Phrasal Verbs

 0    94 tarjetas    werix8
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
hang on!
Hang on! What are you doing?
empezar lección
poczekaj!, trzymać się czegoś kurczowo
Poczekaj! Co ty robisz?
put up
We put up at some small but pleasant inn.
empezar lección
zatrzymać się gdzieś
Zatrzymaliśmy się w jakiejś małej, ale przyjemnej gospodzie.
put up something
The police put up a price for finding that man.
empezar lección
ustalać coś
Policja ustaliła nagrodę za znalezienie tamtego człowieka.
put something up
My husband put up a new cabinet in the kitchen.
empezar lección
budować/przymocowywać/podnosić
Mój mąż przymocował nową szafkę w kuchni.
put something up
They are putting their house up for sale.
empezar lección
wystawiać coś na sprzedaż
Oni wystawiają swój dom na sprzedaż.
put somebody up
I'm sorry but I can't put you up this week.
empezar lección
przenocować kogoś
Przepraszam, ale nie mogę cię przenocować w tym tygodniu.
grow up
Children grow up and are no longer children.
empezar lección
dorastać/rosnąć
Dzieci dorastają i przestają być dziećmi.
set something up
I'm planning to set my own restaurant up.
empezar lección
organizować/zakładać coś/ustawiać coś
Planuję założyć swoją własną restaurację.
look something up
I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary.
empezar lección
znajdować coś/wyszukiwać coś (np. w słowniku)
Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.
look up to somebody
She had always looked up to his older brother.
empezar lección
szanować/podziwiać kogoś
Ona zawsze patrzyła z podziwem na jego starszego brata.
look up
Our business is looking up.
empezar lección
patrzeć w górę, poprawiać się, wyglądać coraz lepiej (o sytuacji)
Interesy idą coraz lepiej.
fill in
I had to fill in five forms.
empezar lección
wypełniać coś, uzupełniać coś
Musiałem uzupełnić pięć formularzy.
set off
I have to set off early to get there.
empezar lección
wyruszyć (w podróż), rozpoczynać, uruchamiać
Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.
get up
What time do you usually get up?
empezar lección
wstawać/podnosić się
O której godzinie zwykle wstajesz?
run out
He ran out from the house and started screaming that he loves her.
empezar lección
wybiec / tracić ważność
On wybiegł z domu i zaczął krzyczeć, że ją kocha.
run out of
We've run out of petrol.
empezar lección
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
Zabrakło nam benzyny.
stand out
Because of her blue hair, she stands out.
empezar lección
wyróżniać się, być lepszym, odznaczać się
Ona się odznacza z powodu swoich niebieskich włosów.
look after
Look after the children.
empezar lección
opiekować się, zajmować się kimś/czymś, troszczyć się, dbać o coś
Zajmij się dziećmi.
get over
She still hasn't got over the flu.
empezar lección
przeboleć, otrząsnąć się, pogodzić się z czymś, wyzdrowieć, dochodzić do siebie
Ona wciąż nie doszła do siebie po grypie.
take after
Who do you take after - your father or your mother?
empezar lección
być podobnym, wdać się w kogoś
Do kogo jesteś podobny - do ojca czy do matki?
put something off
He put off writing his essay until the last minute.
empezar lección
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
put somebody off
She put me off with her bad language.
empezar lección
zniechęcać kogoś
Ona mnie zniechęciła swoim ordynarnym słownictwem.
turn up
Can you turn up the heating? I'm cold.
empezar lección
pojawić się, podkręcać, zwiększać, pogłaśniać
Czy możesz podkręcić ogrzewanie? Jest mi zimno.
tell somebody off
The teacher told the boy off.
empezar lección
upominać kogoś, besztać kogoś, ochrzaniać kogoś
Nauczyciel upomniał chłopca.
blow up
This woman blows up for no reason.
empezar lección
wybuchnąć gniewem, wylecieć w powietrze, nadciągać
Ta kobieta wybucha gniewem bez przyczyny.
blow something up
The bomb blew up the whole train.
empezar lección
wysadzić coś, nadmuchać
(Bomba wysadziła w powietrze cały pociąg.
turn off
He turned off the road and stopped.
empezar lección
wyłączać, ściszać, skręcać, zmieniać (drogę)
On skręcił z drogi i się zatrzymał.
take off
The plane took off at 12. / His book took off and he became famous.
empezar lección
startować/odnosić sukces
Samolot wystartował o 12. / Jego książka odniosła nagły sukces, a on stał się sławny.
take something off / take off sometnig
Kathy took off her clothes and went to the bathroom.
empezar lección
zdjąć coś
Kathy zdjęła ubrania i poszła do łazienki.
ask for something
She asked me for more time to think.
empezar lección
prosić o coś
Ona poprosiła mnie o więcej czasu do namysłu.
ask for somebody
There's a lady in the lobby asking for you.
empezar lección
poprosić kogoś, pytać o kogoś
W lobby jest kobieta pytająca o ciebie.
break up with someone
Maggie has broken up with her boyfriend.
empezar lección
zerwać z kimś
Maggie zerwała ze swoim chłopakiem.
