konkurs biologiczny

 0    84 tarjetas    klukrecja
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
biocenoza
empezar lección
zespół organizmów utworzonych z populacji różnych gatunków zasiedlających dany obszar i połączonych wzajemnymi zależnościami
biocenoza leśna
Ekosystem
empezar lección
składa się z biocenozy i biotopu
las (ekosystem naturalny)
Biosfera
empezar lección
strefą życia na Ziemii
Cukry
empezar lección
monosacharydy, oligosacharydy, polisacharydy
Monosacharydy
empezar lección
cukry proste
glukoza
Oligosacharydy
empezar lección
zbudowane z od 2 do 10 cząsteczek cukrów prostych
sacharoza
Polisacharydy
empezar lección
zbudowane z wielu cząsteczek monosacharydów. Mają postać łańcuchów prostych lub rozgałęzionych
łańcuch prosty (celuloza), łańcuch rozgałęziony (glikogen)
Plazmid
empezar lección
jest małą zwykle kolistą cząsteczką DNA w komórce bakterii. Znajdujące się w nim geny (nie są niezbędne) decydują o niektórych właściwościach komórki
geny odpowiedzialne za odporność na antybiotyki
Cytoszkielet
empezar lección
Znajduje się w komórce zwierzęcej. System włókien białkowych umożliwiający przemieszczanie się organelli
Jąderko
empezar lección
stanowi obszar w jądrze komórkowym, w którym powstają rybosomy.
Siateczka śródplazmatyczna
empezar lección
tworzy ją system błon tworzących przedziały wewnątrzkomórkowe, umożliwiający przestrzenne różnych procesów zachodzących w komórce. W jego obrębie powstają składniki błon komórkowych
Siateczka śródplazmatyczna gładka
empezar lección
odpowiada głównie za syntezę lipidów, stanowi magazyn jonów wapnia, bierze udział w unieszkodliwianiu trujących substancji
Siateczka śródplazmatyczna szorstka
empezar lección
są z nią związane rybosomy, bierze udział w syntezie białek
Lizosom
empezar lección
pęcherzyk w którym rozkładane są niepotrzebne składniki komórki oraz substancje pochodzące z zewnątrz
tkanki zwierzęce
empezar lección
nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa
tkanka nabłonkowa
empezar lección
nabłonek jednowarstwowy, nabłonek wielowarstwowy
nabłonek jednowarstwowy
empezar lección
umożliwia wchłanianie różnych substancji
pęcherzyki płucne
nabłonek wielowarstwowy
empezar lección
ochrona
naskórek
tkanka mięśniowa
empezar lección
gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca
tkanka łączna
empezar lección
chrzęstna, kostna, krew, tłuszczowa
tkanka chrzęstna
empezar lección
elastyczna substancja między komórkowa, w której znajdują się jamki z komórkami chrzęstnymi, nadawanie kształtu, usztywnianie z zachowaniem elastyczności, ochrona przed ścieraniem
nasady kości
tkanka kostna
empezar lección
twarda substancja między komórkowa złożona ze związków organicznych i mineralnych oraz komórki z licznymi wypustkami
tkanka tłuszczowa
empezar lección
komórki wypełnione dużymi kroplami tłuszczu, ochrona, magazynowanie substancji odżywczych
Bodziec
empezar lección
zmiana chemiczna lub fizyczna zachodząca we wnętrzu lub na zewnątrz organizmu
system sztuczny
empezar lección
klasyfikowanie organizmów ze względu na podobieństwu organizmów
system naturalny
empezar lección
klasyfikacja uwzględniająca pokrewieństwo między organizmami
nisza ekologiczna
empezar lección
wszystkie wymagania osobników danego gatunku niezbędne do przeżycia i wydania na świat potomstwa
czynniki środowiska
empezar lección
biotyczne (ożywione), abiotyczne (nieożywione)
czynniki biotyczne
empezar lección
organizmy tego samego gatunku, organizmy innych gatunków
czynniki abiotyczne
empezar lección
wilgotność, temperatura, dostępność światła, dostęp do CO2 i tlenu zawartość soli mineralnych w glebie
tolerancja ekologiczna
empezar lección
zakres wartości danego czynnika środowiska, w którym może żyć organizm
biocenoza
empezar lección
rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, bakterie
biotop
empezar lección
woda, klimat, energia słoneczna, podłoże
zmienność środowiska
empezar lección
zróżicowanie iędzy osobnikami jednego gatunku wynikające z wpływu różnych czynników środowiska. Nie podlega dziedziczeniu
Genetyka
empezar lección
bada dziedziczność i zmienność organizmów
Inżynieria genetyczna
empezar lección
ingerowanie w materiał genetyczny organizmów w taki sposób, że zmianie ulegają ich cechy dziedziczne
biotechnologia nowoczesna
empezar lección
projektowanie organizmów o właściwościach przydatnych człowiekowi
Wiązania wodorowe
