Słówka III

 0    464 tarjetas    cykatek
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
przechodzenie
empezar lección
traversing
borykać się, zahaczać, mocno chwycić kogoś coś, mocować się z kimś za bary
empezar lección
grapple
This said, they grappled him with more than hundred hooks.
głęboki
Czytała twoje książki i żywi dla ciebie głęboki podziw.
empezar lección
profound
She has read your books and has a profound admiration for you.
unosząc się, uciążliwy,
Jesteś uciążliwy i przyczajony, pełzający. Niektóre z nich wyraźnie ukazują nieregularny obiekt unoszący się wokół wulkanu.
empezar lección
hovering
You're hovering and lurking and creeping. And some of it clearly shows an anomalous object hovering roughly around the volcano.
złowieszczy
Bardziej złowieszczy jest obsceniczny suplement do czystej militarnej dyscypliny.
empezar lección
ominous
Much more ominous is a kind of obscene - obscene supplement to pure military discipline.
zadatek, poważny
Żeby uczestniczyć należy wpłacić zaliczkę. Jeżeli mówisz poważnie, to jesteś złośliwy.
empezar lección
earnest
In order to participate you need to pay an earnest. Well, if you're being earnest, then that's mean.
wzgląd
Ze względu na niego i dzieci.
empezar lección
sake
For his sake and the children's.
pomniejszy
Mniejszy samiec pokrywa większą od siebie samicę.
empezar lección
lesser
The lesser male often covers the larger female.
oszustwo
Twoje oszustwo jest trucizna, który zabija swoich ludzi.
empezar lección
deception
Your deception is the poison that is killing your people.
samooszukiwanie
Nie powinieneś marnować go na rozgoryczenia i na oszukiwanie samego siebie.
empezar lección
self-deception
You should not waste it on bitterness and self-deception.
małżonka
Twój małżonek siedzi w sąsiednim pokoju na krześle.
empezar lección
spouse
Your spouse is seated next door in a room in a chair.
złagodzone
Kiedy ona zasnęła, napięcie uspokoiło się.
empezar lección
eased
When she went to sleep, tension eased.
kłopotliwy
Zanim się zorientujesz, trochę włosów wyleci, mały hałas staje się kłopotliwy...
empezar lección
bothersome
Before you know it, a little hair falls out, a little noise becomes bothersome...
przyzwyczajony
Nie... jestem po prostu przyzwyczajony do takich rzeczy.
empezar lección
accustomed
No... I'm just accustomed to organizing things.
złudzenie
Yakov powiedział, że niewinność to złudzenie.
empezar lección
delusion
Yakov said that innocence was a delusion.
półprzytomny
empezar lección
semi-haunted
westchnienie
Ukochana musi na wysokiej wieży... siedzieć w oknie i rzewnie wzdychać.
empezar lección
sigh
His beloved has to sit in a high tower... by the window with a languid sigh.
upoważniony, zlecić
Komisja zleciła przeprowadzenie szeregu badań i współpracuje z prezydencją czeską. To były wojska federalne... upełnomocnione przez zdrajcę Huerta.
empezar lección
commissioned
The Commission has commissioned a number of studies and is cooperating with the Czech EU Presidency. They were federal troops... commissioned by the traitor, Huerta.
patroszony
Został wypatroszony i powieszony na słupku od bramki na boisku.
empezar lección
gutted
He was gutted and hung from the goalpost on the football field.
drażnić
Pozdrawiam tajemnicę twojego złośliwego przekomarzania.
empezar lección
banter
I salute the mystery of your teasing banter.
odstający
Wynik odbiegający został wyłączony z obliczeń.
empezar lección
outlier
The outlier has been excluded from the calculation.
trwałość
empezar lección
persistence
archetypy
empezar lección
archetypes
pociągnięty
Delenn twierdzi, że Łowców przyciąga śmierć.
empezar lección
drawn
Delenn says these hunters are drawn to death.
