Rekcja czasowników niemieckich

5  1    126 tarjetas    baartek71796
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
dostosowywać się do
Musisz się dostosować do nowej sytuacji, tak samo jak w wojsku.
empezar lección
sich anpassen an (Akk.)
Du musst dich an die neue Situation anpassen, genauso wie in der Armee.
apelować do
Prezydent apeluje do ludzi.
empezar lección
appelieren an (Akk.)
Der Präsident appelliert an die Menschen.
myśleć o
Od czterech dni myślę o Tobie.
empezar lección
denken an (Akk.)
Seit vier Tagen denke ich an dich.
przypominać sobie o
Przypominasz sobie moją mamę?
empezar lección
sich erinnern an (Akk.)
Erinnerst du dich an meine Mutter?
wierzyć w
Wierzysz w Boga?
empezar lección
glauben an (Akk.)
Glaubst du an Gott?
graniczyć z
Polska graniczy z Rosją.
empezar lección
grenzen an (Akk.)
Polen grenzt an Russland.
przyzwyczajać się do
Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić.
empezar lección
sich gewöhnen an (Akk.)
Man muss sich daran einfach gewöhnen.
pisać do
Piszę list do mojego dziadka.
empezar lección
schreiben an (Akk.)
Ich schreibe einen Brief an meinen Opa.
zwracać się do
Kiedy uczeń ma problem, zawsze może zwrócić się do nauczyciela.
empezar lección
sich wenden an (Akk.)
Wenn ein Schüler ein Problem hat, kann er sich jederzeit an den Lehrer wenden.
pracować nad
Pan Müller ma pełne ręce roboty i już od czterech dni bardzo pilnie pracuje nad tym projektem.
empezar lección
arbeiten an (Dat.)
Herr Müller hat alle Hände voll zu tun und schon seit vier Tagen arbeitet sehr fleißig an diesem Projekt.
zachorować na
Chcemy obwieścić bardzo smutną wiadomość - on zachorował na raka.
empezar lección
erkranken an (Dat.)
Wir wollen eine sehr traurige Nachricht sagen - er erkrankte an dem Krebs.
brakować czegoś [2 formy]
Tato, brakuje papieru higienicznego, nie zapomnij go kupić.
empezar lección
an etwas (Dat.) fehlen, an etwas (Dat.) mangeln
Vater, es fehlt an dem Toilettenpapier, vergiss nicht ihn zu kaufen.
cierpieć na
Ona cierpi na nieuleczalną chorobę.
empezar lección
leiden an (Dat.)
Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit.
umierać na
On umarł na raka.
empezar lección
sterben an (Dat.)
Er ist an dem Krebs gestorben.
brać udział w
Bardzo chcę uczestniczyć w kursie niemieckiego za granicą.
empezar lección
teilnehmen an (Dat.)
Ich will sehr an einem Deutschkurs im Ausland teilnehmen.
wątpić w
Moja mama wątpi w moje zamiary.
empezar lección
zweifeln an (Dat.)
Meine Mutter zweifelt an meinen Absichten.
uważać na [2 formy]
Uważaj na dziecko!
empezar lección
achten auf (Akk.), aufpassen auf (Akk.)
Achte auf das Kind!
zależeć od [2 formy]
To zależy tylko od Ciebie.
empezar lección
ankommen auf (Akk.), abhängen von (Dat.)
Es kommt nur auf dich an.
odpowiadać na
Uczennica musi odpowiedzieć na trudne pytanie.
empezar lección
antworten auf (Akk.)
Die Schülerin muss auf eine schwierige Frage antworten.
ograniczać się do
Ograniczam się tylko do najkonieczniejszego.
empezar lección
sich beschränken auf (Akk.)
Ich beschränke mich nur auf das Notwendigste.
nastawiać się na [2 formy]
Firma nastawiła się na eksport.
empezar lección
sich einstellen auf (Akk.), sich ausrichten auf (Akk.)
Die Firma hat sich auf den Export eingestellt.
cieszyć się na [2 formy]
1. Bardzo dziękuję! Niesamowicie cieszę się z tej informacji. 2. Dzieci już nie myślą o szkole i bardzo cieszą się na wakacje.
empezar lección
sich freuen über (Akk.), sich freuen auf (Akk.)
"über" używamy odnośnie rzeczy, które już mamy / dostaliśmy, "auf" używamy do rzeczy w przyszłości, których jeszcze nie mamy lub które jeszcze nie nastały
1. Vielen Dank! Ich freue mich unglaublich über diese Information. 2. Die Kinder denken schon nicht mehr an die Schule und freuen sich sehr auf die Sommerferien.
mieć nadzieję na
Mamy nadzieję na spotkanie, może w czwartek o ósmej?
empezar lección
hoffen auf (Akk.)
