Słówka moduł 5

 0    150 tarjetas    magdaprzybylska0
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
połączyć
empezar lección
connect
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
empezar lección
connection
I have a fast Internet connection.
Czy twoje miasto i stolica są połączone dobrą usługą kolejową?
empezar lección
Are your town and the capital connected by good train service?
wysokość
empezar lección
height
waga
empezar lección
weight
tłum
Na zewnątrz czekał tłum.
empezar lección
crowd
The crowd was waiting outside.
zatłoczony
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
empezar lección
crowded
The office is too crowded.
Czy w centrum tego miasta są tłumy ludzi?
empezar lección
Are there crowds of people in the centre of this town?
otaczać
empezar lección
surround
martwić się
Nie martw się o mnie.
empezar lección
to worry
Don't worry about me.
pozwolić
Powinieneś był pozwolić gościom iść do domu wcześniej.
empezar lección
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
Czy prawo pozwala ludziom unikać płacenia podatków?
empezar lección
Does the law let people avoid paying taxes?
zawieść kogoś
empezar lección
to let sb down
żałować, współczuć
empezar lección
feel sorry for
aż do
empezar lección
till
Czy kiedykolwiek marnujesz pieniądze na ubrania, których nie nosisz później?
empezar lección
Do you ever waste your money on clothes that you don't wear later?
Podaj mi przykład produktu do pielęgnacji włosów.
empezar lección
Give me an example of hair care product.
opiekować się
Czy powinniśmy opiekować się ludźmi chorymi?
empezar lección
care for
Should we care for people who are ill?
przejmować się
Przejmujemy się naszą rodziną.
empezar lección
care about
We care about our family.
ledwo co, prawie nie
To prawie niemożliwe że hotel będzie odnosił sukcesy jeśli jego personel będzie nieuprzejmy.
empezar lección
barely, hardly
It's hardly possible that a hotel is going to be successful if it's staff are unfriendly.
Jutro o tej porze będzie czytał gazetę.
empezar lección
He will be reading newspapper at this time tomorrow.
przywitać się (przez podanie ręki)
empezar lección
shake hands
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
empezar lección
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
ostrożnie
empezar lección
carefully
nieostrożny
empezar lección
careless
nieostrożnie
empezar lección
incautiously, carelessly
prośba
empezar lección
request
kilka, kilkanaście
empezar lección
several
przynajmniej
Przynajmniej nie pada.
empezar lección
at least
At least it's not raining.
zwiększyć się, wzrosnąć
empezar lección
increase rise
kraj członkowski
empezar lección
member country
poseł
empezar lección
MP / Member of Parliament
spać
empezar lección
be asleep
nie spać, być obudzonym
empezar lección
be awake
kara, grzywna
empezar lección
penalty, fine
sala koncertowa
empezar lección
concert hall
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
empezar lección
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
empezar lección
whether
I don't know whether I should go there or not.
Czy wiesz, czy on mówi po niemiecku lub hiszpańsku?
empezar lección
Do you know whether she speaks German or Spanish?
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
empezar lección
to break down
I hate when my car breaks down!
fabuła / intryga
empezar lección
plot
Sięgnąć dna.
empezar lección
Hit the rock bottom.
kiszona kapusta
empezar lección
sauerkraut
komiks
empezar lección
graphic novel
rolety, żaluzje
Opuścić rolety.
empezar lección
blinds
Pull down the blinds.
fartuch
empezar lección
apron
rzadko kiedy
empezar lección
hardly ever
korepetytor
empezar lección
private tutor
oniemiały z wrażenia (WTF)
empezar lección
bamboozled
Czy wiesz, czy ona przychodzi na lekcję?
empezar lección
Do you know whether she's coming to lesson?
automat do sprzedaży
empezar lección
vending machine
wlać
empezar lección
pour in
jajecznica
empezar lección
scrambled eggs
Najpierw podnieś słuchawkę, a następnie wybierz numer.
empezar lección
First lift the receiver, then dial the number.
