RememberList11

 0    60 tarjetas    shinijiKung
 
término
definición

ทำให้สง่างาม ทำให้ดูดี มอบเกียรติยศ V.

เลียแข้งเลียขา ยกยอ ดีเกิน(ตัวจริง) v. Ex: This picture flatters you รู้สึกพอใจ v. Ex: I feel greatly flattered by your invitation to address the meeting.

หลีกเลี่ยง เบน(สายตา,ความคิด)ไปทางอื่น V. Ex: He averted his eyes from the dead body. They averted failure by hard work.

ลากเส้น ขีด V.

ดังก้อง ตูม ลั่น กระหืม ครืน n.

คลาย ทำให้หลวม ถอดออก v.

หย่อน ทำอย่างเชื่อยชา ซบเซา ฝืด adj. Ex: Business is slack. be slack in one's work.

ความเสียใจ คุมแค้น, ไม่เต็มใจให้, ไม่เต็มใจให้มี v.: He grudges me my success.; She grudged paying 50 baht for a hat that was not worth 20 baht.

ลดละ ยกโทษ อ่อนข้อ

ความวุ่นวาย: The speaker was greeted by a tumult of angry voices. 2. ความยุ่งในใจ: in a tumult= เกิดความฮึกเหิม; His mind is in a tumult โกลาหล n.

การตบตา การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด n.

ความเครียด n. ดึง v. Ex: to strain the rope

อย่างภายใน ภายใจใจ adj. Ex: sigh inwardly

งานเลี้ยง

ครัว การอาหาร เกี่ยวกับอาหาร n.

ส่องแสงแวววาว v.

ทำให้ไม่สบายใจ n. ความไม่สบายใจ, ความหงุดหงิด, ความกลุ้ม, ความเป็นทุกข์ 2. vi. ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กลุ้ม, หัวเสีย, เสียใจ

ออกมา adv.: They went forth to battle.

ไม่เต็มใจ ฝืนใจ ไม่ยินยอม adj.

incantation
empezar lección
คาถา n.

ความถนัด ความถนัดตามธรรมชาติ: The boy shows an aptitude for languages.

ตกหล่น v. 1. ละเลย ละเว้น: He omitted to do his work. 2. ข้ามไป: This part of the book may be omitted.; His name was omitted from the list

สวดมนต์ v.

1. แกะสลัก 2. จดจำแบบตราไว้ในสมอง v.

adj. ใช้แล้วทิ้ง

การดูถูก, การดูหมิ่น, ความรังเกียจ n.: They looked at him with scorn. 2. เป้าของการดูถูก: He was the scorn of the town.

สังเกต เห็น รู้สึก v.: I perceived him to be a good man. 2. เข้าใจ: I couldn't perceive the meanings of his words.

interpretation
empezar lección
การตีความ การแปลความ n.

นมัสการ ไหว้บูชา บูชา

discriminate
empezar lección
เห็นความแตกต่าง แยกแยะ v.: Can you discriminate between good and bad books?

พิเศษ เฉพาะตัว adj. ซึ่งไม่รวมอยู่ด้วย adj. Ex: I have an exclusive right to print this book. There are fifty people in the room exclusive of teachers.

ชายฝั่ง ฝั่งทะเล n.

เสนอ เสนอขอแต่งงาน ตั้งใจ V. Ex: We propose leaving at noon.

adj. 1. ยื่นออกมา: He has prominent teeth. 2. เด่น เห็นได้ชัด: the flower on the girl's hat was quite prominent. 3. สำคัญ มีชื่อเสียง: His father is a prominent writer.

ห้อมล้อม v. Ex: Crowd often congregate around a famous person.

หลอกลวง Adj.: Appearances are often deceptive.

เบี้ยว บูดบึ้ง adj. Ex: She made a wry face.

V. 1. แปล: He cannot interpret the message. 2. แปลความหมาย: I interpreted his silence as consent.

adj. เยือกเย็น 1. ที่หนาวมาก 2. (เหตุการณ์) ที่เงียบ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว 3. (สถานที่) ที่ซบเซาเงียบเหงา

v. เร่งรีบ 1. เบียด: They hustled through the crowd to the station.= พวกเขาแหวกฝูงชนไปสู่สถานี; They hustled into the bus.

v. คึกคัก 1. เร่งรีบทำ หรือวิ่งเต้นทำให้ได้: bustle about= วิ่งเต้น ดำเนินการ; bustle up= ทำอย่างเร่งงรีบ 2. ทำยุ่ง

v. 1. ฟักไข่: The hen broods on her eggs= แม่ไก่กำลังฟักไข่ 2. พิจารณาไต่ตรอง: to brood over [on] a mistake= ไต่ตรองความผิดพลาด 1. (grammar) สังเกต คำนี้มี preposition เฉพาะ: brood over / on / about s.th.=ครุ่นคิดในเรื่อง

รีบร้อน adj.

เป็นลางไม่ดี adj. Ex: Ominous dream.

สร้างความมั่นใจ v.

ละมุนละไม adj. 1. ที่เป็นของจริง เชื่อถือได้ 2. ที่นุ่มนวล อ่อนหวาน 3. ที่ราบรื่น สงบ

หญิงสาว n.

ความทุกข์ n. ทำให้เป็นทุกข์หรือกังวลใจ v.: The news of his father's death distressed him.; He was much distressed to hear the news of his father's death.

v. แตกดับ พินาศ ตาย: We were perished with cold.= พวกเราประสบกับความหนาวเย็นจนตาย; Oil on your car tires will perish them.= น้ำมันติดยางรถทำให้ยางรถเสื่อมสลายไปได้

v... เข้าสกัดไว้ 2. ชิง (ของหรือข้อมูล) มาได้

ความเมื่อยล้า ทำให้เหน็ดเหนื่อย n. && v. Ex: Richard was so fatigued after the game of tennis that he coun't do.

ขัดขวาง กีดกั้น v.

ที่ซุ่ม ซุ่มโจมตี ดักโจมตี v.&n.

1. ที่เป็นมาแต่กำเนิด 2. ที่เป็นโดยธรรมชาติ adj.

เป็นข้อแก้ตัว ที่หลบเลี่ยง adj.

ฉงนใจ

การละทิ้งศาสนา การแยกตัวออกจากเพื่อน n.

แกะสลัก จดจำแบบตราไว้ในสมอง v.

1. อุดมสมบูรณ์, มากเกินความ ต้องการ: We have abundant proof of his guilt.= เรามีหลักฐานมากมายที่จะพิสูจน์ความผิดของเขา; The American people live in abundance.= ชาวอเมริกันมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย Adj.

v. ขยับเขยื่อน 1. ทำให้เคลื่อนไหวได้บ้าง (ไม่กระด้างแข็ง): I can't budge it= ผมไม่มีทางขยับมันได้เลย; It won't budge an inch= มันไม่ขยับเขยื้อนเลย


Debes iniciar sesión para poder comentar.