Semestr 1 - Unit 02 (PL-EN)

 0    77 tarjetas    skrzyszczuk
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
zdolność prawna
Każdy człowiek posiada zdolność prawną od momentu poczęcia.
empezar lección
legal capacity
Every human being enjoys legal capacity from the moment of conception.
pełnoletni
empezar lección
adult
małoletni
empezar lección
minor
unieważniony
Już z tego powodu należało zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji Komisji.
empezar lección
annulled
The contested Commission decision ought to have been annulled for that reason alone.
pełna zdolność do czynności prawnych
Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.
empezar lección
full capacity for acts in law
A natural person having full capacity for acts in law and enjoying full civil rights can become an arbitrator and/or mediator.
osoby całkowicie ubezwłasnowolnione
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
empezar lección
persons completely incapacitated
Persons who have not attained thirteen years of age and persons completely incapacitated do not have the capacity to perform acts in law
osiągnąć
empezar lección
to attain, to achieve
opieka
empezar lección
guardianship/tutorship
nieważny
W przypadku nieważności małżeństwa, jeśli małżonkowie byli w dobrej wierze podczas jego zawierania, małżonek, który uzyskał obywatelstwo tureckie może je zachować.
empezar lección
null and void
If the marriage is null and void, as long as both spouses were in good faith when the marriage was concluded, the spouse who has acquired Turkish nationality may keep it.
usprawiedliwić
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszt obsługi.
empezar lección
to justify
In justified cases, purchase prices or production costs of capital work in progress may also include the cost of handling.
ubezwłasnowolnienie całkowite
empezar lección
full legal incapacitation
przewidziane w ustawie
Istnieją oczywiście wyjątki, jednak zwykle przewidziane są one w ustawie.
empezar lección
provided for by statutory law
There are, of course, exceptions but these are usually provided for by statutory law itself.
rażąco krzywdzący
Taka umowa staje się ważna, z chwilą jej wykonania, o ile nie jest rażąco krzywdząca dla osoby niezdolnej do wykonania czynności prawnych.
empezar lección
glaringly detrimental
Such a contract becomes valid at the moment of its performance unless it is glaringly detrimental to the person incapable of performing acts in law.
pomoc w prowadzeniu spraw
empezar lección
assistance to manage one's affairs
nabyć
empezar lección
to acquire
nabycie
empezar lección
acquisition
zbyć
empezar lección
to dispose of / to alienate
uznawany za
empezar lección
shall be deemed
jednostronna czynność prawna
empezar lección
unilateral act in law
powołać
empezar lección
to invoke
spłukany
empezar lección
broke
hipoteka
empezar lección
mortgage
osoba fizyczna
empezar lección
natural person
osoba prawna
empezar lección
legal / juridical person
osiągnąć pełnoletność
empezar lección
to attain / to reach majority
miejsce stałego zamieszkania
empezar lección
place of habitual residence
małżonkowie
empezar lección
spouses
osoba ludzka
empezar lección
human being
podmiot
empezar lección
entity
prawo nadaje osobowość
empezar lección
law attributes personality
odrębny od czegoś
empezar lección
distinct from sth
początek
empezar lección
commencement
dziecko nienarodzone / nasciturus
empezar lección
unborn child
dobra (osobiste)
empezar lección
(personal) interests
od chwili poczęcia
empezar lección
from the moment of conception
powództwa wynikające ze śmierci wywołanej czynem niedozwolonym
empezar lección
actions resulting from its wrongful death
posiadać zdolność prawną
empezar lección
to enjoy general legal capacity
prawa i obowiązki
empezar lección
rights and duties/obligations
czynności prawne
empezar lección
juridical acts
o ile prawo nie stanowi inaczej
empezar lección
unless otherwise provided by legislation
większość
empezar lección
majority
ustalić fakt śmierci
empezar lección
to establish the death
miejsce stałego zamieszkania
empezar lección
habitual residence
wyzwolenie, nadanie pełnoletności inaczej niż na skutek upływu czasu
empezar lección
emancipation
małoletni, który nie nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
empezar lección
unemancipated minor
małoletni pod opieką
empezar lección
minor under tutorship
opiekun
empezar lección
tutor
rozwiązanie małżeństwa
empezar lección
termination of the marriage
akt notarialny
empezar lección
authentic act / notarial deed
uznanie za zmarłego
empezar lección
declaration of death
zaginiony
empezar lección
absent person/ missing person
domniemywać, że ktoś jest osobą zmarłą
empezar lección
to presume sb to be dead
być obciążonym zarzutami
empezar lección
to be charged with
przestępstwo, wykroczenie
empezar lección
offense
zarzuty
empezar lección
charges
zbrodnia
empezar lección
felony
upływ dwóch lat
empezar lección
passage of two years
na wniosek
empezar lección
upon petition
strona zainteresowana
empezar lección
interested party
wydać orzeczenie
empezar lección
to render judgement
określić datę
empezar lección
to determine the date
przejść na kogoś
empezar lección
to devolve
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy
empezar lección
right to a fair and public hearing of the case
bez uzasadnionej zwłoki
empezar lección
without undue delay
właściwy, bezstronny i niezawisły sąd
empezar lección
competent, impartial and independent court
w rozsądnym terminie
empezar lección
within a reasonable time
Sąd Najwyższy
empezar lección
the Supreme Court
sąd powszechny
empezar lección
courts of general jurisdiction
sąd wojskowy
empezar lección
courts of military jurisdiction
sąd odwoławczy
empezar lección
appellate court
sąd administracyjny
empezar lección
administrative court
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję
empezar lección
to uphold the appealed decision
zaskarżona decyzja pozostaje w mocy
empezar lección
appealed decision remains in force
zmienić zaskarżoną decyzję
empezar lección
to amend the appealed decision
uchylić (wyrok)
empezar lección
to strike out / to revoke
skierować sprawę do ponownego rozpoznania
empezar lección
to remand the case to re-examination
dziedziczenie po osobie uznanej za zmarłą
empezar lección
succession of the person declared dead

Debes iniciar sesión para poder comentar.