obligationes et actiones

 0    72 tarjetas    Franklin
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
elementy obligatio
empezar lección
względny charakter, obowiązek określonego świadczenia, zaskarżalność obligatio
podziały zobowiązań
empezar lección
1/2(równoczesne/nierównoczesne); stricti iuris/bonae fidei; civiles/naturales;
warunki powstania zobowiązania
empezar lección
świadczenie prawnie i faktycznie możliwe do wykonania; sprezczne z dobrymi obyczajami ani oparte na niegodziwej przyczynie; pieniądzu; certae
kontrakty realne
empezar lección
mutuum; commodatum; depositum; pignus
mutuum
empezar lección
mutuum dans/accipiens; ilość $ albo innych rzeczy zamiennych; 1stonne strictiiuris; condictio certae creditae pecuniae($)/rei; stipulatio usurarum; morska!
commodatum
empezar lección
mancipatio/iic; pactum fiduciae; komodant(daje)/-ariusz(bierze); in species; niepogorszony; omnis culpa; furtum usus; furtum rei suae; actio commodati directa/contraria(dolusculpalata)
depositum
empezar lección
-ent(daje)/-ariusz; furtum usus; zwykła staranność(dcl); actio depositi directa/contraria(nakłady/straty)
szczególne formy depozytu
empezar lección
nieprawidłowy(in genus); konieczny(zaostrzona odpowiedzialność;2x); sekwestrowy(przysługiwały interdykty)
pignus
empezar lección
zastawca-dzierżenie; zastawnik-custodia; furtum usus; rei suae;-nik(przyjmuje)-ca(daje); actio pigneraticia directa/contraria
kontrakty słowne
empezar lección
stipulatio; fidepromissio; fideiussio; novatio; dotis promissio; wymagały wypowiedzenia określonych słów pomiędzy osobami równocześnie obecnymi; iusiurandum liberti
stipulatio
empezar lección
a. ex stipulatu/condictio certae creditae pecuniae/condictio certae rei; stipulator/promissor
kontrakty konsensualne
empezar lección
emtio venditio; locatio conductio; societas; mandatum
emptio venditio
empezar lección
actio venditi/empti; sprzedawca wydać I ZAPEWNIĆ SPOKOJNE POSIADANIE; istniejące, bądź mające powstać res in commercio; emptio spei/rei speratae; indywidualna bez winy sprzedawcy-przypał kupującego
emptio venditio-wady i powództwa
empezar lección
w. prawne-sprzedawca auctoritas->nieudzieleni/przegranie- duplum;w. fizyczne-jawne-nie; dolus-tak(warunek-na targu- udzielane a. redhibitoria6mc/a. quanti minoris12mc
locatio conductio
empezar lección
locator udostępniał conductorowi swoje dobra, w zamian za co conductor płacił wynagrodzenie
lc rei
empezar lección
l wydawał rzecz do czasowego użytkowania c; c płacił merces; niezużywalne, indywidualnie oznaczone; l utrzymuje rzecz w dobrym stanie
lc operis
empezar lección
c wykonywał dzieło l; c zwolniony z obligatio z chwilą doręczenia dzieła; custodia(bez vis maior)
lc operarum(najem pracy)
empezar lección
l świadczył pracę na rzecz c
rodyjskie prawo zrzutu
empezar lección
zrzut części ładunku w celu ratowania statku - właściciele statku i ładunków uratowanych zob. do proporcjonalnego wynagrodzenia strat
societas
empezar lección
pierwotna-cenc*(actio f.e.); tworzone na podstawie zgodnej woli zainteresowanych; nieformalne porozumienie stron w celu osiągnięcie określonych celów gospodarczych
rozwiązywanie spółek
empezar lección
śmierć; rozwiązanie; actio pro socio(jeżeli ktoś chciał rozwiązać spółkę, aby nieuczciwie odsunąć pozozstałych od udziału w jakimś zysku+infamia); staranność jak przy swoich sprawach
rodzaje spółek
empezar lección
societas omnium bonorum/unius rei(jedna transakcja)/alicuius negotionis(określony typ transakcji)/societas publicanorum(bliższe współczesnym)
mandatum
empezar lección
mandans/-atarius);-dans musiał mieć pożytek ze zlecenia/inne osoby; korzyść tylko-ariusa=consilium; acti mandati directa(arius tylko za dolus; infamia)/contraria; przekroczenie kompetencji-NIEcontraria;
kontrakty realne nienazwane(nowe, którym udzielono zaskarżalności)
empezar lección
zobowiązanie rodziło się po spełnieniu świadczenia przez 1 ze stron; consensus; charakter 1stronny(1 strona już spełniła świadczenie); bezpodstawne wzbogacenie/actio doli/actio in factum/ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS
rodzaje contractus reales innominati
empezar lección
do ut des(zamiana)/do ut facias/facio ut des/facio ut facias(ugoda-transactio); aestimatum(pierwotny komis)
pacta
empezar lección
nieformalne porozumienie; nie prowadziły do udzielenia skargi-tylko zarzut exceptio pacti(z wyjątkiem pacta adiecta, ale tylko czasem?)
