Koło 2 cykl krebsa

 0    97 tarjetas    FiszerMD
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
szlakiem amfiboliczny
empezar lección
służy jednocześnie procesom katabolicznym i anabolicznym
cykl Krebsa dostarcza szkieletów węglowych
empezar lección
glukoneogenezy, syntezy kwasów tłuszczowych, oraz przemian aminokwasów
jedną z najważniejszych reakcji anaplerotycznych jest
empezar lección
synteza szczawiooctanu przez karboksylację pirogronianu, katalizowana przez karboksylazę pirogronianową
typy reakcji w cyklu krebsa
empezar lección
a) kondensacja b) dehydratacja c) hydratacja d) dekarboksylacja e) utlenienie f) fosforylacja substratowa
szczawiooctan reaguje z acetylo-CoA i H2O i powstaje
empezar lección
cytrynian oraz HS-CoA
Reakcję szczawiooctanu i acetylo coA katalizuje
empezar lección
syntaza cytrynianowa
cytrynian ulega izomeryzacji do izocytrynianu przez enzym
empezar lección
akonitazę
położenie grupy hydroksylowej przy węglu ... cytrynianu uniemożliwia reakcję oksydacyjnej dekarboksylacji
empezar lección
C3
kompleks katalizujący oksydacyjną dekarboksylację α-ketoglutaranu
empezar lección
dehydrogenaza α-ketoglutaranowa (E1) i bursztynylotransferaza dihydroliponoamidowa (E2), dehydrogenaza dihydroliponoamidowa (E3)
enzymy które różnią się od odpowiednich enzymów kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej
empezar lección
dehydrogenaza α-ketoglutaranowa (E1) i bursztynylotransferaza dihydroliponoamidowa (E2)
Przekształcenie bursztynylo-CoA do bursztynianu rodzaj reakcji
empezar lección
fosforylacja substratowa
Przekształcenie bursztynylo-CoA do bursztynianu katalizator
empezar lección
syntetazę bursztynylo- CoA (tiokinazę bursztynianową)
bursztynylo-CoA jest
empezar lección
wysokoenergetycznym tioestrem
Utlenienie bursztynianu do fumaranu enzym
empezar lección
dehydrogenaza bursztynianowa
malonian jest
empezar lección
silnym inhibitorem kompetycyjnym dehydrogenazy bursztynianowej i jego dodanie do mitochondriów blokuje aktywność cyklu kwasu cytrynowego
Analog bursztynianu niewystępujący w komórce
empezar lección
malonian
Hydratacja fumaranu do jabłczanu
empezar lección
odwracalna reakcja hydratacji fumaranu do Ljabłczanu jest katalizowana przez fumarazę
Utlenienie jabłczanu do szczawiooctanu enzym
empezar lección
dehydrogenaza L-jabłczanowa, zależna od NAD+ katalizuje utlenienie L-jabłczanu do szczawiooctanu
ostatnia reakcja cyklu kwasów trójkarboksylowych
empezar lección
Utlenienie jabłczanu do szczawiooctanu
cykl Krebsa jest regulowany przede wszystkim przez stężenie
empezar lección
ATP i NADH
kluczowymi w regulacji cyklu krebsa są enzymy
empezar lección
dehydrogenaza izocytrynianowa i dehydrogenaza α-ketoglutaranowa
reakcje egzoergiczne określa się mianem
empezar lección
katabolizmu
a reakcje biosyntez, które są endoergiczne, określa się mianem
empezar lección
anabolizmu
fosforany bogatoenergetyczne mają wartość ΔG0
empezar lección
wyszą niż dla ATP
fosforany małoenergetyczne mają wartość ΔG0
empezar lección
niższą niż dla ATP
Fosforany bogatoenergetyczne
empezar lección
fosfoenolopirogronian, fosfokreatyna, ATP, 1,3-bisfosfoglicerynian
Fosforany małoenergetyczne
empezar lección
glukozo-6-fosforan, glicerolofosforan
fosfageny są związkami
empezar lección
magazynującymi wysokoenergetyczne wiązania fosforanowe
do fosfagenów należy
empezar lección
fosfokreatyna, występująca u kręgowców w mięśniach szkieletowych, sercu, plemnikach i mózgu, oraz fosfoarginina, występująca w mięśniach bezkręgowców
kiedy ATP jest gwałtownie zużywany podczas skurczu mięśnia
empezar lección
fosfagen jest źródłem szybko dostępnego ATP
kiedy stosunek ATP/ADP jest wysoki
empezar lección
energia zostaje zmagazynowana w fosfagen
glikoliza
empezar lección
powstanie netto dwóch P jest wynikiem przekształcenia 1 cząsteczki glukozy do 2 cząsteczek pirogronianu i zachodzi na etapie działania dwóch kinaz: fosfoglicerynianowej i pirogronianowej
głównym źródłem elektronów dla łańcucha oddechowego jest
empezar lección
działanie dehydrogenaz, które zbierają elektrony z procesów katabolicznych i przekazują je na koenzymy pełniące rolę uniwersalnych akceptorów elektronów – nukleotydy nikotynoamidowe (NAD+ lub NADP+) lub flawinowe (FMN lub FAD)
elektrony są przenoszone z NADH na O2 przez łańcuch utworzony przez 3 duże kompleksy białkowe
empezar lección
oksydoreduktazę NADH-CoQ, oksydoreduktazę CoQ-cytochrom c, oraz oksydazę cytochromu c
przepływ elektronów przez transbłonowe kompleksy białkowe prowadzi do
