MIEŚNIE KOŃCZYNY PIERSIOWEJ

 0    33 tarjetas    lumbagokochane
imprimir jugar test de práctica
 
término definición
PROSTOWNIKI STAWU BARKOWEGO
empezar lección
PROSTOWNIKI STAWU BARKOWEGO
Mięsień nadgrzebieniowy
Unaczynnienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS SUPRASPINATUS
Tętnica nadłopatkowa, Tętnica okalająca łopatkę, Tętnica okalająca ramię tylna, Prostuje staw ramienny
Wypełnia dół nadgrzebieniowy Do guzka mniejszego i większego kości ramiennej, Nerw nadłopatkowy - nervus scapularis
Mięsień kruczo-ramienny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS CORACOBRACHIALIS
Tętnica okalająca ramię przednia, Współdziała z przywodzicielami - przywodziciel stawu ramiennego
Od wyrostka kruczego do guzka mniejszego kości ramiennej Nerw mięśniowo – skórny - nervus musculocutaneus
Mięsień dwugłowy ramienia
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS BICEPS BRACHII
Tętnica nadłopatkowa, Tętnica okalająca ramię przednia, Tętnica mięśnia dwugłowego Zgina staw łokciowy i prostuje staw ramienny, Ustala staw ramienny w pozycji stojącej
Od guzka nadpanewkowego łopatki do guzowatości kości promieniowej i do kości łokciowej (pod więzadłem pobocznym przyśrodkowym st. łokciowego), Nerw mięśniowo - skórny
ZGINACZE STAWU BARKOWEGO
Przyczepy i unerwienie
empezar lección
ZGINACZE STAWU BARKOWEGO
Mięsień naramienny
unaczynienie i funkcja, u kogo sie nie dzieli
Część łopatkowa Część barkowa Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS DELTOIDEUS
Tętnica podłopatkowa, Zgina i odwraca staw ramienny, u eq i su
Na grzebieniu łopatki i na części podgrzebieniowej łopatki Na wyrostku barkowym i mięśniu podgrzebieniowym Obie do guzowatości naramiennej, Nerw pachowy
Mięsień obły większy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS TERES MAIOR
Tętnica podłopatkowa -arteria subscapularis Zgina i odwraca staw ramienny
Od tylnego brzegu łopatki (angulus caudalis) do guzowatości obłej większej(tuberostas teres major) Nerw pachowy - nervus axillaris
Mięsień obły mniejszy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS TERES MINOR
Tętnica podłopatkowa, Zgina i odwraca staw ramienny
Od tylnej krawędzi łopatki (angulus caudalis) do guzowatości obłej mniejszej (tuberositas teres minor), Nerw pachowy
Mięsień stawowy ramienia
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS ARTICULARIS HUMERI
Tętnica podłopatkowa, Napina torebkę stawową
Od tylno – przyśrodkowej części szyjki łopatki do szyjki kości ramiennej, (collum scapulae - collum humeri Nerw pachowy
Mięsień trójgłowy
Unerwienie, unaczynienie i funkcja
Głowa długa (od margo caudalis) Głowa przyśrodkowa (corpus humeri) Głowa boczna (od linea m. tricipitis) Głowa dodatkowa (collum humeri) PRZYCZEPY
empezar lección
MUSCULUS TRICEPS BRACHII
Tętnica podłopatkowa, Tętnica głęboka ramienia - arteria profunda brachii Prostuje staw łokciowy, Zgina staw ramienny (głowa długa)
Od tylnej krawędzi łopatki do guza wyrostka łokciowego, Od przyśrodkowej powierzchni kości ramiennej do j.w., Od kresy mięśnia trójgłowego kości ramiennej do j.w., Od tylnej powierzchni trzonu poniżej główki kości ramiennej do ścięgna głowy długiej,
PRZYWODZICIELE STAWU BARKOWEGO (+kruczo-ramienny)
empezar lección
PRZYWODZICIELE STAWU BARKOWEGO (+kruczo-ramienny)
Mięsień podłopatkowy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS SUBSCAPULARIS
Tętnica okalająca łopatkę (arteria circumflexa scapulae), Przywodziciel stawu ramiennego.