dziedzictwo
empezar lección
inheritance
cenne
empezar lección
treasured
uduchowiony
empezar lección
soulful
cenny
empezar lección
precious
dobrosąsiedzki
empezar lección
neighbourly
z góry ustalony
Twoja sprawa była z góry przesądzona.
empezar lección
preordained
Your case was preordained.
odpowiedniki
Napoje alkoholowe, włącznie z ich bezalkoholowymi i niskoalkoholowymi odpowiednikami.
empezar lección
counterparts
Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts.
zmieniać
Emma, może mogłabym zmienić trochę nasze plany.
empezar lección
alter
Emma, I wonder if we might alter our plans a little.
cechy
empezar lección
qualities
zdenaturowany (take away or alter the natural qualities of)
denatured, of any strength
Alkohol etylowy i inne spirytusy denaturowane, o dowolnym stężeniu
empezar lección
denatured
Ethyl alcohol and other spirits
elementy
empezar lección
elements
czuły
empezar lección
fond
Zaświadczenie, dowód uznania, referencje
Załatwiłem sobie zaświadczenie, że jestem poważnie chory.
empezar lección
Testimonial
It was a doctor, not him. I got a testimonial that I'm seriously ill.
los
empezar lección
fate
wewnętrzny
empezar lección
inner
łagodzenie
empezar lección
alleviating
he couldn't prevent her pain, only alleviate it
przemożnie
empezar lección
overwhelmingly
wykres
empezar lección
chart
trwały
empezar lección
persistent
znaczący
empezar lección
meaningful
wyobrazić
empezar lección
envision
she envisioned the admiring glances of guests seeing her home
cnoty
empezar lección
virtues
błędy
empezar lección
faults
prostować (put (something) right, correct.)
empezar lección
rectify
mistakes made now cannot be rectified later
współpracownik
empezar lección
associate
wilgotny
empezar lección
dank
wypełniony
empezar lección
filled
komunikat
empezar lección
statement
dowód.
empezar lección
evidence.
przeoczony
empezar lección
overlooked
machać
I wszystko to będe znośić i uśmiechać się i machać ogonem.
empezar lección
wag
And I'll suffer it all and smile and wag my tail.
odruchowo, mimowolnie
Dla mnie to przekleństwo, mimowolnie odziedziczone.
empezar lección
involuntarily
For me it's a curse that one involuntarily inherits.
kokarda
empezar lección
bow
rżeć
To rżyj, tak głośno, jak tylko potrafisz.
empezar lección
neigh
I want you to neigh as loud as you can.
pyszałkowaty
empezar lección
prancing
przechylić się do tyłu, oprzeć się, odchylić się
Więc usiądź na pięści i oprzyj się na kciuku.
empezar lección
lean back
Then sit on your fist and lean back on your thumb.
oświetlić, zapalić
Bobby skończył, usiadł w trawie... i zapalił następnego papierosa.
empezar lección
lit
Bobby finished, sat down in the grass... and lit another cigarette.
w odróżnieniu
Pieniądze są ulotne, w przeciwieństwie do błękitnej krwi.
empezar lección
unlike
Money is ephemeral, unlike noble blood.
przewracając się
empezar lección
"tumbling out"
wielebny, obrót
Powiedziałaś Bobby'emu, że wielebny nie pozwoli mu dłużej zostać?
empezar lección
rev
Have you told Bobby why the rev won't let him stay at his house?
próżnować, próżne
To nie pora na próżne rozmowy.
empezar lección
idle
Now is not the hour for idle talk.
maniakalny
empezar lección
manic
wystartować
Nie możemy bez tego wystartować.
empezar lección
lift off
We can't lift off without it.
kora
empezar lección
cortex
nieedytowany
Źle: Pisemne instrukcje (bez schematów i zdjęć) automatycznie przetłumaczone z japońskiego (bez edycji) w systemie skierowanym do sprzedaży na rynku europejskim.