Wypełnij ten formularz, a następnie przejdź do lady.
empezar lección
Fill in this form, then go to the counter.
Ogłoszenia o pracy
empezar lección
job ads
podjąć
empezar lección
undertake, take up
przybliżony
empezar lección
approximate
co jakiś czas
Dlaczego my wszyscy mówimy kłamstwa co jakiś czas?
empezar lección
every now and again
Why do we all tell a lie every now and again?
chyba że / jeśli nie
Tak, będę jutro obecna chyba że będę musiała zostać w domu.
empezar lección
unless
Yes, I'll be present tomorrow unless I have to stay at home.
wyglądać na
empezar lección
look like
wyglądać na to, że; wydawać się, że
Czy wyglądam na zmęczonego?
empezar lección
look as if
Do I look as if I were tired?
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
empezar lección
even
It has everything, even a tennis court.
nawet jeśli / mimo że
Wierzyłabym wciąż mojemu przyjacielowi nawet jeśli skłamałby raz.
empezar lección
even though
I would still belive my friend even though he told a lie once.
jednak / jakkolwiek
On obiecał że to zrobi, jednakże to nie będzie łatwe.
empezar lección
However
He promised to do it, however he forgot that it won't be easy.
przez, poprzez
Przez jakie kraje jedzie pociąg do Chin?
empezar lección
through
Which countries does a train to China go through?
popełnić przestępstwo
empezar lección
to commit a crime
refundacja, zwrot pieniędzy
Czy bedziesz chcieć otrzymać całkowity zwrot pieniędzy jeśli zwrócisz wadliwy produkt do sklepu?
empezar lección
refund
Will you want to receive a full refund if you return a faulty product to the shop?
konsekwencje
Miliony stworzeń morskich na całym świecie ponoszą konsekwencje zanieczyszczenia plastikiem.
empezar lección
consequences
Millions of sea creatures worldwide suffer the consequences of plastic pollution.
zajęty, zapracowany
empezar lección
busy
ilość
empezar lección
quantity
równo, jednakowo
Ilość jest jednakowo ważna jak jakość.
empezar lección
equally
Quantity is equally important as quality.
złamać prawo
empezar lección
to break the law
oświadczenie, wypowiedź
Nie możesz składać fałszywych oświadczeń.
empezar lección
statement
You can't make a false statement.
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
empezar lección
cruel
Life can be cruel.
na dożywocie
empezar lección
for life
bawełna
empezar lección
cotton
wełna
empezar lección
wool
surowy
empezar lección
strict
lokalny
empezar lección
local
narodowy
empezar lección
national
miedzynarodowy
Wprowadzenie nowego produktu na rynek było wielkim międzynarodowym sukcesem.
empezar lección
international
The launch of the new brand was enormous international success.
nagłówek
Jutro słowo "kryzys" pojawi się w nagłówkach wszystkich gazet.
empezar lección
a headline
Tomorrow the word "crisis" will be in all the headlines.
wydawać się
Czy wydaje Ci się, że im lepiej znamy ludzi, tym wiecej ich lubimy?
empezar lección
to appear
Does it appear to you that the better we know people, the more we like them?
wygląd zewnętrzny
Dbam o mój wygląd zewnętrzny.
empezar lección
appearance
I care about my appearance.
zapraszać
empezar lección
invite
gość
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
empezar lección
guest
Invitations have been sent to all the guests.
ciągnąć / rysować
empezar lección
draw
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
empezar lección
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.
sprawdzać
Czy często sprawdzasz słowa w słowniku?
empezar lección
look up
Do you often look a word up in a dictionary?
opisywać
Jakich trzech słów użyłbyś do opisania siebie?
empezar lección
describe
Which three words would you use to describe yourself?
równać się
20 podzielić na 4 równa się 5.
empezar lección
equal
20 divided by 4 equals 5.
pojedynczy
Chciałby pan pojedynczy czy podwójny pokój?
