monarcha, rząd, senat

 0    7 tarjetas    krzysztofkuczma
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Zobowiązania i funkcje monarchy, prawo veta
najwyższy reprezentant kraju w stosunkach międzynarodowych, nietykalny, nieodpowiedzialny
pytanie 4
empezar lección
monarcha jest zobowiązany do: 1) przestrzegania konstytucji i ustaw 2) wykorzystania w dobrej wierze swoich funkcji
3) respektowania praw obywateli i wspólnot
funkcje monarchy: 1). sprawuje arbitraż 2). moderuje normalne funkcjonowanie hiszpańskich instytucji
(jego ingerencja w funkcjonowanie układu nie jest jednak duża)
empezar lección
3). jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, pozostając przy tym nietykalnym, tzn. nie ponosząc przed nikim odpowiedzialności,
wypowiada wojny i zawiera pokoje za zgodą Kortezów, za upoważnieniem Kortezów wysyła ambasadorów i przyjmuje akredytację
4). wydawane przez niego akty urzędowe wymagają kontrasygnaty premiera, a w niektórych przypadkach przewodniczącego KD
(w tych przypadkach w których nie ma premiera np. zgłoszenie kandydata na premiera i jego powołanie, rozwiązanie Kortezów)
empezar lección
5). nie ma prawa veta. (ale konstytucja nie rozstrzyga czy może odmówić podpisania odwołując się do swojej przysięgi)
funkcje monarchy: 1). odnośnie rządu: proponuje kandydata na premiera (powołuje go i odwołuje), mianuje i zwalnia członków rządu,
wydaje dekrety uchwalane przez rząd, posiada prawo przewodniczenia obradom rządu, składa premierowi wniosek o sformowanie gabinetu,
przed głową państwa do dymisji poddaje się rząd
empezar lección
2). odnośnie parlamentu: zwołuje i rozwiązuje parlament (gdy ten przez 2m-ce nie wybierze premiera),
zwołuje i zamyka sesję parlamentu oraz zatwierdza i ogłasza ustawy
3). odnośnie polityki wewnętrznej: ogłasza termin wyborów i referendów, obsadza stanowiska cywilne i wojskowe,
nadaje tytuły i odznaczenia, posiada prawo łaski i patronat nad akademiami królewskimi.
mianuje przewodniczącego SN, I członków TK (na wniosek odpowiednich organów)
empezar lección
następne: powołanie rządu po wyborach
Powoływanie rządu po wyborach: 1 etap). (3 stopniowe powołanie premiera) - monarcha przedstawia Kongresowi kandydata
za pośrednictwem przewodniczącego, kandydat przedstawia program i prosi o zaufanie izby (inwestytura),
która zatwierdza nominację bezwzględną/absolutną większością głosów.
empezar lección
2 etap). (na wniosek premiera, król mianuje członków rządu) W razie odrzucenia kandydata na premiera,
następuje ponowne głosowanie po 48h większością zwykłą. W razie fiaska monarcha przedstawia nowego kandydata
i tryb się powtarza nieograniczoną ilość razy, po 2 mies. jeśli parlament nie wybierze premiera, monarcha go rozwiązuje.
Decyzję na króla kontrasygnuje przewodniczący Kongresu (art. 99 konstytucji)
Kandydat na stanowisko premiera musi cieszyć się zaufaniem KD, przed którym ponosi odpowiedzialność polityczną
Monarcha powołuje także, na wniosek premiera, pozostałych członków rządu: wicepremierów i ministrów.
empezar lección
konstruktywne wotum nieufności:

Debes iniciar sesión para poder comentar.