empezar lección
przepływu protonów w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej
elektrony przekazane przez NADH są transportowane z oksydoreduktazy NADH-CoQ na
empezar lección
oksydoreduktazę CoQ-cytochrom c przez koenzym Q
związek hydrofobowy, swobodnie dyfunduje w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
empezar lección
ubichinon
ubichinon za pośrednictwem reduktazy bursztynian-CoQ
empezar lección
odbiera elektrony również z FADH2, powstałego w reakcji dehydrogenazy bursztynianowej w cyklu Krebsa, i przenosi je na oksydoreduktazę CoQ-cytochrom c
małe, dobrze rozpuszczalne białko, przenosi elektrony z oksydoreduktazy CoQ-cytochrom c na oksydazę cytochromu c, ostatniego elementu łańcucha oddechowego, który katalizuje redukcję O2
empezar lección
cytochrom c,
cytochromy typu a i b oraz niektóre cytochromy typu c są
empezar lección
integralnymi białkami wewnętrznej błony mitochondrialnej
cytochrom c w mitochondriach to
empezar lección
białko rozpuszczalne, które jest związane przez oddziaływania elektrostatyczne z zewnętrzną powierzchnią wewnętrznej błony
w białkach żelazo-siarkowych, Fe występuje w postaci
empezar lección
związanej z atomami siarki nieorganicznej i/lub grupami -SH reszt Cys w białkach
wszystkie białka żelazo-siarkowe uczestniczą w transporcie jednoelektronowym, przy czym
empezar lección
żelaza w centrum Fe-S zostaje utleniony lub zredukowany
kompleks I, inaczej
empezar lección
oksydoreduktaza NADH: ubichinon lub dehydrogenaza NADH
kompleks I, jest
empezar lección
dużym enzymem zbudowanym z 42 różnych łańcuchów polipeptydowych, w tym flawoproteiny zawierającej FMN i przynajmniej 6 centrów żelazo-siarkowych
Kompleks I katalizuje 2 procesy
empezar lección
(1) egzoergiczne przeniesienie na ubichinon jonu wodorkowego (H-) z NADH i protonu z matriks mitochondrialnego (2) endoergiczny transport 4 protonów z matriks do przestrzeni międzybłonowej
Kompleks II czyli
empezar lección
dehydrogenaza bursztynianowa, jest jedynym enzymem cyklu Krebsa związanym z wewnętrzną błoną mitochondrium
Kompleks II zawiera
empezar lección
5 grup prostetycznych dwóch rodzajów i cztery różne podjednostki białkowe
podjednostki A i B Kompleksu II
empezar lección
są zanurzone w matriks i zawierają trzy centra 2Fe-2S, związany FAD, oraz miejsce dla substratu reakcji - bursztynianu
podjednostki C i D Kompleksu II
empezar lección
są integralnymi białkami błonowymi, zawierającymi hem a, hem b, oraz miejsce wiązania dla ubichinonu, ostatecznego akceptora elektronów w reakcji katalizowanej przez kompleks II  podjednostki A i B są zanurzone w matriks i zawierają trzy centra
Kompleks III inaczej
empezar lección
kompleks cytochromów bc1 lub oksydoreduktaza ubichinon: cytochrom c,
Kompleks II co robi
empezar lección
sprzęga transport elektronów z ubichinolu (QH2) na cytochrom c z transportem protonów z matriks do przestrzeni międzybłonowej
Cykl CoQ
empezar lección
podczas utleniania ubichinolu do ubichinonu jeden elektron zostaje przekazany do cytochromu c za pośrednictwem centrów Rieske’go i cytochromu c1, a drugi na ubichinon przez cytochromy bL i bH
cytochrom c to
empezar lección
to rozpuszczalne białko występujące w przestrzeni międzybłonowej
pojedynczy hem cytochromu c wiąże
empezar lección
elektron z kompleksu III, a następnie przenosi go na centrum miedziowe kompleksu IV  cytochrom c występuje w
kompleks IV, inaczej
empezar lección
oksydaza cytochromowa
Kompleks IV co robi
empezar lección
przenosi elektrony z cytochromu c na tlen cząsteczkowy, redukując go do cząsteczki H2O
kompleks IV jest
empezar lección
dużym enzymem (13 podjednostek) wewnętrznej błony mitochondrialnej
podjednostka I Kompleksu IV zawiera
empezar lección
dwa hemy, oznaczone a i a3, oraz kolejne centrum Cu (CuB)
przepływ elektronów przez kompleks IV przebiega od cytochromu c
empezar lección
na centrum CuA, dalej na hem a, na centrum hem a3–CuB, i ostatecznie na O2
na każde 4 elektrony przepływające przez kompleks, enzym zużywa
empezar lección
4 H+ z matriks na przekształcenie O2 do 2 H2O
Teoria chemiosmotyczna Mitchella różnica potencjału elektrochemicznego (siła protomotoryczna) jest
empezar lección
wykorzystywana w mechanizmie działania błonowej syntazy ATP która w obecności Pi i ADP tworzy ATP
Teoria chemiosmotyczna Mitchella energia z utleniania składników łańcucha oddechowego jest
empezar lección
sprzężona z przeniesieniem protonów z wewnętrznej na zewnętrzną powierzchnię wewnętrznej błony mitochondrialnej