empezar lección
single
Would you like a single or double room?
interlinia (w tekście)
empezar lección
spacing (in the text)
główny
Główne powody wypadków drogowych to nadmierna prędkość.
empezar lección
main
The main reason for road accidents is speeding.
głównie
Pełne pokrycie chmurami, głównie słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu oraz kilkoma dużymi burzami.
empezar lección
mainly
Full cloud coverage with mainly weak to moderate rainfall and some heavy thunderstorms.
zadać sobie trud, starać się
empezar lección
take the trouble
tło
empezar lección
background
składać się z
Z czego składa się czekolada?
empezar lección
consist of
What does chocolate consist of?
miliard
empezar lección
billion
umysł
empezar lección
mind
zmienić zdanie
empezar lección
change your mind
wiara
Wiara Adele jest bardzo silna. Wierzy w Boga bezwarunkowo.
empezar lección
faith
Adele's faith is very strong. She believes in God unconditionally.
chrześcijański
empezar lección
Christian
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?
empezar lección
soul
Do you believe that people have souls?
naukowiec
empezar lección
a scientist
odkryć
Prędzej czy później dowiem się prawdy.
empezar lección
discover
I'll discover the truth sooner or later.
grzywna
narzucić komuś grzywnę
empezar lección
fine
to impose a fine on sb
mądry
empezar lección
clever
niemądry
empezar lección
silly
portmonetka
empezar lección
purse
puszysty / pulchny
empezar lección
plump
z nadwagą
empezar lección
overweight
stolarka
empezar lección
woodwork
upiorny
empezar lección
weird
piesza wycieczka
empezar lección
hiking
kodowanie
empezar lección
coding
irytujący
empezar lección
annoying
dorastający
empezar lección
adolescent
dzieciństwo
empezar lección
childhood
dorosłość
empezar lección
adulthood
hojny
empezar lección
generous
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
empezar lección
serious
Stop being so serious and smile!
zapominalski
Ona jest bardzo zapominalską osobą - czasem nie pamięta nawet, ile ma lat!
empezar lección
forgetful
She's a very forgetful person - sometimes she can't even remember how old she is!
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
empezar lección
brave
It's not always easy to be brave.
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
empezar lección
bored
The students were bored and wanted to leave.
opanowany
empezar lección
calm
przestraszony
empezar lección
frightened
energiczny
empezar lección
energetic
zirytowany
Byłem zirytowany jego spóźnieniem.
empezar lección
annoyed
I was annoyed with him for being so late.
pogodny
empezar lección
cheerful
nietowarzyski
empezar lección
unsociable
wyluzowany
Nie stresuj się aż tak, ten profesor naprawdę jest wyluzowany.
empezar lección
easy-going
Don't stress too much, this professor is really easy-going.
opalenizna
empezar lección
tan
piegi
Zawsze robią mi się piegi, gdy zostaję za długo na słońcu.
empezar lección
freckles
I always get freckles when I stay out in the sun too long.
słuchawki
empezar lección
headphones
śmieciarka
empezar lección
garbage truck
pogodny
empezar lección
cheerful
kredka ołówkowa
empezar lección
colored pencil
kredka świecowa
empezar lección
crayon
miejsce
Zostaniecie poinformowani o miejscu i dokładnym terminie wydarzenia.
empezar lección
venue
You'll be informed about the venue and exact time of the event.
jeż
empezar lección
hedgehog
przesadzać, wyolbrzymiać
empezar lección
exaggerate, overstate
Nie dam się oszukać dwa razy.
empezar lección
Trick me once and the laugh is on you. Trick me twice and the laugh is on me.
majestatyczny
empezar lección
majestic
brać kogoś/coś pod uwagę
empezar lección
take somebody in to account
aportować
empezar lección
fetch
tapicerka
empezar lección
upholstery
rasa psa
empezar lección
breed of dog
kwiecisty
empezar lección
bloom

Debes iniciar sesión para poder comentar.