empezar lección
unedited
Bad: Written instructions (without diagrams or photographs) automatically translated from Japanese (unedited) for a system presented for sale on the European market.
w pewien sposób
Może się przydać na różne sposoby.
empezar lección
in sort of way
I mean, a boy can be useful in all sorts of ways.
wiejski
Światowe ubóstwo to w przeważającej mierze problem obszarów wiejskich.
empezar lección
rural
Global poverty is predominantly a rural problem.
dotyczyć, troska, zmartwienie
Twoja troska o jej Eminencję jest doceniona i przyjęta do wiadomości. Pańskie pytania dotyczą przede wszystkim komisji o charakterze prawodawczym.
empezar lección
concern
Your concern for Her Eminence is appreciated and acknowledged. Your questions primarily concern genuine legislative committees.
kotlety
To niszczy planety, rąbie je na kawałki.
empezar lección
chops
It destroys planets, chops them into rubble.
wystarczający
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający.
empezar lección
sufficient
We can see that economic potential in itself is not sufficient.
ekscentryczny
empezar lección
eccentric
przeciąganie
empezar lección
broaching
chłopięcy
empezar lección
boyish
przytępiony
empezar lección
dulled
nudny
empezar lección
dull
pysznić się
Niech Witiusz wdzięczy się niczym kobieta.
empezar lección
preen
Let Vettius preen like a woman.
do tego przyzwyczajeni
Ja już przywykłem do tego miejsca. A ja nie przywykłem do tego stanu.
empezar lección
used to this
I'm used to this place. And I am not used to this state.
pszczelarz
empezar lección
beekeeper
zgromadzenia
empezar lección
gatherings
szkodniki
empezar lección
pests
gadatliwy
empezar lección
loquacious
ułożone
empezar lección
arranged
tandem
empezar lección
tandem
odebrać
Trzeba odebrać Brada od Jeffa po obiedzie. Skarbie, posłuchaj, musiałam wziąć więcej godzin w porze obiadowej.
empezar lección
pick up
I have to pick up Brad at Jeff's after dinner. Sweetie, listen, I had to pick up longer hours at the diner.
Uważaj
Dobra. Ty lepiej stój na czatach.
empezar lección
lookout
You'd better keep a lookout.
przyjemne
empezar lección
pleasant
ujawnienie
Ale to ona musi zainicjować ujawnienie.
empezar lección
disclosure
But she has to initiate disclosure.
wczesne godziny poranne
Nie mogę się doczekać dyskusji przy tym stole aż do białego rana.
empezar lección
wee hours of the morning
I look forward to sitting at this very table tossing ideas around... until what I fear will be the wee hours of the morning.
skrobiowy
empezar lección
starchy
obecny
empezar lección
present
uczestnicy
empezar lección
attendees
pozerstwo
empezar lección
posturing
pozować
empezar lección
posing
przepełniony
Kremowy twarożek z cukrem... nasączony rumem.
empezar lección
suffused
It's cream cheese mixed with sugar... suffused with rum.
ożywiać
Jest oczywiste, że całkowita liberalizacja usług pocztowych jest warunkiem koniecznym dla ożywienia tego sektora i zagwarantowania jego istnienia wraz z nowymi formami konkurencji i usług alternatywnych.
empezar lección
enlivening
It is self-evident that total liberalisation of the postal services is a necessary condition for enlivening this sector and securing its existence alongside new forms of competition and alternative services.
postępowanie, handlować, sprzedawać
empezar lección
dealing
represje
empezar lección
repressing
wyzwalający
W zasadzie, to jakby wyzwolenie.
empezar lección
liberating
Actually, it's kind of liberating.
zamierzony
To jest to, do czego był pierwotnie przeznaczony, Anthony.
empezar lección
intended
That is for what they were originally intended, Anthony.
w kierunku
Obelgi i przemoc wobec oficera policji.
empezar lección
towards
Insults and violence towards a police officer.
