prawo administracyjne kartki

 0    38 tarjetas    miziol14
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Obowiązki organizatora imprezy masowej (4)
empezar lección
1. odpowiada za bezpieczeństwo oraz za szkody, 2. zwraca się do odpowiednich organów o wydanie odpowiednich decyzji
3. zgłasza wniosek o uzyskanie zezwolenia do Prezydenta/burmistrza/wójta na co najmniej 30 dni przed datą organizacji, 4. zapewnia identyfikacje uczestników
Stowarzyszenie rejestrowe - wymagania
empezar lección
1. posiada osobowość prawną, 2. jest wpisane do KRS, 3. nie utrzymuje się wyłącznie ze składek
4. może zrzeszać osoby prawne, 5. może prowadzić działalność gospodarczą, 6. może łączyć się w związki stowarzyszeń
Ile jest rodzaji podziału teryt.?
empezar lección
3
podział zasadniczy
empezar lección
stworzony dla terenowych organów wykonujących zadania państwa o kompetencjach ogólnych. Jest trójstopniowy - województwo-powiat-gmina
podział specjalny
empezar lección
stworzony dla terenowych organów administracji rządowej niezespolonej oraz innych organów państwowych i wymiaru sprawiedliwości z uwzględnieniem specyfikacji działań. Wyróżniamy tu obwody, regiony, rejony itp.
podział pomocniczy
empezar lección
stworzony dla organów o funkcji pomocniczej dla organów ogólnych. Uzupełnia podział zasadniczy i specjalny. Wyróżniamy tutaj dzielnice miejskie, osiedla i sołectwa
Rodzaje nabycia obywatelstwa - 4 są
empezar lección
1. uznanie obywatelstwa, 2. nabycie obywatelstwa, 3. z mocy prawa, 4. przywrócenie obywatelstwa.
dane biometryczne to
empezar lección
wygląd twarzy i odcisk palca znajdujące się na w dokumentach paszportowych (poświadczających tożsamość)
pobyt stały to
empezar lección
pobyt w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania
pobyt czasowy to
empezar lección
pobyt w miejscu innym niż w miejscu pobytu stałego bez chęci zmiany stałego pobytu, na czas dłuższy niż 3 miesiące lub przebywanie w innej miejscowości pod określonym adresem lub w tej samej miejscowości lecz pod innym adresem
Przesłanki azylu dla cudzoziemca to
empezar lección
1. istotny interes państwa, 2. zapewnienie niezbędnej mu ochrony, 3. ściganie za przestępstwo przez inne państwo, lub prześladowanie bądź poglądy
co może Sejm wobec organu Samorządu teryt.
empezar lección
na wniosek premiera sejm może rozwiązać organ stanowiący samorząd terytorialny, w razie rażącego przekroczenia przez niego postanowień konstytucji lub ustawy
cechy administracji publicznej to (6)
empezar lección
1. ma charakter władczy i monopolistyczny, 2. posiada przymus, 3. działa w imieniu i na rachunek państwa, 4. działa w granicach i na podstawie prawa,
5. działa w sposób ciągły i aktywny przez stosowanie prawa na korzyść wszystkich. 6. poddanie działalności administracji kontroli sądowej
prawo administracyjne zajmuje się
empezar lección
reguluję organizację i zachowanie administracji publicznej oraz zachowanie osób fizycznych i innych podmiotów w kwestiach nieuregulowanych przez inne gałęzie prawa
cechy prawa administracyjnego (5)
empezar lección
1. nieskodyfikowane i niejednolite, 2. najbardziej podatne na politykę i najczęsciej ulegające zmianom, 3. stanowi częśc prawa publicznego, 4. prawo stanowione oparte na zakazach i nakazach
5. przepisy tego prawa są tworzone przez samą administrację, 6. część składowa całęgo systemu prawa w państwie
prawo ustrojowe określa
empezar lección
zasady organizacji i funkcjonowania systemu organów administracji publicznej i innych podmiotów wykonywujących zadania z zakresu administracji publicznej
prawo procesowe określa
empezar lección
zasady postępowania przed organami administracji publicznej, określa sposób rozstrzygania spraw oraz wskazuję strony postępowania
