Paremie - 2018

 0    65 tarjetas    hubertmatecki
imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Ius est ars boni et aequi
empezar lección
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne (sprawiedliwe)
Lex retro non agit
empezar lección
Prawo (ustawa) nie działa wstecz
Res iudicata
empezar lección
Rzecz osądzona
Pacta sunt servanda
empezar lección
Umów należy dotrzymywać
Onus probandi
empezar lección
Ciężar dowodu
Compensatio
empezar lección
Potrącenie
Nasciturus
empezar lección
Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
A contrario
empezar lección
Wychodząc z przeciwnego założenia
Exceptio probat regulam
empezar lección
Wyjątek „potwierdza” regułę
Essentialia negotii
empezar lección
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
Lex specialis derogat legi generali
empezar lección
Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną
Lex posterior derogat legi priori
empezar lección
Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
Exceptiones non sunt extendendae
empezar lección
Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco
Iura novit curia
empezar lección
Sąd zna prawo
Da mihi factum dabo tibi ius
empezar lección
Daj mi fakty, a dam ci prawo
Audiatur et altera pars
empezar lección
Niech będzie wysłuchana i druga strona
Actor incumbit onus probandi
empezar lección
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
Reus in excipiendo fit actor
empezar lección
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
Res iudicata est, ne bis in idem
empezar lección
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
Actor sequitur forum rei
empezar lección
Powód podąża za sądem pozwanego
Ius cogens
empezar lección
Norma bezwzględnie wiążąca
Ius dispositivum
empezar lección
Norma względnie wiążąca
Ad solemnitatem
empezar lección
Pod rygorem nieważności
Impossibilium nulla obligatio est
empezar lección
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
Ex tunc
empezar lección
Od (samego) początku
Ex nunc
empezar lección
Od danego momentu
Falsus procurator
empezar lección
Rzekomy pełnomocnik
Klauzula "rebus sic stantibus"
empezar lección
Tak jak się rzeczy mają (umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków)
Laesio enormis
empezar lección
Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
Damnum
empezar lección
szkoda
Damnum emergens
empezar lección
Szkoda rzeczywista
Lucrum cessans
empezar lección
Utracone korzyści
(warunek) sine qua non
empezar lección
Warunek konieczny
ex delicto
empezar lección
odpowiedzialność deliktowa
ex contractu
empezar lección
odpowiedzialność kontraktowa
quasi ex delicto
empezar lección
odpowiedzialność quasi deliktowa
quasi ex contractu
empezar lección
odpowiedzialność quasi kontraktowa
culpa
empezar lección
wina
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
empezar lección
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza
Res iudicata pro veritate accipitur
empezar lección
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
Ius civile vigilantibus scriptum est
empezar lección
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
empezar lección
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść
Error communis facit ius
empezar lección
Powszechny błąd kreuje prawo
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat
empezar lección
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat
empezar lección
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
empezar lección
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom
Nemo iudex idoneus in propria causa
empezar lección
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Iudex inhabilis
empezar lección
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy
Iudex suspectus
empezar lección
Sędzia wyłączany z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności
Reformatio in peius iudici appellato non licet
empezar lección
Apelacja wniesiona (jedynie) przez skarżącego nie może mu szkodzić
Forum rei sitae
empezar lección
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu
Lex rei sitae
empezar lección
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy
Prorogatio fori
empezar lección
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron
Lex fori
empezar lección
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
empezar lección
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności
Ne eat iudex ultra petita partium
empezar lección
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
empezar lección
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego
Utile per inutile non vitiatur
empezar lección
to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
empezar lección
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
In dubio contra proferentem
empezar lección
W razie wątpliwości (interpretuj) przeciwko temu, kto przygotowywał umowę
Ultra vires
empezar lección
Poza zakresem (z przekroczeniem) kompetencji
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
empezar lección
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione
Negotium claudicans
empezar lección
czynność prawna „kulejąca” (czynność, której ważność pozostaje "w zawieszeniu")
In integrum restitutio
empezar lección
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotiorum gestio
empezar lección
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Debes iniciar sesión para poder comentar.