historia 6-13

 0    86 tarjetas    tajka8
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski
definición język polski

przywilej w Warcie

sejm - pańszczyzna to 1 dzień w tygodniu od 1 łana

1 chłop ze wsi może odejść do miasta

władza królewska nie może ingerować w stosunki pan-poddany

Jan Olbracht, przywilej

przywilej dla duchowieństwa (taki jak w 1496)

sejm walny w Piotrkowie

przywilej mielnicki

sejm w Radomiu, Nihil novi

sejm walny przynajmniej raz na 2 lata, do 6 tyg. (+2), sejmy nadzwyczajne 2 tyg.

liberum veto po raz pierwszy...

sejm zabronił królowi nadawania królewszczyzn bez zgody parlamentu

elekcja vivente rege

sejm w Krakowie, postulat elekcyjności tronu

Zygmunt August

sejm w celu uzyskania zgody na podatki

sejmy egzekucyjne

Aleksander Jagiellończyk

Zygmunt Stary

Iwan III

uniezależnienie Moskwy od Mongołów

Wasyl III

Iwan IV Groźny

Moskwa vs Litwa

zwycięstwo wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Orszą

Wiedeń, Zygmunt Stary, Maksymilian Habsburg, Władysław Jagiellończyk

koniec wojny z Rosją

wojna polsko-krzyżacka

hołd pruski

Turcy najechali na Węgry, śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem

wasal Turcji - Mołdawia - zajmuje Pokucie

Obertyn, hetman Jan Tarnowski, zwycięstwo

po śmierci książąt mazowieckich ZS bierze Warszawę

utworzenie województwa mazowieckiego

wojna między Szwecją, Danią, Polską, Rosją o Inflanty

hołd w Wilnie (Kettler do ZA)

wojna północna

utworzenie Komisji Morskiej

unia lubelska, 1.07

śmierć Zygmunta Augusta

pierwsza wolna elekcja

konfederacja warszawska

Henryk Walezy nie zaprzysiągł artykułów henrykowskich podczas sejmu koronacyjnego

ucieczka Walezego

podwójna elekcja - Batory i Maksymilian II Habsburg


Wielkie Łuki

Psków niezdobyty

rozejm w Jamie Zapolskim

powołanie Trybunału Koronnego

powołanie Trybunału Litewskiego

śmierć Batorego

koronacja Zygmunta III Wazy

pierwszy polski prymas - Mikołaj Trąba

zakaz wwożenia edyktów Lutra do Polski

kalwinizm - projekt utworzenia Kościoła narodowego

kościół kalwiński

bracia polscy - arianie

Sandomierz, porozumienie protestantów

pokój religijny w Niemczech, przybywa nuncjusz papieski

jezuici do Braniewa!

przyjęcie ustaw soboru trydenckiego w Piotrkowie przez ogólnokrajowy synod

unia brzeska

Kallimach (Filip Buonaccorsi)

Konrad Celtis

ślub ZS z Boną Sforzą

pierwsze kalwińskie gimnazjum w Pińczowie

Akademia Lubrańskiego

akademia w Zamościu

Akademia Wileńska

Mikołaj Kopernik

Maciej z Miechowa, Traktat o dwu Sarmacjach

Jan Długosz

Marcin Kromer, O pochodzeniu i dziejach Polaków

Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata

Mikołaj Rej

Krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem; Łaski, czyli o karze za mężobójstwo (Modrzewski)

Żywot człowieka poczciwego

Jan Kochanowski

Mikołaj Sęp-Szarzyński

Andrzej Frycz Modrzewski

O naprawie RP

Stanisław Orzechowski

Quincunx

pierwsza oficyna drukarska w Krakowie

Wrocław, pierwsze pisma po polsku


Debes iniciar sesión para poder comentar.