handlować, współpracować, radzić sobie
empezar lección
deal
(Nasza firma współpracuje z międzynarodowymi przedstawicielami biznesowymi.)
Our company deals with international business agents.
kierować, zarządzać, dowodzić
empezar lección
direct
(Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
You should take one pill a day as directed by your doctor.
zaprzestać, przerwać
empezar lección
discontinue
odwołać, odrzucać, zwalnić, wyrzucić (z pracy)
empezar lección
dismiss
(Prawie połowa naszego personelu została zwolniona.)
Almost half of our staff have been dismissed.
zarobki, dochody, zyski
empezar lección
earnings
(Jestem zadowolony z moich zarobków, stać mnie na nowy samochód kiedy tylko zechcę.)
I'm satisfied with my earnings, I can afford a new car any time I want.
wyluzowany, spokojny, tolerancyjny
empezar lección
easy-going
(Większość ludzi w moim miasteczku ma bardzo wyluzowane podejście do życia.)
Most of the people in my town have a very easy-going attitude to life.
emocjonalny, uczuciowy
empezar lección
emotional
(Zwykle nie jestem tak emocjonalna.)
I am not usually this emotional.
zatrudniony (osoba zatrudniona)/pracownik
empezar lección
employee
(On jest pracownikiem firmy przemysłowej.)
He's an employee of a manufacturing company.
pracodawca
empezar lección
employer
(On poprosił swojego pracodawcę o podwyżkę.)
He asked his employer to give him a raise.
wypełniać, wypisywać (np. receptę)
empezar lección
fill out/fill in
(Musiałem uzupełnić pięć formularzy.)
I had to fill in five forms.
zwalniać, wyrzucać z pracy
empezar lección
fire/sack/dismiss
(Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.)
My boss fired me for being late.
dobroduszny, pogodny, łagodny
empezar lección
good-natured
naiwny, łatwowierny
empezar lección
gullible
(To niesamowite jacy ludzie są łatwowierni, powiedział do siebie.)
It's amazing how gullible people are, he said to himself.
wręczyć moje zawiadomienie (aby powiedzieć pracodawcy, że wkrótce odchodzę z pracy), wręczyć wypowiedzenie
empezar lección
hand in my notice (to tell my employer that im going to leave job soon)
(Złóż wypowiedzenie do końca dnia.)
Hand in your notice by the end of the day.
mieć złote serce (być miłym i miłym)
empezar lección
have a heart of gold (to be kind and nice)
(Jej matka była kobietą o złotym sercu.)
Her mother was a woman with a heart of gold.
limit, ograniczenie
empezar lección
limit
(Limit czasu wynosił jedną godzinę.)
The time limit was one hour.
żyć za określoną kwotę pieniędzy, przeżyć, przetrwać
empezar lección
live on
(Muszę przeżyć ten miesiąc za 300 dolarów.)
I have to live on 300 dollars this month.
humorzasty, kapryśny, markotny, ponury
empezar lección
moody
(Jesteś najbardziej kapryśną osobą, jaką znam.)
You are the moodiest person I know.
ograniczony/zamknięty umysłowo, o wąskich horyzontach
empezar lección
narrow-minded/closed-minded
notatka, zapisek, którtki list, liścik
empezar lección
note
(Nie znoszę tego, jak moi uczniowie podają sobie liściki na moich lekcjach.)
I hate it when my students pass notes during my lessons.
wspólnik, partner, współtowarzysz
empezar lección
partner
(Ona popatrzyła na swojego partnera.)
She looked at her partner.
mieć do kogoś cierpliwość, być cierpliwym wobec kogoś
empezar lección
be patient with
emerytura (pieniądze)
empezar lección
pension
(Czy moja żona będzie otrzymywała moją emeryturę, jeśli umrę wcześniej od niej?)
Will my wife still receive my pension if I die before her?
perfekcjonista/perfekcjonistka
empezar lección
perfectionist
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon), zalety
empezar lección
perks
(W jego dodatki wliczony był firmowy samochód i darmowa prywatna opieka zdrowotna.)
His perks included a company car and free private health care.
zezwolenie, pozwolenie, przepustka
empezar lección
permit
(Musimy mieć przepustkę, żeby tutaj pracować.)
We need to have a permit to work here.
kadra, personel, pracownicy
empezar lección
personnel
(Jest wystarczająco jedzenia i wody dla całego personelu.)