ścieżka
empezar lección
path
1. A cheerful or lively manner of speaking, in which the pitch of the voice varies pleasantly. 2. A light, happy tune or song. 3. A light or resilient manner of moving or walking.
empezar lección
lilt
szczerość
empezar lección
frankness
pryzmat
empezar lección
prism
bezwzględny, absolutny
empezar lección
absolute
Both clearance and absolute bioavailability decrease with increasing dose.
zamierzać
empezar lección
intend
rzadki
Wyślij ich do odległych krain by odszukali jakiś rzadki skarb. To jest rzadki rocznik z z ciemnej wioski w Bordeaux.
empezar lección
rare
Send them to distant lands to seek some rare treasure. This is a rare vintage from an obscure village in Bordeaux.
coraz bardziej
empezar lección
increasingly
nie móc się doczekać
Nigdy bardziej nie mogłem się doczekać podróży. Nie mogę się doczekać twojego procesu.
empezar lección
look forward to
I've never looked forward to a journey more. I look forward to your trial.
perswazje, przekonania
Tamtejsze przekonania nie są tu już mile widziane. Senator Davis wykorzystał organ ustawodawczy do perswazji monetarnej.
empezar lección
persuasions
Persuasions received there are not welcome here. Senator Davis has opened our legislative body to monetary persuasions.
nieskrępowany
empezar lección
uninhibited
imprezy
empezar lección
parties
oddany
Zginął ważny człowiek i oddany ojciec.
empezar lección
devoted
An important man and devoted father has just been killed.
Na luzie
Jestem miłym, spokojnym facetem.
empezar lección
easygoing
I'm a nice, easygoing man.
gospodyni
empezar lección
hostess
gospodarz
empezar lección
host
nie wspominając
17.000 ofiar na całym świecie, nie wspominając o liczbie rannych.
empezar lección
not to mention
17,000 casualties worldwide, not to mention countless injuries.
reżim
empezar lección
regime
odpowiedni, mający zastosowanie
Przedwczesne ujawnienie mogłoby zakłócić transakcję, a nawet naruszyć mające zastosowanie przepisy dotyczące papierów wartościowych.
empezar lección
applicable
Premature disclosure could impede the transaction or even violate applicable securities regulation.
ustalenia
empezar lección
arrangements
codzienny
empezar lección
casual
zakazany, niedostępny
Ten dok jest zamknięty dla cywilów.
empezar lección
"off limits"
This dock is off limits to civilians.
w ciągu, w obrębie
Zróżnicowanie temperatury w obrębie pomieszczeń dla tych zwierząt uznaje się za korzystne.
empezar lección
within
A temperature gradient within the enclosure is considered beneficial. Zróżnicowanie temperatury w obrębie pomieszczeń dla tych zwierząt uznaje się za korzystne.
swobodniejszy
empezar lección
freer
pełniejsze
empezar lección
fuller
ułatwiać
Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
empezar lección
facilitate
We have a new External Action Service, which should facilitate this work. Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
ostatecznie
empezar lección
ultimately
opowieść
empezar lección
tale
osadza
Miliony małych bitów danych, które mógłby rozesłać i umieścić na różnych stronach.
empezar lección
embeds
Millions of tiny bits of data That he could scatter and embed in various websites.
schludny
empezar lección
neat
podnieść
empezar lección
raise
spojrzenie
empezar lección
gaze
podwyższać
empezar lección
elevate
horyzont
empezar lección
prospects
hebrajski
empezar lección
Hebrew
wydać, wydobyć, wyzwolić,
Chciał wydobyć twoje talenty, bez wątpienia. Cokolwiek ostrego przyniesiesz, przynieś także łagodne. Nagłe zmiany wyzwalają w niej... kolory.
