Język niemiecki poziom A1. Czasowniki

 0    77 tarjetas    bcedu
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
wzrastać, zwiększać się
Jesienią wzrasta liczba przeziębień.
empezar lección
zunehmen
Im Herbst nehmen Erkältungen zu.
zunehmen
empezar lección
nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen
przekazywać dalej
Proszę przekazać zdjęcie dalej.
empezar lección
weitergeben
Geben Sie das Photo weiter!
weitergeben
empezar lección
gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben
nosić; mieć
Oni noszą symbole narodowe na koszulkach.
empezar lección
tragen
Sie tragen nationale Symbole auf Thirts.
tragen
empezar lección
trägt, trug, hat getragen
czynić, robić
Jest dużo do zrobienia.
empezar lección
tun
Es gibt viel zu tun.
tun
empezar lección
tut, tat, hat getan
pić
Czego chciałbyś się napić?
empezar lección
trinken
Was möchtest du trinken?
trinken
empezar lección
trinkt, trank, hat getrunken
dzwonić, wzywać; wołać
Wołałeś mnie?
empezar lección
rufen
Hast du mich gerufen?
rufen
empezar lección
ruft, rief, hat gerufen
spać
Tutaj śpią dzieci.
empezar lección
schlafen
Hier schlafen die Kinder.
schlafen
empezar lección
schläft, schlief, hat geschlafen
ciąć, kroić
Fryzjer ścina włosy.
empezar lección
schneiden
Ein Frisör schneidet Haare.
schneiden
empezar lección
schneidet, schnitt, hat geschnitten
pisać
Piszę list.
empezar lección
schreiben
Ich schreibe einen Brief.
schreiben
empezar lección
schreibt, schrieb, hat geschrieben
pływać
W wolnym czasie często chodzą pływać.
empezar lección
schwimmen
In ihrer Freizeit gehen sie oft schwimmen.
schwimmen
empezar lección
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
być
Elegancka moda nie musi być droga.
empezar lección
sein
Elegante Mode muss nicht teuer sein.
sein
empezar lección
ist, war, ist gewesen
tracić; gubić
Zgubiła książkę do języka niemieckiego.
empezar lección
verlieren
Sie hat ihr Deutschbuch verloren.
verlieren
empezar lección
verliert, verlor, hat verloren
zapominać
Przykro mi, zapomniałem o spotkaniu.
empezar lección
vergessen
Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen.
vergessen
empezar lección
vergisst, vergaß, hat vergessen
widzieć; patrzeć
Niech Państwo popatrzą na obrazki.
empezar lección
sehen
Sehen Sie die Bilder!
sehen
empezar lección
sieht, sah, hat gesehen
siedzieć
Ute i Ilka siedzą obok siebie na kursie.
empezar lección
sitzen
Ute und Ilka sitzen nebeneinander im Kurs.
sitzen
empezar lección
sitzt, saß, hat gesessen
stać
Czasownik stoi na 2 pozycji.
empezar lección
stehen
Das Verb steht auf Position 2.
stehen
empezar lección
steht, stand, hat gestanden
oglądać telewizję
Mój przebieg dnia: szkoła, praca domowa, oglądanie telewizji, spanie.
empezar lección
fernsehen
Mein Tagesablauf: Schule, Hausaufgaben, fernsehen, schlafen.
fernsehen
empezar lección
sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
znajdować
Nie mogę znaleźć swojej komórki.
empezar lección
finden
Ich kann mein Handy nich finden.
finden
empezar lección
findet, fand, hat gefunden
latać
Dzisiaj lecę do Frankfurtu.
empezar lección
fliegen
Heute fliege ich nach Frankfurt.
fliegen
empezar lección
fliegt, flog, ist geflogen
dawać
Dał mi piękne kwiaty.
empezar lección
geben
Er hat mir schöne Blumen gegeben.
geben
empezar lección
gibt, gab, hat gegeben
urodzić się
Urodziłem się 18 lutego.
empezar lección
geboren (sein)
Ich bin am 18 Februar geboren.
podobać się
Ta kurtka mi się podoba.
empezar lección
gefallen (etwas, jemandem)
Die Jacke gefällt mir.
gefallen
empezar lección
gefällt, gefiel, hat gefallen
wisieć
Obraz wisi na ścianie.
empezar lección
hängen
Das Bild hängt an der Wand.
hängen
empezar lección
hängt, hing, hat gehangen
nazywać się
Nazywam się Hanna Schmidt.
empezar lección
heißen
heißen
empezar lección
heißt, hieß, hat geheißen
pomagać
Mama pomaga dzieciom przy zadaniach domowych.
empezar lección
helfen
Die Mutter hilft den Kindern bei den Haufsaufgaben.
helfen
empezar lección
hilft, half, hat geholfen
znać
Znasz Katję?
empezar lección
kennen
Kennst du Katja?
kennen
empezar lección
kennt, kannte, hat gekannt
musieć
Psy muszą zostać na zewnątrz.
empezar lección
müssen
Hunde müssen draußen bleiben.
muss, musste, hat gemusst
empezar lección
muss, musste, hat gemusst
odmawiać, odwołać
Muszę odwołać to spotkanie.
empezar lección
ablehnen
Ich muss den Termin ablehnen.
ablehnen
empezar lección
lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
piec
W niedzielę upiekłam jabłecznik.
empezar lección
backen
Am Sonntag habe ich einen Apfelkuchen gebacken.
backen
empezar lección
backt, buk, hat gebacken
zaczynać (się)
Rok szkolny zaczyna się 1. września.
empezar lección
beginnen
Das Schuljahr beginnt am 1. September.
beginnen
empezar lección
beginnt, begann, hat begonnen
otrzymywać
Otrzymałem dwa maile.
empezar lección
bekommen, bekam, hat bekommen
Ich habe zwei Emails bekommen.
bekommen
empezar lección
bekommt, bekam, hat bekommen
prosić (o coś)
Poproszę o długopis.
empezar lección
bitten (um etwas)
Ich bitte um einen Kugelschreiber.
bitten
empezar lección
bittet, bat, hat gebeten
zostawać
Zostaliśmy w Wiedniu przez trzy dni.
empezar lección
bleiben
Wir sind drei Tage in Wien geblieben.
bleiben
empezar lección
bleibt, blieb, ist geblieben
przynosić, zabrać
Zabrała ze sobą dwie lalki.
empezar lección
bringen
Sie hat zwei Puppen mit sich gebracht.
bringen
empezar lección
bringt, brachte, hat gebracht
myśleć
Kocham cię. Ciągle o tobie myślę.
empezar lección
denken
Ich liebe dich. Ich denke immer an dich.
denken
empezar lección
denkt, dachte, hat gedacht
mieć przyzwolenie
Tu można parkować.
empezar lección
dürfen
Hier darf man parken.
dürfen
empezar lección
darf, durfte, hat gedurft
jeść
Dzieci lubią jeść lody.
empezar lección
essen
Kinder essen gern Eis.
essen
empezar lección
isst, aß, hat gegessen
jechać
Codziennie jeżdżę do pracy.
empezar lección
fahren
Jeden Tag fahre ich zur Arbeit.
fahren
empezar lección
fährt, fuhr, ist gefahren
spadać, upadać
Spadł z roweru.
empezar lección
fallen
Er ist vom Fahrrad gefallen.
fallen
empezar lección
fällt, fiel, ist gefallen

Debes iniciar sesión para poder comentar.