właściwość instancyjna określa
empezar lección
właściwy instancyjnie organ do rozstrzygnięcia danej sprawy
właściwość miejscowa określa
empezar lección
orgań właściwy kompetencyjnie organ do rozstrzygnięcia sprawy pod względem ustalenia terytorialnego zakresu działania
właściwość rzeczowa wskazuje
empezar lección
na określoną kategorię spraw jaka przysługuje danemu organowi
cechy stowarzyszenia zwykłęgo
empezar lección
1. nie ma osobowości prawnej, 2. czerpie fundusze jedynie ze składek, 3. nie jest rejestrowane. 4. nie może prowadzić działanośći gospodarczej
5. nie może zrzeszać osób prawnych, 6. nie może łaczyć się w związki stowarzyszeń, 7. nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych
rodzaje dróg publicznych ze względu na funkcje
empezar lección
krajowe-wojewódzkie-powiatowe-gminne
rodzaje dróg publicznych ze względu na dostępność
empezar lección
ogólnodostepne i o ograniczonej dostępności
rodzaje dróg ublicznych ze zwględów funkjonalno-techniczych
empezar lección
podział na klasy określone w warunkach technicznych
uczestnicy procesu inwentorskiego - 4 I, IN, P, KB
empezar lección
inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, projektant
Numer pesel to (nadaje MSW)
empezar lección
jedenastocyfrowy numer jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną
utrata obywatelstwa jest możliwa jedynie na
empezar lección
swój wniosek za zgodą prezydenta rp
przesłanki zmiany imienia i nazwiska
empezar lección
1. ośmieszające, 2. licujące w godność 3. nazwisko ma formęimienia, 4. powrót na dawne nazwisko
skład rady gminy
empezar lección
w gminach do 20 tys. mieszkańców - 15, w gminach do 50 tys - 21, w gminach do 100 tys. 23
w gminach do 200 tys. - 25, na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. więcej + 3, max 45.
Zadania burmistrza-wójta-prezydenta
empezar lección
1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy i określanie sposóbu ich wykonania, 2. wykonywanie budżetu, 3. gospodarowanie mieniem komunalnym
4. zatrudnianie i zwolnienie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
wypisz mniejszości etniczne w Polsce
empezar lección
1. karaimi 2. romowie. 3. tatarzy 4.łemkowie
mniejszości narodowe w polsce
empezar lección
białorusi czesi niemcy rosjanie żydzi litwini słowacy ormianie
zabytek to
empezar lección
nieruchomość bądź rzecz ruchoma, ich częśćlub zespól zbudowana przez człowieka stanowiąca świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym
ze względu na prezentowaną wartośc naukową historyczną artystyczną
Kompetencje kierownika USC
empezar lección
sporządzanie aktów urodzenia-zgonu-małżeństwa, testamentów, protokołów o oświadczeniach zmiany stanu cywilnego lub wpływających na treść aktów, nanoszenie wzmianek dodatkowych w akcie stanu cywlnego
akt stanu cywilnego to
empezar lección
wpis do księgi stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, których prawo przewiduje obowiązek rejestrowania. ma charakter deklaratoryjny
skład sił zbrojnych - 4 formacje
empezar lección
wojska lądowe siły powietrzne wojska specjalne marynarka wojenna
osoby uprawnione do otrzymania paszportów dyplomatycznych
empezar lección
prezydent - posłowie - senatorowie - europosłowie - marszałkowie i wicemarszałkowie - członkowie rady ministrów - sekretarze i podsekretarze stanu oraz małżonkowie
sędziowie TK prezesi Sądu najwyższego prezesi Naczelnego sądu administracyjnego byli prezydenci byli premierzy byli ministrowie spraw zagranicznych od 89 r.
obywatelstwo to
empezar lección
więź prawna łącząca jednostkę z państwem, na mocy której jednostka nabywa prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo prawa i obowiązki wobec jednostki.

Debes iniciar sesión para poder comentar.