empezar lección
bring out
He wanted to bring out your gifts, no doubt. But whatever you bring extra hot, bring out mild too. Sudden changes tend to bring out... her color.
pod
Wsadzę ją do tych cholernych sześć stóp poniżej mnie.
empezar lección
beneath
Put her six bloody feet beneath me.
kult, czcić
Może wolałbyś zostać tutaj i czcić własnego Boga. Artyści mają prawdziwy undergroundowy kult naśladowców.
empezar lección
worship
Perhaps you would prefer to stay here and worship your own God. The artist has followers of worship in the under.
niewyrobiony, niewykształcony, niewprawny
empezar lección
untutored
bez nadzoru
Właściwie nigdy tego nie robiłem bez nadzoru.
empezar lección
unsupervised
Never actually done one of these unsupervised before.
zakaz
empezar lección
prohibition
założenie
Założeniem tego małżeństwa było stworzenie rodziny.
empezar lección
presupposition
A presupposition of the marriage is that they would raise a family.
przesądny
empezar lección
superstitious
uwolnienie
Więc o to im chodziło, uwolnienie zwierząt.
empezar lección
freeing
That's what they were up to, freeing animals.
niewolnicy
empezar lección
slaves
agent
empezar lección
agent
duma
empezar lección
pride
poczucie woli
Myślę, że to bardzo ważne, żeby Dawid poczucie dowodzenia.
empezar lección
sense of agency
I think it's really important that David have a sense of agency
afront
empezar lección
affront
sprzeczny
empezar lección
contradictory
ambiwalentny
zawierający elementy przeciwstawne
empezar lección
ambivalent
Cudzołóstwo
empezar lección
Adultery
niesforny
empezar lección
unruly
krzyczy
empezar lección
yells
wszelki sposób
empezar lección
all manner
cielesny
empezar lección
corporeal
cielę
empezar lección
calf
nieokiełznany
empezar lección
unbridled
podlega
empezar lección
subject to
niewolnictwo
empezar lección
slavishness
oczyścić
empezar lección
purify
pustynia
empezar lección
wilderness
szorstki
empezar lección
harsh
poddali je
empezar lección
subjected them
ucztowanie
empezar lección
revelry
wpisany
empezar lección
inscribed
tabletki
empezar lección
tablets
łożysko
empezar lección
bearing
brak
empezar lección
absence
krzyk
empezar lección
clamour
jeśli się uwzględni
empezar lección
given that
Przedmowa
empezar lección
foreword
wyrównane
empezar lección
aligned
zmieniając
empezar lección
altering
taśma
empezar lección
tape
trądzik
empezar lección
acne
skurcz
empezar lección
cramp
bełkot
empezar lección
mumble
zaparcie
Biegunkę i zaparcie 3- 4. stopnia zgłaszano u mniej niż 1% pacjentów.
empezar lección
constipation
Cholestagel can induce or worsen present constipation.