There is enough food and water for the personnel.
stanowisko, posada
empezar lección
post
(Pamiętaj, że możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.)
Remember, you can lose your post as fast as you have gained it.
zarobek, zysk
empezar lección
profit
(Ich miesięczny zysk zwykle wynosi około 3000 dolarów.)
Their monthly profit is usually around $3000.
awans
empezar lección
promotion
(Myślę, że ona zasługuje na awans.)
I think she deserves a promotion.
odkładać, oszczędzać
empezar lección
put by
(Clara odkładała pieniądze, aby kupić samochód.)
Clara put money by to buy a car.
kwalifikować się, spełniać określone warunki
empezar lección
qualified for
(Ona nie kwalifikuje się do urlopu macierzyńskiego, ponieważ nie pracowała na tyle długo.)
She doesn't qualify for maternity leave because she hasn't worked long enough.
nieopanowany, porywczy, wybuchowy, zapalczywy
empezar lección
quick-tempered
(On jest taki porywczy - wścieka się na ludzi za takie głupie rzeczy.)
He's so short-tempered - he snaps at people over such stupid things.
porzucić, odchodzić (z pracy)
empezar lección
quit
(Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.)
You should quit your job if it is so stressful.
podnieść, zwiększyć, wzrastać
empezar lección
raise/increase
zrelaksowany, odprężony
empezar lección
relaxed
rezygnować z czegoś
empezar lección
resign
(Był moim najlepszym pracownikiem, ale nie lubił swojej pracy, więc zrezygnował.)
He was my best worker but he didn't like his job, so he resigned.
odpowiedzialny za
empezar lección
responsible for
(Kto jest za to odpowiedzialny?)
Who's responsible for this?
przejść na emeryturę
empezar lección
retire
(Jest tyle rzeczy, które chcę zrobić, gdy przejdę na emeryturę.)
There are so many things I plan to do when I retire.
wzrastać / zwiększać się, wzbierać, wznosić się
empezar lección
rise
(Cena paliwa znowu wzrosła.)
Petrol price has risen again.
prowadzić działalność gospodarczą, prowadzić biznes
empezar lección
run a business
skończyć się, wyczerpać się
empezar lección
run out of
(Nie mam już pieniędzy, możesz mi pomóc?)
I've run out of money, can you help me?
zwalniać z pracy, wyrzucać
empezar lección
sack
(Zostałem wyrzucony z pracy w zeszłym miesiącu, więc nie mam zbyt dużo pieniędzy.)
I got sacked last month, so I don't have much money
niepewny siebie, nieśmiały, skrępowany, zakłopotany
empezar lección
self-conscious
(Czuję się trochę skrępowany.)
I feel a little self-conscious.
rozsądny, sensowny
empezar lección
sensible
(Twój plan oszczędzania pieniędzy brzmi sensownie.)
Your plan to save money sounds sensible.
sentymentalny, ckliwy, uczuciowy
empezar lección
sentimental
(Ona nie jest taka sentymentalna, jak ja.)
She's not as sentimental as I am.
sytuacja, położenie
empezar lección
situation
(Jaka jest ich sytuacja finansowa?)
What's their financial situation?
o łagodnym głosie; gładko wypowiadający się
empezar lección
soft-spoken
specjalizować się w czymś
empezar lección
specialise in
(W czym się pan specjalizuje?)
What do you specialize in?
wziąć, uzyskiwać, otrzymywać (pożyczkę, kredyt)
empezar lección
take out
drużyna, zespół
empezar lección
team
gruboskórny
empezar lección
thick-skinned
więzi
empezar lección
ties
praktykant, praktykantka, stażysta, stażystka
empezar lección
trainee
(Jak macie jakieś pytania, to pytajcie mnie lub stażystę.)
If you have any questions ask me or the trainee.
pod presją
empezar lección
under preassure
(Jest mi trudno pracować pod presją.)
I find it difficult to work under pressure.
wolna posada, wakat, wolne stanowisko
empezar lección
vacancy
(Daj nam znać, jeśli w twoim laboratorium pojawi się jakiś wakat.)
Let us know if there is any vacancy in your lab.
ostrzeżenie, przestroga, upomnienie
empezar lección
warning
(To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem piszesz test.)
This is my last warning. Next time you're going to write a test.

Debes iniciar sesión para poder comentar.