Teoria chemiosmotyczna Mitchella kompleksy I, III, i IV działają jako
empezar lección
pompy protonowe
Teoria chemiosmotyczna Mitchella wewnętrzna błona jest nieprzepuszczalna dla jonów, a szczególnie dla protonów, które akumulują się na zewnątrz błony, tworząc
empezar lección
różnicę potencjału elektrochemicznego w poprzek błony
Inhibitory łańcucha oddechowego barbiturany
empezar lección
hamują NAD-zależne dehydrogenazy, blokując transfer elektronów z FeS na CoQ w kompleksie I; w odpowiedniej dawce, powodują in vivo skutki śmiertelne
Inhibitory łańcucha oddechowego antymycyna A i dimerkaprol
empezar lección
hamują łańcuch oddechowy między cytochromem b i cytochromem c (na poziomie kompleksu III)
Inhibitory łańcucha oddechowego klasyczne trucizny H2S, CO, i cyjanki
empezar lección
hamują oksydazę cytochromową i mogą całkowicie zatrzymać oddychanie
Inhibitory łańcucha oddechowego malonian
empezar lección
jest kompetycyjnym inhibitorem dehydrogenazy bursztynianowej
Inhibitory łańcucha oddechowego atraktylozyd
empezar lección
blokuje fosforylację oksydacyjną, hamując przenośnik nukleotydów adeninowych, transportujący ADP do wnętrza mitochondrium, a ATP poza mitochondrium
Inhibitory łańcucha oddechowego antybiotyk oligomycyna
empezar lección
całkowicie hamuje utlenianie i fosforylację, działając na poziomie fosforylacji – hamuje przepływ protonów przez syntazę ATP (podjednostka Fo)
Inhibitory łańcucha oddechowego wymienić
empezar lección
barbiturany, antymycyna A i dimerkaprolm H2S, Co, cyjanki, malonian, atraktylozyd, oligomycya
Związki rozprzęgające łańcuch oddechowy są to związki
empezar lección
amfipatyczne i zwiększają przepuszczalność wewnętrznej błony mitochondrialnej dla protonów, co zmniejsza różnicę potencjału elektrochemicznego, uniemożliwiając działanie syntazy ATP
najczęściej używanym związkiem rozprzęgającym
empezar lección
2,4- dinitrofenol
przeniesienie 1 elektronu na O2 tworzy
empezar lección
anionorodnik ponadtlenkowy
transfer dwóch elektronów na O2 tworzy
empezar lección
nadtlenek
reaktywne formy tlenu czyli ROS to
empezar lección
anionorodnik ponadtlenkowy, nadtlenek wodoru oraz cząsteczki z nich powstające, jak rodnik hydroksylowy OH·,
dysmutaza ponadtlenkowa – SOD
empezar lección
katalizuje dysmutację dwóch cząsteczek anionorodnika ponadtlenkowego do nadtlenku wodoru i cząsteczki tlenu
nadtlenek wodoru, produkt działania SOD lub powstały w innych procesach, jest dalej metabolizowany przez
empezar lección
katalazę (CAT),
w komórkowej obronie antyoksydacyjnej uczestniczy też
empezar lección
peroksydaza glutationowa (GPx) oraz reduktaza glutationowa (GR
katalazę (CAT) co robi
empezar lección
dysmutuje 2 cząsteczki nadtlenku wodoru do 2 cząsteczek wody i tlenu cząsteczkowego
wewnętrzna błona mitochondrialną swobodnie przepuszcza elektrycznie obojętne małe cząsteczki, takie jak
empezar lección
tlen, woda, CO2 i NH3, oraz kwasy monokarboksylowa, takie jak 3-hydroksymasłowy, acetooctowy i octowy
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe są transportowane do mitochondrium jako
empezar lección
pochodne karnityny
W transporcie przez wew. bł. mitochondriumpirogronian, aniony dwu- i trzykarboksylowe, oraz aminokwasy wymagają
empezar lección
swoistych przenośników lub układów transportujących ułatwiających ich transport przez błonę
transport równoważników redukujących przez wewnętrzną błonę wymaga
empezar lección
par substratów sprzężonych odpowiednimi dehydrogenazami obecnymi po obu stronach wewnętrznej błony (mostki substratowe)
Mostek jabłczanowo-asparaginiano
empezar lección
(układ wahadłowy jabłczan: asparaginian) przenoszący równoważniki redukujące z cytozolu do mitochondrium
Mostek glicerolofosforanowy
empezar lección
(układ wahadłowy glicerolo-3-fosforan: fosfodihydroksyaceton) transportujący równoważniki redukujące z cytozolu do mitochondrium
Zysk w postaci ATP
empezar lección
36-38 ATP
glukoza 0 fruktozo-1,6-bisfosforan zysk
empezar lección
-2 ATP
2 x gliceraldehydo-3-P --- pirogronian: zysk
empezar lección
(2 NADH + 4 ATP) + (8-10) ATP
2 x pirogronian --- acetyl-CoA: zysk
empezar lección
(2 NADH) + 6 ATP
2 x acetyl-CoA w cyklu Krebsa zysk
empezar lección
+ 24 ATP
reakcje anaplerotyczne jakie
empezar lección
pirogronian - jabłczan / szczawiooctan. PEP - szczawiooctan
ATP - ADP energia
empezar lección
7,3 kcal / mol
cytochrom A porfiryna?
empezar lección
Hem A
cytochrom B porfiryna?
empezar lección
zelazoporfiryna IX
cytochrom C porfiryna?
empezar lección
Hem C