Wir hoffen auf ein Treffen, vielleicht am Donnerstag um 8 Uhr?
koncentrować się na
Koncentruję się na swojej przyszłości, dlatego się tak dużo uczę.
empezar lección
sich konzentrieren auf (Akk.)
Ich konzentriere mich auf meine Zukunft, deshalb lerne ich so viel.
rezygnować z
Musisz zdecydować, rezygnujesz albo ze szkoły albo z pracy.
empezar lección
verzichten auf (Akk.)
Du musst entscheiden, du verzichtest entweder auf die Schule oder auf die Arbeit.
przygotowywać się na
Studenci już od siedmiu godzin przygotowują się do egzaminu.
empezar lección
sich vorbereiten auf (Akk.)
Die Studenten bereiten sich schon sieben Stunden auf die Prüfung vor.
czekać na
Długo tutaj na mnie czekasz?
empezar lección
warten auf (Akk.)
Wartest du hier sehr lange auf mich?
opierać się na [2 formy]
To opiera się na jakiejś starej zasadzie.
empezar lección
basieren auf (Dat.), beruhen auf (Dat.)
Das basiert auf einer alten Regel.
obstawać przy
Chociaż on mnie bardzo przekonuje, zostaję przy moim zdaniu.
empezar lección
bestehen auf (Dat.)
Obwohl er mich sehr überredet, bestehe ich auf meiner Meinung.
składać się z
Ta interesująca książka składa się z siedemnastu rozdziałów.
empezar lección
bestehen aus (Dat.)
Dieses interessantes Buch besteht aus siebzehn Kapiteln.
wywodzić się z, pochodzić z
Pochodzę ze Szwajcarii.
empezar lección
stammen aus (Dat.)
Ich stamme aus der Schweiz.
pomagać przy
Niestety już kończę, ponieważ musze jeszcze pomóc mojej mamie przy gotowaniu i sprzątaniu.
empezar lección
helfen bei (Dat.)
Leider mache ich schon Schluss, weil ich noch meiner Mutter beim Kochen und Aufräumen helfen muss.
wpadać do kogoś
Wpadnie Pani do mnie?
empezar lección
wpadać do kogoś alemán
bei jemandem (Dat.) vorbeikommen
Kommen Sich bei mir vorbei?
zastępować czymś
W tekście jest powtórzenie. Te słowo trzeba zastąpić innym.
empezar lección
durch etwas (Akk.) ersetzen
Im Text gibt es Wiederholung. Man muss dieses Wort durch ein anderes ersetzen.
płynąć przez
Ruch uliczny przepływa przez tunel.
empezar lección
fließen durch (Akk.)
Der Verkehr fließt durch den Tunnel.
dziękować za
Panie i Panowie, bardzo Państwu dziękujemy za Państwa przybycie.
empezar lección
danken für (Akk.)
Meine Damen und Herrn, wir danken Ihnen sehr für Ihre Ankunft.
decydować się na [2 formy]
Mógłbyś mi pomóc wybrać? Nie mam naprawdę pojęcia, na co mam się w końcu zdecydować.
empezar lección
sich entscheiden für (Akk.), sich entschließen zu (Dat.)
Könntest du mir wählen helfen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wofür ich mich endlich entscheiden soll.
uważać za
Uważa się za nowoczesnego mężczyznę.
empezar lección
halten für (Akk.)
Er hält sich für einen modernen Mann.
interesować się czymś
Jak jeszcze miałem siedem lat, to już interesowałem się językiem niemieckim.
empezar lección
sich für etwas (Akk.) interessieren
Als ich noch sieben Jahre alt war, interessierte ich mich schon für Deutsch.
walczyć o [2 formy]
Niewolnicy walczą o wolność.
empezar lección
kämpfen für (Akk.), kämpfen um (Akk.)
Die Sklaven kämpfen für die Freiheit.
być za
opinia
Jesteś za czy przeciw?
empezar lección
sein für (Akk.)
Bist du dafür oder dagegen?
dbać o, troszczyć się o [2 formy]
Jutro rano jadę w góry, czy mogłabyś się przez cztery dni zajmować moim dzieckiem?
empezar lección
sorgen für (Akk.), sich kümmern um (Akk.)
Morgen fahre ich ins Gebirge, könntest du vier Tage für mein Kind sorgen?
być przeciwko
Jestem przeciwko paleniu, ponieważ ono szkodzi zdrowiu.
empezar lección
sein gegen (Akk.)