pacta praetoria
empezar lección
zaskarżalność zapewniona przez pretora; constitutum debiti, receptum argentarii, osiadczenie właścicieli statków, zajazdów i stajen gwarantujących odpowiedzialnośc za przedmioty podróżnych(custodia-odpowiadał za wszystko, actio de recepto)
constitutum debiti
empezar lección
dot. zapłaty własnego długu; umocnienie zobowiązania; wprowadzała actio de pecunia constituta; umowa mogła dotyczyć również zapłaty cudzego długu (constitutum debiti alieni)
receptum argentarii
empezar lección
nieformalne oświadczenie bankiera gwarantujące pokrycie długu jego lienta wobec os. 3.; w razie niewywiązania actio recepticia przeciw bankierowi
pacta legitima(ochrona wprowadzona przez konstytucje cesarskie)
empezar lección
donatio531r., pactum dotale(nieformalnie-posag); compromissum(powierzenie priv. arbirtrowi rozstrzygnięcie sporu)
proces zacierania się różnic między kontraktami innominati a nominati
empezar lección
przez przyznawania zaskarżalnosci róznego rodzaju pacta->w p. justyniańskim porozumienie zawarte w celu stworzenia zobowiązania=tworzy(kontrakt)
obligatioes quasi contractu
empezar lección
negotiorum gestio, tutela, legatum per damnationem, solutio indebiti(nienależyte świadczenie)
negotiorum gestio
empezar lección
w interesie nieobecnego+użyteczne; zaczynasz-kończysz; prowadzący powinien starać się zawiadomić(po zawiadomieniu nie mógł kwestionować użyteczności); actio negtiorum gestorum directa/contraria; -infamia; kwestionowanie użyteczności-brak contraria
actiones rei persecutoriae
empezar lección
celem skargi jest uzyskanie odszkodowania za poniesioną szkodę
actiones poenales
empezar lección
sprawca miał zapłacić KARĘ pieniężną; z karą mogło się wiązać odszkodowanie
delikty
empezar lección
furtum, rapina, damnum iniuria datum, iniuria
przestępstwa prawa pretorskiego
empezar lección
metus, dolus, fraus creditorum, servi corruptio
furtum wg. XII tablic i p. przedklasycznego
empezar lección
furtum manifestum-chłosta+pod własność poszkodowanego; nocą/z bronią-można zabić(krzyk);p. pret.-quadruplum;f. nec manifestum-duplum
furtum w
empezar lección
furtum w
damnum iniuria datum(wyrządzenie szkody majątkowej)
empezar lección
wg. XII tablic-a. de arboribus succissis-właścicielowi nieruchomości, któremu zniszczono drzewo lub krzew-25asów; os fractum-uszkodzenie cudzego niewolnika - 150asów
damnum iniuria datum(lex aquilia 286rpne)
empezar lección
I=odpow. za zabicie niewolnika/zwięrzęcia4n; II-odp. adstypulatora, który nieuczciwie umorzył dług(nie dotyczy); III-odp. za zranienie n/z
przesłanki do odp. z lex aquilia
empezar lección
bezpośrednie oddziaływanie sprawcy, działanie(nie zaniechanie) bezprawne; rzecz zniszczona/uszkodzona; szkoda wg. rynkowej wartości rzeczy;w. kwirytrny legitymowany; I- ^ wartość <- rok; 3^wartość<-30 dni
rozwój lex aquilia w p. pretorskim i klasycznym
empezar lección
udziellano a. ex lege aquilia utilis(tylko w.k.)/a. in factum-odpow., gdy sprawca działał pośrednio; związek przyczynowy; odp. z l.Aq.- również szkody majątkowe wynikłe z uszkodzenia ciała osoby wolnej
iniuria(zniewaga/wszelkie czynności contra leges) wg. ustawy XII tablic
empezar lección
membrum ruptum-kara talionu(os. wolna); os fractum-złamanie kości os.w.-300as, servus-150as; mala carmina-obraźliwe pieśni
iniuria w p. pretorskim i klasycznym
empezar lección
a. iniuriarum aestimatoria-sędzie wg. zasad słuszności zasądzał kwotę(nie wyższą od żądanej przez victim; uniewinniony -1/10 taxatio
metus
empezar lección
dłużnik pozwany z czynności pod wpł. metus-exceptio quod metus causa; actio quod metus causa-in quadruplum(do roku, potem actio in factum)
dolus
empezar lección
podstęp-actio doli-in simplum+infamia/exceptio doli(do roku)
servi corruptio
empezar lección
actio servi corrupti - 2x wysokość pomniejszenia wartości niewolnika
fraus creditorum
empezar lección
dłużnik, który pomniejsza swój majątek w celu uniemożliwienia egzekwowania należności; restitutio in integrum/actio pauliana(p. justyniańskie)-wobec osób, które odniosły korzyści(odpłatne-świadomy/nieodpłatne-bez różnicy