empezar lección
zazwyczaj słabe oddziałowywanie między atomem wodoru jednej cząsteczki a atomem innej, zawierającym wolną parę elektronową
DNA
empezar lección
kwas deoksyrybonukleinowy
Skład nukleotydu w DNA
empezar lección
deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego(V), zasada azotowa
Zasady azotowe
empezar lección
adenina, tymina, cytozyna, guanina
Sekwencja DNA
empezar lección
kolejność występowania poszczególnych nukleotydów
Polimeraza DNA
empezar lección
enzym dobudowujący do matryc komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić
RNA
empezar lección
kwas rybonukleinowy, bierze udział w syntezie białek
Skład nukleotydu w RNA
empezar lección
ryboza, reszta kwasu fosforowego (V), zasada azotowa
Replikacja DNA jest semikonserwatywna
empezar lección
Każda cząsteczka DNA zawiera jedną nową i jedną starą nić DNA
Rodzaje RNA
empezar lección
mRNA, tRNA, rRNA
mRNA
empezar lección
matrycowy (informacyjny), przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku z cząsteczki DNA na rybosomy
rRNA
empezar lección
rybosomowy RNA, wchodzi w skład rybosomów
tRNA
empezar lección
transportujący RNA, dostarcza aminokwasy na rybosomy
Funkcje białek
empezar lección
białka enzymatyczne, budulcowe, magazynujące, motoryczne, transportujące, regulacyjne, obronne
Białka enzymatyczne
empezar lección
przyspieszają przebieg reakcji zachodzących w organizmie
lipaza
Białka budulcowe
empezar lección
wchodzą w skład struktur organizmu
kolagen
Białka motoryczne
empezar lección
umożliwiają ruch w komórkach i tkankach
aktyna i miozyna
Białka transportujące
empezar lección
odpowiedzialne za przenoszenie związków
hemoglobina
Białka regulacyjne
empezar lección
regulują procesy zachodzące w komórkach
insulina
Białka obronne
empezar lección
chronią organizm
przeciwciała
Białka magazynujące
empezar lección
umożliwiają gromadzenie różnych związków
ferryna
Gen
empezar lección
odcinek DNA który zawiera informację o budowie jednego łańcucha polipeptydowego lub jednej cząsteczki RNA
Łańcuch polipeptydowy
empezar lección
cząsteczka połączonych ze sobą liniowo połączonych aminokwasów. Białko może się składać się z jednego lub kilku łańcuchów.
Pozagenowe DNA
empezar lección
odcinki DNA które nie koduje żadnego aminokwasu ani RNA. Tylko u organizmów eukariotycznych
Eksony
empezar lección
odcinki kodujące. Krótsze od intronów. 10% w genie
Introny
empezar lección
odcinki niekodujące w genie. 90%
Genom
empezar lección
kompletny zapis informacji genetycznej organizmu.
Genom bakterii
empezar lección
chromosom bakteryjny + plazmidy
Nukleoid
empezar lección
miejsce występowania chromosomu bakteryjnego
Genom komórki zwierzęcej
empezar lección
jądro + mitochondria
Genom komórki roślinnej
empezar lección
jądro +mitochondria + chloroplasty
Nukleosom
empezar lección
fragment DNA owinięty wokół białek
Chromatyna
empezar lección
ma postać długich cienkich nici
Chromosom mitotyczny
empezar lección
zawiera dwie identyczne cząsteczki DNA
Kariotyp
empezar lección
zestaw chromosomów charakterystyczny dla każdej komórki somatycznej organizmu
Komórka poliploidalna
empezar lección
komórka zawierająca więcej niż po dwa chromosomy z każdej pary. Powszechna u roślin.
Cechy kodu genetycznego
empezar lección
trójkowy, jednoznaczny, bezprzecinkowy, zdegenerowany, niezachodzący, uniwersalny
Trójkowy
empezar lección
trzy kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas
Jednoznaczny
empezar lección
jeden kodon koduje zawsze jeden i ten sam aminokwas
Bezprzecinkowy
empezar lección
między kodonami nie ma przerw, aminokwasy są kodowane przez występujące kolejno po sobie kodony
Zdegenerowany
empezar lección
kilka kodonów może kodować ten sam aminokwas
Niezachodzący
empezar lección
każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu
Uniwersalny
empezar lección
u prawie wszystkich organizmów te same kodony oznaczają te same aminokwasy
Ekspresja genu
empezar lección
proces odczytywania informacji genetycznej. U wszystkich organizmów podobny. Składa się z transkrypscji i translacji
Ekspresja genów kodujących RNA
empezar lección
ma tylko jeden etap, transkrypcję
Ekspresja genów kodujących białko
empezar lección
dwa etapy. Transkrypcja i translacja
Transkrypcja
empezar lección
w jej wyniku powstaje mRNA. U bakterii zachodzi w cytoplazmie, a u organizmów eukariotycznych, głównie w jądrze

Debes iniciar sesión para poder comentar.