Łacina-do egzaminu

 0    61 tarjetas    mayaa
imprimir jugar test de práctica
 
término definición
Słuszność nie tworzy prawa a je wspomaga.
empezar lección
Aequitas non facit ius, sed ius auxiliatur.
Prawo ma na względzie słuszność.
empezar lección
Ius respicit aequitatem.
Surowe prawo, ale prawo.
empezar lección
Dura lex, sed lex.
Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi.
empezar lección
Quod ad ius naturale attinet, omnes humanes aequales sunt.
Prawo nie zmienia sie w zależności od większego lub mniejszego znaczenia osoby.
empezar lección
De maiore et minore non variant curia.
Ustawa nie rozróżnia.
empezar lección
Lex non distinguit.
Ustawa nie obowiązuje jeżeli nie jest ogłoszona.
empezar lección
Lex non obligat nisi promulgata.
Wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka.
empezar lección
Hominum causa omne ius constitutum sit.
Kto może stanowić prawo ten może je uchylić.
empezar lección
Quis possit esse lex abrogetur.
Ustawa znosi ustawę.
empezar lección
Et Act legem abolet.
Uchyleneie ustawy uchylającej ustawę nie przywraca mocy obowiązującej uchylonej ustawy.
empezar lección
Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata.
Prawa dostosowuje się do tych przypadków, które zdarzają się często.
empezar lección
Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur.
Ustawy nie troszczą się o drobiazgi.
empezar lección
De minimis non curat lex.
Ustawa powinna być zwięzła.
empezar lección
Lex brevem esse oportet.
W podobnych sprawach powinno zapaść podobne rozstrzygnięcie.
empezar lección
De similibus idem est iudicium.
Sądzić należy na podstawie ustaw, nie przykładów.
empezar lección
Legibus, non exemplis iudicandum.
Sędzia jest mówiącą ustawą.
empezar lección
Iudex est lex loquens.
Zwyczaj powinien być trwały.
empezar lección
Consuetudo certa esse debet.
Utrwalony zwyczaj stosuje sie jak prawo.
empezar lección
Inveterata consuetudo pro lege servatur.
Zwyczaj jest najlepszą wykładnią ustawy.
empezar lección
Consuetudo est optima legum interpres.
Jasne wyrażenia nie wymagają interpretacji.
empezar lección
Clara non sunt interpretanda.
Nalezy się trzymać słów ustawy.
empezar lección
A verbis legis non est recedendum.
Sztuczki prawne nie stanowią prawa.
empezar lección
Apices iuris non sunt iura (Digesta Ulpiana)
Fikcja nie wywiera skutków prawnych poza przypadkiem, dla którego została ustanowiona.
empezar lección
Fictio non operatur ultra casum fictum
Wyjątek powinien być interpretowany ściśle.
empezar lección
Exceptio est strictissime interpretationis.
Słowa należy rozumieć zgdonie z ich przeznaczeniem.
empezar lección
Verba cum effectu accipienda.
Nie powinniśmy bowiem źle korzystać z naszego prawa.
empezar lección
Male enim nostro iure uti non debemus.
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
empezar lección
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw...
empezar lección
Nemo plu siuris ad alium transferre potest quam ipse haberet.
Samo wydanie rzeczy nie przenosi włąsności.
empezar lección
Numquam nuda tradiotio transfert dominium.
Kupno rzeczy własnej nie ma znaczenia.
empezar lección
Suae rei emptio non valet.
Większe znaczenie ma czynność dokonana faktycznie niż symulowana.
empezar lección
Plus valet quod actum quam quod simulatum.
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa.
empezar lección
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt,
W testamencie należy badać zamiar spadkodawcy.
empezar lección
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur.
Nieznajomość prawa szkodzie, nieznajomośc faktu nie szkodzi.
empezar lección
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet.
Nieznajomośc prawa nikogo nie usprawiedliwia/
empezar lección
Ignorantia legis neminem excusat.
Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii pawnej na podstawie tylko jednego fragmentu ustawy, anie jej całości.
empezar lección
Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere.
Powód podąża za sądem pozwanego.
empezar lección
Actor sequitur forum rei.
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
empezar lección
Nemo est iudex in propria causa.
Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
empezar lección
Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
empezar lección
Bis de eadem re agere non licet (Instytucje Gajusa))
Orzeczenie sądowe uznaje się z aprawdziwe.
empezar lección
Res iudicata pro veritate accipitur.
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
empezar lección
Audiatur et altera pars.
Nie wysłuchać oskarżonego to beprawie a nie sąd.
empezar lección
Rerum non audiri latrocinium est, non iudicium.
Zanim nie wysłuchasz nie sądź.
empezar lección
Prius quam exaudias ne iudices.
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto przeczy.
empezar lección
Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat.
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
empezar lección
Reus in exceptionae actor est.
Uważa się, że milczenie jest przyznaniem.
empezar lección
Silentium videtur confessio.
Niech nie wychodzi sędzia poza żądania stron.
empezar lección
Ne eat iudex ultra petita partium.
Fakty wymagają dowodu, prawo zna sąd.
empezar lección
Facta probantur, iura novit curia.
Nie uważa się kogoś za skazanego, dopóki ten odwołuje się od wyroku.
empezar lección
Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Sądowi apelacyjnemu nie wolnozmieniać wyroku na niekorzyść skazanego.
empezar lección
Reformatio in peius iudici apellato non licet...
małżeństwo tworzy nie faktyczne współżycie lecz zgoda.
empezar lección
Nuptias non concubitus sed consensus facit.
Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, wspólnota całego zycia, połączeniem prawa boskiego i ludzkiego.
empezar lección
Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.
Dawno już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
empezar lección
Libera matrimonia esse antiquitus placuit...
Matka zawsze jest pewna, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo.
empezar lección
Mater semper certa est, pater vero est quem nuptiae demonstrant.
Poddany opiece nie może być zobowiązany z żadnego kontraktu bez upoważnienia opiekuna.
empezar lección
Obligatori ex omni concractu pupillus sine tutoris auctoritate non potest.
Opiekun wstępuje na miejsce rodzica.
empezar lección
Tutor loco parentis habetur.
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw zmarłego.
empezar lección
Hereditas nihil aliud est quam successio in universum ius quam defunctus habuerit.
Testament jest prawnym wyrazem naszej woli co do tego, co ktoś pragnie aby stało sie po jego smierci.
empezar lección
Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.
Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do jego żmierci.
empezar lección
Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.

Debes iniciar sesión para poder comentar.