break up
The plate broke up because he dropped it.
empezar lección
rozbić się, pękać, rozpaść się na części
check in
We checked in at the Blue Beach hotel.
empezar lección
zameldować się, zgłosić się do odprawy (na lotnisku)
Zameldowaliśmy się w hotelu Niebieska Plaża.
do up
My father does up old cars.
empezar lección
odnowić / zawinąć, zawiązać, owinąć, udekorować coś
Mój tata odnawia stare samochody.
find out
To find out more, visit our website.
empezar lección
dowiedzieć się
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
give up
I give up, I can't do this. / She gave up her English lessons after the first semester.
empezar lección
poddawać się/rezygnować
Poddaję się, nie mogę tego zrobić. / Ona przestała brać lekcje angielskiego po pierwszym semestrze.
hang up
If you dialled the wrong number just apologize and hang up.
empezar lección
odkładać słuchawkę, rozłączyć się
Jeśli wykręciłeś zły numer, po prostu przeproś i rozłącz się.
hang up something
She hung up my picture on the wall. / She hung up cleaning and answered the door.
empezar lección
powiesić coś / przestać wykonywać coś
Ona zawiesiła mój obraz na ścianie. / Ona przestała sprzątać i otworzyła drzwi.
look forward to
I'm looking forward to hearing from you again.
empezar lección
oczekiwać na coś z niecierpliwością, nie móc się doczekać
Czekam z niecierpliwością na kolejne wiadomości od ciebie.
make into a film
Can you name two books that have recently been made into films?
empezar lección
przekształcić w film
Możesz podać dwie nazwy książek, które ostatnio zostały zekranizowane?
make something into something
There's nothing to make into a story.
empezar lección
zmieniać coś na coś
Nie ma z czego zrobić historii.
slow down
Slow down, you are driving too fast.
empezar lección
zwolnić, spowolnić
Zwolnij, jedziesz za szybko.
sort out
I must sort out some things first.
empezar lección
uporządkować, rozwiązywać coś
(Najpierw muszę uporządkować kilka spraw.
switch off
You should switch off and go on holiday for a couple of days.
empezar lección
wyłączać, odrywać się (od rzeczywistości)
Powinieneś się wyłączyć i pojechać na kilka dni na wakacje.
take up
She decided to take up another post. / I am not going to take up much of your time.
empezar lección
obejmować (np. stanowisko), zajmować (czas)
Ona zdecydowała się objąć inne stanowisko. / Nie zajmę państwu wiele czasu.
take something up
I will take up playing the guitar.
empezar lección
zabierać się za coś/podejmować/podchwycić coś/skracać (np. o ubraniu)
Zajmę się grą na gitarze.
take something back
I have to take the books back to the library. / You'd better take that back!
empezar lección
zwracać coś/odszczekiwać coś/anulować/przypominać o czymś
Muszę zwrócić książki do biblioteki. / Lepiej to odszczekaj!
take out
I took money out from the ATM. / She took out a splinter from my thumb.
empezar lección
wyjąć, wypłacać
Wypłaciłem pieniądze z bankomatu. / Ona wyciągnęła drzazgę z mojego kciuka.
warm up
The runner warms up before a workout.
empezar lección
rozgrzewać się, ogrzać, rozgrzewać
Biegacz rozgrzewa się przed treningiem.
turn on
He turned on the radio to hear the news.
empezar lección
włączać, odkręcać (kurek)
On włączył radio, aby posłuchać wiadomości.
turn somebody on
He turns me on.
empezar lección
podniecać kogoś, kręcić kogoś, interesować kogoś, zainteresować kogoś
On mnie podnieca
chat somebody up
empezar lección
podrywać kogoś, flirtować z kimś, zagadać
get on with somebody
empezar lección
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś
settle down
He finally settled down.
empezar lección
ustatkować się
On w końcu się ustatkował.
click on
empezar lección
kliknąć na coś
dress down
She is depressed, so she dresses down.
empezar lección
ubierać się niezbyt starannie
Ona ma depresję, więc ubiera się niezbyt starannie.
dress up
I dressed up for a date.
empezar lección
stroić się, ubrać się elegancko
Wystroiłam się na randkę.
go off something
I went off pizza after I had food poisoning.
empezar lección
przestać coś lubić
Przestałem lubić pizzę po tym, jak miałem zatrucie pokarmowe.
go off
This milk doesn't smell good, it went off.
empezar lección
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
To mleko nie pachnie dobrze, zepsuło się.
log off
empezar lección
wylogować się
scroll up
empezar lección
przewijać w górę
shut down
The bar has been shut down because it wasn't bringing any revenue.
empezar lección
zamykać się, zostać zamkniętym, zamknąć coś
Bar został zamknięty, bo nie przynosił żadnych dochodów.
try on
Can I try this shirt on? She tried on the blue dress.
empezar lección
przymierzyć
Czy mogę przymierzyć tę koszulę? Ona przymierzyła niebieską sukienkę.
get cut off
Sorry, we got cut off when the train went trought a tunnel.
empezar lección
zostać rozłączonym, odłączonym (w rozmowie telefonicznej)
Przepraszam, rozłączyło nas kiedy pociąg jechał przez tunel.