Wypełnia dół podłopatkowy, do guzka mniejszego kości ramiennej, Nerw podłopatkowy i pachowy (nervus subscapularis et axiallis)
Mięsień podgrzebieniowy
ODWODZIECIELE STAWU BARKOWEGO!!! unaczynienie i funkcja
Część powierzchowna Część głęboka Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS INFRASPINATUS
Tętnica podłopatkowa, Tętnica okalająca łopatkę, Tętnica okalająca ramię tylna Odwodzi staw ramienny,
W dole podgrzebieniowym Do powierzchni mięśnia podgrzebieniowego Do górnej powierzchni guzka większego kości ramiennej, Nerw nadłopatkowy - nervus suprascapularis
PROSTOWNIKI STAWU ŁOKCIOWEGO (+trójgłowy)
empezar lección
PROSTOWNIKI STAWU ŁOKCIOWEGO (+trójgłowy)
Mięsień napinacz powięzi przedramienia
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS TENSOR FASCIAE ANTEBRACHII
Tętnica głęboka ramienia, Prostuje staw łokciowy, Napina powięź przedramienia, Zgina staw ramienny
Od tylnego brzegu łopatki (margo caudalis) i ścięgna mięśnia najszerszego grzbietu do guza wyrostka łokciowego (tuber olecrani) i powięzi przedramienia (fascia antebrachii) Nerw promieniowy - nervus radialis
Mięsień łokciowy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS ANCONEUS
Tętnica głęboka ramienia, Prostuje staw łokciowy
Od krawędzi dołu wyrostka łokciowego (fossa olecrani) do bocznej powierzchni guza wyrostka łokciowego (tuber olecrani) Nerw promieniowy
ZGINACZE STAWU ŁOKCIOWEGO (+dwugłowy ramienia)
empezar lección
ZGINACZE STAWU ŁOKCIOWEGO (+dwugłowy ramienia)
Mięsień ramienny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS BRACHIALIS
Tętnica głęboka ramienia, Tętnica poprzeczna łokcia Zgina staw łokciowy
Od tylnej powierzchni kości ramiennej poniżej głowy (collum humeri i sulcus m. brachialis) do guzowatości kości promieniowej (tuberositas radii) i przyśrodkowej powierzchni błony międzykostnej przedramienia. Nerw mięśniowo - skórny
STRONA GRZBIETOWO - BOCZNA
empezar lección
STRONA GRZBIETOWO - BOCZNA
Mięsień prostownik nadgarstka promieniowy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS EXTENSOR CARPI RADIALIS
Tętnica poprzeczna łokcia, Tętnica międzykostna wspólna Prostuje nadgarstek i zgina staw łokciowy
Od nadkłykcia bocznego kości ramiennej i grzebienia nadkłykcia bocznego do grzbietowej powierzchni końców bliższych kości śródręcza 2 i 3 Nerw promieniowy głęboki
Mięsień prostownik palcowy wspólny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS EXTENSOR DIGITORUM COMMUNIS
Tętnica poprzeczna łokcia, Tętnica międzykostna wspólna Prostuje stawy palcowe, Pomaga prostować i zginać staw łokciowy
Od nadkłykcia bocznego kości ramiennej i grzebienia nadkłykcia bocznego do ostatnich członów palcowych 2-5 Nerw promieniowy głęboki
Mięsień prostownik palców boczny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS EXTENSOR DIGITORUM LATERALIS
Tętnica poprzeczna łokcia, Tętnica międzykostna wspólna Prostuje stawy palcowe i nadgarstek
Od nadkłykcia bocznego kości ramiennej i grzebienia nadkłykcia bocznego do: -ścięgno boczne do drugiego członu palca 5 -ścięgno przyśrodkowe do drugiego członu palców 3 i 4 Nerw promieniowy głęboki
Mięsień prostownik nadgarstka łokciowy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS EXTENSOR CARPI ULNARIS
Tętnica poboczna łokciowa Prostuje nadgarstek, Zgina staw łokciowy