biegunka
empezar lección
diarrhea
przepakowany
empezar lección
over packaged
mim
empezar lección
mime
montaż
empezar lección
assembly
wieczny
empezar lección
eternal
wzmacniać
empezar lección
amplify
wgląd
empezar lección
spostrzeżenie, wnikliwość, przenikliwość(umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji)
nietrwałe
empezar lección
perishables
pusty
empezar lección
vacant
mieszkaniec
empezar lección
occupient
dzwon
empezar lección
bell
przewracać
empezar lección
knock over
zapukał
empezar lección
knocked
wdzięczność
empezar lección
gratitude
kustosz
empezar lección
custodian
stawka
empezar lección
stake
uczęszczać
empezar lección
attend
uczestniczyć
empezar lección
attending
żebrak
empezar lección
beggar
ogromny
empezar lección
tremendous
tkliwość
empezar lección
affection
schron
empezar lección
shelter
potrzebujący
empezar lección
needy
strumień
empezar lección
stream
łosoś
empezar lección
salmon
warstwa
empezar lección
layer
ani Ty
empezar lección
neither do you
wyginąć
empezar lección
extinct
tulić
empezar lección
nestle
ból
empezar lección
sore
narzucony
empezar lección
imposed
sfałszowane
empezar lección
rigged
szczególny
empezar lección
peculiar
charytatywny
empezar lección
charitable
psychometria
empezar lección
psychometry
cechy
empezar lección
traits
wchodzę w to
empezar lección
I'm up to
znacznie
empezar lección
significantly
beznadziejnie
empezar lección
hopelessly
leczenie
empezar lección
treatment
mechanization
empezar lección
mechanizacja
istnieć
empezar lección
exist
rycerskość
empezar lección
chivalry
znaczący
empezar lección
significant
koralik
empezar lección
bead
porzucić
empezar lección
abandon
niespójny
empezar lección
incoherent
przyczynianie się
empezar lección
contributing
kompulsywnie
empezar lección
compulsively
niezbędny
empezar lección
necessary
osada
empezar lección
settlement
chwalił się
Opisywał króla i ministrów, chwalił się, że ambasador brytyjski w Berlinie jest jego wujem, a nawet zaproponował kapitanowi list polecający.
empezar lección
boasted
He described the King and Ministers... boasted that the British Ambassador in Berlin was his uncle... and even offered Potzdorf a letter of introduction.
zawołał
empezar lección
exclaimed
niedoszacowanie
empezar lección
underestimation
przedłużony
empezar lección
prolonged
Przedmiot
empezar lección
subject
faza
empezar lección
phase
talerz
empezar lección
plate
korekta
empezar lección
proofreading
pilne
empezar lección
urgent
różnica
empezar lección
distinction
zaostrza
empezar lección
exacerbates
prawowity
empezar lección
legitimate
Przeziębienia
empezar lección
Colds
dogonić
empezar lección
catch up
wosk
empezar lección
wax
łączny
empezar lección
combined
niepokonany
empezar lección
insuperable
terminal
empezar lección
terminal
ostateczny
empezar lección
ultimate
Brzdąc
empezar lección
toddler
intensywny
empezar lección
intensive
wystraszony
empezar lección
spooked
widok
empezar lección
sight
przewidywane
empezar lección
predicated
upalny
empezar lección
sweltering
polegać
empezar lección
rely
jęcząc
empezar lección
whining
pochodzenie
empezar lección
ancestry
szczerze
empezar lección
frankly
poddany
empezar lección
serf
przybytek
empezar lección
tabernacle
przekleństwo
empezar lección
cuss
obowiązek
empezar lección
obligation
nalegać na
empezar lección
insist upon
zażądał
empezar lección
demanded
przybrać
empezar lección
take on
przyczynowy
empezar lección
causal
Odwrotnie
empezar lección
Conversely
warsztat tkacki
empezar lección
loom
zgon
empezar lección
demise
banał, frazes, komunał, powszechny, pospolity
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji. Na ile powszechne jest tu oszukiwanie?
empezar lección
commonplace zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane»
This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation. How commonplace would you say cheating is here?
komunał
empezar lección
commonplace
Środek
empezar lección
midst
wyłaniający się
empezar lección
emerging
zdradzony
empezar lección
betrayed
zebranie
empezar lección
gathering
wyłania się
empezar lección
emerges
łączy się
empezar lección
merges
równocześnie
empezar lección
simultaneously
powiązane razem,
empezar lección
bound together,
rodzaj męski
empezar lección
masculine
znajomość
empezar lección
familiarity
możliwy do przewidzenia
empezar lección
predictable
według
empezar lección
according to
składnik
empezar lección
constituent
malowany
empezar lección
portrayed
przodkowie
empezar lección
ancestors
pochodny, otrzymywany
jest otrzymywany wyłącznie z odmian winorośli dopuszczonych w państwie trzecim pochodzenia, oraz. 2. Dane pomiarowe, obliczeniowe i pochodne zachowuje się w całym okresie użytkowania każdego elementu danych.
