Prawnicze paremie łacińskie.

 0    109 tarjetas    slanowicki
imprimir jugar test de práctica
 
término - definición -
Zobowiązanie niemożliwe jest niemożliwe do spełnienia.
empezar lección
Impossibilium nulla obligatio est
Każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, gdyż nie trudno ją obalić.
empezar lección
Omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim ut non subverti posset.
Prawo powszechne.
empezar lección
Ius commune.
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam stan rzeczy. Prawo nie wynika z reguły, ale reguła powstaje z prawa, które jest. Za pomocą reguł w sposób krótki przekazywany jest stan rzeczy.
empezar lección
Regula est quae rem, quae breviter ennaret. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narration tradiutur.
Co tobie nie szkodzi a drugiemu może dać korzyść, nie jest zakazane
empezar lección
Quod tibit novet et alli probest non prohibetur.
Prawo i podstęp nigdy nie mogą iść ze sobą w parze.
empezar lección
Ius et fraus non quam cohabitant.
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
empezar lección
Male iure nostro uti non debemus.
Najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem.
empezar lección
Summum ius, summa iniuria.
Sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą przyznania każdemu jego prawa.
empezar lección
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Prawo do dysponowania rzeczą.
empezar lección
Ius disponendi.
Prawo naturalne jest tym, czego natura nauczyła wszelkie żywe istoty.
empezar lección
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit.
Nieznajomość prawa szkodzi.
empezar lección
Ignorantia iuris nocet.
Prawo cywilne jest prawem ludzi czuwających- nie ma w zwyczaju głupim przychodzić z pomocą.
empezar lección
Ius civile vigilantibus scriptum est- nec stultis solere succuri.
Nie wszystko co dozwolone jest godziwe.
empezar lección
Non omne quod licet honestum est.
Nadużycie nie niweczy używania.
empezar lección
Abusus non tollit usum
Nadużycie nie jest argumentem za utratą.
empezar lección
Ex abusu est non argumentum ad desuetudinem.
Wezwanie do sądu.
empezar lección
In ius vocatio.
Orzeczenie.
empezar lección
Ius superius.
Prawo publiczne to to, co odnosi się do organizacji państwa, a prawem prywatnym jest to, co odnosi się do prywatnych korzyści.
empezar lección
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.
Prawo publiczne nie podlega zmianie prywatną umową.
empezar lección
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Postanowienia prywatne nie uchylają prawa publicznego
empezar lección
Privatorum conventio iuri publico non derogat.
Prawo do pobierania pożytków.
empezar lección
Ius fruendi.
Prawo do bronienia się/ strzeżenia.
empezar lección
Ius cavendi.
Prawo do karania.
empezar lección
Ius coercendi.
Prawo do apelacji/ odwołania się od decyzji sądu.
empezar lección
Ius appellationis.
Prawo do zaskarżenia ws. karnych.
empezar lección
Ius provocationis.
Prawo do zaskarżenia ws. cywilnych.
empezar lección
Ius avocandi.
Prawo do wykonania kary śmierci.
empezar lección
Ius gladii.
Prawo do posiadania.
empezar lección
Ius possidendi.
Prawo do dysponowania.
empezar lección
Ius disponendi.
Prawo do nabycia.
empezar lección
Ius acquisitum.
Nie ma przestępstwa bez kary.
empezar lección
Nullum crimen sine poena.
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
empezar lección
Nullum crimen sine lege.
Nie ma kary bez ustawy.
empezar lección
Nulla poena sine lege.
Sędziowie strażnikami wyborów.
empezar lección
Iudices electionis custodes.
Skarb państwa się nie wstydzi.
empezar lección
Fiscus non erubescit.
Znajomość ustaw nie polega na tym, aby trzymać się jej słów, lecz trzymać się jej siły, mocy (oddawać jej ducha).
empezar lección
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem.
empezar lección
Lex iniusta non ex lex.
Wszelkie prawo ustanowione jest z uwagi na człowieka.
empezar lección
Hominium causa omne ius constitutum sit.
Dziecko jest traktowane jak urodzone, jeśli chodzi o jego korzyść
empezar lección
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
Prawo dotyczące osób.
empezar lección
Ius quod ad personas pertinet.
Małżeństwo.
empezar lección
Martimonium.
Nikt nie może postępować wbrew zaufaniu, które sam wytworzył.
empezar lección
Venire contra factum proprium nemini licet.
Powinieneś przestrzegać prawa, które sam ustaliłeś.
empezar lección
Tu patere legem quam fecisti.
Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić.
empezar lección
Dolo facit qui petit quo redditurus est.
Warunek, zdarzenie przyszłe i niepewne.
empezar lección
Conditio/condicio.
Umowa rodząca skutki prawne.
empezar lección
Contractus.
Porozumienie.
empezar lección
Pactum.
Termin.
empezar lección
Dies.
Termin od.
empezar lección
Dies a quo.
Termin do.
empezar lección
Dies ad quem.
Warunek wywołuje skutek od momentu dokonania czynności.
empezar lección
Condicio existens ad initium negotii retrotrahitur.
Wszystkie umowy są rozumiane z uwagi na okoliczności, w których zostały zawarte.
empezar lección
Rebus sic stanibus omnis contractus intellegitur.
Nikt nie będzie wysłuchany, gdy powołuje się na własną niegodziwość.
empezar lección