Metabolizm — cykl kwasu cytrynowego?

Cykl Krebsa to przemiany metaboliczne, które zachodzą w komórkach wszystkich organizmów oddychających tlenem. Został on odkryty w 1937 roku przez Hansa Krebsa i od nazwiska tego biochemika bierze się jego nazwa. W czasie reakcji powstaje dwutlenek węgla, dochodzi też do dehydrogenacji kwasu, w wyniku czego powstaje dwutlenkowa grupa acetylowa i tą drogą powstaje acetylokoenzym A, który jest substytutem cyklu Krebsa. Polecamy także inne nasze lekcje z biologii: biologia do matury, hormony i ich funkcje oraz wirusy i ich charakterystyka.

Gdzie zachodzi cykl Krebsa?

Miejscem, gdzie zachodzi cykl Krebsa jest macierz mitochondrium, czyli inaczej matriks. Znajdują się tu niezbędne enzymy katalizujące cykl przemian. Ma przy tym miejsce reakcja NAD+ i FAD, którego efektem ubocznym jest malonian. Dwutlenek węgla, który powstaje w ramach reakcji jest uwalniany do atmosfery podczas wymiany gazowej albo wykorzystywany do syntezy innych związków chemicznych. ATP i GTP to zaś energia wykorzystywana do różnych procesów metabolicznych i oddechowych.

Spróbuj nauki z Fiszkoteką

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Dołącz do nas i zobacz jak skutecznie można uczyć się z Fiszkoteką!

Debes iniciar sesión para poder comentar.