phrasal verbs 4/4

 0    25 tarjetas    mareklaczynski
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
throw up
I spent the whole cruise feeling sea-sick and throwing up in my cabin.
empezar lección
wymiotować
Spędziłem cały rejs cierpiąc na chorobę morską i wymiotując w kabinie.
put sth down (stop sth)
The Prime Minister ordered the army to put down the revolt.
empezar lección
tłumić
Premier rozkazał armii stłumić bunt.
bring sth down
The army brought down the government.
empezar lección
przewracać, obalać (rządy, system)
Armia obaliła rząd.
fight against sth/sb
The EU started a new campaign to fight against organised crime.
empezar lección
walczyć z czymś/kimś
UE rozpoczęła nową kampanię walczącą z przestępczością zorganizowaną.
log in
You need to log in if you want to use the computer.
empezar lección
zalogować się
Musisz się zalogować, jeśli chcesz użyć komputera.
log out
Don't forget to log out once you've checked your mail.
empezar lección
wylogować się
Nie zapomnij się wylogować po sprawdzeniu poczty.
stand for sth
Do you know what this abbreviation stands for?
empezar lección
oznaczać, reprezentować coś
Wiesz co oznacza ten skrót?
back sb up
If you don't believe me, talk to Hannah. She'll back me up for sure.
empezar lección
popierać kogoś
Jeśli mi nie wierzysz, porozmawiaj z Hanną. Ona z pewnością mnie poprze.
get away with sth
They'd have to be really lucky to get away with something like that.
empezar lección
wywinąć się od czegoś, uchodzić komuś płazem/na sucho
Musieliby mieć wielkie szczęście, żeby coś takiego uszło im na sucho.
let sb out
I hope they never let you out of jail!
empezar lección
wypuszczać, uwalniać kogoś
Mam nadzieję, że nigdy nie wypuszczą Cię z więzienia.
blow sth up
The terrorist blew up the subway station.
empezar lección
wysadzać coś w powietrze
Terrorysta wysadził w powietrze stację metra.
shoot sb/sth down
The hunter shot down the bird.
empezar lección
zastrzelić kogoś, zestrzelić coś
Myśliwy zestrzelił ptaka.
be off (of food)
You forgot to put the milk in the fridge and now it's off!
empezar lección
być nieprzydatnym do spożycia, być zepsutym (o jedzeniu)
Zapomniałeś wstawić mleko do lodówki i teraz jest zepsute!
fall apart
It had been a wonderful place but now it is falling apart.
empezar lección
rozpadać się/załamywać się
Kiedyś to był piękny pałac, ale teraz się rozpada.
fall down
Several trees fell down during last night's storm.
empezar lección
przewracać się, spadać
Kilka drzew przewróciło się podczas burzy zeszłej nocy.
run sb/sth down/over
Stop playing in the road or you'll get run over.
empezar lección
potrącać, przejeżdzać coś/kogoś
Przestań bawić się na ulicy bo coś cię przejedzie.
come across sb/sth
I came across some old photographs in the attic.
empezar lección
spotykać kogoś/znajdować coś przypadkiem
Znalazłem przypadkiem kilka starych zdjęć na strychu.
end up
I fell asleep on the bus and ended up at the bus depot.
empezar lección
wylądować, znaleźć się gdzieś (niechcący)
Zasnąłem w autobusie i wylądowałem na zajezdni autobusowej.
pop up
He is one of those celebrities who pop up everywhere.
empezar lección
pojawiać się, zdarzać się niespodziewanie
On jest jednym z tych celebrytów, którzy pojawiają się wszędzie.
call sth off
They called today's meeting off so we can go for a coffee.
empezar lección
odwoływać coś
Odwołali dzisiejsze spotkanie, więc możemy iść na kawę.
fill sth in/out
Please fill in this application form.
empezar lección
wypełniać coś
Proszę wypełnić ten formularz.
pay sth/sb back
Can I borrow some money? I'll pay it back as soon as I get paid.
empezar lección
spłacać coś, oddawać komuś pieniądze
Mogę pożyczyć trochę pieniędzy? Oddam ci, gdy tylko dostanę wypłatę.
mark down prices
We are going to mark down the winter collection by 30%.
empezar lección
obniżać ceny
Zamierzamy obniżyć ceny kolekcji zimowej o 30%.
mark up (prices)
If we mark up prices by 10%, we will be able to cover the extra transport costs.
empezar lección
podnosić (ceny)
Jeśli podniesiemy ceny o 10%, będziemy w stanie pokryć dodatkowe koszty transportu.
save sth up
Finally I managed to save up some money for my holiday.
empezar lección
zbierać, oszczędzać coś
Nareszcie udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy na wakacje.

Debes iniciar sesión para poder comentar.