Turpitudinem suam allegans nemo audiatur.
Zatwierdzenie jest traktowane na równi ze zleceniem.
empezar lección
Ratihabatio mandato compatur.
Nieważne postanowienia nie szkodzą postanowieniom ważnym.
empezar lección
Utile per inutile non vitiatur.
To, co od początku było wadliwe, nie może być naprawione przez upływ czasu.
empezar lección
Quod ab initio vitosum est, non potest tractu temporis convalescere.
Umów należy dotrzymywać.
empezar lección
Pacta sunt servanda.
Ex tunc.
empezar lección
Od momentu dokonania warunku.
Ex nunc.
empezar lección
Od momentu zaistnienia warunku.
Elementy treści umowy, które zostały wprowadzone przez strony i powiązały skutki prawne tej umowy.
empezar lección
Accidentalia contractus- accidentalia negotii.
To co jasne, nie wymaga interpretacji.
empezar lección
Clara non sunt interpretanda.
W przypadku wątpliwości na niekorzyść tego, kto wywołał tę wątpliwość.
empezar lección
In dubio contra proferentem.
Postanowienia umowne nietypowe rodzą wątpliwość.
empezar lección
Clausulae insolitae inducunt suspicionem.
Służebność na służebności być nie może.
empezar lección
Servitus servitutis esse non potest.
Skarga wydobywcza.
empezar lección
Rei vindicatio.
Posiadacz w dobrej wierze nie musi płacić zużytych pożytków.
empezar lección
Bona fiedi possesor fructus consumptos suos facit.
Zakładana jest dobra wiara posiadacza.
empezar lección
Bona fides praesumitur.
Nikt nie może przekazać komuś więcej uprawnień niż sam ma.
empezar lección
Nemo plus iuris ad alium transerre potest quam ipse habet.
Służebność należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy.
empezar lección
Servitus civiliter utendum est.
Służebność nie może polegać na działaniu.
empezar lección
Servitus in faciendo consistere nequit.
Czynność prawna ze skutkami za naszego życia.
empezar lección
Inter vivo.
Czynność prawna ze skutkiem po naszej śmierci.
empezar lección
Mortis causa.
Wskazanie spadkobierców w testamencie.
empezar lección
Ex testamento.
Spadek.
empezar lección
Succesio/ hereditas.
Wskazanie spadkobiercy w ustawie.
empezar lección
Ab intestato.
Wola spadkobiercy jest ważna do chwili jego śmierci (może zmienić swoją wolę).
empezar lección
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.
Ma zastosowanie najnowsze oświadczenie woli.
empezar lección
Novissima voluntas servatur.
Na korzyść utrzymania testamentu w mocy.
empezar lección
Favor testamenti.
Więcej powiedziano niż napisano.
empezar lección
Plus nuncupatum, minus scriptum.
Skarga, która zostanie raz skonsumowana, nie może być ożywiona.
empezar lección
Actio semel extinca non reviviscit.
Powód podąża za sądem oskarżonego.
empezar lección
Actor sequitur forum rei.
Nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie.
empezar lección
Nemo tenetur seipsum accusare.
Sędzia podejrzany.
empezar lección
Iudex suspectus.
Sędzia niezdolny do orzekania.
empezar lección
Iudex inhabilis.
W przypadku wątpliwości orzeka się na korzyść oskarżonego.
empezar lección
In dubio pro reo.
Zmiana na gorsze sędziemu w apelacji nie jest możliwa.
empezar lección
Reformatio in peius iudici apellatio non licet.
Sąd zna prawo.
empezar lección
Iura novit curia.
Nie powinno być dozwolone powodowi to, czego nie wolno pozwanemu.
empezar lección
Non debet actori licere quod reo non permittur.
Niech będzie wysłuchana druga strona.
empezar lección
Audiatur et altera pars.
Odwołanie się do staranności sprawcy szkody (nie było złego zamiaru w działaniu, które spowodowało szkodę).
empezar lección
Culpa levis in cocreto.
Niedochowanie staranności wg abstrakcyjnego wzorca (jak powinno być).
empezar lección
Culpa levis in abstracto.
Niedochowanie staranności w nadzorowaniu.
empezar lección
Culpa levis in custodiendo.
Przekazany.
empezar lección
Assignatus.
Złodziej znajduje się w zwłoce.
empezar lección
Fur semper moram facere videtur.
Odbiorca/przyjmujący.
empezar lección
Accipiens.
Przekazujący.
empezar lección
Autor.
Zły zamiar bezpośredni.
empezar lección
Dolus directus.
Zły zamiar ewentualny.
empezar lección
Dolus eventualis.
Małżeństwo wywołujące skutki prawne.
empezar lección
Matrimonium legitum.
Małżeństwo mniemane, nieważne.
empezar lección
Matrimonium putativum.
Nie domniemywa się małżeństwa.
empezar lección
Matrimonium non preasemitur.
Prawo naturalne jest tym, czego natura nauczyła wszystkie stworzenia żywe, skąd pochodzi związek mężczyzny i kobiety, który nazywamy małżeństwem.
empezar lección
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit, hinc descendit maris atque feminae coniunctio quam nos matrimonium apellamus.
Ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
empezar lección
Pater est quem nuptiae demonstrat.
Macierzyństwa nie trzeba dowodzić.
empezar lección
Mater semper certa est.
Prawo działa wstecz, gdy służy łagodzeniu.
empezar lección
Lex retro agit in mitius.
Jeżeli odpada przyczyna ustawy, ustawa przestaje obowiązywać.
empezar lección
Cessante ratione legis, cessat ipsa lex.
Prawo późniejsze uchyla wcześniejsze.
empezar lección
Lex posteriori derogat priori.
Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej.
empezar lección
Lex posteriori generale non derogat legis priori speciali.

Debes iniciar sesión para poder comentar.