empezar lección
derived
is derived exclusively from wine grape varieties permitted in the third country of origin, and 2. Surveyed, calculated and derived data shall be maintained throughout the lifetime of each data item.
opisowy
empezar lección
descriptive
nadmierny
empezar lección
inordinate
zagmatwany
empezar lección
embroiled
wyraźnie, znacznie
Taka sytuacja znacznie zmniejsza konkurencyjność oraz zyski naszych rolników.
empezar lección
markedly
This type of situation markedly reduces our farmers' competitiveness and profits.
błąka się
empezar lección
strays
kpina
empezar lección
mockery
pociąga za sobą
empezar lección
entails
nieunikniony
empezar lección
inevitable
pałka
empezar lección
cudgel
sugerować
empezar lección
imply
powalony
empezar lección
struck
otaczający
empezar lección
surrounding
targi
empezar lección
fair
Niemniej jednak
empezar lección
Nonetheless
roszczenie
empezar lección
claim
trafić w czuły punkt
Mówiąc jak jeden nie-człowiek do drugiego, przepraszam, jeśli trafiłem w czuły punkt.
empezar lección
hit a nerve
Speaking as one non-human to another, I'm sorry if I hit a nerve.,
zadumy
empezar lección
musings
w przybliżeniu
empezar lección
roughly
łobuzy
empezar lección
bullies
zawracać głowę
empezar lección
bother
spotkanie
empezar lección
encounter
abdykował
empezar lección
abdicated
czai się
empezar lección
lurks
pokojówka
empezar lección
maid
przerażający
empezar lección
frightening
nieistotny.
empezar lección
insignificant.
oczerniać
empezar lección
denigrate
urażony
empezar lección
resentful
jednoznacznie
empezar lección
single-mindedly
niezłomny
empezar lección
steadfast
nadrzędny
empezar lección
overriding
utrzymać
empezar lección
maintain
pilnie
empezar lección
diligently
korzystny.
empezar lección
expedient.
Kontynuować
empezar lección
Pursue
pomimo
empezar lección
in spite of
ironiczny, zabawowy
Te tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.
empezar lección
tongue-in-cheek
They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.
ustalać
empezar lección
determine
A zatem,
empezar lección
Thus,
oznaczać
empezar lección
mean
zadowolony
empezar lección
content
zniewalający
empezar lección
compelling
skandaliczny
empezar lección
outrageous
wzrost
empezar lección
heightens
cecha
empezar lección
trait
zmienność
empezar lección
variance
przeszkadza mi to
empezar lección
bother me
Homar
empezar lección
lobster
objawienie
empezar lección
revelation
pojawić się
empezar lección
emerge
oszałamiający
empezar lección
stunning
uległy
empezar lección
submissive
utworzyć instancję
empezar lección
instantiate
sojuszników, sojusznik
empezar lección
allies, ally
odżywianie
empezar lección
nutrition
zaniedbanie
empezar lección
neglect
frazes
empezar lección
cliche
złożony
empezar lección
complex
scholarship
empezar lección
stypendium
ocena
empezar lección
rating
wędzony
empezar lección
smoked
pogodzić się
Miejmy nadzieję, że zechcą się pogodzić.
empezar lección
reconcile
Let's hope they agree to reconcile.
