samorządy terytorialne

 0    33 tarjetas    konkurskonsta3
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez
empezar lección
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest
empezar lección
gmina.
Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa
empezar lección
ustawa.
Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla
empezar lección
innych jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego mają
empezar lección
osobowość prawną.
Przysługują im prawo
empezar lección
własności i inne prawa majątkowe.
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie
empezar lección
sądowej.
Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez
empezar lección
jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.
Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie
empezar lección
innych zadań publicznych.
Co określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych?
empezar lección
ustawa.
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają
empezar lección
sądy administracyjne.
. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w
empezar lección
dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są
empezar lección
ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w
empezar lección
ustawie.
. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w
empezar lección
podziale dochodów publicznych.
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
empezar lección
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem
empezar lección
organów stanowiących i wykonawczych.
Wybory do organów stanowiących są
empezar lección
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa
empezar lección
ustawa.
Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa
empezar lección
ustawa.
. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw,
empezar lección
ich organy stanowiące.
. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących
empezar lección
tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa
empezar lección
ustawa.
Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw,
empezar lección
ich organy stanowiące.
. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących
empezar lección
tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa
empezar lección
ustawa.
Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi
empezar lección
z punktu widzenia legalności.
Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są
empezar lección
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten
empezar lección
rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.
. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo
empezar lección
zrzeszania się.
. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do
empezar lección
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
oraz współpracy ze
empezar lección
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa
empezar lección
ustawa.

Debes iniciar sesión para poder comentar.