L - Prawo Jazdy (L)

 0    379 tarjetas    Marzenax
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
A-1
empezar lección
Niebezpieczny zakręt w prawo
A-2
empezar lección
Niebezpieczny zakręt w lewo
A-3
empezar lección
Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A-4
empezar lección
Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-5
empezar lección
Skrzyżowanie dróg
określa o skrzyżowaniu dróg na których pierszeństwo nie jest określone znakami. Na takim skrzyżowaniu pierszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony
A- 6A
empezar lección
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
[Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg]
A-6B
empezar lección
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
[Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg]
A-6C
empezar lección
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
[Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej]
A-6D
empezar lección
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
[Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem]
A-6E
empezar lección
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
[Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem]
A-7
empezar lección
Ustąp pierwszeństwa
oraz ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, w którym droga podporządkowana (na której jest ten znak) krzyżuje się lub łączy z drogą z pierszeństwem przejazdu
A-8
empezar lección
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
[Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku]
A-9
empezar lección
Przejazd kolejowy z zaporami
[Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe]
A-10
empezar lección
Przejazd kolejowy bez zapór
[Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe]
A-11
empezar lección
Nierówna droga
[Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdnI]
A-11A
empezar lección
Próg zwalniający
[Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów]
A-12A
empezar lección
Zwężenie jezdni - dwustronne
[Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruch]
A-12B
empezar lección
Zwężenie jezdni - prawostronne
[Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu]
A-12C
empezar lección
Zwężenie jezdni - lewostronne
[Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu]
A-13
empezar lección
Ruchomy most
[Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy]
A-14
empezar lección
Roboty drogowe
[Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych]
A-15
empezar lección
Śliska jezdnia
[Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.]
A-16
empezar lección
Przejście dla pieszych
[Ostrzega o przejściu dla pieszych]
A-17
empezar lección
Dzieci
[Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca]
A-18A
empezar lección
Zwierzęta gospodarskie
[Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich]
A-18B
empezar lección
Zwierzęta dzikie
[Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich]
A-19
empezar lección
Boczny wiatr
[Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru]
A-20
empezar lección
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
[Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy]
A-21
empezar lección
Tramwaj
[Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe]
A-22
empezar lección
Niebezpieczny zjazd
[Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m]
A-23
empezar lección
Stromy podjazd
[Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m]
A-24
empezar lección
Rowerzyści
[Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają]
A-25
empezar lección
Spadające odłamki skalne
[Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości]
A-26
empezar lección
Lotnisko
[Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca]
A-27
empezar lección
Nabrzeże lub brzeg rzeki
[Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego]
A-28
empezar lección
Sypki żwir
[Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów]
A-29
empezar lección
Sygnały świetlne
[Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej]
A-30
empezar lección
Inne niebezpieczeństwo
[Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu]
A-31
empezar lección
Niebezpieczne pobocze
[Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi]
A-32
empezar lección
Oszronienie jezdni
[Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi]
A-33
empezar lección
Zator drogowy
[Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów]
A-34
empezar lección
Wypadek drogowy
[Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów]
B-1
empezar lección
Zakaz ruchu w obu kierunkach
[Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni]
B-2
empezar lección
Zakaz wjazdu
[Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy]
B-3
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
[Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych]
B-3A
empezar lección
Zakaz wjazdu autobusów
[Oznacza zakaz ruchu autobusów]
B-4
empezar lección
Zakaz wjazdu motocykli
[Oznacza zakaz ruchu motocykli]
B-5
empezar lección
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
[Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu]
B-6
empezar lección
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
[Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych]
B-7
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
[Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą]
B-8
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
[Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy]
B-9
empezar lección
Zakaz wjazdu rowerów
[Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu]
B-10
empezar lección
Zakaz wjazdu motorowerów
[Oznacza zakaz ruchu motorowerów]
B-11
empezar lección
Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych
[Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych]
B-12
empezar lección
Zakaz wjazdu wózków ręcznych
[Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych]
B-13
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
[Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych]
B-13A
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
[Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony]
B-14
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
[Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami]
B-15
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
[Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku]
B-16
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
[Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku]
B-17
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m
[Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku]
B-18
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t
[OZnacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy]
B-19
empezar lección
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t
[Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku]
B-20
-zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, -obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