intymny
empezar lección
intimate
przysługa
empezar lección
favor
przed siebie
empezar lección
ahead
Rama
empezar lección
Frame
obciążenie
empezar lección
burden
Niedźwiedź
empezar lección
bear
margines
empezar lección
margin
przywiązany
empezar lección
attached
wzniesiony
empezar lección
lifted
błogość
empezar lección
bliss
zwlekają
empezar lección
procrastinating
bat
empezar lección
whip
sługa
empezar lección
servant
rozważać
empezar lección
consider
kobiety
empezar lección
women
od razu
empezar lección
immediately
kosz
empezar lección
bin
przyzwoity
empezar lección
decent
rumak
empezar lección
steed
szlachetny
empezar lección
noble
pracowity
empezar lección
industrious
kolendra
empezar lección
cilantro
stanowisko płacowe
empezar lección
salary position
zastosować
empezar lección
apply
tymczasowe
empezar lección
temporary
wypełnić
empezar lección
fill in
uprawomocnienie
empezar lección
validation
gonić
empezar lección
chasing
easiest
empezar lección
najprostszy
vocabulary
empezar lección
słownictwo
obfity
empezar lección
abundant
wonderful
empezar lección
cudowny
retreat
empezar lección
rekolekcje
linijka
empezar lección
ruler
Aurora borealis
empezar lección
zorza polarna
porwać
empezar lección
carry away
co więcej
empezar lección
Moreover
imiesłowy
empezar lección
participles
cure
empezar lección
leczyć
poprawka
empezar lección
correction
advanced
empezar lección
zaawansowany
poszerzać
empezar lección
extend
nawyk
empezar lección
habit
stopniowo
empezar lección
gradually
nakłaniać
empezar lección
induce
wzbudzać
empezar lección
arouse
niegrzeczny
empezar lección
rude
właściwy
empezar lección
proper
przyznanie
empezar lección
granting
wykorzystać
empezar lección
exploit
prawidłowo
empezar lección
properly
stan
empezar lección
state
ukończyć
empezar lección
accomplish
siła woli
empezar lección
willpower
poza
empezar lección
beyond
rewers
empezar lección
reverse
zdrowaśka
empezar lección
ave
mglisty
empezar lección
foggy
znakomity
empezar lección
remarkable
cisza
empezar lección
silence
wzajemny
empezar lección
mutual
ciasto
empezar lección
Dough
pijany
empezar lección
screwed
przytłaczający
empezar lección
overwhelming
ludzkość
empezar lección
mankind
opuszek palca
empezar lección
fingertip
oszałamiający
empezar lección
staggering
szambo
empezar lección
cesspool
samopodtrzymujące się
empezar lección
self sustaining
iskra
empezar lección
spark
uprzejmy
empezar lección
kind
zawieszać
empezar lección
suspend
program
empezar lección
agenda
problemy
empezar lección
issues
zadowolony
empezar lección
glad
myślący
empezar lección
minded
zgodność
empezar lección
accordance
Załącznik
empezar lección
attachment
rozróżniać
empezar lección
distinguish
Zamierzasz
Czyli prezydent Taylor nie ma zamiaru go przekazać.
empezar lección
intend to
So President Taylor doesn't intend to give him up.
pomijać
empezar lección
omit
złożony
empezar lección
compound
Łoś
empezar lección
moose
zatłoczony
empezar lección
crowded
nietaktowny
empezar lección
tactless
serwetka
empezar lección
napkin
ledwo
empezar lección
barely
trwały
empezar lección
sustained
zrezygnują
empezar lección
forego
warunki
empezar lección
terms
dopracowane
empezar lección
fine-tuned
skłonny
empezar lección
willing
odwaga
empezar lección
courage
ogłosić
empezar lección
announce
wdzięk
empezar lección
grace
odszkodowanie
empezar lección
amends
wnikliwy
empezar lección
discerning
analizować wnikliwie
empezar lección
dissect
wychować
empezar lección
bring up
narazić
empezar lección
jeopardize
uprawnienia
empezar lección
entitlement
włączać
empezar lección
incorporate
lace
empezar lección
sznurowadło
unikać
empezar lección
shun
błazen
empezar lección
mutt
umowa
empezar lección
agreement
w innym
empezar lección
in a differ
niezdolny
empezar lección
unfit
spory
empezar lección
sizeable
lekki
empezar lección
light

Debes iniciar sesión para poder comentar.