Ich bin gegen Rauchen, weil das der Gesundheit schadet.
ubezpieczać się od
Ubezpieczył się od kradzieży i to była bardzo dobra decyzja.
empezar lección
sich versichern gegen (Akk.)
Er hat sich gegen Diebstahl versichert und das war sehr gute Entscheidung.
wykraczać przeciwko
On popełnił wykroczenie przeciw ustawie o podatku dochodowym.
empezar lección
verstoßen gegen (Akk.)
Er verstieß gegen Gesetz über die Einkommensteuer.
zapraszać do [2 formy]
Susan, mógłbym zaprosić Cię dzisiaj o dziewiętnastej do kawiarni?
empezar lección
einladen in (Akk.), einladen zu (Dat.)
Susan, könnte ich dich heute um neunzehn Uhr ins Cafe einladen?
popadać w
Ona popadła w rozpacz.
empezar lección
geraten in (Akk.)
Sie ist in Verzweiflung geraten.
tłumaczyć na
Tłumacz musi przetłumaczyć tekst na język polski.
empezar lección
übersetzen in (Akk.)
Der Übersetzer muss den Text ins Polnische übersetzen.
zakochać się w
Naprawdę zakochałeś się w mojej siostrze?
empezar lección
sich verlieben in (Akk.)
Hast du dich wirklich in meine Schwester verliebt?
przeobrażać się w, zamieniać się w
Wrząca woda zamienia się w parę wodną.
empezar lección
verwandeln in (Akk.)
Das kochende Wasser verwandelt sich in Dampf.
orientować się w
W ogóle się w tym mieście nie orientuję. Gdzie właściwie jesteśmy?
empezar lección
sich auskennen in (Dat.)
Ich kenne mich in dieser Stadt überhaupt nicht aus. Wo sind wir denn?
pomylić się w
Pomyliłem się w ocenach.
empezar lección
sich irren in (Dat.)
Ich habe mich in Noten geirrt.
pogodzić się z
On zawsze dostaje trójki i chyba pogodził się już ze swoim losem.
empezar lección
sich abfinden mit (Dat.)
Er bekommt immer Dreien und hat sich schon mit seinem Schicksal abgefunden.
zaczynać coś [2 formy]
Jeśli nie przyjdzie w ciągu pięciu minut, zaczynamy ten egzamin z matematyki bez niego.
empezar lección
mit etwas (Dat.) anfangen, mit etwas (Dat.) beginnen
Wenn er in fünf Minuten nicht kommt, fangen wir mit dieser Mathematikprüfung ohne ihn an.
zajmować się czymś
Obecnie zajmuję się tylko pracą i nauką.
empezar lección
sich mit etwas beschäftigen
Zur Zeit beschäftige ich mich nur mit der Arbeit und mit der Lehre.
rozmawiać przez telefon z
Wczoraj cztery godziny rozmawiałem przez telefon z moim bratem.
empezar lección
telefonieren mit (Dat.)
Gestern habe ich vier Stunden mit meinem Bruder telefoniert.
zderzać się z
Samochód na Bismarckstraße zderzył się z tramwajem.
empezar lección
zusammenstoßen mit (Dat.)
Das Auto ist in der Bismarckstraße mit der Straßenbahn zusammengestoßen.
pachnieć czymś
To pachnie fiołkami.
empezar lección
nach etwas (Dat.) duften
Es duftet nach Veilchen.
dowiadywać się o [2 formy]
Najpierw trzeba się dowiedzieć o zdrowiu pacjenta.
empezar lección
sich erkundigen nach (Dat.), erfahren von (Dat.)
Zuerst muss man sich nach der Gesundheit des Patienten erkundigen.
pytać o
Przechodzeń pyta policjanta o drogę.
empezar lección
fragen nach (Dat.)
Der Fußgänger fragt den Polizisten nach dem Weg.
sięgać po
On sięga po zwycięstwo.
empezar lección
greifen nach (Dat.)
Er greift nach dem Sieg.
wołać kogoś
Matka woła dziecko.
empezar lección
nach jemandem rufen
Die Muter ruft nach dem Kind.
tęsknić za
Tęsknię za rodziną.
empezar lección
sich sehnen nach (Dat.)
Ich sehne mich nach der Familie.
dążyć do
My dążymy do dobrobytu.
empezar lección
streben nach (Dat.)
Wir streben nach Wohlstand.
szukać czegoś
Szukam numeru do mojej babci.
empezar lección
nach etwas (Dat.) suchen
Ich suche nach der Telefonnummer an meine Oma.
złościć się z powodu
Złoszczę się z powodu złej pogody.
empezar lección
sich ärgern über (Akk.)