obligationes ex quasi delico
empezar lección
iudex qui litem suam fecit, effusum vel deiectum, positum aut suspensum, odpowiedzialność właścicieli statków/zajazdów/stajen za uszkodzenia i kradzieże dokonane przez klientów lub personel, actio noxalis, actio de pauperie, actio servi corrupti
iudex qui litem suam fecit
empezar lección
sędzia powinien był dołożyć odpowiedniej staranności, jeżeli nie - pozew na równowartość rzeczy źle osądzonej kierowany przeciwko sędziemu; sędzia skorumpowany-kara śmierci
effusum vel deiectum(a. de effusis vel deiectis)
empezar lección
zniszczenie rzeczy-in duplum;śmierć człowieka-50Ksesterców; uszkodzenie ciała-wg. uznania sędziego(bez ograniczeń czasowych-poszkodowany,a. popularis-rok)
positum aut suspensum
empezar lección
10k sesterców -osoba, która wystawiła lub wywiesiła jakiś przedmiot na okapie dachu nad miejscem, gdzie chodzą przechodnie;a. popularis
odpowiedzialność właścicieli statków/zajazdów/stajen
empezar lección
in duplum; culpa in eligendo-w doborze personelu; jeżeli personel skradł/zniszczył własność
intercessio
empezar lección
umocnienie zobowiązania-tak rzeczowe, jak i osobowe, tj. stworzenie dodatkowego zobowiązania, w którym os.3. zobowiązuje się spełnić świadczenie w miejsce dłużnika
formy umocnienia
empezar lección
rzeczowe-pignus/hipoteka; osobowe-kontrakt werbalny,
culpa levis(in abstracto/concreto)/lata
empezar lección
niedochowanie staranności/grube niedbalstwo
custodia-obowiązek szczególnego strzeżenia rzeczy
empezar lección
komodatariusz, zastawnik, krawiec, któremu klient powierzył materiał
warunek odpowiedzialności
empezar lección
damnum emergens-powstanie rzeczywistej szkody dającej się wyrazić w piniądzach; ustalana w oparciu o zwyczajną wartość rynkową+zysk, którego poszkodowany nieosiągnął
mora
empezar lección
gdy strona nie przyjmowała/wypełniała świadczenia; zaostrzała odpowiedzialność dłużnika(odpowiadał wtedy też za vis maior, chyba że...); zwłoka wierzyciela-dłużnik tylko za dolus
wygaśnięcie zobowiązań
empezar lección
solutio-spełnienie świadczenia; acceptilatio(gdy zawarte sponsio); solutio per aes et libram; wierzyciel występuje z pozwem mimo spełnienia świadczenia-expetio doli; niemożliweość dare/facere->wygaśnięcie/praestare
zwolnienie z długu
empezar lección
novatio, zmiana podmiotów stosunku obligacyjnego, confusio,śmierć stron, potrącenie, pactum(zwolnienie-iniuria i furtum; inne-pretor mógł zastosować exceptio pacti)
novatio
empezar lección
przemiana zobowiązania w nowe; kontrakty werbalne/literalny; stipulatio aquiliana-formularz długi->jeden; mogła zmienić strone stosunku
zmiana podmiotów
empezar lección
przez novatio inter novas personas/w sposób pośredni-przez ustanowienie zastępstwa procesowego in rem suam(zastępca mógł zatrzymać wyegzekwowane świadczenie dla siebie)
śmierć stron kontraktu
empezar lección
odpowiedzialność deliktowa-gaśnie; zobowiązania kontraktowe-dziedziczne
potrącenie
empezar lección
powstawało przez zawarcie stosownego kontraktu; DOKOŃĆZ
condictio ob rem dati
empezar lección
przy kontraktach realnych nienazwanych
condictio ob turpem causam
empezar lección
przy przyjęciu przysporzenia w celu powstrzymania się od działania haniebnego
condictio furtiva
empezar lección
przeciwko złodziejowi, który sprzedał rzecz skradzioną
condictio sine causa
empezar lección
wypełnienie zobowiązania, które było pozbawione podstawy prawnej lub opierało się na przyczynie ważnej wg ius civile, ale negatywnie ocenianej przez pp
actio pauliana
empezar lección
przysługiwała wierzycielom, na których szkodę działał dłużnik; czynności odwołalne; dłużnik musiał być świadomy; nieodpłatne-zawsze, odpłatne-jeżeli 3. strona była świadoma
actio confessoria/vindiactio servitutis
empezar lección
ustalenie,że jest służebność; odszkodowanie; obietnica,że nie będzie więcej problemów; usunięcie przeszkody

Debes iniciar sesión para poder comentar.