RO służba wewn. - post. ogólne

 0    30 tarjetas    Monika1980
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
System służby wewnętrznej jednostki wojskowej musi gwarantować dowódcom (szefom, komendantom)
empezar lección
ciągłość dowodzenia (kierowania) i kontroli funkcjonowania jednostki (instytucji) wojskowej.
Niektóre służby wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki, wykonują ponadto zadania
empezar lección
wojskowych organów porządkowych, szczegółowo określone odrębnymi przepisami
Podstawą pełnienia służby wewnętrznej jest
empezar lección
rozkaz dzienny dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (pododdziału) lub komórki wewnętrznej stacjonującej samodzielnie poza macierzystą jednostką wojskową.
Czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia danej służby określa (kto?)
empezar lección
dowódca (komendant) jednostki lub pododdziału, komórki wewnętrznej stacjonującej samodzielnie poza macierzystą jednostką wojskową.
Czy służba musi być całodobowa?
empezar lección
nie
Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służby ustala się w
empezar lección
instrukcjach, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu, uwzględniając konkretne warunki i potrzeby danej jednostki.
Kto ustala szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służby?
empezar lección
przełożeni
Pełnienie służb na szczeblu jednostki organizuje
empezar lección
szef sztabu jednostki lub żołnierz wyznaczony przez dowódcę
Pełnienie służb w pododdziale organizuje
empezar lección
szef kompanii (równorzędny)
Służbę wewnętrzną pełnią
empezar lección
równomiernie wszyscy żrze z wyjątkiem dowódcy jednostki, jego zastępcy, szefa sztabu, szefa szkolenia i żołnierzy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych z wyjątkiem służby d-cy pogotowia przeciwpoż, a także żrze zwolnieni na mocy innych przep
Kogo może okresowo zwolnić dowódca z pełnienia służby wewnętrznej?
empezar lección
innych żołnierzy, nadmiernie obciążonych dodatkowymi obowiązkami służbowymi – na czas ich wykonywania, określony w rozkazie
W uczelniach wojskowych (centrach, ośrodkach szkolenia) wyznaczanie do służby wewnętrznej słuchaczy (podchorążych, kadetów i elewów), reguluje
empezar lección
komendant uczelni (akademii, szkoły, centrum, ośrodka szkolenia).
W jakich celach pełnią służbę wewnętrzną np. kadeci w uczelni wojskowej?
empezar lección
w celach szkoleniowych
Wszystkie służby wewnętrzne wykazuje się w
empezar lección
„Tabeli służb jednostki”
nazwiska żołnierzy do ich pełnienia służby umieszcza się w
empezar lección
„Planie służb jednostki”
Gdzie i w jakim terminie wyznacza się żołnierzy do służby?
empezar lección
w rzie dziennym jednostki (pododdziału lub komórki wewnętrznej stacjonującej samodz. poza macierzystą jednostką wojskową) nie później niż z dwudniowym wyprzedzeniem (w odniesieniu do służb pełnionych z bronią, podaje się typ broni i jej nr)
Oficer dyżurny jednostki wojskowej i jego pomocnik (pomocnicy) są uzbrojeni
empezar lección
w broń etatową lub broń przydzieloną rozkazem dowódcy jednostki wojskowej (dowódcy garnizonu) dla służb dyżurnych z przysługującą liczbą amunicji.
Czy pozostali żołnierze pełniący służbę, oprócz wart, są uzbrojeni?
empezar lección
nie, jeśli dowóda jednostki nie zarządzi inaczej.
Ubiór żołnierzy pełniących służby wewnętrzne ustala
empezar lección
dowódca jednostki wojskowej
Ubiór służb garnizonowych ustala
empezar lección
dowódca garnizonu
Oznaczeniem żołnierzy pełniących służby dyżurne (z wyjątkiem wart i pododdziału alarmowego) jest
empezar lección
biało-czerwona plakietka z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przymocowana pod guzikiem do klapy lewej górnej kieszeni munduru lub do innej części munduru na tej wysokości.
Wszystkie zmiany w organizacji służby wewnętrznej ogłasza się w
empezar lección
rozkazie dowódcy jednostki wojskowej (pododdziału).
osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie instruktaży oraz szkolenia (nie rzadziej niż raz na kwartał) z żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby wewnętrznej (garnizonowej) wyznacza (kto i gdzie?)
empezar lección
Dowódca (szef, komendant) wyznacza w rozkazie
Instruktaże oraz szkolenia do służb prowadzi się w miejscach
empezar lección
ich pełnienia lub w innych miejscach, określonych rozkazem przez dowódcę jednostki.
Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służb są zobowiązani do stawienia się
empezar lección
u osób odpowiedzialnych za prowadzenie instruktaży oraz szkolenia w ustalonych miejscach i czasie.
Żołnierz wyznaczony do pełnienia służby ma obowiązek
empezar lección
przygotować się osobiście do jej pełnienia.
Służbę wewnętrzną pełni się w
empezar lección
wydzielonych i odpowiednio urządzonych oraz wyposażonych pomieszczeniach (miejscach).
Wyposażenie pomieszczeń (miejsc) pełnienia służby zawarto w
empezar lección
Dziale IV „Zestawienie wzorów
Jak się sporządza pisemny meldunek z przebiegu służby?
empezar lección
ze szczególnym uwzględnieniem przypadków zaistnienia rażących odstępstw od regulaminów oraz instrukcji
Osoby wyznaczone do pełnienia służb dyżurnych powinny posiadać uprawnienia do
empezar lección
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli odpowiadającej klauzuli informacji, do których mogą mieć dostęp.

Debes iniciar sesión para poder comentar.