Ich ärgere mich über das schlechte Wetter.
relacjonować coś [2 formy]
Co relacjonuje gazeta?
empezar lección
über etwas (Akk.) berichten, von etwas (Dat.) berichten
Worüber berichtet die Zeitung?
sądzić coś o czymś
Co o tym sadzisz?
empezar lección
etwas über etwas (Akk.) denken
Was denkst du darüber?
poskarżyć się na
On uskarża się na współpracowników.
empezar lección
sich beschweren über (Akk.)
Er beklagt sich über die Mitarbeiter.
dyskutować o
Rodzina dyskutuje o ich za dużych wydatkach.
empezar lección
diskutieren über (Akk.)
Die Familie diskutiert über ihre zu große Ausgaben.
opowiadać o [2 formy]
W tym liście chcę Ci opowiedzieć o moim urlopie.
empezar lección
erzählen über (Akk.), erzählen von (Dat.)
In diesem Brief möchte ich dir über meinen Urlaub erzählen.
informować o
Jeśli zobaczysz podejrzanego, nie zapomnij mnie o tym poinformować.
empezar lección
informieren über (Akk.)
Wenn du den Verdächtigten siehst, vergiss nicht mich darüber zu informieren.
pisać o
On pisze o niej.
empezar lección
schreiben über (Akk.)
Er schreibt über sie.
rozmawiać o [2 formy]
Już od dwóch godzin rozmawiali tylko o sporcie!
empezar lección
sprechen über (Akk.), sich unterhalten über (Akk.)
Sie haben schon seit zwei Stunden nur über Sport gesprochen!
dysponować czymś
Ona dysponuje dobrą znajomością języków.
empezar lección
über etwas (Akk.) verfügen
Sie verfügt über gute Sprachkenntnisse.
starać się o
Staram się o dobre oceny.
empezar lección
sich bemühen um (Akk.)
Ich bemühe mich um gute Noten.
ubiegać się o
Obcokrajowcy ubiegają się o wizę.
empezar lección
sich bewerben um (Akk.)
Die Ausländer bewerben sich um ein Visum.
prosić o
Przestępca już od dwóch lat prosi prezydenta o ułaskawienie.
empezar lección
bitten um (Akk.)
Der Verbrecher bittet den Präsidenten schon zwei Jahre um Begnadigung.
kłócić się o
Oni kłócą się o głupstwo.
empezar lección
sich streiten um (Akk.)
Sie streiten sich um Unsinn.
uwolnić od
Niech mnie Pan od niego uwolni.
empezar lección
befreien von (Dat.)
Befreien Sie mich von ihm!
odpoczywać od
Po pięciu dniach w końcu mogę odpocząć od tej pracy.
empezar lección
sich erholen von (Dat.)
Nach fünf Tagen kann ich mich endlich von dieser Arbeit erholen.
sądzić o
Co o tym sądzisz?
empezar lección
halten von (Dat.)
Was hälst du davon?
słyszeć o, słuchać o
Przepraszam, niestety nic nie słyszałem o tych ludziach.
empezar lección
hören von (Dat.)
Verziehung, leider habe ich von diesen Leuten nichts gehört.
marzyć o, śnić o
W nocy śniłem o Tobie.
empezar lección
träumen von (Dat.)
In der Nacht habe ich von dir geträumt.
przekonywać o
Nie jestem o tym przekonany.
empezar lección
überzeugen von (Dat.)
Ich bin nicht davon überzeugt.
żegnać się z
My się z nim żegnamy.
empezar lección
sich verabschieden von (Dat.)
Wir verabschieden uns von ihm.
bać się czegoś [2 formy]
Naprawdę boisz się węży?
empezar lección
vor etwas (Dat.) Angst haben, sich vor etwas (Dat.) fürchten
Hast du wirklich Angst vor Schlangen?
chronić się przed
Chroń się przed nim.
empezar lección
sich schützen vor (Dat.)
Schütze dich vor ihm.
ostrzegać przed
Ostrzegam cię przed nim.
empezar lección
warnen vor (Dat.)
Ich warne dich vor ihm.
przyczyniać się do
Kto chce się do tego przyczynić?
empezar lección
beitragen zu (Dat.)
Wer will dazu beitragen?
służyć do
Nożyczki służą do cięcia.
empezar lección
dienen zu (Dat.)
Die Schere dient zum Schneiden.
prowadzić do
Do czego prowadzi taka polityka?
empezar lección
führen zu (Dat.)