empezar lección
STOP
[Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze]
B-21
empezar lección
Zakaz skrętu w lewo i zawracania
[Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony]
B-22
empezar lección
Zakaz skrętu w prawo i zawracania
[Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony]
B-23
empezar lección
Zakaz zawracania
[Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie]
B-24
empezar lección
Koniec zakazu zawracania
[Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem]
B-25
empezar lección
Zakaz wyprzedzania
[Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe]
B-26
empezar lección
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
[Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych]
B-27
empezar lección
Koniec zakazu wyprzedzania
[Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25]
B-28
empezar lección
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
[Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26]
B-29
empezar lección
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
[Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu]
B-30
empezar lección
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
[Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29]
B-31
empezar lección
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
[Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się]
B-32
empezar lección
Stój - kontrola celna
[Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat"]
B-33
empezar lección
Ograniczenie prędkości
[Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi]
B-34
empezar lección
Koniec ograniczenia prędkości
[Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33]
B-35
empezar lección
Zakaz postoju
[Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2]
B-36
empezar lección
Zakaz zatrzymywania się
[Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu]
B-37
empezar lección
Zakaz postoju w dni nieparzyste
[Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24]
B-38
empezar lección
Zakaz postoju w dni parzyste
[Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24]
B-39
empezar lección
Strefa ograniczonego postoju
[Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty]
B-40
empezar lección
Koniec strefy ograniczonego postoju
[Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju]
B-41
empezar lección
Zakaz ruchu pieszych
[Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony]
B-42
empezar lección
Koniec zakazów
[Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości]
B-43
empezar lección
Strefa ograniczonej prędkości
[Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę]
B-44
empezar lección
Koniec strefy ograniczonej prędkości
[Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości]
C-1
empezar lección
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
[Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-2
empezar lección
Nakaz jazdy w prawo za znakiem
[Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-3
empezar lección
Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
[Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-4
empezar lección
Nakaz jazdy w lewo za znakiem
[Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-5
empezar lección
Nakaz jazdy prosto
[Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-6
empezar lección
Nakaz jazdy prosto lub w prawo
[Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-7
empezar lección
Nakaz jazdy prosto lub w lewo
[Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-8
empezar lección
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
[Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-9
empezar lección
Nakaz jazdy z prawej strony znaku
[Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-10
empezar lección
Nakaz jazdy z lewej strony znaku
[Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-11
empezar lección
Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
[Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni]
C-12
empezar lección
Ruch okrężny
[Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku]
C-13
empezar lección
Droga dla rowerów
[Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi]
C-13A
empezar lección
Koniec drogi dla rowerów
[Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi]
C-14
empezar lección
Prędkość minimalna
[Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę]
C-15
empezar lección
Koniec minimalnej prędkości
[Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać]
C-16
empezar lección
Droga dla pieszych
[Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać]
C-16A
empezar lección
Koniec drogi dla pieszych
[Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych]
C-17
empezar lección
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
[Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi]
C-18
empezar lección
Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
[Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych]
C-19
empezar lección
Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
[Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych]
D-1
empezar lección
Droga z pierwszeństwem
[Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami]
D-2
empezar lección
Koniec drogi z pierwszeństwem
[Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem]
D-3
empezar lección
Droga jednokierunkowa
[Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu]
D-4A
empezar lección
Droga bez przejazdu
[Oznacza początek drogi bez przejazdu]
D-4B
empezar lección
Wjazd na drogę bez przejazdu
[Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu]
D-5
empezar lección
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
[Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego]
D-6
empezar lección
Przejście dla pieszych
[Informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym Przejście dla pieszych lub dwiema liniami w poprzek jezdni]
D-6A
empezar lección
Przejazd dla rowerów
[Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi]
D-6B
empezar lección
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
[Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię]
D-7
empezar lección
Droga ekspresowa
[Znak ten oznacza wjazd na drogę ekspresową. droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych]
D-8
empezar lección
Koniec drogi ekspresowej
[Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga]
D-9
empezar lección
Autostrada
[Znak ten informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep]
D-10
empezar lección
Koniec autostrady
[Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady]
D-11
empezar lección
Początek pasa ruchu dla autobusów
[Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach]
D-12
empezar lección
Pas ruchu dla autobusów
[Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej]
D-13
empezar lección
Początek pasa ruchu powolnego
[Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu]
D-14
empezar lección
Koniec pasa ruchu
[Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego]
D-15
empezar lección
Przystanek autobusowy
[Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej]
D-16
empezar lección
Przystanek trolejbusowy
[Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej]
D-17
empezar lección
Przystanek tramwajowy
[Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach]
D-18
empezar lección
Parking
[Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce]
D-18A
empezar lección
Parking - miejsce zastrzeżone
[Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-18B
empezar lección
Parking zadaszony
[Informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony]
D-19
empezar lección
Postój taksówek
[Oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych]
D-20
empezar lección
Koniec postoju taksówek
[Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych]
D-21
empezar lección
Szpital
[Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala]
D-21A
empezar lección
Policja
[Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja]
D-22
empezar lección
Punkt opartunkowy
[Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach]
D-23
empezar lección
Stacja paliwowa
[Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo]
D-23A
empezar lección
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
[Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz]
D-24
empezar lección
Telefon
[Informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego]
D-25
empezar lección
Poczta
[Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku]
D-26
empezar lección
Stacja obsługi technicznej
[Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów]
D-26A
empezar lección
Wulkanizacja
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-26B
empezar lección
Myjnia
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-26C
empezar lección
Toaleta publiczna
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach]
D-26D
empezar lección
Natrysk
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-27
empezar lección
Bufet lub kawiarnia
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-28
empezar lección
Restauracja
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-29
empezar lección
Hotel (motel)
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-30
empezar lección
Obozowisko (camping)
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-31
empezar lección
Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-32
empezar lección
Pole biwakowe
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-33
empezar lección
Schronisko młodzieżowe
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-34
empezar lección
Punkt informacji turystycznej
[Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-34A
empezar lección
Informacja radiowa o ruchu drogowym
[Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego]
D-35
empezar lección
Przejście podziemne dla pieszych
[Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku]
D-35A
empezar lección
Schody ruchome w dół
[Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku]
D-36
empezar lección
Przejście nadziemne dla pieszych
[Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku]
D-36A
empezar lección
Schody ruchome w górę
[Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku]
D-37
empezar lección
Tunel
[Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania]
D-38
empezar lección
Koniec tunelu
[Oznacza wyjazd z tunelu]
D-39
empezar lección
Dopuszczalne prędkości
D-39A
empezar lección
Opłaty drogowe
[Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]
D-40
empezar lección
Strefa zamieszkania
[Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h]
D-41
empezar lección
Koniec strefy zamieszkania
[Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni]
D-42
empezar lección
Obszar zabudowany
[Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego]
D-43
empezar lección
Koniec obszaru zabudowanego
[Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego]
D-44
empezar lección
Strefa płatnego parkowania
[Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata]
D-45
empezar lección
Koniec strefy płatnego parkowania
[Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania]
D-46
empezar lección
Droga wewnętrzna
[Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną]
D-47
empezar lección
Koniec drogi wewnętrznej
[Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46]
D-48
empezar lección
Zmiana pierwszeństwa
[Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu]
D-49
empezar lección
Pobór opłat
[Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd]
D-50
empezar lección
Zatoka
[Znak informuje o zatoce występującej w tunelu]
D-51
empezar lección
Automatyczna kontrola prędkości
[Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości" stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów]
D-52
empezar lección
Strefa ruchu
[Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu]
D-53
empezar lección
Koniec strefy ruchu
[Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu]
E-1
empezar lección
Tablica przeddrogowskazowa
[Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku]
E-1A
empezar lección
Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
[Uprzedza o wyjeździe z autostrady]
E-1B
empezar lección
Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
[Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady]
E-2A
empezar lección
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
[Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast]
E-2B
empezar lección
Drogowskaz tablicowy nad jezdnią
[Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast]
E-2C
empezar lección
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
[Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast]
E-2D
empezar lección
Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie
E-2E
empezar lección
Drogowskaz tablicowy przed wjazdem na autostradę
E-2F
empezar lección
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
E-3
empezar lección
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
E-4
empezar lección
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej
E-5
empezar lección
Drogowskaz do dzielnicy miasta
E-6
empezar lección
Drogowskaz do lotniska
E-6A
empezar lección
Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E-6B
empezar lección
Drogowskaz do dworca autobusowego
E-6C
empezar lección
Drogowskaz do przystani promowej
E-7
empezar lección
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-8
empezar lección
Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
E-9
empezar lección
Drogowskaz do muzeum
E-10
empezar lección
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-11
empezar lección
Drogowskaz do zabytku przyrody
E-12
empezar lección
Drogowskaz do punktu widokowego
E-12A
empezar lección
Drogowskaz do szlaku rowerowego
[Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów]
E-13
empezar lección
Tablica kierunkowa
E-14
empezar lección
Tablica szlaku drogowego
[Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym]
E-14A
empezar lección
Tablica szlaku drogowego przy autostradzie
[Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym]
E-15A
empezar lección
Numer drogi krajowej
[Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi]
E-15B
empezar lección
Numer drogi wojewódzkiej
[Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi]
E-15C
empezar lección
Numer autostrady
[Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi]
E-15D
empezar lección
Numer drogi ekspresowej
E-15E
empezar lección
Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t)
E-16
empezar lección
Numer szlaku międzynarodowego
[Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi]
E-17A
empezar lección
Miejscowość
[Oznacza wjazd do miejscowości]
E-17B
empezar lección
Tablica miejscowości
[Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany]
E-18A
empezar lección
Koniec miejscowości
[Oznacza wyjazd z miejscowości]
E-18B
empezar lección
Tablica koniec miejscowości
[Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany]
E-19
empezar lección
Obwodnica
[Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta]
E-20
empezar lección
Tablica węzła drogowego na autostradzie
[Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady]
E-21
empezar lección
Dzielnica (osiedle)
[Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy]
E-22A
empezar lección
Samochodowy szlak turystyczny
[Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego]
E-22B
empezar lección
Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
[Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym]
E-22C
empezar lección
Informacja o obiektach turystycznych
[Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku]
F-1
empezar lección
Przejście graniczne
[Informuje o czynnym przejściu granicznym]
F-2
empezar lección
Przekraczanie granicy zabronione
[Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty]
F-2A
empezar lección
Granica państwa
[Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej]
F-3
empezar lección
Granica obszaru administracyjnego
[Informuje o granicy obszaru administracyjnego]
F-3A
empezar lección
Granica obszaru administracyjnego - na granicy powiatu
F-3B
empezar lección
Granica obszaru administracyjnego - na granicy gminy
F-3C
empezar lección
Granica obszaru administracyjnego - miasto na prawach powiatu
F-4
empezar lección
Nazwa rzeki
[Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga]
F-5
empezar lección
Uprzedzenie o zakazie
[Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku]
F-6
empezar lección
Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem
[Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze]
F-7
empezar lección
Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
[Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione]
F-8
empezar lección
Objazd w związku z zamknięciem drogi
[Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka]
F-9
empezar lección
Znak prowadzący na drodze objazdowej
[Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe]
F-10
empezar lección
Kierunki na pasach ruchu
[Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu]
F-11
empezar lección
Kierunki na pasie ruchu
[Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony]
F-12
empezar lección
Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
[Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu]
F-13
empezar lección
Przejazd tranzytowy
[Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu]
F-14A
empezar lección
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
[Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)]
F-14B
empezar lección
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
[Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)]
F-14C
empezar lección
Tablice wskaźnikowe na autostradzie
[Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)]
F-15
empezar lección
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
[Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach]
F-16
empezar lección
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
[Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni]
F-17
empezar lección
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
[Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku]
F-18
empezar lección
Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
[Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku]
F-19
empezar lección
Pas ruchu dla określonych pojazdów
[Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku]
F-20
empezar lección
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
[Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku]
F-21
empezar lección
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
[Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu]
F-22
empezar lección
Ograniczenia na pasie ruchu
[Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu]
G-1A
empezar lección
Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
[Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego]
G-1B
empezar lección
Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
[Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego]
G-1C
empezar lección
Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
[Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego]
G-1D
empezar lección
Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
[Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego]
G-1E
empezar lección
Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
[Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego]
G-1F
empezar lección
Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
[Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego]
G-2
empezar lección
Sieć pod napięciem
[Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna]
G-3
empezar lección
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
[Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór]
G-4
empezar lección
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
[Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor]
P-1
empezar lección
Linia pojedyncza przerywana
pas ruchu jest pasem: *ruchu powolnego, *zanikającym, *przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię
P-2
empezar lección
Linia pojedyncza ciągła
oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku, jednocześnie zakazuje przejeżdżania przez linię lub najeżdżania na nią
P-3
empezar lección
Linia jednostronnie przekraczalna
oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię od strony linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
P-4
empezar lección
Linia podwójna ciągła
rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię; zabrania się również poruszania się pojazdem po lewej stronie tej linii, nawet jeśli zjechał na ten pas wcześniej, gdy było to dozwolone
P-5
(znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu)
empezar lección
Linia podwójna przerywana
oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator (S-4).