call off
They called off the meeting
empezar lección
odwołać
Oni odwołali spotkanie.
work out
If our plan works out, we'll become millionaires.
empezar lección
sprawdzać się, powieść się, udawać się
Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.
work out
He works out at the gym every day.
empezar lección
ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia fizyczne
On codziennie ćwiczy na siłowni.
check out
Don't check her out, she's my girlfriend! Hey, check out this car! / I've checked out and asked for the bill.
empezar lección
wymeldować się, sprawdzać (np. informację), wyewidencjonować, obczajać, badać (patrzeć na kogoś lub coś)
Nie obczajaj jej, ona jest moją dziewczyną!!! Hej, obczaj ten samochód! / Wymeldowałem się i poprosiłem o rachunek.
check something out
We need a witness to check your statement out and you'll be free.
empezar lección
potwierdzić coś, potwierdzać coś (np. zeznania)
Potrzebujemy świadka, który potwierdzi twoje zeznanie i będziesz wolny.
check somebody out
Stop checking this girl out, you're here with your wife.
empezar lección
patrzeć na kogoś
Przestań patrzeć na tę dziewczynę, jesteś tu z żoną.
check it out
empezar lección
Sprawdź to, wypróbuj to (przekonaj się)
let somebody in
Never let any strangers in. He let me in all his secrets.
empezar lección
wpuścić kogoś (do środka), dopuścić kogoś, porozmawiać z kimś (np. o swoich tajemnicach)
Nigdy nie wpuszczaj nieznajomych. On dopuścił mnie do wszystkich swoich tajemnic.
watch that
empezar lección
Obejrzyj to
jump the queue
You can't jump the queue just because there are lots of people here!
empezar lección
wepchnąć się do kolejki
Nie możesz tak po prostu wepchać się do kolejki, ponieważ jest tam dużo ludzi.
hold
They're holding a sale
empezar lección
odbywać, przeprowadzać, organizować (np. spotkania)
Oni organizują wyprzedaż.
raise money
empezar lección
zdobyć pieniądze
do an experiment
When I was at univerisity, I had to do lots of experiments for my science course.
empezar lección
zrobić eksperyment
Kiedy byłam na uniwersytecie musiałam robić dużo eksperymentów na moim naukowym kursie.
turn down
She turned down my invitation.
empezar lección
odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś)
Ona odrzuciła moje zaproszenie.
turn down
I turned the lights down in my daughter's room, she fell asleep.
empezar lección
przygaszać (światło), ściszać (dźwięk), zmniejszać (np. płomień)
Przygasiłem światło w pokoju mojej córki, ona usnęła.
put on
He's put on a lot of weight.
empezar lección
przytyć, przybrać (na wadze)
On przybrał sporo na wadze.
put something on
Put cream on your body after a sunbath.
empezar lección
zakładać coś, nakładać coś
Nałóż krem na ciało po opalaniu.
go away
You can't go away from her, she'll kill herself.
empezar lección
wyjeżdżać, odchodzić, opuszczać, zostawiać
Nie możesz jej zostawić, ona się zabije.
hurry up
Hurry up! We'll be late for school.
empezar lección
ruszać się, pospieszyć się, spieszyć się, streszczać się, ruszać cztery litery
Pośpiesz się! Spóźnimy się do szkoły.
bring up somebody
Clara is too young to bring up a child.
empezar lección
wychować kogoś
Clara jest zbyt młoda, aby wychować dziecko.
bring up something
Don't bring up that subject in his presence.
empezar lección
podnosić coś, poruszać coś, napomykać o czymś (np. temat, problem)
Nie poruszaj tego tematu w jego obecności.
go on
You can go on studying, I won't bother you anymore.
empezar lección
kontynuować, dalej robić
Możesz dalej się uczyć, nie będę ci już przeszkadzać.
look out
Look out. I think somebody is hiding in the dark.
empezar lección
uważać, rozglądać się, być ostrożnym
Uważaj. Myślę, że ktoś się chowa w ciemności.
look out
Look out the window, your father arrived.
empezar lección
wyglądać (np. przez okno)
Wyjrzyj przez okno, twój ojciec przyjechał.
look something out
I will go look out something to tempt her.
empezar lección
wyszukiwać coś, odszukiwać coś
Pójdę poszukać czegoś, co może ją pocieszyc.
go out
Let's go out, we can't watch movies every day!
empezar lección
wyjść z domu, wychodzić, wyjść na miasto, wyjść z domu (żeby pójść się zabawić)
Wyjdźmy z domu, nie możemy codziennie oglądać filmów!
go out
These shoes went out last year, you can't wear them.
empezar lección
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
Te buty wyszły z mody w zeszłym roku, nie możesz ich założyć.
go out
We have been going out for two months.
empezar lección
umawiać się (być z kimś w związku)
Jesteśmy w związku od dwóch miesięcy.
go out with somebody
They've been going out together since high school.
empezar lección
chodzić z kimś, spotykać się z kimś
Oni chodzą ze sobą od liceum.

Debes iniciar sesión para poder comentar.