Od nadkłykcia bocznego kości ramiennej i grzebienia nadkłykcia bocznego do grzbietowej powierzchni kości śródręcza 3 i4 Nerw promieniowy głęboki
Mięsień odwodziciel długi palca I
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI PRIMUS LONGUS
Tętnica poprzeczna łokcia, Tętnica międzykostna wspólna Prostuje nadgarstek
Od dolnego odcinka przedramienia na bocznej powierzchni kości promieniowej na błonie międzykostnej przedramienia do przyśrodkowej powierzchni kości śródręcza 1 Nerw promieniowy głęboki
Mięsień prostownik palca długi i II własny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS EXTENSOR DIGITI PRIMUM LONGUM ET SECUNDUM PROPRIUS
Tętnica poprzeczna łokcia, Tętnica międzykostna wspólna Prostownik
od okolicy nadgarstka mięśnia prostownika wspólnego palców do kości pęcinowej Nerw promieniowy głęboki
Mięsień odwracacz
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS SUPINATOR
Tętnica poprzeczna łokcia Ruchy odwracające przedramię i rękę; Antagonista nawracaczy
Od kości ramiennej pod więzadłem pobocznym bocznym stawu łokciowego do przednio – przyśrodkowej powierzchni kości promieniowej Nerw promieniowy głęboki
STRONA TYLNO - PRZYŚRODKOWA
empezar lección
STRONA TYLNO - PRZYŚRODKOWA
Mięsień nawracacz obły
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS PRONATOR TERES
Tętnica pośrodkowa Ruchy nawrotne
Od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do 1/3 wysokości górnej powierzchni przyśrodkowej kości promieniowej Nerw pośrodkowy
Mięsień zginacz nadgarstka promieniowy
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS FLEXOR CARPI RADIALIS
Tętnica pośrodkowa Zgina nadgarstek, Prostuje staw łokciowy
Od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do dłoniowej powierzchni końców bliższych kości śródręcza 2 i 3 Nerw pośrodkowy
Mięsień zginacz palców powierzchowny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS
Tętnica pośrodkowa Zgina stawy palcowe i nadgarstek, Prostuje staw łokciowy
Od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej do drugich członów palców 2-5 na powierzchni dłoniowej Nerw pośrodkowy
Mięsień zginacz nadgarstka łokciowy
unaczynienie i funkcja
Głowa ramienna Głowa łokciowa Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS FLEXOR CARPI ULNARIS
Tętnica pośrodkowa, Tętnica poboczna łokciowa, Tętnica międzykostna wspólna Zgina nadgarstek, Prostuje staw łokciowy
Od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej Od przyśrodkowej powierzchni guza łokciowego Do kości dodatkowej nadgarstka Nerw łokciowy
Mięsień zginacz palców głęboki
unaczynienie i funkcja
Głowa ramienna Głowa łokciowa Głowa promieniowa Przyczepy i unerwienie
empezar lección
MUSCULUS FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS
Tętnica pośrodkowa Zgina stawy palcowe i nadgarstek, Prostuje staw łokciowy (głowa ramienna)
Od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej Od trzonu kości łokciowej Od trzonu kości promieniowej Do ostatnich członów palcowych 1-5 Nerw pośrodkowy i łokciowy Nerw łokciowy Nerw pośrodkowy
Mięsień nawracacz czworoboczny
unaczynienie i funkcja
Przyczepy i unerwienie.
empezar lección
MUSCULUS PRONATOR QUADRATUS
Tętnica pośrodkowa Obraca kończynę piersiową
W przestrzeni międzykostnej podramienia od strony przyśrodkowej (od kości promieniowej do łokciowej) Nerw pośrodkowy

Debes iniciar sesión para poder comentar.