kolokwium rzym

 0    35 tarjetas    madziki95
 
término
definición

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere
empezar lección
Polecenia prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu co mu się należy

ius publicum privatorum pactis mutari non potest
empezar lección
prawo publiczne nie może być zmienione umowami osób prywatnych

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere
empezar lección
Sprawiedliwość jest określoną i niezmienną wolą oddania każdemu tego, co mu się należy

Furiosi voluntas nulla est
empezar lección
Chory umysłowo nie ma woli

Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
empezar lección
dziecko poczęte, lecz jeszcze nieurodzone, uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści

Res nullius cedit primo occupanti
empezar lección
rzecz niczyja przypada temu, kto pierwszy ją zawłaszczył

Accessio cedit principali
empezar lección
rzecz przyłączona przypada głównej

superficies solo cedit
empezar lección
to co znajduje się na powierzchni gruntu przypada jego właścicielowi

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
empezar lección
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada

Nemo sibi ipse causam possessionis mutare posse
empezar lección
Nikt sam dla siebie nie może zmienić podstawy posiadania

Servitus in faciendo consistere nequit
empezar lección
służebność nie może polegać na działaniu

Servitus servitutis esse non potest
empezar lección
nie może istnieć służebność na służebności

Servitutibus civiliter utendum est
empezar lección
służebność należy wykonywać oględnie

nulli res sua servit
empezar lección
nie można mieć służebności na własnej rzeczy

praedia debent esse vicina
empezar lección
służebności gruntowe powinny być ustanawiane na gruntach sąsiednich

Servitutis causa debet esse perpetua
empezar lección
Służebności powinny przynosić trwałe korzyści

prior tempore potior iure
empezar lección
pierwszy w czasie, lepszy w prawie

Indivisa est pignoris causa.
empezar lección
podstawa zastawu jest niepodzielna

Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
empezar lección
Spadkobranie jest niczym innym, jak wejściem w ogół praw zmarłego

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
empezar lección
Nikt nie może pozostawić w części dziedziców testamentowych, w części beztestamentowych

Semel heres, semper heres
empezar lección
Kto raz został ustanowiony dziedzicem, pozostaje nim na zawsze

Genus perire non censetur
empezar lección
Uważa się, że gatunek nie ginie

Impossibilium nulla obligatio est
empezar lección
Nie ma zobowiązania, gdy świadczenie jest niemożliwe do wykonania

Periculum est emptoris
empezar lección
Ryzyko ponosi kupujący

Sine pretio nulla venditio est
empezar lección
Bez ustalenia ceny nie ma sprzedaży

Fur semper moram facere videtur
empezar lección
Złodziej zawsze jest traktowany tak, jakby znajdował się w zwłoce

Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
empezar lección
Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie tym, kto zaprzecza

Reus in exceptione actor est
empezar lección
W przypadku podniesienia zarzutu procesowego pozwany staje się powodem

Testis unus testis nullus
empezar lección
Jeden świadek to żaden świadek

Casus a nullo praestatur
empezar lección
Za przypadek nikt nie odpowiada

Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest
empezar lección
Siłą wyższą jest zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć

Dies interpellat pro homine
empezar lección
Termin wzywa za człowiekiem

Mora debitoris perpetuat obligationem
empezar lección
Zwłoka dłużnika utrwala zobowiązanie

Duae res sunt in obligatione,‭ ‬una in solutione
empezar lección
W treści zobowiązania istnieją dwa świadczenia, ale wykonane może być tylko jedno

Una res est in obligatione,‭ ‬duae in solutione
empezar lección
W treści zobowiązania istnieje jedno świadczenie, ale wykonane mogą być dwa


Debes iniciar sesión para poder comentar.