P-6
empezar lección
Linia ostrzegawcza
kreski są dłuższe od przerw; rozdziela pasy ruchu i informuje o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione lub do miejsca niebezpiecznego
P-7A
empezar lección
Linia krawędziowa przerywana
wyznacza krawędź jezdni
P-7B
empezar lección
Linia krawędziowa ciągła
wyznacza krawędź jezdni, oznacza również zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym
P-8A
empezar lección
Strzałka kierunkowa na wprost
P-8B
empezar lección
Strzałka kierunkowa do skręcania
P-8C
empezar lección
Strzałka kierunkowa do zawracania
P-9
empezar lección
Strzałka naprowadzająca
P-10
empezar lección
Przejście dla pieszych
P-11
empezar lección
Przejazd dla rowerzystów
P-12
empezar lección
Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
P-13
empezar lección
Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
P-14
empezar lección
Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P-15
empezar lección
Trójkąt podporządkowania
P-16
empezar lección
Napis stop
P-17
empezar lección
Linia przystankowa
P-18
empezar lección
Stanowisko postojowe
P-19
empezar lección
Linia wyznaczająca pas postojowy
P-20
empezar lección
Koperta
P-21
empezar lección
Powierzchnia wyłączona z ruchu
P-22
empezar lección
BUS
P-23
empezar lección
Rower
P-24
empezar lección
Miejsce dla dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
P-25
empezar lección
Próg zwalniający
R-1
empezar lección
Szlak rowerowy lokalny
R-1A
empezar lección
Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
R-1B
empezar lección
Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
R-3
empezar lección
Tablica szlaku rowerowego lokalnego
[Znak R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym]
R-4
empezar lección
Informacja o szlaku rowerowym
[wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym, w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy]
R-4A
empezar lección
Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego
[Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek]
R-4B
empezar lección
Zmiana kierunku szlaku rowerowego
[Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym]
R-4C
empezar lección
Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
R-4D
empezar lección
Drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
R-4E
empezar lección
Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego
S-1
empezar lección
Sygnalizator podstawowy
S-2
empezar lección
Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt
S-3
[Sygnały świetlne S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką/ strzałkami. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator, oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
empezar lección
Sygnalizator kierunkowy (w lewo)
Sygnalizatory S3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi]
S-4
empezar lección
Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu
[Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony]
S-5
empezar lección
Sygnalizator z sygnałami dla pieszych
S-6
empezar lección
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
S-7
empezar lección
Nakaz opuszczenia pasa ruchu
[Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką]
T-1
empezar lección
Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1A
empezar lección
Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1B
empezar lección
Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2
empezar lección
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
empezar lección
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3A
empezar lección
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4
empezar lección
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5
empezar lección
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6A
empezar lección
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
T-6B
empezar lección
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
T-6C
empezar lección
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
T-6D
empezar lección
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych
T-7
empezar lección
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
T-8
empezar lección
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9
empezar lección
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10
empezar lección
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-11
empezar lección
Tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12
empezar lección
Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13
empezar lección
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14
empezar lección
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15
empezar lección
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16
empezar lección
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-17
empezar lección
Tabliczka wskazująca granicę państwa
T-18
empezar lección
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19
empezar lección
Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
T-20
empezar lección
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21
empezar lección
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23A
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
T-23B
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t
T-23C
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
T-23D
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
T-23E
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
T-23F
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
T-23G
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
T-23H
empezar lección
Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
T-23I
empezar lección
Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23J
empezar lección
Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
T-24
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25A
empezar lección
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25B
empezar lección
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25C
empezar lección
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
T-27
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28
empezar lección
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29
empezar lección
Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30
empezar lección
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik
T-31
empezar lección
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
T-32
empezar lección
Minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
T-33
empezar lección
Umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
T-34
empezar lección
Pobór opłaty elektronicznej
[T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną]
W-1
empezar lección
Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym
W-2
empezar lección
Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym
W-3
empezar lección
Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych
W-4
empezar lección
Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych
W-5
empezar lección
Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych
W-6
empezar lección
Szerokość mostu lub środka przeprawowego
W-7
empezar lección
Wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu
AT-1
empezar lección
Sygnalizacja świetlna
[Znak AT-1 „sygnalizacja świetlna" ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej]
AT-2
empezar lección
Sygnalizacja świetlna wzbudzana
[Znak AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę]
AT-3
empezar lección
Niebezpieczny zjazd
[Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku]
AT-4
empezar lección
Stromy podjazd
[Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku]
AT-5
empezar lección
Ruch kolizyjny
[Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją]
BT-1
[zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą km na h przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony.
empezar lección
Ograniczenie prędkości
Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości"]
BT-2
empezar lección
Koniec ograniczenia prędkości
BT-3
empezar lección
Blokada zwrotnicy
[Znak BT-3 „blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy]
BT-4
empezar lección
Stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
[Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe]
A
empezar lección
ostrzegwacze
B
empezar lección
zakazu
C
empezar lección
nakazu
D
empezar lección
informacyjne
E
empezar lección
kierunku i miejscowości
F
empezar lección
uzupełniające
G
empezar lección
przed przejazdami kolejowymi
P
empezar lección
drogowe poziome
R
empezar lección
dodatkowe szlaków rowerowych
S
empezar lección
świetlne
T
empezar lección
tabliczki do znaków drogowych

Lecciones similares:

Znaki drogowe – ostrzegawcze

Debes iniciar sesión para poder comentar.