Wozu führt diese Politik?
należeć do kogoś [2 formy]
Do kogo to należy?
empezar lección
jemandem (Dat.) gehören, zu jemandem (Dat.) gehören
Wem gehört das?
gratulować z okazji
Gratuluję Ci z okazji Twoich urodzin.
empezar lección
gratulieren zu (Dat.)
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
stawać się kimś
Wyjątek staje się regułą.
empezar lección
zu jemandem werden
Die Ausnahme wird zur Regel.
zmuszać do
Rodzice zmuszają mnie od nauki.
empezar lección
zwingen zu (Dat.)
Die Eltern zwingen mich zum Lernen.
angażować się na rzecz
Ona angażuję się na rzecz zwierząt.
empezar lección
sich engagieren für (Akk.)
Sie engagiert sich für Tiere.
ściągać od [4 formy]
On ściąga ode mnie.
empezar lección
abgucken von (Dat.), abgucken bei (Dat.), spicken von (Dat.), spicken bei (Dat.)
Er guckt von mir ab.
przepisywać od
Przepisz ode mnie.
empezar lección
abschreiben von (Dat.)
Schreib von mir ab.
zmieniać w czymś
On zmienia coś w swoim projekcie.
empezar lección
an etwas (Dat.) ändern
Er ändert etwas an seinem Projekt.
zyskiwać na
Dolar zyskuje na wartości.
empezar lección
gewinnen an (Dat.)
Der Dollar gewinnt an Wert.
trzymać się czegoś
Uczeń nie trzyma się tematu.
empezar lección
sich an etwas (Akk.) halten
Der Schüler hält sich nicht an das Thema.
zemścić się na
On mści się na swoim koledze.
empezar lección
sich rächen an (Dat.)
Er rächt sich an seinem Kollegen.
przechodzić obok
Każdego dnia kiedy ona idzie do pracy, przechodzi obok mojej szkoły.
empezar lección
vorbeigehen an (Dat.)
Wenn sie jeden Tag zur Arbeit geht, geht sie an meiner Schule vorbei.
zwracać uwagę na [2 formy]
Chciałbym zwrócić uwagę na tą możliwość
empezar lección
aufmerksam machen auf (Akk.), hinweisen auf (Akk.)
Ich möchte dich auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
oddziaływać na [2 formy]
To źle na niego działa.
empezar lección
sich auswirken auf (Akk.), einwirken auf (Akk.)
Das wirkt sich negativ auf ihn aus.
powoływać się na
On powołuje się na ustawę.
empezar lección
sich berufen auf (Akk.)
Er beruft sich auf ein Gesetz.
robić wrażenie na
To zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie.
empezar lección
Eindruck machen auf (Akk.)
Das hat wirklich einen große Eindruck auf mich gemacht.
wynikać z [4 formy]
Skąd to wynika?
empezar lección
folgen aus (Dat.), sich ergeben aus (Dat.), resultieren aus (Dat.), herauskommen bei (Dat.)
Woraus folgt das?
dzielić przez [2 formy]
Ile jest dziewięć podzielone przez trzy? Dziewięć podzielone na trzy jest trzy.
empezar lección
dividieren durch (Akk.), teilen durch (Akk.)
Wie viel ist neun dividiert durch drei? Neun dividiert durch drei ist drei.
pamiętać o
On mnie już nie pamięta.
empezar lección
sich erinnern an (Akk.)
Er erinnert sich an mich nicht mehr.
przykładać dużą wagę do
empezar lección
großen Wert legen auf (Akk.)
reklamować coś
empezar lección
für etwas (Akk.) werben
przybyć do
empezar lección
ankommen in (Dat.)
wysiadać z
empezar lección
aussteigen aus (Dat.)
wsiadać do
empezar lección
einsteigen in (Akk.)
jechać czymś
empezar lección
mit etwas (Dat.) fahren
lecieć czymś
empezar lección
mit etwas (Dat.) fliegen
zachęcać do [2 formy]
empezar lección
anspornen zu (Dat.), ermuntern zu (Dat.)
ścigać kogoś
empezar lección
nach jemandem (Dat.) fahnden
być uzależnionym od
empezar lección
süchtig sein nach (Dat.)
protestować przeciw
empezar lección
protestieren gegen (Akk.)
handlować czymś
empezar lección
mit etwas (Dat.) handeln
złożyć wniosek o
empezar lección
einen Antrag stellen auf (Akk.)
skazać na
empezar lección
verurteilen zu (Dat.)
zaprzyjaźniać się z [2 formy]
empezar lección
sich anfreunden mit (Dat.), sich befreunden mit (Dat.)

Debes iniciar sesión para poder comentar.